eb teis s t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EB teis ės t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
EB teis ės t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

EB teis ės t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

EB teis ės t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Dr.Loreta Šaltinytė. Tiesioginis taikymas ir veikimas. EB 249 str. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EB teis ės t iesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas' - kyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiesioginis taikymas ir veikimas eb 249 str
Tiesioginis taikymas ir veikimas. EB 249 str.
 • Kad įvykdytų savo uždavinius, Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi šios Sutarties nuostatų, kartu suTaryba ir Komisija priima reglamentus ir leidžia direktyvas, priima sprendimus, teikia rekomendacijas ar nuomones.
 • Reglamentas yra taikomas visuotinai. Jis yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
 • Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, rezultato, kurį reikia pasiekti atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos pasirenka jos įgyvendinimo formą ir būdus.
 • Sprendimas yra privalomas visas tiems, kam jis skirtas. Rekomendacijos ir nuomonės neturi privalomosios galios.
tiesioginis taikymas ir veikimas
Tiesioginis taikymas ir veikimas
 • Taikymas – teisės akto savybė, reiškianti, kad teisės aktas turi teisines pasekmes nacionalinėje teisėje ir jo nereikia perkelti į nacionalinę teisės sistemą
  • Taikomi: EB sutartis, reglamentai, sprendimai
 • Veikimas – galėjimas pasiremti teisės akto norma tiesiogiai teisme.
  • EB S normos, direktyvų normos ir kt.
byla 26 62 van gend en loos
Byla 26/62, Van Gend en Loos
 • Prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl to, ar privatus asmuo gali remtis EB sutartimi gindamas savo teises.
 • n.b. pagal TT asmuo nėra TT subjektas, dėl to jei viena valstybė nesilaiko sutarties, jos atsakomybės reikalauti gali tik kita valstybė (taip pat TO tam tikrais atvejais.
byla 26 62 van gend en loos ett sprendimas
Byla 26/62, Van Gend en Loos : ETT sprendimas
 • EB yra nauja teisinė sistema, sukurdamos šią sistemą valstybės narės apribojo savo suverenias teises kai kuriose srityse.
 • Šios teisės subjektai yra ir asmenys.
 • EB 25 str. gali sukelti tiesiogines pasekmes ir asmenims.
 • Tiesioginio veikimo sąlygos:
  • Norma turi būti: 1. Aiški, 2. tiksli, 3. nereikalauti tolesnio įgyvendinimo.
 • Taip pat reikalauta, kad norma būtų suformuluota “neigiamai” (i.e. “VN negali reikalauti”)
 • EB S normų tiesioginis veikimas
byla 2 74 reyners prie belgij
Byla 2/74 Reyners prieš Belgiją
 • EBS 43 str. (steigimosi laisvė): apribojimai turi būti panaikinti žemiau įvardintomis sąlygomis; numatyta priimti direktyvas. Bylos nagrinėjimo metu pereinamasis laikotarpis jau buvo pasibaigęs, direktyvų priimta nebuvo.
 • Reyners – olandijos pilietis, teisn. išsilavinimą įgijo Belgijoj, atsisakyta priimti į BEL advokatūrą dėl to, kad nebuvo BEL pilietis.
 • Kl. – ar EBS 43 str. Veikia tiesiogiai
 • ETT – 43 str. Reikalauja pasiekti konkrečius rezultatus, o dir priėmimas tik palengvintų tikslų pasiekimą. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, direktyvos perteklinės. Taigi 43 str. Veikia tiesiogiai.
43 75 defrenne prie sabena
43/75 Defrenne prieš Sabena
 • Ar EB 141 (ex. 119) str. Veikia tiesiogiai?
 • N.b. tuo metu formuluotė kitokia:
  • Each MS shall during the first stage ensure and subsequently maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work.
 • N.b. formultuotė nebuvo labai tiksli teisiniu požiūriu
 • Ms D., stiuardesė, dirbo Belgijos oro linijose Sabena. Uždirbo mažiau nei Sabena dirbę kabinų stiuardai vyrai.
 • Jos vertinimu, tai buvo EB sutarties 141 str. pažeidimas.
byla 126 86 zaera
Byla 126/86 Zaera
 • Klausimas dėl to, ar EB S 2 str. Veikia tiesiogiai (numato, kad vienas EB tikslų – užtikrinti augantį pragyvenimo lygį.
 • Ginčijo, kad jam prieštarauja nac T t-klė, neleidžianti tuo pačiu metu gauti ir senatvės pensiją, ir dirbti valstybės tarnyboj.
 • AG Mancini – ši nuostata išreiškia ketinimą, tikslą ir motyvą, o ne normą, kr veikia tiesiogiai.
reglament tiesioginis veikimas byla 39 72 komisija prie italij
Reglamentų tiesioginis veikimas: Byla 39/72 Komisija prieš Italiją
 • perkeltos reglamento nuostatos į įstatymą
 • ETT: Reglamentas tiesiogiai taikomas, jo įsigaliojimas siejamas tik su jo paskelbimu Oficialiajame leidinyje
 • Sutarčiai prieštarauja bet kokios jų įgyvendimo priemonės, kr sukuria kliūtis reglamentų tiesioginiam veikimui ir keliančios grėsmę jų visuotiniam taikymui.
sprendim tiesioginis veikimas byla 9 70 franz grad
Sprendimų tiesioginis veikimas: Byla 9/70Franz Grad
 • Vokietija ginčijo, kad sprendimai neveikia tiesiogiai, nes to nenumato EB 249 str.
 • ETT: tiesiogiai veikti gali ir spr normos, jei jos tikslios, aiškios ir besąlygiškos, nereikalauja tolesnio įgyvendinimo.
tiesioginis direktyv veikimas byla 41 74 van duyn
Tiesioginis direktyvų veikimas Byla 41/74 Van Duyn

Faktai:

Olandijos pilietė vyksta dirbti į JK scientologų bažnyčią.

JK jos neįleidžia, nes ši bažnyčia laikoma socialiai žalinga. Tačiau jos veiklai apribojimai nėra taikomi.

Direktyva numato, kad priemonės, kurių valstybės imasi remdamosi viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo išimtimi, turi būti grindžiamos išimtinai asmeniniu individo elgesiu.

Klausimas: ar aptarta Direktyvos 64/221 nuostata gali veikti tiesiogiai

ETT: gali, jei patenkinamos šios sąlygos:

 • pasibaigęs direktyvos įgyvendinimo terminas,
 • direktyvos norma turi būti neįgyvendinta arba blogai įgyvendinta,
 • ir tokia norma galima remtis tik ginče su valstybe.
byla 148 78 ratti
Byla 148/78, Ratti

Faktai: baudžiamoji byla prieš Ratti, cheminių preparatų gamintoją dėl gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimo.

Gynyba: Ratti ženklino gaminius laikydamasis EB direktyvų reikalavimų.

Teismas: įgyvendinimo terminas baigėsi tik vienos direktyvos atžvilgiu, todėl asmuo gali remtis tik šia neįgyvendinta ar neteisingai įgyvendinta direktyva tiesiogiai siekdamas išvengti atsakomybės už nacionalinio teisės akto, prieštaraujančio EB teisės aktui, pažeidimą.

kas yra valstyb
Kas yra ‘valstybė’?
 • Byla 152/84, Marshall
 • Faktai: Marschall sukako 60 m. Pagal nusistovėjusią jos darbovietėje praktiką ji buvo išleista į pensiją. Vyrai išleidžiami 65 m.
 • Ginčas dėl direktyvos 76/117 tiesioginio veikimo.
 • Teismas: už direktyvų neįgyvendinimą gali atsakyti ir administracinės institucijos(šiuo atveju – sveikatos apsaugos institucija)
 • (administracinis tiesioginis veikimas). Taip pat žr Byla 103/88 Fratelli Costanzo (savivaldybės)
kas yra valstyb14
Kas yra ‘valstybė’?
 • Byla C-188/89, A.Foster ir kiti v. British Gas
  • Nepriklausomai nuo įmonės teisinės formos
  • valstybės priimtu teisės aktu
  • įgaliota teikti viešąsias paslaugas,
  • valstybė kontroliuoja šių paslaugų teikimą, bei
  • šioms funkcijoms įgyvendinti įmonė turi papildomų galių nei tos, kurias paprastai turi panašia veikla užsiimančios įmonės
netiesioginis direktyv veikimas byla 14 83 von colson kamann
Netiesioginis direktyvų veikimas: Byla 14/83, Von Colson & Kamann

28. Nacionalinis teismas turi aiškinti ir taikyti įstatymą, kuriuo buvo siekiama įgyvendinti direktyvą, atsižvelgdamas į EB teisės reikalavimus, tiek, kiek tai leidžia teismo pagal nacionalinę teisęturima diskrecija.

 • (tačiau toks aiškinimas neleistinas valstybės ieškiny prieš privačius asmenis)
byla 80 86 kolpinhuis nijmegen
Byla 80/86, Kolpinhuis Nijmegen
 • Faktai: Nijmegen iškelta baudžiamoji byla už prekybą gazuotu vandeniu iš krano, etiketėj nurodant, kad tai “mineralinis vanduo”. Veika atlikta 1984 m. Rupjūčio 4 d.
 • Prokuroras kaltinime rėmėsi direktyva Nr. 80/777 dėl natūralaus mineralinio vandens prekybos ir išgavimo
 • Direktyvos įgyvendinimo terminas – 1984 m. liepos 18 d. NL direktyvą įgyvendino tik nuo 1985 m. Rugpjūčio 8 d.
slide17
ETT:
 • Pakartojo Von Colson principą, tačiau pridėjo:
 • Taikydamas nacionalinį įstatymą valstybės narės nacionalinis teismas turi aiškinti jį atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad pasiektų 249 str. nurodytus tikslus, tačiau direktyva negali savarankiškai ir nesant įstatymo, kuriuo ji būtų įgyvendinta, nustatyti asmenims baudžiamąją atsakomybę dėl jos pažeidimo. (13-14 para.)
 • Byla C-168/95, Arcaro: Blogai įgyvendinta direktyva negali nustatyti ar apsunkinti asmenų baudžiamosios atsakomybės
byla c 106 89 marleasing sa
Byla C-106/89, Marleasing SA

Byla dėl įmonės steigimo pripažinimo neteisėtu.

Klausimą reglamentavo Ispanijos CK, numatė, kad įmonės steigimas gali būti pripažintas niekiniu, jei ji steigiama nesiekiant vykdyti jokios veiklos

Direktyva 68/151 nustatė baigtinį sąrašą pagrindų, tarp jų tokio pagrindo nebuvo.

Direktyva nebuvo įgyvendinta.

ETT: Teismai turi taikyti netiesioginio veikimo doktriną nepriklausomai nuo to, ar nacionalinis teisės aktas priimtas prieš direktyvos priėmimą ar po to, ir tais atvejais, kai ginčas tarp dviejų privačių asmenų.

byla c 334 92 wagner miret
Byla C- 334/92 Wagner Miret

Faktinės aplinkybės:

Wagner Miret dirbo vyresniuoju vadybininku nemokia tapusioje įmonėje.

Dir 80/987 įpareigojo VN įsteigti fondą, iš kurio lėšų būtų kompensuojama nemokių įmonių darbuotojams. Ispanijoj toks fondas buvo įsteigtas, bet jis nemokėjo išmokų tokių įmonių vadovaujančiam personalui.

ETT sutiko su tuo, kad šioje byloje buvo neįmanoma nacionalinio teisės akto aiškinti direktyvos šviesoje. Valstybė turi pareigą atlyginti kilusius nuostolius.

byla c 212 04 konstantinos adelener
Byla C-212/04 Konstantinos Adelener
 • nacionalinių teismų pareiga aiškinti nacionalinius teisės aktus pagal direktyvą iškyla tik pasibaigus tos direktyvos įgyvendinimo terminui. (para 116)
 • Teismai taip pat turi pareigą kiek įmanoma susilaikyti nuo tokio nacionalinės teisės aiškinimo, kuris neatitiktų direktyvos tikslų. (para 123)
atsitiktinis horizontalus veikimas
‘Atsitiktinis’ horizontalus veikimas
 • C-194/94 CIA security
 • šmeižto byla tarp dviejų įmonių
 • viena įmonė paskelbė, kad CIA security apsaugos sistema neatitinka techn reikalavimų.
 • CIA siekė, kad būtų netaikomas nac t.a., priimtas pažeidžiant direktyvos reikalavimus
 • Direktyva reikalavo, kad VN apie savo techn reikalavimus praneštų K. Apie šiuos techn reikalavimus pranešta nebuvo.
 • ETT – direktyva turi teisines pasekmes – teismas privalo netaikyti nac teisės aktų, kr. priimti pažeidžiant direktyvoje nustatytą tvarką.
c 443 98 unilever italia
C-443/98 Unilever Italia
 • Dviejų įmonių byla
 • Ta pati direktyva
 • Nors apie techn reikalavimus pranešta, nuostata priimta pažeidžiant vieną iš direktyvos reikalavimų (reikalavimą susilaikyti nuo k.kr veiksmų)
 • Siekta, kad nac t netaikytų nacionalinio teisės akto.
kritika
Kritika:
 • Craig, P. The legal effect of directives: policy, rules and exceptions. European Law Review. 2009, 34: 349-