slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini, Halkı eğit o zaman...”. Kuan-Tzu. Kalite Kavramı. Bir işin ilk defada doğru yapılarak sıfır hataya ulaşılması,. İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçme,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın.' - kyle-lara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

“ Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek

Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın.

Ama düşünüyorsan yüzyıl ötesini,

Halkı eğit o zaman...”

Kuan-Tzu

slide3

Kalite Kavramı

Bir işin ilk defada doğru yapılarak

sıfır hataya ulaşılması,

İşlerini iyi yapabilmek için gerekli eğitimden geçme,

İhtiyaç duyduğu

araç gereç ile desteklenme,

slide4

Kalite Kavramı

Personelin işi kısa sürede ve doğru

olarak yapması,

Ürün ve hizmetin iyiliği konusunda

son kararın verdiği tatmin

Rekabet gücünün yükseltilmesi,

Müşteri beklentilerinin sağlıklı olarak belirlenip karşılanması kalite özellikleri olarak sayılabilir.

slide5

Bu özellikler ışığında ;

Kalite, bir ürün veya hizmetin

belirlenen ihtiyaçları karşılama

kabiliyetine dayanan özellikler

toplamıdır.

Kalite iyileştirilebilen her şeydir.

slide6

Toplam Kalite Yönetimindeki

TOPLAM kelimesi kalitenin

sadece üründe değil,

hizmette,iletişimdefikir alanında

yani;insan +iş + ilişki + ürün

hizmetin tamamında

geçerli bir kavram olduğunu ifade eder.

slide7

Sonuçlara Odaklanma

 • Müşteri Odaklılık
 • Liderlik ve Amaç Tutarlılığı
 • Süreçlerle ve Verilerle Yönetim
slide8

5.Çalışanın Gelişimi ve Katılımı

 • 6.Sürekli Öğrenme/ Gelişme/ Yenilikçilik
 • İşbirliklerinin Geliştirilmesi
 • 8. Toplumsal Sorumluluk
slide9

Deming’in 14 Kalite İlkesinin

Eğitime Uygulanması

1.Teftiş bağımlılığına son vermek

( özdenetim)

2. Sürekli gelişim felsefesi benimsemek

(Yeni yöntem, davranış)

3. Hedeflerde süreklilik yaratmak (uzun dönem, rekabet)

slide10

Deming’in 14 Kalite İlkesinin Eğitime Uygulanması

4. İşin yalnızca parayla ödüllendirilmesine

son vermek (Teşvik, moral)

5. Hizmet ve üretim sistemini sürekli geliştirmek(problemleri çözme)

6. Kurumda mesleki eğitim vermek (HİE)

7. Liderliği tesis etmek (yardım, iletişim)

slide11

8. Korkuyu yenmek

(rehberlik, güven, yol gösterme)

9.Bölümler arası engelleri ortadan kaldırmak

(kademe, branş)

10. Sınırlamaları ortadan kaldırmak

( hedeflerde denge)

11. Slogan ve nasihati ortadan kaldırmak

( Ne, Nasıl yapılacak)

slide12

12. Çalışanların gurur duymalarını sağlamak

(iyiye, başarıya destek)

13. Zengin bir eğitim programı kurmak

(uzmanlardan yardım)

14. Değişimi sağlayacak tedbirleri almak

(iyiyi, yeniliği alma)

slide14

Çalışmalarının Amacı

1- Çalışma ortamında iyileştirme ve verimlilik.

2- Çalışanları motive etmek.

3- Etkili insan ilişkileri.

4- Katılım ve karar verme

5- Düşün ve üretilen fikri kullan

6- Dünya görüşünün genişletilmesi

7- Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi

slide15

1-Çalışma ortamında iyileşme ve verimlilik

A-İşi en iyi bilen oişi yapan kişidir.

B- İşi en iyi bilen kişilere yaptıkları iş konusundafikirlerini iletme şansıverilmelidir.

C-Takım çalışmalarıbunun için gerekli ortamı

sağlar.

D- Çalışanların yöneticilik nitelikleri

geliştirilmelidir.

slide16

E-Üst ast ilişkilerinde karşılıklısaygı

olmalıdır.

F-Tüm çalışanlar arasındaiş birliğiekip

çalışmasıortamı yaratılmalıdır.

G-Çalışanların moraliyüksek tutulmalıdır.

H-İşin kalitesi için uygun kontrol sistemi

oluşturulmalıdır.

slide17

2- Çalışanları motive etmek.

A- İş yerinde

iyi insan ilişkileri

ve

yüksek moral,

amaçlarımıza ulaşmamızda

yardımcı olacaktır.

slide18

B-Moral,

iş ortamındaki en kritik

unsurlardan biri olarak kabul edilir.

Kalite Geliştirme Ekiplerinin

en önemli hedeflerinden biride

çalışanların moralini güçlendirmektir.

slide19

C- Okul personeli,

KGE’ ne katılmaktan

ve yaptıkları çalışmalarının

başarıya ulaşmasından haz duyacaklardır. Bu başarıya

paralel olarak morali yükselecektir.

slide20

3.Etkili insan ilişkileri

A. Okuldaki her eleman

insan ilişkilerinin ne anlama geldiğinin

bilincinde olmalıdır.

Olaylar karşısında her insanın algılaması,

düşünmesi ve davranışı kendine özgüdür.

Bazı insanlar sadece kendilerini

doğrudan etkileyen konuları önemser,

bazıları ise başkalarının sorunlarını da önemser.

slide21

B.Aynı sorunu paylaşan

ekip üyeleri

karşılıklı iletişim yoluyla

birbirlerini tanıyıp ona göre

davranmalı ve uyumlu ilişkiler

geliştirmeyi öğrenmelidir.

Bu uyumlu ilişkiler tüm

ekip üyelerinin moralini yükseltir.

slide22

4. Katılım ve karar verme

A. KGE’nin

uzun ömürlü olmasında ki

başarı,

kişilerin baskı altında olmadan,

katılım için bağımsız

karar vermesinden

kaynaklanır.

slide23

Çalışma ortamının iyileştirilmesi

ve

üyelerin yeteneklerini

geliştirmeyi hedefleyen

KGE’ leri çalışmalarına katılım,

tümüyle

kişinin istekli olmasına bağlıdır.

slide24

B. KGE’ leri, yönetim zorlaması ile oluşturulamaz.

Okul içindeki her personel,

ekip çalışmasının yararının

bilincinde olmalı ve

kendi isteğiyle bu faaliyetlere katılmalıdır.

slide25

Yönetim

bu kendiliğinden oluşan girişimlere saygı duyar,

destek verir

ve

ne gibi katkılarda bulunacağını

gözden geçirir.

slide26

5. Düşün ve üretilen fikri kullan

1.KGE

çalışanların yeteneklerini ve akıllarını

kullanabilecekleri bir

çalışma ortamının oluşmasını sağlar.

Okul ortamı

çalışanların düşünebileceği

ve akıllarını kullanılabileceği

bir yer olmalıdır.

slide27

Böyle bir çalışma ortamında olması gerekenler;

* Çalışanlar düşünmeye yönlendirilmelidir.

Önemli olan okul yönetiminin çalışanlarına yeteneklerini kullanabilmesi için gerekli ortamı hazırlamasıdır.

slide28

Okuldaki her çalışanda belli bir bilgi birikimive kullanma

 • yeteneği vardır.
 • Liderler,
 • bu yeteneğin kapasitesini belirleyebilmeli ve gelişimi için imkan sağlamalıdır.
slide29

6.Dünya görüşünün genişletilmesi

A-Kalite Geliştirme Ekipleri çalışması kişinin sadece kendi ilgi alanı ile sınırlanmamalıdır.

Diğer okullarla, Fakültelerleve

MLO’larla görüş alış verişleriyapmak kişilerin bilgilerini paylaşmasına düşünme ve problem çözme yeteneklerini güçlendirmesini sağlayacaktır.

slide30

B-Kalite Geliştirme Ekipleri

seminerler,

genel toplantılar,

çalışma toplantıları

ile

fikir alış verişi yapmalıdır.

slide31

7.Eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi

 • Okul personeli,
 • eğitim öğretim ile ilgili olarak, yaptıkları
 • her çalışmada kaliteyi yakaladıklarından
 • emin olmalıdırlar.

2. Kalite Geliştirme Ekipleri çalışmaları,

kalite ve güvenilirlik gelişimine

katkıda bulunmayı hedefler.

slide32

KALİTE GELİŞTİRME EKİPLERİ ANA KURALLARI

1. Kalite Geliştirme Ekipleri, herkesin katılımını amaçlayan bir ekip çalışmasıdır.

2. Ekip üyeleri okul içinde yaptıkları faaliyetler ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerini sürdürürler.

3. KGE’ leri çalışmaları, belirli bir sorun üzerinde yoğunlaşır.Önceleri küçük,basit sorunlarıve giderek daha zor problemleriçözmeye çalışır.

slide33

4. Çalışmalar;

karşılaşılan sorunların

tekrarını önleyici önlemler almak ,

problemleri doğmadan önce

tahmin etmek

ve

oluşmasını engellemek,

çözüm önerilerini

uygulamaya yöneliktir.

slide34

5.KGE’leri çalışmaları, yalnızca

ekip liderinin tekelinde değildir.

Üyelerinin tam ve aktif katılımı gereklidir.

6.Tartışmalar sırasında herkes fikrini

açıkça belirtmelidir.

Bu başkalarını

dinlemek ve karşısındakinin fikirlerini

anlamak için bir olanaktır.

slide35

7. Bir sorunun analizi ve çözümü için

görev dağılımı,

her üyenin bilgi ve becerisi

göz önünde tutularak yapılır.

Önemli olan herkesin

katılımının sağlanmasıdır.

slide36

Ekip üyeleri

 • problem çözme ve analizi
 • tekniklerini kullanarak
 • fikirler ileri sürerler.
 • Daha sonra kabul gören
 • fikir ve görüşler uygulanır.
slide37

9. Bir problemi çözen kişiler

mutluluk, güven ve daha fazlasını

yapma isteği duyarlar.

slide38

10. Ekip üyeleri birisinin

kendilerinden bunu yapmalarını

istediği için değil,

kendi iradeleri ile katılımda bulunurlar.

11. Kalite Geliştirme Ekipleri ,

üyelerin eğitimi için ortam ve

diğer üyelerle etkili ilişkiler

kurmak için imkan sağlar.

slide39

12. Başarısız olmaktan korkulmamalıdır.

Ekibin deneyerek kazandığı her tecrübe en etkili öğrenme olacaktır.

13. Çözülecek problemle ilgili

veriler ve mevcut durum incelenmelidir.

slide40

14. KGE’lerinin başarıya ulaşması

öncelikle yöneticilerin öncülük edip,

gerekli eğitim ve destek vermesine bağlıdır.

Böylelikle okulda ki tüm personelde;

*Yardımlaşma

*Ekip Çalışması Ruhu

*Ekibin Kendine Güven Duygusu

gelişecektir.

slide41

15. Kalite Geliştirme Ekiplerinin,

hedeflerinden en önemlisi

“Sürekli İyileşme ve Gelişmeyi”

sağlamaktır.

slide42

PUKÖ DÖNGÜSÜ

Verilerle yönetim

Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır.

Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.

slide43

Problem Analizi Ve Çözümünde

İyileştirme Çalışmaları Basamakları

P

U

K

Ö

slide44

PLANLA ( P)

1.Mevcut durum analizi

2.Hedefin belirlenmesi

3.Problem nedeninin araştırılması,

karşı önlemler için plan yapılması

UYGULAMA ( U )

4. İyileştirme çalışmalarının uygulamaya

geçişi.

slide45

KONTROL ET ( K )

5. İyileştirme sonuçlarının

hedeflerle karşılaştırılması

ÖNLEM AL ( Ö )

6. Standartlaşma

7. PUKO çemberinin tekrarı

slide46

TKY ‘nin Öğretmen Üzerinde Etkileri

Öğretmen ile öğrenci arasındaki resmi ilişki yerine diyalog kurabilen

Öğrenciye rehberlik edebilen, eleştiren değil yol gösterici olan

Bilgi vermekten çok bilgiyi paylaşan

Öğrenci üzerine odaklaşabilen

slide47

Bilgiyi sınıf içinde değil dış ortamlarda da arayan

Bilim ve teknolojide ki yenilikleri takip eden

Öğrencilerini araştırmaya iten

Başarısızlığı yargılamayan nedenini araştırıcı bir öğretmen profili çizilir.

slide48

TKY’ nin Öğrenci Üzerindeki Etkileri

TKY

uygulaması yapılan okulları bitiren gençler

İletişim+Ekip çalışması+Problem çözme

*Öğrenmeyi öğrenme

konularında beceri geliştirirler

slide49

Öğrenciler artık derslerde

*Sıkılmayacak,

*Düşüncelerini sınıf ortamında

rahatça ifade edebilecek,

*Araştırma ve incelemeye yönelecek,

slide50

*Bilgi edinme isteğiyle

bir üst kuruma gidecektir,

*Teknolojik gelişmeleri takip edecek,

*Takım çalışmasını sevecek,

böylece tüketen değil

üreten toplum oluşacaktır.

slide51

*Okullar bazında çözülemeyen sorunlar azalır.

* Öğretmenlerin okulda ki sorumlulukları

paylaşmaları,

kendi katkılarının göz ardı edilmediğini

fark etmeleri okulda katılımcı yönetimin

uygulanmasına katkı sağlar.

*Her türlü savurganlığın önüne geçilir.

slide52

TKY’ nin Okul Örgütünde

Uygulanmasının Yararları

Okulların gelişimlerini kendi planları

doğrultusunda gerçekleştirmelerini sağlar.

Okullar oluşturdukları Kalite Kurulu ve

Kalite Geliştirme Ekipleri ile sorunlarını

kendileri çözme sürecine giderler.

slide53

Önerilen Stratejiler

Strateji 1: Toplam kalite yönetimi

temel ilkeler doğrultusunda uygulanır.

Strateji 2: Okulda Kalite Kurulu ( KK )

Kurulur. Kalite Kurulu;TKY’ nin

uygulanması için süreçleri tasarlar,

yürütülmesi ve geliştirilmesi

için gerekli kararları ve önlemleri alır.

slide54

Strateji 3: Okulda çalışma grupları

Kalite Geliştirme Ekipleri

olarak çalışır.

Strateji 4:

Toplam Kalite Yönetiminin

okulda gerçekleştirilmesi için 3 aşamalı süreç uygulanır.

slide55

Strateji 1:

Toplam Kalite Yönetimi Temel İlkeleri

1.Müşteri odaklılık

2.Tam katılım

3. Sürekli gelişme

4.Örgüt kültürü

5.Önce insan anlayışı ve

insan kaynakları yönetimi

6.Süreç yönetimi ve sürekli denetimi

slide56

Strateji 2:

Kalite Kurulu

Birim amirinin başkanlığında;

kritik sorumlulukları üstlenmiş,

planların oluşturulmasında

uzmanlık alanları nedeniyle

katkıda bulunabilecek,

deneyimli 5-7 kişiden oluşur.

1. Kalite Kurulu kimlerden oluşur ?

2.Kalite Kurulu üyelerinin Seçimi

3.Kalite Yöneticisinin seçimi

4.OGYE ‘nin KK olarak görevleri

5.Kalite Kurulunun Çalışma esasları

slide57

Strateji 3: Kalite Geliştirme Ekipleri

* Amacı

* Organizasyonu

* Görevleri

* Eğitimi

*Kullanılan araç ve teknikler

slide58

Strateji 4:

Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci

HAZIRLIK

I. Aşama

Eğitim

İhtiyacın Belirlenmesi

Kalite için yapılanma

Müşteri ihtiyacının belirlenmesi

Kaliteyi benimseme

slide59

Strateji 4:Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci

II. AŞAMA

UYGULAMA

Okul kültürüne ilişkin uygulama

projesinin oluşturulması

 • Sürecin Tasarlanması
 • Kaliteplanlaması
 • Birim düzey kalitesi
 • Farkında olma ve tanıtım
 • Takdir ve kutlama
 • Kalite talep edilmesi
slide60

Strateji 4:

Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Süreci

III. Aşama

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme ve uygulamaların sürekliliği

Kalitenin izlenmesi ve ölçülmesi

Hizmet Kalite Göstergeleri

slide61

Değişimin yaşandığı alanlar

 • İnsan ve toplum yaşantılarında değişim
 • Çalışma hayatında değişim
 • Yönetim anlayışında değişim
 • Ticarette değişim
 • Pazar anlayışında değişim
 • Toplum bilincinde değişim
slide62

Değişimin sonuçları

 • İlginç ve heyecan vericidir.
 • Bireylere yeni fırsat ve imkanlar getirir.
 • Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır.
 • Günlük uygulamaların akademik olarak
 • gözden geçirilmesine imkan verir.
 • Güven ortamı oluşturur.
 • Personele bireysel gelişim imkanı doğurur.
 • İlgi ve dikkat arttırır.
slide63

Zihniyet değişikliği

Kurum kültürü değişmeden

bir kurumda kalitenin

geliştirilmesi mümkün

değildir.

slide64

Yönetim anlayışında değişim

 • Güçlü bir yapı / sistem / teknik üzerine inşa edilen,
 • Önce insan anlayışı ile şekillenen,
 • Müşteri odaklı,
 • Süreçlerle yönetilen,
 • Verilere dayanan,

Çağdaş yönetim anlayışını gündeme getirdi.

slide65

EMPATİ

Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek,

onların istek, beklenti, duygu ve düşüncelerini anlayabilmek,

karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmektir.

slide67

KARŞILAŞTIRMALI

YÖNETİCİLİK

VE

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

slide71

“Ölçmediğiniz şeyi

 • Yönetemezsiniz
 • Geliştiremezsiniz”
slide72

Neler ölçülür ?

 • Müşteri memnuniyeti
 • Çalışanların memnuniyeti
 • Toplum üzerindeki etki
 • İletişimin etkinliği
 • Sonuçlar, Hedefler
 • Kalite Maliyetleri
 • Liderlerin etkiliği

Tüm bu alanları ölçebilecek araç

Mükemmellik Modelidir.

slide73

Süreç Yönetimi

Kurumlarda yürütülen işler birbiriyle ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir.

Süreç; kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir.

slide74

Süreç konuları aşağıdaki konuları kapsar

 • Süreçlerin tanımlanması
 • Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi
 • Süreç sahiplerinin belirlenmesi
 • Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi.
slide75

OKUL SÜREÇLERİ

 • Öğrenci kayıt – kabul
 • Sınav hazırlama – Değerlendirme
 • Eğitim malzemesi Geliştirme
 • Okul – Aile ilişkileri
 • Personel Temini ve Geliştirme
 • Satın Alma
slide76

EĞİTİM

Her lider yönetici:

Elemanların Eğitimini,

 • Planlamalı
 • Almalarını sağlamalı
 • Verimliliğini değerlendirmeli
 • Sürekliliğini sağlamalı
 • Tazeleme eğitimlerini de unutmamalıdır.
slide77

Öğrenen organizasyon

Bireylerin öğrenmesine ortam yaratan

Bireylerin öğrenmesinden yararlanarak

Zaman içinde geliştirebilen

bir organizasyondur.

slide78

Öğrenen organizasyon

Yetkilendirilmiş bireyler grubu

olarakta görülebilir.

slide79

“Şans yalnızca hazır zihinlere güler.”

(Louis Pasteur)

“Eğitim tercihe bağlı olamaz.”

(Townsend)

“...bilinmeye değer olmayan hiçbir şey öğretilemez.”

(Oscar Wilde)