“Geleceği görebilmek,
Download
1 / 49

“Geleceği görebilmek, zafere ve başarıya doğru atılan en büyük adımdır.” - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

“Geleceği görebilmek, zafere ve başarıya doğru atılan en büyük adımdır.”. SUNU İÇERİĞİ. A- Değişim ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi B- TKY’ de Temel İlkeler 1-Lider Yöneticilik 2-Müşteri Odaklılık 3-Süreç Yönetimi 4-Verilerle Yönetim

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' “Geleceği görebilmek, zafere ve başarıya doğru atılan en büyük adımdır.”' - kyle-frye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

“Geleceği görebilmek,

zafere ve başarıya doğru

atılan en büyük adımdır.”


Sunu er

SUNU İÇERİĞİ

A- Değişim ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi

B- TKY’ de Temel İlkeler

1-Lider Yöneticilik

2-Müşteri Odaklılık

3-Süreç Yönetimi

4-Verilerle Yönetim

5-Sürekli Gelişme

6-Katılım

7-Önlemeye Dönük Yaklaşım

C-TKY’ de Kullanılan Bazı Teknikler


DEĞİŞİM

 • İnsan ve toplum davranışlarında değişim.

 • Çalışma hayatında değişim.

 • Yönetim anlayışında değişim.

 • Ticarette değişim.

 • Pazar anlayışında değişim.

 • Toplum bilincinde değişim.


D e m n get r ler
D E Ğ İ Ş İ MİN GETİRİLERİ

 • İlginç ve heyecan vericidir.

 • Örgüt mensupları ve müşterilerine yeni fırsat ve olanaklar getirir.

 • Personelin profesyonel gelişimini hızlandırır.

 • Günlük uygulamaların akademik olarak gözden geçirilmesine olanak verir.

 • Güven ortamı oluşturur.

 • Personele bireysel gelişim olanağı doğurur.

 • İlgi ve dikkat artırır.


A da y net m anlayi i
ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI

 • “Önce İnsan” anlayışı

 • Yaratıcılık

 • Liderlik

 • Problem çözme

 • Değişim

 • Müşteri odaklılık

 • Süreçlerle yönetim

 • Verilere dayanma


Tky felsefes ve kal teye l k n kavramlar
TKY FELSEFESİ VE KALİTEYE İLİŞKİN KAVRAMLAR

Kalite: Bir ürün veya hizmetin değeridir. Amaca uygunluk derecesidir. Kullanıma uygunluktur.

Müşteri beklentilerini karşılama seviyesidir. Kalite müşteri memnuniyetinin ölçüsüdür.

Empati: Kendini karşıdaki kişinin yerine koyabilmek, onların istek, beklenti,duygu ve düşüncelerini anlayabilmek, karşıdaki insanın gözüyle olaylara bakabilmek.

Sıfır Hata : Süreç içerisinde hatayı oluşturacak önlemlerin alınması ve en son çıktıda hatanın bulunmaması.


Topluma Etki : Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir.

Verilerle Yönetim : Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır.


Puk d ng s
PUKÖ Döngüsü :

Kontrol Et

Önlem Al

K

Ö

U

P

Uygula

Planla


Toplam kal te y net m ned r
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR ?

İç ve dış müşteri beklentilerinin yerine getirilmesini temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen bir yönetim felsefesidir.


Toplam Kalite Yönetimi sosyal paydaşların müşterek mutluluğudur.

Eğitimde sosyal paydaşlar :


Sosyal payda lar
Sosyal Paydaşlar mutluluğudur.

TOPLUM

OKUL

ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN

Sonraki okullar

YÖNETİCİ

Aileler

Önceki okullar

Rakip okullar


TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ mutluluğudur.

 1900 F.W. Taylor

 • Bilimsel yönetim

 • Uzmanlaşma

 • İşçi- makine

 • İstatistiksel Kalite Kontrol (İ K K)

 • Sürekli iyileştirme (P U K Ö)

 • Kalite Yönetimi

Muayene

Düzeltme

 1930 W.A. Shewhant

Verimlilik

 W.E. Dening


TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ mutluluğudur.

1950 W.E. Doming

J.M. Juran

Crosley

Teigenbaum

Ishikawa

Shingo

Akao

Taguchi

 Kalite Planlama

 Önleme

Japonyada

Toplam

Kalite

Bilinci

 İnsana Yatırım

 Katılımcı Yönetim

 Müşteri Odaklılık

 Liderlik


TKY’NİN TEMEL İLKELERİ mutluluğudur.

1. Lider yöneticilik

2. Müşteri odaklılık

3. Süreç yönetimi

4. Verilerle yönetim

5. Sürekli gelişme.

6. Katılım.

7. Önlemeye yönelik Yaklaşım


1-LİDER YÖNETİCİLİK mutluluğudur.

TKY’ de Lider Yönetici dendiği zaman :

 • Yönetimde antrenör rolünü üstlenen

 • Astlarını geliştirmek için gayret gösteren, onları motive eden

 • Karar verirken astlarının görüşünü alan ve verilere dayanarak karar veren

 • Doğru elemanlardan ekip oluşturabilen

 • İnsani değerleri koruyan ve içinde yaşadığı toplumla ilişkilerinde samimi olan, çevresine güven veren


 • Öğrenen ve öğrenmeyi alışkanlık haline getiren , mutluluğudur.

 • İnsanları yöneten değil, insanlarla yöneten,

 • Sesli düşünme ortamı yaratan,

 • Alternatif düşünmeyi teşvik eden,

 • Vizyon sahibi, gelişmeye açık vb niteliklere sahip yöneticiler akla gelmelidir.


2. MÜŞTERİ ODAKLILIK mutluluğudur.

TKY’ de ürün veya hizmetten yaralananlar odak noktasındadır. Müşteri isteklerinin tatmini ve mutlu kılınması, ürün ve hizmetlerin onların isteklerine göre gerçekleştirilmesi temel prensiptir.

Müşterinin istek ve beklentilerini bilmek ona yakın olmakla mümkün olacaktır.

TKY’de iki tür müşteri kavramı vardır:

1. İç müşteri.

2. Dış müşteri.


 • 1. mutluluğudur.İç müşteri: Kurumda çalışan her eleman kurumun iç müşterisi konumundadır. Bu durum doğal olarak her çalışanın ürettiği mal veya hizmeti kullanan bir başka elemanı müşteri olarak görmesidir.

 • 2. Dış müşteri : Üretilen mal veya hizmetleri kullanan veya tüketenlerdir.


3-SÜREÇ YÖNTEMİ mutluluğudur.

Kurumlarda yürütülen işler birbiri ile ilişkili bir çok süreçten meydana gelmektedir.Süreç kaynakları işleyip onlara bir katma değer kazandırarak ürün ya da hizmet olarak çıktı haline getiren işlemler dizisidir.Süreç yönetimi aşağıdaki konuları kapsar.

1. Süreçlerin tamamlanması.

2. Süreçler arası ilişkilerin çözümlenmesi.

3. Süreç sahiplerinin belirlenmesi.

4. Süreç performansını ölçmek için kriter ve standartların belirlenmesi.


 • OKUL SÜREÇLERİ mutluluğudur.

 • Öğrenci kayıt kabul

 • Sınava hazırlama ve değerlendirme

 • Eğitim malzemesi geliştirme.

 • Okul- aile ilişkileri.

 • Personel temini ve geliştirme.


 • DERS VERMEDE UYGULANAN TKY İLKELERİ mutluluğudur.

 • Öğrenciye yönelik olma.

 • Eğitimcinin kaliteye taahhüdü..

 • Öğrenci ve eğitimcinin birlikte sürekli iyileştirme çabası.

 • Korkudan uzak, teşvik edici eğitim ortamı.

 • Ekip çalışması yaklaşımı.

 • Engelleri aşmak, sistemi ve kaliteyi iyileştirmek için kontrol etmeden çok iletişimin kullanılması.

 • İstatistiksel düşünmenin rolü.


4. VERİLERLE YÖNETİM mutluluğudur.

Sorun çözme, önlem alma,süreçleri iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında başarılı olmak için incelenen konu hakkında;

Tarafsız, kanıta dayalı, yeterli ve zamanında doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır.


5- SÜREKLİ GELİŞME mutluluğudur.

(KAİZEN)

Gelişme

Standart

Gelişme

Çağın getirdiği yenilik ve değişmelerden geri kalmamak için çalışanların ve kurumun sürekli kendini yenilemesi gerekir. Bunun için:

Standart

 • Gelinen nokta hiçbir zaman yeterli bulunmamalıdır.

 • Kötü yapılan her şey iyi yapılabileceği gibi, iyi yapılan her şey de daha iyi yapılabilir.

 • Tüm süreçler sürekli gözden geçirilir ve iyileştirilir.


Renmeyen rg tlerde let m
ÖĞRENMEYEN ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM mutluluğudur.

 • Daha önce denedik olmadı,

 • Çok zaman alır,

 • Çok masraflı olur,

 • Yeni sistemler gerekir,

 • Bunu burada yapamazsın, bizim tarzımız değil,

 • Doğru olabilir ama...

 • O konuda bir yazı yaz,

 • Belki sonra,

 • Bütçemiz buna imkan vermiyor,

 • Şu anda zamanımız yok, çok işimiz var,

 • Eski köye yeni adet mi getireceksiniz?

 • Biz böyle iyiyiz.


Renen rg tlerde let m
ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM mutluluğudur.

 • Başka düşünceler var mı?

 • Bize uygun seçenekleri kontrol edelim,

 • Daha önce hangi bilgileri alabiliriz?

 • Eğer olmazsa,

 • Nasıl geliştirebiliriz?

 • Başka kim katkıda bulunabilir?

 • Neden hep böyle yapıyoruz?

 • Düşünceni biraz daha açıklayabilir misin?

 • ... Konuda yardıma ihtiyacım var,

 • Teşekkür ederim, güzel fikir...


6 katilim
6- KATILIM mutluluğudur.

Bir kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanlarının kurumun ortak hedefleri etrafında bütünleşmesi gerekir.

Çalışanların katılımını sağlayabilmek için kurumda;

 • Paylaşılan ortak değerlerin

 • Karşılıklı güvenin ve yetkilendirmenin olması gerekir.


7 nlemeye d n k yakla im
7- ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM mutluluğudur.

TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir.

 • Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,

 • Hata kaynaklarını kurutarak,

 • Süreç bazında kontroller yaparak,

 • Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir.


H zmet sekt r nde kal te g stergeler

ERİŞEBİLİRLİK mutluluğudur.

ZAMANLILIK

PROFESYONELLİK

GÜVENİRLİLİK

DOĞRULUK

TAMLIK

SÜREKLİLİK

ESNEKLİK

ORTAM

GÜVENLİK

ANLAŞABİLİRLİK

HİZMET SEKTÖRÜNDE KALİTE GÖSTERGELERİ


Tky uygulamasiyla kazanimlarimiz
TKY UYGULAMASIYLA KAZANIMLARIMIZ mutluluğudur.

A-Kurumsal Açıdan

1- Eğitim hizmetinden yararlananların memnuniyeti sağlanır.

2-Birimin, kurumun süreçleri sürekli sorgulanarakhatalar saptanır ve önlem için alternatif çözümler geliştirilir.

3- Hizmetin sunumunda güncel olmaya çalışılır.

4- En az maliyetle en iyi sonuçlar alınır.

5- Kaynakların amaçlara yönelik kullanım yüzdesi artar.


6.Hizmet alanlarının hizmet veren kurumla ilişkilerinde güven ortamı oluşur.

7.Uygun bir kurum kültürünün oluşumu sağlanır.

8.Öğrenen birey öğrenen organizasyon felsefesinin kurumda yerleşmesi sağlanır.

9.Bilgi akışı hazırlanır ve katılımcı yönetim gerçekleştirilir.

10.Her birim/kurum kendi kalite kurulu ve kalite geliştirme ekiplerini oluşturarak sorunlarını çözme sürecine girer.

11.Okulların iyileştirilmesi ve eğitimin kalitesinin arttırılmasıyla ilgili araştırmalar yapılır.

12.Öneri sistemi kurularak sorunlara daha çok çalışanın çözüm üretmesi sağlanır.


B bireysel a dan
B- güven ortamı oluşur.Bireysel açıdan

1.Karar verme,yetki ve sorumluluk özendirilir.

2.Bilgi akışı ve katılımcılıkla iş doyumu sağlanır.

3.Görev tanımına uygun eleman istihdamı gerçekleştirilir.

4.Çalışanların objektif olarak değerlendirilmesi yapılır.

5.Bireyde demokratik kültürün gelişimine katkıdabulunulur.

6.Personel,kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesin-deki katkı ve katılımını sorgular hale gelir.


7.Personel, iç motivasyonla çalışmanın ve üretmenin mutluluğunu yaşar.

8.Personel, yaptığı işi severek yapar ve kendinigerçekleştirmenin hazzını duyar.

9.Personelin kuruma bağlılığı artar. Personel kurum kimliğini taşımaktan gurur duyar.


Tky n n e t me get rece yararlar

Toplumun beklentilerine uygun hedeflerin belirlenmesi, mutluluğunu yaşar.

Belirlenen hedeflere ilk seferde ulaşılması,

Hedeflere ulaşma düzeyinin ölçülmesi,

Gelişmeleri takip etmenin ilke edinilmesi,

Nitelikli eğitime önem verilmesi,

Etkin bir iletişim ağı kurulması,

Yönetimde takım çalışmasına önem verilmesi,

Yönetimde motivasyonun sağlanması,

Demokratik bir yönetim sistemi kurulması

TKY’ NİN EĞİTİME GETİRECEĞİ YARARLAR


Kalite çalışmalarının hassas noktasını oluşturan bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken6 TEMEL ADIM

 • 1- Temel bilgilerin toplanması 2-Düşünce ve bilgilerin ölçülebilir hedeflere (parametrelere) dönüştürülmesi

 • 3- Sürecin analiz edilmesi (çözümlenmesi)

 • 4- İyileştirilmiş (geliştirilmiş) süreçlerin tasarlanması 5- Standartların oluşturması

 • 6- Performansın yönetimi


BEYİN FIRTINASI bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

Belli bir konuda çok sayıda yaratıcı ve verimli fikirleri ortaya çıkarmak için kullanılan genel bir yöntemdir. Kişilerin bütün dikkatini problemin gerçekten önemli boyutlarına  çekmeyi sağlar. Bunun yanında problemi veya çözümü tüm boyutlarıyla geniş biçimde düşünmek önemlidir.

Belli bir konu/amaç ile ilgili olarak, katılım ve yaratıcılığı kolaylaştırıcı bir atmosfer yaratarak, bir çok fikrin ortaya çıkmasını hedefleyen bir ekip/takım çalışmasıdır.


Beyin f rt nas n n ama lar
Beyin Fırtınasının Amaçları bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

 • Sorun saptama aşamasında; Olası nedenleri,

 • Karar alma aşamasında; Düzeltici etkinlikleri,

 • Planlama Aşamasında; Gelecekte karşılaşılacak olası sorun ve nedenlerini saptamaktır.


Beyin Fırtınası Nasıl Uygulanır? bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

Beyin fırtınası yapılacak konu hakkında herkes hemfikir olmalıdır.

1. Konuyu tahtaya yazın. 

2. Her fikri tahtaya veya bir çizelgeye yazın. 

3. Asla fikirleri eleştirmeyin.

4. Yazılanları yorumlamadan söyleyenin kelimeleriyle  yazın. 

5. Fikir çıkmayıncaya kadar birkaç tur devam edin. 

6. Turlar bitince fikirlerin anlaşılması için tartışın. 


 • Beyin fırtınası 2 şekilde kullanılabilir:  bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

 • 1.Yapılandırmalı  - Gruptaki her kişi kendi sırası geldiğinde fikrini söyler . 

 • 2.Yapılandırmasız - Grup üyeleri akıllarına geldiğinde fikirlerini söyler. 


Beyin f rt nas rne i
Beyin Fırtınası Örneği bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

 • Konunun Saptanması

 • Kurallar ve Yönteminin Açıklanması

 • Kişisel Yaratıcılık Aşaması

 • Fikirlerin Toplanması ve Yazılması

 • Fikirlerin Düzenlenmesi

 • Fikirlerin Değerlendirilmesi

 • Umut Verici Fikirler


Balik kil i i d yagrami
BALIK KILÇIĞI DİYAGRAMI bilgi toplama yöntemleri ve bu bilgilerin kullanımı için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Bilgi toplanması ve işlenmesinde sistematik olarak takip edilmesi gereken

Şeklinden dolayı Balık Kılçığı olarak adlandırılan bu araç aynı zamanda “Neden ve Etki” ya da yaratıcısı Kaoru Ishikawa adına “Ishikawa Diyagramı” olarak da adlandırılmaktadır.

Balık kılçığı diyagramı, bir kurumun süreç ve sistemleri içindeki temel neden ve etkileri belirlemeye yardımcı olur.


Balık kılçığı diyagramı var olan bir sorundan sorumlu olan faktörleri belirleme sürecinde ya da girdilerin istenilen çıktılarla sonuçlanması için süreci daha etkin olarak planlamada kullanılabilir.

Varolan bir sorunun nedenleriyle başedebilmede balık kılçığını kullanmak için, önce sorunu ya da amaçlanan koşulu sağ tarafa, “balığın başına” yazın. Sonra, balığın “büyük kemiklerine” sonuçtan sorumlu olma olasılığı yüksek olan temel faktörleri listeleyin. “Ara kılçıklara” soruna yol açan ana faktörlere katkıda bulunan ya da değişiklik yaratan ara faktörleri yazın.


Rne n birka servisin okula ge gelmesi
ÖRNEĞİN; Birkaç servisin okula geç gelmesi olan faktörleri belirleme sürecinde ya da girdilerin istenilen çıktılarla sonuçlanması için süreci daha etkin olarak planlamada kullanılabilir.

Servislerin okula geç gelmesi, öğrencilerin birinci derse geç gelmelerine neden olmaktadır.Okul yönetimi sorunu çözmek için tüm taraflardan oluşan (veli, öğrenci, servis şoförleri, müdür yardımcısı) bir ekip oluşturdu. Bu sorunu çözmek için balık kılçığı diyagramını kullandılar.


BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ olan faktörleri belirleme sürecinde ya da girdilerin istenilen çıktılarla sonuçlanması için süreci daha etkin olarak planlamada kullanılabilir.

Güzergahlar

Öğrenciler

Sayı

Yol Koşulları

Uzunluk

Yaş

Hava Durumu

Süre

Dakiklik

İndirme

Duraklar

Servislerin Okula Geç Gelmesi

Dakiklik

Otobüsün Yaşı

Koşul

Sürme becerisi

Bilinenleri Kontrol Etme Yetisi

Ekipman

Sürücüler


En önemli sayılan faktörleri iskelete yerleştirdikten sonra ekip soruna en güçlü etkiyi yaratan, (bazı güzergahların uzun oluşu, servis araçlarının eski oluşu, durak sayısı ve bu duraklarda inen öğrenci sayısı gibi) faktörler daire içine alınmıştır.


Ekip, bazı yönlerde servis otobüslerinin diğerlerine göre yaklaşık iki katı öğrenci bindirdiklerini ve bu güzergahların da en kısa yoldan ortalama %60 daha uzun sürdüklerini görmüşlerdir. Ayrıca bu güzergahta daha eski otobüsler kullanılmakta olduğu saptanmıştır.


Ekip toplanan verileri kullanarak, okul yönetiminden birkaç yeni otobüs seferi istedi. Yeni seferler oluşturulduktan sonra, tüm servisler birinci dersin başlamasından önce okula varmış bulunuyordu.


BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ birkaç yeni otobüs seferi istedi. Yeni seferler oluşturulduktan sonra, tüm servisler birinci dersin başlamasından önce okula varmış bulunuyordu.

Okul çevresi

Öğretmenler

Destek

Ek yardım

Işık

Öğrencilerle ilişkiler

Sınavlar

Isınma

Ödevler

Çekicilik

Mümkün olan en yüksek başarı düzeyi

Destek

Destek

Ev

Ek ders-Etüt

Çalışma Ortamı

Toplantılar

Veliler

Grup arkadaşları


Bal k k l diyagram ayn zamanda geli tirme s recinde de kullan labilir
Balık Kılçığı Diyagramı aynı zamanda geliştirme sürecinde de kullanılabilir.

Öğrencilerin oluşturdukları “Kalite Çemberi Destek Ekibi”, daha çekici bir okul çevresinin, öğretmenlerle geliştirilen sağlıklı iletişimin, velilerin okul yönetimine ve eğitimine katılımları, öğrenme sürecinin iyileştirilmesi ile daha yüksek bir performans için enerji ve sınıflarında olası en yüksek başarıya ulaşmada etkili olduğu sonucuna vardılar.


Bu araç ve teknikler, kurumun yönetimine; sürecinde de kullanılabilir.

 • Gelişmelerin sistematik olarak tetkik edilmesi,

 • Ekip çalışmalarının en iyi uygulamalarının standartlaştırılması,

 • Ekip çalışmalarının sağlam ve sistematik yürütülmesi,

 • Sürekli iyileştirme olanaklarının ortaya konması,

 • Ölçülebilir hedefler doğrultusundaki kayıtların tutulması

alanlarında katkı sağlayarak yardımcı olurlar.


ad