ddv datamodeller og digitalisering workshop del 2 27 november 2012 peter huber strand donslund a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker… PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker… - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

DDV datamodeller og digitalisering Workshop del 2 27. november 2012 Peter Huber Strand & Donslund A/S. Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker…. Rammesættende forretnings- og it-arkitektur. DDV-certificering til systemleverandører.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker…


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. DDV datamodeller og digitaliseringWorkshop del 2 27. november 2012Peter HuberStrand & Donslund A/S

  2. Vandsektorens digitalisering med Det Digitale Vandselskab – hvordan det virker… Rammesættende forretnings- og it-arkitektur DDV-certificering til systemleverandører ”Lægge på reolen” jf. Governance-modellen = Bidrage med ny standard dok. efter metoden Projekt Anvender fællesskabets rammer.. Bidrager til fællesskabet … Kunder Kunde Leverer grunddata efter fælles snitfladebeskrivelser Kunde Kunde B Vandselskab A Vandselskab C Myndigheder C B Leverer ydelser &digitale services Kunde Kunde Kunde Leverer lovpligtige leverancer efter fælles snitfladebeskrivelser Systemleverandører Kravstillelse iht. den rammesættende forretnings- og it-arkitektur. Leverer it-løsninger, der opfylder DDV anbefalingerne. Fx gennem DDV-certificering. Kunde Kunde Kunde

  3. ”Top-down” DDV metoden afhængig af situationen ifm. standardisering ”Middle-out” ”Bottom-up”

  4. ”Bottom-up” fra it

  5. ”Bottom-up” til forretningen

  6. Eksempel 2: Her genindtastes data i dag 6

  7. Viser hvordan processenit-understøttes og især hvordan data udveksles 1:25.000 Domæneflows Prisloftsindberetningtil FS ”As-Is” skitse Dette ”domæneflow” viser et nuværende sekventielt flow med håndbårneudtræk og bearbejdning i Excel og indtastning i FS-portalen D1 Eksternkommuni-kation Modtag prislofts-indberetning D2 D3 Gennemførteinvesteringer Startprislofts-indberetning Hent anlægs-aktiver Hent anlægs- projekter Hent projekt-økonomi Sammenstilog fordeløkonomi Opsummér på POLKA-kategorier Kontrollérindberetning Afsendindberetning Datasammenstlling Prislofts-indberetning leveret Udvælg projektkontifor afholdte Økonomi Udvælg aktiver Udvælg projektkontifor afholdte Lednings-registrering Økonomi Anlægskartotek Forbrugs-afregning

  8. Domæneflows Prisloftsindberetningtil FS ”As-Is” skitse med integrationsmønstre Dette ”domæneflow” viser et nuværende sekventielt flow med håndbårneudtræk og bearbejdning i Excel og indtastning i FS-portalen D1 Eksternkommuni-kation Modtag prislofts-indberetning D2 D3 Gennemførteinvesteringer Startprislofts-indberetning Hent anlægs-aktiver Hent anlægs- projekter Hent projekt-økonomi Sammenstilog fordeløkonomi Opsummér på POLKA-kategorier Kontrollérindberetning Afsendindberetning Datasammenstlling Prislofts-indberetning leveret Udvælg projektkontifor afholdte Økonomi Udvælg aktiver Udvælg projektkontifor afholdte Lednings-registrering Økonomi Anlægskartotek Forbrugs-afregning

  9. Udarbejdet i projektet Inspireret af arbejdet i Aarhus Vand med ”datasky” Domæneflows Prisloftsindberetningtil FS mulig ”To-Be”hvis… D1 Eksternkommuni-kation Modtag prislofts-indberetning D2 Gennemførteinvesteringer D3 Startprislofts-indberet-ning Hent projekt-økonomi Hent anlægs- projekter Sammenstilog fordel øko-nomi med nøgle Opsummér på POLKA-kategorier Kontrollérindberetning Afsendindberetning Datasammenstlling Hent anlægs-aktiver Projekt-konto-saldi Prislofts-indberet-ning leveret Periodensanlægsprojekter + Projekt-aktiver Udvælg aktiver Udvælg anlægs-projekter Udvælg projektkontifor afholdte Projektstyring Økonomi ”Domæne m/aktiver”

  10. Domæneflows Prisloftsindberetningtil FS mulig ”To-Be” hvis… D1 Eksternkommuni-kation Modtag prislofts-indberetning D2 Gennemførteinvesteringer D3 Startprislofts-indberet-ning Hent projekt-økonomi Hent anlægs- projekter Sammenstilog fordel øko-nomi med nøgle Opsummér på POLKA-kategorier Kontrollérindberetning Afsendindberetning Datasammenstlling Hent anlægs-aktiver Projekt-konto-saldi Prislofts-indberet-ning leveret Periodensanlægsprojekter + Projekt-aktiver Udvælg aktiver Udvælg anlægs-projekter Udvælg projektkontifor afholdte Projektstyring Økonomi ”Domæne m/aktiver”

  11. Domæneflows ”Hent anlægsaktiver” underflow D1 D2 Hent ledninger Hent kompo-nenter Hent bygværker Hent målere Udvælg … Datasammenstilling D3 Projektmålere Projektledninger Projektkomponenter Projektbygværker Udvælg ledninger Udvælg bygværker Udvælg målere Udvælg kompo-nenter Lednings-registrering Forbrugsafregning Anlægskartotek

  12. Datasnitflade:Projektledninger • Skal stamme fra • Informationsmodel • Fx nye attributter ogrelationer xxxx Input Output 12

  13. Informationsmodel ”Ledning” i uddrag… Viser standardiserede nøgler og attributter(”datafelter”) 1:25.000 Økonomi::Investeringsprojekt projektnr:string … 0..1 anlagt i 0..* Ledning ledningsID:string datoEtableret:dato dimension:integer længde:integer ledningskategori: enumeration Informations-modeller

  14. Domæne-overblik Indholdsfortegnelsen over domæner, som er den ”logiske systeminddeling”som DDV standardiserer snitfladerimellem uafhængigt af konkretesystemer og leverandørløsninger Fx DIVA Lednings reg.

  15. Domænerne holder Masterdata Projekter Økonomi • Her vist”ovenpå”informations-overblikkettil illustration • Det betyderat andredomænerhenter fxlednings-oplysningergennemsnitflader tilLednings-registrering Projektstyring Økonomi Informations-overblik Investerings-projekt Anlægs-projekt * 1 1 Kategorisering Anlægsregistrering * * * Anlægs-aktiv POLKA-kategori Datasammen- stilling !! Datasammen- stilling !! Eksterne støtte-data Bench-marking-kategori Ledning Komponent Bygværk Lednings reg. Anlægs-kartotek Anlægs-kartotek Måler(eksempel 1) Forbrugsafregning

  16. ”Bottom-up” fra it  Datasammen- stilling (ETL)   

  17. Viser hvilke aktiviteter der logisk skal til for at gennemføre processen Prisloftsindberetningtil FSkun gennemførte investeringer til illustration i dette eksempel Forsynings-sekretariat Gennemførteinvesteringer Hent anlægs-aktiver Hent anlægs- projekter Sammenstilog fordel økonomi Opsummér på POLKA-kategorier Kontrollérindberetning Afsendindberetning  Selskabet Hent projekt-økonomi Prislofts-indberetning leveret Tid forprislofts-indberetning Den enkelte proces Indefra • + • +

  18. Viser essensen af processen set udefradvs. som en forretnings-funktion eller -service. Prisloftsindberetningtil FS Forsynings-sekretariat Den enkelte procesUdefra Prisloftsindberetning A Prislofts-indberetning leveret Håndtér prislofts-indberetning  Tid forprislofts-indberetning S Selskabet

  19. Procesoverblik Indholdsfortegnelsen overprocesser hvor derer DDV standarder XXX Indberetninger • xx • Indberetninger til FS • xxxx • Prisloftsindberetning til FS XXX Kundeafregning XXXX • Forbrugsmåling • xxx • Indhentning af kundes forbrug (eksempel 1) • Forbrugsafregning • xxx • Serviceafregning • xxx • xxxx • Xxxx • Xxxx • xxxx • xxx • xxx xxx xxx xxx xxx • xxx • xxx • xxx • xxx 19

  20. Struktureret oversigt overde aktører som et selskabudveksler DDV standardiseret information med Kunde Aflæsning Aktøroverblik Dette eksempel 2 omhandler kun”gennemførteinvesteringer”.I aktøroverblikket hørerde under gruppen”Indberetning” Selskabet S A Indberetning Forsynings- Sekretariat(FS) • Indberetning=Prisloftsindberetning eller Benchmarkindberetning • Prisloftsindberetning =Gennemførte investeringer + …

  21. ”Bottom-up” til forretningen    

  22. DDV Arkitekturbeskrivelser i OIO EA reolen– eksempel 2 bygget & læst bottom-up Denne del af forretningen • (Vision) • (Målbillede) DDV standardit-understøtter • Arkitektur-principper • Fysiske udvekslings- skemaer • Fysiske database- modeller • Governance-modellen • Integrations-metoden &Illustrative eksempler 22

  23. Gruppearbejde 40 minutter (inkl. ”transport”) Løs følgende opgaver med udgangspunkt i Ledningsregistreringpå den udleverede udgave af domæneoverblikket • Hvilke domæner ser ud til at hænge sammen med Ledningsregistrering – ud fra de navne de har?Tænk på de systemer/applikationer i kender (eller ønsker hertil)Tegn forbindelseslinjer mellem de tilsvarende domæner • Hvilke integrationer dvs. datasnitflader er de vigtigste?For hver forbindelseslinje mellem to domæner fra 1: nævn 2-3 vigtige datasnitflader • Hvorfor er datasnitfladen vigtig? For hver fundet datasnitflade fra 2: nævn hvorfor den er vigtig og gerne i form af navnet på en forretningsproces som understøttes HUSK AT UDPEGE EN FREMLÆGGER i hver af de fem grupper. 5 min i plenum 23

  24. Videre med de fælles datamodeller fra fysisk til logisk • (Vision) • (Målbillede) 4) Kobling ogbrug af hele metoden fremadrettet 2) Tilpasning & forbedringer • Arkitektur-principper 3) Kobling til snitflader 1) Kvikøft afde fælles standardiserede datamodeller • Fysiske udvekslings- skemaer • Fysiske database- modeller DANDASDANVANDD&V • Governance-modellen • Integrations-metoden &Illustrative eksempler 24

  25. 1) Kvikøft afde fælles standardiserede datamodeller Trin 1 • ”Kvikløft” som en 1-til-1 konvertering af den nuværende fysiske datamodel til en logisk informationsmodel jf. DDV integrationsmetoden. Den publiceres som arbejdsmodel. • NB: Begrebsforklaringen bliver en del den logiske model • NB: Metoden gør ikke registreringsvejledningen overflødig:snarere tværtimodDen skal stadig adressere fx datalivscyklus, historik, skift af nøgle etc. 25

  26. Fra Fysisk guld til Logisk guld

  27. Informationsmodel: DANDAS (kerne) Illustration af KVIKLØFT foretaget på arbejdsmøde 0..* 1 Knude opstrøm knudenavn 1 … nedstrøm dimension kritiskkote krydskote bundkote 1 1 nedstrøm opstrøm 0..1 0..* 0..* 0..* 0..* 0..* 0..1 Oprindelse Delledning Ledning Firma 0..1 0..* 1..* 1 projektering dimension 0..* 0..1 journalnr attributter vises fortsatseparat firmanavn opdelt i entreprenør 0..1 0..* 0..* 0..1 opstrømskote xy tilsyn 0..1 .* 0..* 0..1 Informations-modeller … driftsansvarlig 0..* 0..* 0..* Ejerandel Lokalitet Ejerfordeling lokalitetsnavn navn 0..1 0..* 1 placering

  28. Logisk dokumentation = ændret udseende Der ønskes standardiseres i informationsmodeller og ikke i fysiske tabeller (disse vil derfor forsvinde på ved standardisering på logisk niveau)

  29. Forskel mellem fysisk datamodel og informationsmodel • Der standardiseres i DDV regi i informationsmodeller med begreber vist i UML og ikke i fysiske tabeller • Mere forretningsfokus, men stadig tilstrækkeligt detaljeret struktur • Ingen systemtekniske/databasetekniske felter • Men alle forretningsrelevante attributter er repræsenteret • Mere læsevenlig navngivning fremfor ALTIDSTOREBOGSTAVER • Ingen fremmednøgler • Relationer har navne og tydelige antalsregler som 1 og mange • XML datatyper benyttes konsekvent fx string, decimal • Attributter er ensartet og forretningsmæssigt defineret • Relationer er navngivne og forretningsmæssigt defineret • …. • + Forklaring af de vigtigste begreber løftes helt til informationsoverblikket i 1:100.000 29

  30. 3) Kobling til snitflader 2) Tilpasning & forbedringer Trin 2-3 • Den logiske informationsmodel skal så tilpasses de prioriterede ønsker i statusdokumenterne mhp. på ny modelversion fx • Ensretning af modellerne • Ønsket restrukturering, re-faktorisering fx ift. offentlige grunddata • Uudnyttede og overflødige elementer kan fjernes – fx felter der ikke er i brug • Manglende elementer kan tilføjes fx nøgler på Ledning til udveksling • Elementer kan skilles ud i separate informationsmodeller • … • Der skal dernæst defineres datasnitflader svarende til de nuværende ledningsudveksling, TV-inspektion, brøndrapporter (XML skemaer) inklusive domæneflows og forretningsprocesser, der har brug for netop sådanne dataudvekslinger inkl. kobling til proces-, informations- og domæneoverblik 30

  31. 4) Kobling ogbrug af hele metoden fremadrettet Trin 4 = DDV fremover • Derefter arbejdes med processer og snitflader efter behov efter prioritering i DDV og i de enkelte selskaber efter DDV governance 31

  32. I Råd: Klare arkitekturprodukter (&proces!) Fx. overordnede principper/ ”pejlemærker” Principper og guidelines Modeller ( ) (EAS) tid • Principper og guidelines tidligt giver eksplicitte valg og modvirker suboptimering • Modellerne (=arkitekttegningerne!) laves efter behov og får over tid mere volumen og udstrækning • Brug solid og udbyggelig arkitekturramme Keepit simple Just in time

  33. II Glem ikke arkitekturstrategien / Roadmap… • Forretningsmæssige drivere sammen med tekniske trends sætter rammerne og fokus for arkitekturarbejdet • Vær bevist om bredde & dybde af arkitekturarbejdet • Tilknytning til strategiske programmer/projekter

  34. III Klar kommunikationsplan kritisk • Hvem, hvorfor, hvad, hvordan • På flere niveauer • til ledelserne • til IT ledelserne • til projektledere • til projektarkitekter • til leverandører • Samarbejde med myndigheder • Projekter handler ofte ud fra mangel på bedre viden

  35. IV Kombinér top-down og bottom-up Vær meget fokuseret ved top-down Brug timeboxing Vær forberedt på sporadiske resultater i starten Prøv processer og resultater af på 2-3 projekter Brug eksisterede modeller, systemdokumentation og projektbeskrivelser som input bottom-up Modificér og ”genudgiv” tidligere arkitekturinitiativers arbejde