slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jarle Viuls Styreleder Oslo og Omegn Bilbransjeforening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Jarle Viuls Styreleder Oslo og Omegn Bilbransjeforening - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Velkommen til Skade/lakk-konferanse Norges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn Bilbransjeforening Thon Hotel Oslo Airport 22.mars 2011 kl.10-18.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jarle Viuls Styreleder Oslo og Omegn Bilbransjeforening' - kylar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Velkommen til Skade/lakk-konferanseNorges Bilbransjeforbund / Oslo og Omegn BilbransjeforeningThon Hotel Oslo Airport 22.mars 2011 kl.10-18
form let med oslo og omegn bilbransjeforening oobf
Formålet med Oslo og Omegn Bilbransjeforening (OOBF)
 • Oslo og Omegn Bilbransjeforenings formål er å ivareta medlemmenes bransjeinteresser, skape gode forhold og samarbeid mellom medlemmene og virke for sunn utvikling av bransjen i Oslo og omegn
 • Vi håper denne konferansen bidrar til å;
  • skape gode forhold i bransjen
  • utvikle samarbeidet mellom medlemmene
  • skape en sunn utvikling av bransjen
m lsetning oobf tilf re merverdi
Målsetning OOBF: Tilføre merverdi
 • De aller fleste rammevilkår kan vi kun ta til etteretning – og skaffe oss mest mulig innsyn i og kunnskaper/kompetanse om – for raskest mulig å tilpasse oss til utviklingen, men det finnes også en rekke områder hvor rammevilkårene kan påvirkes
 • På begge aktuelle områder kan både NBF og Oslo og Omegn Bilbransjeforening tilføre merverdi for våre medlemmer
 • På Oslo og Omegn Bilbransjeforenings agenda står en rekke saker for 2011 – enten for å informere og motivere våre medlemmer eller direkte eller indirekte (primært gjennom NBF) bidra til endrede rammevilkår
 • Denne konferansen er et ledd i denne målsetningen
daglig leder styret og valgkomit i oobf
Daglig leder, styret og valgkomité i OOBF:

Daglig leder: John Fiskvik

Styret:

Styreleder (ansvar nyttekjøretøy): Jarle Viuls, BOS VLB AS

Styrets nestleder (ansvar nye biler): Cathinka Skotvedt Sundling, Skotvedt A&B

Styremedlem (ansvar frittstående/deler): Frank Martinsen, Sørum Bilservice AS

Styremedlem (ansvar brukte biler): Knut Karlsen, Toyota Oslo AS

Styremedlem (ansvar verksted): Terje Berntsen, Bilia Personbiler AS

Styremedlem (ansvar skade/lakk): Ove Arne Sønsteby, Toyota Oslo AS

Observatør (ansvar opplæring): Tore Laskerud, daglig leder OBOA

Valgkomiteen:

Leder: Knut Espen, Møller Bilskade AS

Medlem: Rune Hegstad, RSA Detalj AS

Medlem: Lars Petter Svendsen, Karosserispesialisten AS

agenda oobf
Agenda OOBF
 • Vårt mål er å bidra til å sette en spennende, dagsaktuell og ”matnyttig” agenda, gjennom;
  • Styremøter
  • Strategimøter
  • Årsmøte (generalforsamling)
  • Medlemsmøter
  • Temabaserte konferanser
  • Aktiv deltakelse i NBF-prosjekter
  • Sosiale aktiviteter
 • Vi er avhengig av tett dialog med – og innspill fra – medlemmene for å sikre at vi jobber med de riktige sakene!
m lsetning med konferansen
Bakgrunnen for konferansen er at skade- og lakkbransjen står overfor en rekke utfordringer knyttet til marked, teknologi, drift og økonomi i tiden fremover, og vi ønsker med denne konferansen å bevisstgjøre bransjen på disse sentrale områdene.

På den annen side er forsikringsbransjen en sentral aktør og premissgiver for skade- og lakkmarkedet, og på vegne av vår egen bransje ønsker vi å utfordre forsikringsbransjen og presisere en rekke forhold som er avgjørende for skade- og lakkvirksomheten og for optimal ressursutnyttelse.

Dette betyr at vi på den ene siden vil fremme problemstillinger, saker og budskap åpent og ”uten filter”, men på den annen side invitere til dialog og samhandling for i fellesskap å fordele ansvar og arbeidsoppgaver samt løse utfordringene – til det beste både for våre felles kunder og for begge bransjer

Og for den enkelte konferansedeltaker – og den enkelte aktør, være seg bilbransje eller forsikringsbransje, er det avgjørende å holde seg oppdatert på endringer og utvikling for å kunne møte morgendagens utfordringer på en optimal måte…

Konkurranse er bra – krig har minst to tapere…!

Målsetning med konferansen
program f r lunsj
Program før lunsj

Kl.10.00:             Åpning/velkommen/program/målsetting                            Kl.10.10:             Rammene for partnerskap; Dialog og samhandling Knut G. H. Aas, Tryg/Enter - leder Bilkanalen i NorgeKl.10.30:             Karosserireparasjoner - metoder med fokus på prosesser                             v/ Johan Carlsson fra Volvo Car Corporation Kl.11.00:             Effektive lakkprosesser v/Kåre Bäck, DuPont SkandinaviaKl.11.25:             Pause Kl.11.45:             Driftsprosesser/logistikk – bevisste valg = resultater v/Knut FordalKl.12.05:             Styring av bilskader v/advokat Ian Anders Tobiassen, Haavind Kl.12.20:             Sikre Bilskadereparasjoner v/Tor-Sigurd Simonsen, NBFKl.12.45:             Implikasjoner for bransjen ved ”Sikre Bilskadereparasjoner”                            v/Cato Leine, visepresident NBF / Drammen Billakkering/KarossseriKl.13.00:             Lunsj

program etter lunsj
Program etter lunsj

Kl.14.00:             Vrakhåndtering/sentralt skaderegister v/John FiskvikKl.14.20:             Konsekvenser ved overtredelser på skatte- og avgiftsområdet                             v/Sigbjørn Bakke Hanssen, Skatt ØstKl.14.35:             Verkstedet som bank og pengeinnkrever; fakturering av mva. og håndtering av egenandel v/advokat Nils Flesland Bull, HaavindKl.14.55:             PauseKl.15.15:             DBS som analyseverktøy v/Knut Espen, Møller Bil SkadesenterKl.15.30:             Økonomi/nøkkeltallsanalyser/utvikling v/John Schau, BilanalyseKl.15.55:             Trender/utvikling v/fagsjef Vidar Brustad, If SkadeforsikringKl.16.20:             PauseKl.16.35:             Fremtidsvyer – samhandling forsikring / bilbransje                             v/konserndirektør Trond Delbekk, Gjensidige ForsikringKl.17.00:             Innledning til paneldebatt v/adm.dir. Stig Morten Nilsen NBFKl.17.15:             Paneldebatt med toppledere fra bilbransje og forsikringsbransjeKl.17.55:             Oppsummering/avslutning/veien videreKl.18.00:             Slutt   

program og innhold
Enkelte har påpekt at agendaen er ganske ”voldsom” ?!

Til de vil jeg si; Den er akkurat så omfattende som sakskomplekset og fag- og forretningsområdet fortjener

Bilbransjen er ikke bare verdens mest sexy bransje, den er også verdens største, mest komplekse og kompliserte !

Og skade/lakk-området har over tid utviklet seg til å bli det aller mest komplekse og kompliserte i ettermarkedet – og dessverre i enkelte kretser; det mest undervurderte !

Og en rekke forhold har over tid utviklet seg i feil retning – uten at vi har reagert – eller fått nødvendig gjennomslag…

Derfor er vi her ! Derfor denne agendaen !

Program og innhold ?
og ingenting si p responsen med n rmere 240 deltakere fra
Og ingenting å si på responsen; med nærmere 240 deltakere fra:
 • Frittstående verksteder
 • Frittstående lakkverksteder
 • Frittstående kjeder
 • Merkeverksteder
 • Kjedeledelse
 • Bilimportører (og produsenter)
 • Leverandører
 • Samarbeidspartnere
 • Skatt Øst
 • ABL
 • Forsikringsselskaper
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
 • Norges Bilbransjeforbund og lokalforeninger
 • Opplæringskontorer i bilfag
 • Biladministrasjonsselskaper
 • Bilberging/redning
 • Bransjekonsulenter
 • Bransjemedier
praktisk info
Enkelte av dere har ikke betalt deltageravgift

Ber om at det gjøres senest innen fredag 25.mars, i motsatt fall blir faktura sendt; hvor det påløper kr.250,- i fakturagebyr !

Ber om at mobiltelefoner slås av (bruk lunsj og pauser til beskjeder)

Ber om absolutt respekt for angitte tider og pauser (møtedisiplin)

Det er lagt inn 1-en pause før lunsj (kl.13-14) og 2-to pauser etter lunsj

Dersom tiden tillater vil vi åpne for 1-ett spørsmål etter hver sekvens / hvert innlegg (men ikke spørsmål underveis…!)

Ellers vil vi åpne for spørsmål fra salen mot slutten av paneldebatten (17.15 – 17.55) – så dere får samle opp temaer, spørsmål eller problemstillinger

Ha et godt møte !

Praktisk info
ad