Download
el bon s de les xarxes socials s possible n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
el bon ús de les xarxes socials és possible PowerPoint Presentation
Download Presentation
el bon ús de les xarxes socials és possible

el bon ús de les xarxes socials és possible

126 Views Download Presentation
Download Presentation

el bon ús de les xarxes socials és possible

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. competències per conviure offline i online el bon ús de les xarxes socialsés possible Polinyà, 4 desembre 2013

 2. presentacions Cesc Notó i Àngels Grado cnoto@xtec.cat agrado@xtec.cat

 3. presentacions Hola, soy Paco y me preocupa el uso que hacen mis hijos de las redes sociales

 4. Verba uolant, scripta manent

 5. xarxa social Una xarxa social és una estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan lligats (connectats) per un o més tipus d'interdependència com ara parentiu, amistat, interessos comuns, relacions sexuals, intercanvis financers, creences, coneixements o prestigi.

 6. xarxes socials digitals Són estructures socials compostes per grups de persones connectades per un o varis tipus de relacions i que en aquest cas s’ubiquen a internet. Són plataformes on les persones poden compartir coneixement, inquietuds, opinions, fotos, etc…

 7. xarxes socials digitals Cada tipus de xarxaofereix una manera concreta de relacionar-se ambelsmembres que la formen i unsavantatges que es deriven d'aquestesrelacions. COMUNITAT VIRTUAL: identitat, pertinença, compartir i relacionar-se MARC DE SOCIALITZACIÓ

 8. com és que tenen tant d’èxit? Perquè poden jugar i/o relacionar-se amb altres persones que poden ser conegudes o no ser-ho Perquè poden estar permanentment comunicats i fer-ho de forma ubiqua Perquè el seu ús és gairebé exclusiu d’adolescents i joves, i aquesta “distinció” esdevé un valor Perquè ofereixen allò que més agrada a adolescents i joves; l’estimulació i l’impacte visual Perquè esdevenen el paradigma de l’alta tecnologia i del canvi i l’aprenentatge constant.

 9. infants i joves i les xarxes socials Per què ens espanta tant que els nostres fills i les nostres filles siguin usuaris/pertanyin a una xarxa social? • Desconegut: els atreu a ells i elles, ens espanta a nosaltres • Evolució trepidant: no acabem de “pujar al tren”, no coneixem repercusions… • “Esquerda digital” (primera vegada en la que els fills saben, més que els pares, o ens ho sembla…) • Riscos/Perills • Oportunitats • Passem a l’acció: competències per conviure off line i on line

 10. Internet, aquest gran desconegut? desconegut

 11. velocitat de canvi

 12. per aconseguir 50 milions d’usuaris Ràdio: 38 anys Televisió: 13 anys Internet: 4 anys Ipod: 3 anys

 13. en 9 mesos!!!

 14. Facebook 1.155 milions d’usuaris actius en un mes a tot el món (gairebé com tota la Xina 1300 milions) 18 miliones d’espanyols accedeixen cada mes a la aFacebook, un 72,2% dels quals (13 milions) ho fan des del mòbil. En els darrers mesos "ha experimentat un descens en visites d’usuaris entre els adolescents més joves". El major increment d’usuaris a les xarxes socials (totes) són persones de més de 45 anys.

 15. Twitter té 218 milionsd’usuarisactius al mes i envia 500 milions de “tuits” al dia. Dadesd’octubre de 2013

 16. WhatsApp supera els 250 milions d’usuaris • supera els usuaris de Twitter, que són 200 milions • gairebé asconsegueix atrapar els 280 milions de Skype • S’envien 27.000 milions de missatges al dia. • De mitjana un usuari envia més de 100 missatges cada dia Dades de juny 2013

 17. 1.000 milions d’usuaris únics mensuals Cada minut es “pugen” 100 hores de vídeo Cada mes es reprodueixen més de 6.000 milions d’hores de vídeo a YouTube: quasi una hora per cada persona del món YouTube.

 18. esquerda digital?

 19. esquerda digital?

 20. L’ús adolescent de la tecnologia s’enfoca a l’oci i en la relació amb els iguals, i el seu ús difereix (o diferia) molt del que en fan els adults (o no) • Fills digitals • Audivisual • Google • Multitasca • Nadius digitals • Relacionar-se i gaudir • 1. mòbil • 2. ordinador • 3. TV • Pares analògics • Escriptura, lectura • Zàpping • Concentració en una tasca • Immigrants digitals • Bona eina per treballar, per aprendre 1. TV 2. ordinador 3. mòbil

 21. riscosi perills (alguns) LLEUS I/O MODERATSÚs abusiu i/o freqüent  Sedentarisme   Agregar gent desconeguda  Relacions distorsionades  IMPORTANTS Assetjament de caire grupal  Assetjament de caire afectiu o sexual  Quedar amb persones desconegudes  Addicció i aïllament 

 22. http://www.youtube.com/watch?v=GQ7wzmpQ4Lc http://www.youtube.com/watch?v=6MRAH1WZg-g

 23. riscos i perills

 24. http://www.youtube.com/watch?v=MD-OUgT3Kvs&list=PLC821BBC093F8D433http://www.youtube.com/watch?v=MD-OUgT3Kvs&list=PLC821BBC093F8D433

 25. senyals d’alerta, no d’alarma 1. Tendència a l’aïllament familiar 2. Baix rendiment escolar 3. Deixar de banda activitats relacionals, socials, etc. 4. Utilització compulsiva, excessiva i perjudicia 5. Estils de vida totalment sedentaris, sense activitats fora de les obligacions formals. 6. “Inversió social”: tots els amics són virtuals en comptes de reals 7. Canvis en els patrons de son i vigília

 26. oportunitats

 27. potencialitats de les noves tecnologies: ús responsable • Aprenentage cooperatiu • Estratègies per ‘aprendre a aprendre’ en entorns nous • Desenvolupament d’habilitats per la recerca d’informació • Impuls de la creativitat • Estar en contacte i vincular-se amb el grup d’iguals o altres persones • Recollir i “congelar” moments importants pels adolescents • Fomentar la participació i mobilització

 28. compètències per conviure off line i on line passem a l’acció

 29. passem a l’acció… • El plantejament no ha de ser: • Tecnologies no • Tecnologies sí • Reflexió sobre els usos apel·lant al sentit comú • És important que ens aproximen als entorns 2.0, però, sobretot als nostres fills i filles, per aconseguir que la distància generacional sigui la que toca, ni més ni menys…. • Naveguem habitualment amb els nostres fills i facilitem que es familiaritzin amb Internet. • Comuniquem-nos amb els nostres fills

 30. 6 raons per educar els nens i les nenes en l’ús de les xarxes socials bon 1. Les xarxes socials han arribat per quedar-se • Nous hàbits i costums • Formació i educació per a una bona presa de decisions • Les xarxes socials ens ensenyen com interactuar en un nou ordre social. 2. Els nostres fills són éssers socials: és important formar-los en la prevenció de riscos per tal d’aprofitar les avantatges que ofereixen el social media http://recursosenweb.com/6-razones-para-educar-a-los-ninos-en-el-uso-de-las-redes-sociales/

 31. 3. Impedir/Prohibir no és la solució: és propi de nens i joves sentir-se atret per allò que està prohibit. Cal insistir en el bon ús, en el compromís i en la responsabilitat. • Autocura i privacitat: aplicar el sentit comú quan ensenyem, als nostres fills como s’interactua a les xarxes socials i què el que no han de fer. • Diàleg, familíes 2.0 • Autoestima i assertivitat: les xarxes socials són una eina excel·lent per a ensenyar els nostres fills a dir NO, sense perdre “presència social” Els riscos estan sempre presents; la resposabilitat és dels nostres fills i filles i nostra com a mares i pares

 32. allòfonamental PENSA ABANS D’ACTUAR

 33. pensar (pensa més, pensa bé i… encertaràs) • valorar conseqüències, • responsabilitat i empatia, • presa de decisions, si allò que volem fer és adequat o no, si és just o no, • en un marc de respecte cap a un mateix i cap els altres.

 34. passem a l’acció… siguem competents acompanyament: diàleg, presència i autonomia aprendre a pensar, compartint els nostres pensaments i facilitar el pensament dels altres expressar i reconèixer les emocions: empatia valors: respecte, compromís, confiança, tolerància habilitats socials: assertivitat, negociació

 35. ensenyar a pensar

 36. La teva filla adolescent acaba de començar 1r d’ESO. Arriba a causa airada i et demana “EL MÓVIL”, de fet et diu “és que no ho entens, EL NECESSITO”. Avantatges, inconvenients i dubtes

 37. ensenyar a pensar

 38. Quan arribes a casa et trobes un mail del professor de biologia del teu fill. Li ha demanat que porti el mòbil a la Cap d’estudis perquè l’ha tret a classe. La història, però no acabar aquí. Està molt enfadat perquè, a més, creu que el teu fill ha anat a casa i ha canviat el seu per un mòbil vell i trencat. Aquesta és la seva versió...

 39. dilemes morals • Es pot “créixer” moralment. • Aquest creixement és lent i progressiu, però no sempre és linial. • Com podem acompanyar els nostres fills i filles en el seu creixement moral? • Raonament en veu alta • Dilemes morals

 40. Esteu passant el cap de setmana al càmping. Trobes l’Eric, el fill d’un amic teu, en aquesta situació. I no és la primera vegada que passa. Què fas? Raonament moral. Valors en joc.

 41. habilidades sociales Habilitats socials Modelatge http://www.youtube.com/watch?v=KHi2dxSf9hw Conductas verbales y no verbales que facilitan una relació interpersonal assertiva. Se pueden aprendrer 48