KOSGEB                        KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

KOSGEB KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ YAPILAN HATALAR & DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR M.ŞÜKRÜ MISIR KOBİ UZMANI KOSGEB ANTALYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. Tüzel Kişiliğe Haiz İşletmelerde Ticari Unvanının Hatalı / Eksik G irilmesi. HATALI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kylan-alexander


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T zel ki ili e haiz letmelerde ticari unvan n n hatal eksik g irilmesi

KOSGEB KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ YAPILAN HATALAR & DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

M.ŞÜKRÜ MISIR

KOBİ UZMANI

KOSGEB ANTALYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


T zel ki ili e haiz letmelerde ticari unvan n n hatal eksik g irilmesi

Tüzel Kişiliğe Haiz İşletmelerde Ticari Unvanının Hatalı / Eksik Girilmesi

HATALI

TTK’nun Ticari Unvanı düzenleyen hükümlerince, İşletmelerin Ticari Ünvanları tam ve açık yazılmalıdır. Kısaltmalar sadece Tüzel Kişilik uzantılarında yapılabilir (A.Ş., Ltd.Şti gibi)

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


T zel ki ili e haiz letmelerde ticari unvan n n hatal eksik g irilmesi1

Tüzel Kişiliğe Haiz İşletmelerde Ticari Unvanının Hatalı / Eksik Girilmesi

DOĞRU

TTK’nun Ticari Unvanı düzenleyen hükümlerince, İşletmelerin Ticari Unvanları tam ve açık yazılmalıdır. Kısaltmalar sadece Tüzel Kişilik uzantılarında yapılabilir (A.Ş., Ltd. Şti gibi)

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Ah s letmelerinde letme unvan olarak sicilde kay tl olmayan unvan n girilmesi

Şahıs İşletmelerinde, İşletme Unvanı olarak Sicilde Kayıtlı Olmayan Unvanın Girilmesi

HATALI

Ahmet MEHMET İsimli İşletmenin Esnaf Sicil kayıtlarında ‘MEVSİM MANAVI’ Unvanıyla kaydı bulunmamasına rağmen günlük hayatta kullandığı Gayri-resmi unvanını kayıt etmesi durumunda hatalı kayıt yapılmıştır.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Ah s letmelerinde letme unvan olarak sicilde kay tl olmayan unvan n girilmesi1

Şahıs İşletmelerinde, İşletme Unvanı olarak Sicilde Kayıtlı Olmayan Unvanın Girilmesi

DOĞRU

Ahmet MEHMET İsimli İşletmenin Esnaf Sicil kayıtlarında ‘AHMET MEHMET’ Unvanıyla kaydı bulunuyorsa (Şahıs işletmelerinde Genellikle Ticari Unvan olarak İşletme Sahibinin Adı-Soyadı kullanılmaktadır) KOBİ Bilgi Beyannamesine Sicile kayıtlı Adı-Soyadı yazılmalıdır.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Faaliyet konusunun nace faaliyet belgesinde k ay tl konusundan farkl o larak k aydedilmesi

Faaliyet Konusunun (NACE), Faaliyet Belgesinde Kayıtlı Olmayan Unvanın GirilmesiKayıtlı İş Konusundan Farklı Olarak Kaydedilmesi

İşletmeler genellikle NACE (Faaliyet Konusu) seçimlerinde İlgili Sektörlerini tam olarak belirleyememekte ve ‘Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri’ konusunu İlgili Sektör olarak göstermektedirler. KOSGEB Uzmanları İlgili Sektörünüzün belirlenmesinde İşletmelerimize yardımcı olmaktadırlar.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Letmenin ticaret sicilinde kay tl a dresinden f arkl b ir a dresin girilmesi

İşletmenin Ticaret Sicilinde Kayıtlı Kayıtlı Olmayan Unvanın GirilmesiAdresinden Farklı Bir Adresin Girilmesi

HATALI

İşletmeler KOSGEB Veri tabanına mutlaka Ticaret / Esnaf Sicil Kayıtlarındaki Tescilli adreslerini girmelidirler. Günlük hayatta kullanılan ‘Hastahane Karşısı, Otobüs Durağı yanı’ gibi kaydedilen adresler hatalı kayıt statüsündedir. İşletmelerin Adres değişikliğinde yeni adreslerini Sicile kaydettirmeleri Kanuni bir zorunluluktur.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Vergi dairesi ve vergi sicil numaras n n hatal farkl g irilmesi

Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarasının Hatalı / Farklı Girilmesi

İşletmeler KOSGEB Veri tabanına mutlaka Bağlı bulundukları Vergi Dairesinin Adını girmelidirler. Örneğimizde görüldüğü üzere, İşletme Kepez’de faaliyet göstermesine rağmen sehven ‘AKSEKİ’ Vergi dairesini işaretlemiştir. Vergi Dairesi ve Vergi Numaralarının doğru bir şekilde beyan edilmesi önem arz etmektedir. Şahıs işletmeleri Vergi No olarak T.C. Kimlik Numarasını girmek zorundadır.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Yeri sgk sicil numaras n n veya ba kur numaras n n hatal g irilmesi

İşyeri SGK Sicil Numarasının (veya BAĞKUR Numarasının) Hatalı Girilmesi

Zaman zaman, SSK İşyeri Sicil Numarası veya BAĞKUR Numarası yerine yukarıdaki örnekteki gibi Kayıt yapılmaktadır. SSK İşyeri veya BAĞKUR Numarasının tam ve doğru olarak kaydedilmesi zorunludur.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Y ll k al lan g n say s n n hatal eksik girilmesi

Yıllık Çalışılan Gün Sayısının Hatalı / Eksik Girilmesi

Şahıs Firması olan ‘AHMET MEHMET’ işletmesi veri girişi hatası yaparak ilgili yılda 37,25 Çalışana sahip olduğunu beyan etmiştir. Hatalı giriş yapmamak için İlgili yıla ait SSK Çalışılan gün sayısı ve varsa işletme yetkilisine ait BAĞKUR Gün Sayısı

(1 Yıl=360 Gün) toplanarak bulunan değer Veri tabanına kaydedilmelidir.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Y ll k net sat has lat ve mali bilan o de erlerinin hatal eksik girilmesi yada hi g irilmemesi

Yıllık Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço Değerlerinin Hatalı / Eksik Girilmesi yada Hiç Girilmemesi

İşletmenin , İlgili yıla ait Net Satış Hasılatı ve mali Bilanço Toplamı Veri tabanına doğru olarak kaydedilmelidir. Kayıt esnasında Sistem tarafından verilen uyarılar dikkatle takip edilmeli, Yeni Kurulmuş işletmeler dışındaki (İçinde bulunulan yıldan önce kurulmuş işletmeler) Mali Verilerini mutlaka kaydetmelidir.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


T zel ki ili e haiz letmelerde ticari unvan n n hatal eksik g irilmesi

Bilgi Beyannamesi ve Bilgi Dokümanının, İşletmeyi Temsile Yetkili Olmayan Kişi yada Kişilerce İmzalanması

KOBİ Bilgi Dokümanı ve Bilgi Beyannamesi mutlaka işletmeyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanarak onaylanmalıdır. İşletme yetkilisi adına vekalet sahibi olmadan imza atılması Beyannameyi hükümsüz kılmakta, İşletme sahibinin ‘İmzası taklit edilerek’ Beyanname verilmesi Kanuni bir suç oluşturmaktadır. (Evrakta sahtecilik)

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir. KOBİ Tanımı Yönetmeliği gereği; KOSGEB den desteklerinden yararlanabilmeniz için "KOBİ Beyannamesi" formunu ve eklerini internet ortamında doldurarak çıktısını alıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile birlikte bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine teslim etmeniz gerekmektedir.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur1

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

KOBİ BEYANNAMESİ’nidoldurabilmek için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıtla ilgili bilgilere http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: AŞAĞIDAKİ KAYIT ADIMLARINIZI ZAMAN AŞIMI OLMAMASI İÇİN MAKSİMUM 15 DAKİKA İÇİNDE TAMAMLAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur2

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

http://www.kosgeb.gov.tradresine giriniz ve "E-KOBİ" tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda, kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz.

Gelen sayfa da  kutucuğa tıklayınız.

Giriş yapmak istediğiniz KOBİ Beyannamesinin yılını seçiniz ve butona tıklayınız.

Sonraki adımda karşına gelen ekrandan işletmenizle ilgili sorulardan

      işletmenize için uygun olan durumları seçiniz ve butona tıklayınız. Seçenekler ile ilgili detaylı bilgiler karşınıza çıkan ekranda mevcuttur. Açıklamaları lütfen dikkatlice okuyunuz.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur3

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

Karşınıza gelen ekrandaki işletme bilgilerini doldururken işletmenize ait KOBİ beyannamesini doldurduğunuz yılı ait mali ve SGK bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. Bu bölümü doldururken işletmenize ait evraklar üzerinden doldurmanız faydalı olacaktır.

ÖNEMLİ: Net Satış Hasılası ve Mali Bilanço Toplamı bölümlerini kuruş ,nokta veya virgül kullanmaksızın doldurunuz.Yetkili Personel bölümünü doldurmak için Yetkili Ekle ye tıklayınız.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur4

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

Karşınıza gelen ekrandaki bilgileri doldurunuz ve butonuna tıklayınız. Yetkili kişinin T.C .kimlik numarası ve GSM numarasının girilmesi zorunludur.Yetkili kişi olarak birden fazla kişi ekleyebilirsiniz. Girdiğiniz bilgileri düzeltmek için Yetkili Düzelt silmek içinse Yetkili Sil butonlarını kullanabilirsiniz.

Faaliyet Konusu bilgileriniz üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Faaliyet konunuzun gelen listedekilerden farklı olduğunu düşünüyorsanız, Faaliyet konunuzu seçmek için tıklayın butonuna basınız ve karşınıza gelen ekrandan seçiminizi yapıp ilgili butona tıklayınız.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur5

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

Adres bilginiz üye olurken girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir.

Adres bilgilerinizde değişiklik yapmak, silmek veya yeni adres eklemek istiyorsanız ilgili butona tıklayarak karşınıza gelen ekranlardan işleminizi yapabilirsiniz

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg beyannames nasil doldurulur6

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR? Temsile Yetkili

Eksik bilginiz var ve sonra devam etmek istiyorsanız sağ alt taraftaki butonuna tıklayarak kaydedip sonra devam edebilirsiniz. Yukarıdaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olduğuna eminseniz butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Sonraki adımda karşınıza KOBİ Beyannamesi Rapor çıktıları ekranı gelecektir.

Bu ekran üzerinden daha önceki adımlarda girdiğiniz beyanınızla ilgili çıktıları almanız gerekmektedir. İndir butonlarına tıklayınız ve çıktı alınız.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kayit ve beyanname doldurma a amalarinda d kkat ed lmes gereken hususlar

KAYIT VE BEYANNAME DOLDURMA AŞAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İşletmelerimizin Güncel KOBİ Onayını sorunsuz ve hızlı bir şekilde yaptırabilmeleri için, KOSGEB Veri Tabanına kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi Doldurma aşamalarında dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır ;

1. İşletmenin Ticari Unvanı Tam ve Açık bir şekilde yazılmalıdır.

2. İşletme yetkilisini Adı-Soyadı Tam ve Açık bir şekilde yazılmalıdır.

3. İşletmenin Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi kayıtlarındaki İş

Konusuna göre doğru NACE (Faaliyet Kodu) girilmelidir.

4. İşletmenin Sicil kayıtlarındaki Tescilli Adresi (Ticari İkamet) Tam ve Açık

bir şekilde yazılmalıdır.

5. Bilgi Dokümanı ve Bilgi Beyannamesi mutlaka İşletme yetkili tarafından

imza açık ve görülebilecek şekilde (mavi kalemle) onaylanmalıdır.

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kob b lg dok mani ek nde ver lmes gereken belgeler

KOBİ BİLGİ DOKÜMANI EKİNDE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER GEREKEN HUSUSLAR

İşletmelerimizin Güncel KOBİ Onayını sorunsuz ve hızlı bir şekilde yaptırabilmeleri için, KOBİ Bilgi Dokümanı ekinde aşağıda yazılı belgeleri Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir;

1. KOBİ Bilgi Beyannamesi (İşletme Yetkilisi Tarafından Onaylanmalıdır)

2. İmza Sirküsü (Tüzel kişiliğe Haiz işletmelerde )

3. İmza Beyannamesi (Şahıs İşletmelerinde)

4. Oda Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi (Son 6 ay içerisinde alınmış

KURULUŞ ve TADİL Gazeteleri)

5. Oda Onaylı Faaliyet Belgesi (Son 6 ay içerisinde alınmış )

6. İlgili Yıla ait Gelir / Kurumlar Vergisi Beyannamesi, SGK Tahakkuk Fişi

ve/veya BAĞKUR Hizmet Dökümü (İşletmeden Sorumlu KOBİ Uzmanının

Gerekli görmesi halinde, Muhasebe ve İşletme tarafından Onaylanmış

Sureti )

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ


Kosgeb yaninizda

KOSGEB YANINIZDA… GEREKEN HUSUSLAR

KOSGEB’e Kayıt ve KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurulması aşamalarında 444 1 567 Numaralı Çağrı merkezimizi arayıp teknik destek alabilirsiniz..

Ayrıca, Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzden

KOBİ Uzmanlarımız sizlere yardımcı olabilecektir.

KOSGEB ANTALYA HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YENİGÜN MAH.MEVLANA KAVŞAĞI KIZILIRMAK CAD NO:6 ANTALYA

antalya@kosgeb.gov.tr

Tel : 311 60 37-38 Faks : 311 60 98

KOBİ BİLGİ BEYANNAMESİ