p t hullad kgazd lkod s az p t ipar s a hullad kipar k z s kih v sai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Másodnyersanyagok ipari felhasználásának lehetőségei és szabályozása, hasznosítási kötelezettségek. Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai. Lion ’s Garden Hotel – Budapest, XIV. Cházár András u. 4 . 2012. május 16. Tartalom Keletkezés Kötelezettség

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai' - kurt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p t hullad kgazd lkod s az p t ipar s a hullad kipar k z s kih v sai
Másodnyersanyagok ipari felhasználásának lehetőségei és szabályozása,

hasznosítási kötelezettségek

Építő hulladékgazdálkodás Az építőipar és a hulladékipar közös kihívásai

Lion’s Garden Hotel – Budapest, XIV. Cházár András u. 4.

2012. május 16.

slide2
Tartalom
   • Keletkezés
   • Kötelezettség
   • Szabályozás
   • Felhasználás lehetőségei
slide5
Kötelezettségek
 • Első és talán legfontosabb elem az elfogadott 2008/98/EK rendelet és az abban foglaltak:
  • 2020-ra el kell érni a 70%-os újrahasznosítási rátát.
      • A kitermelt föld kikerül a hulladékkörből.
      • 2010. december 12-ig a hazai jogi szabályozásban meg kell jelennie a keretirányelv előírásai általi módosításoknak
slide6
Szabályozás

HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

MŰSZAKI IRÁNYELVEK, (ÚJ ANYAGRA ÉS MÁSODNYERSANYAGRA)

ÚTÉPÍTÉSI SZABVÁNYOK

ÚJ ANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

slide7
Szabályozás
 • HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
  • 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről
  • 1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
  • 1994. évi LV. törvény A termőföldről
  • 2001. évi CXVI. törvény A Nemzeti Földalapról
  • 1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998 Korm. Rendelettel
  • 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökségről
  • 1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és területrendezésről
  • 1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
  • 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
  • 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
slide8
Szabályozás
 • 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
 • 2/2002. (I.11.) Korm. Rendelet A veszélyes (ADR) áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről
 • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
 • 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
 • 22/2001 (X.10.) KöM rendelet A lerakóhelyek rekultivációjával kapcsolatban
 • 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
slide9
Szabályozás
 • ÚTÉPÍTÉSI MŰSZAKI IRÁNYELVEK, (ÚJ ANYAGRA ÉS MÁSODNYERSANYAGRA)
  • ÚT 2-1. 502:2003 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete
  • ÚT 2-1. 503:2002 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése
  • ÚT 2-3. 201:2000 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények
  • ÚT 2-3. 204:1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények
  • ÚT 2-3. 206:2003 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Követelmények
  • ÚT 2-3. 207:2003 Útpályaszerkezetek hidraulikus kötőanyagú és kötőanyag nélküli alaprétegei. Tervezési előírások
  • ÚT 2-3. 208:2000 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai
  • ÚT 2-3. 210 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása (másodbeton)
  • ÚT 2-3. 601:2003 Útépítési zúzott kőanyag
  • ÚT 2-3. 602 Töltőanyagok aszfaltkeverékekhez
  • ÚT 2-3. 603 Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként
  • ÚT 2-3. 701 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai
  • ÚT 2-3. 702 Betonok párazáró anyagainak követelményei és vizsgálata
  • ÚT 2-3. 706:2003 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása
  • ÚT 4-1. 203 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója és útbaigazító
  • BV-MI 01: 2005 (H) Betonkészítés bontási, építési és építőanyag-gyártási hulladék újrahasznosításával
slide10
Szabályozás
 • ÚTÉPÍTÉSI SZABVÁNYOK
  • MSZ 4702/2: 1997 Portlandcementek. Összetétel, követelmények
  • MSZ 4713 A beton alapanyagainak vizsgálata
  • MSZ 4714 A frissbeton vizsgálata
  • MSZ 4719 Betonok (követelmények)
  • MSZ 4720 A beton minőségellenőrzése
  • MSZ 4751 Beton útburkoló elemek
  • MSZ 4798-1:2004 Betonok 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség, valamint az MSZ EN 2006-1 szabvány alkalmazási feltételeiről Magyarországon
  • MSZ 14043-1 -11:1979-1983 Talajmechanikai vizsgálatok
  • MSZ 15105:1965 Építőipari földmunkák
  • MSZ 18282-1:1987 Építési kőanyagok mintavétele és vizsgálati rendszere. Termékek mintavétele és minősítése
  • MSZ 18284/3 Építési kőanyag-víztartalom vizsgálata
  • MSZ 18288/1 Építési kőanyagok szemmegoszlás-vizsgálata
  • MSZ 18288/2 Szemmegoszlás vizsgálata ülepítéssel
  • MSZ 18288/3 Szemalak vizsgálata
  • MSZ 18288/4 Vegyi szennyeződés vizsgálata
  • MSZ 18291 Zúzottkő
slide11
Szabályozás
 • HULLADÉKOKRA ÉS MÁSODNYERSANYAGOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
  • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
  • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
  • 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről
  • 1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
  • 1994. évi LV. törvény A termőföldről
  • 2001. évi CXVI. törvény A Nemzeti Földalapról
  • 1993. évi XLVIII. törvény A bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998 Korm. Rendelettel
  • 2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökségről
  • 1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és területrendezésről
  • 1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
  • 364/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
  • 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
  • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
slide15
Teljesítés feltételei
 • Ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetben a 2020-ra vonatkozó kötelezést teljesíteni tudjuk az alábbiak megvalósítása mindenképpen szükséges:
  • olyan termékminősítés kidolgozása, mely a piaci igényeket támogatja
  • információs rendszer
  • PPP projektek támogatása (pl.: önkormányzati úthálózat fejlesztése)
  • szankciók és ösztönzők bevezetése (pl.: lerakási díj megemelése)
  • közbeszerzésben kötelező felhasználás előírása
slide16
Teljesítés feltételei
 • Az építési hatóság feladatának, jogkörének pontosítása; feladatok koncentrálása
  • a. hulladékjegyek ellenőrzése
  • b. engedélyezési eljárás kötelező elemeinek megreformálása
  • c. ellenőrzési jogkörök
  • d. büntetési jogkör, büntetési tételek
 • Megakadályozni a konténeres szállítóknak a hulladékkezelési engedély kiadását ellenőrizetlenül (az általuk kezel hulladékról pontos elszámolást kérni)
 • Hasznosítói oldal támogatása
 • A hulladékáramokat a kijelölt kezelőközpontokba kell irányítani
slide17
Teljesítés feltételei

Szabályozás

A Hgt módosítása szükséges a kötelezetti státusz definiálása miatt. A „45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” helyett kormányrendeleti szinten kell szabályozni e területet.

A helyi (HHT) és regionális (RHT) tervekben is meg kell jelennie az építési és bontási hulladékok újrahasznosítására vonatkozó szabályozók által a 2020-as teljesítés biztosító lépéseknek.

Szemléletformálás

Akció tervek

ad