slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN. Heidi Thörnberg. Lag om Kollektivtrafik 2012-01-01. Regional kollektivtrafikmyndighet. Organisation. Kommuner och landstinget Region Västerbotten förbundsfullmäktige Förbundsstyrelsen/Kollektivtrafikutskott Kollektivtrafikmyndighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERBOTTENS LÄN' - kurt


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Lag om Kollektivtrafik 2012-01-01

Regional kollektivtrafikmyndighet

organisation
Organisation
 • Kommuner och landstinget
 • Region Västerbotten förbundsfullmäktige
 • Förbundsstyrelsen/Kollektivtrafikutskott
 • Kollektivtrafikmyndighet
  • Myndighetschef
  • Kollektivtrafikstrateg

- Länstrafiken i Västerbotten AB

- Norrtåg AB

- Umeå Busstation

- Samtrafiken i Sverige AB

- Svensk kollektivtrafik

slide4

Ansvarsfördelning

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län

 • Strategiska val för kollektivtrafiken
 • Tar fram ett trafikförsörjningsprogram
 • Upprättar och fastställer mål och budget för trafikförsörjningen
 • Beslutar om trafikplikt och taxor
 • Uppdrar till Länstrafiken att upphandla i enlighet med beslut om trafikplikt
 • Ansvarar för samverkansavtal
 • Prioritering av hållplatser att åtgärdas med nationell pott, i samråd med Länstrafiken
slide5

Kommunerna

 • Planerar trafiken
 • Fastställer trafikplan
 • Informeras om trafikkostnaderna
 • Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB
 • Landstinget
 • Planerar trafiken
 • Fastställer trafikplan
 • Informeras om trafikkostnaderna
 • Betalar till Länstrafiken i Västerbotten AB

Ansvarsfördelning

slide6

Ansvarsfördelning

 • Länstrafiken i Västerbotten AB
  • Upphandlar och driver trafik - tecknar avtal och utför avtalstolkningar
  • Kostnadsberäkningar - Sammanställer budget för trafiken
  • Ersätter entreprenörerna
  • Tillhandahåller resandestatistik och övrigt underlag för uppföljning
  • Information, marknadsföring, kundtjänst
  • Äger och förvaltar teknisk infrastruktur - Drift och underhåll samt utveckling av biljett- och betalsystem
  • Delta i och driva utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken
  • Ansvar för produkten bussgods
slide7

Tuta och kör eller……………………..?

Fokus på lagens krav

Nationella mål

Regional vision och Mål

Samverkansparter

Angränsande kollektivtrafikmyndigheter

Trafikverket

Länsstyrelsen

Stöd

SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Trafikverket, Svensk Kollektivtrafik m fl.

Kontroll

Transportstyrelsen

Trafikanalys m fl.

slide8

Regional kollektivtrafik

Inom regionen (länet)

Allmän kollektivtrafik

Länsgränsöverskridande

Kommungränsöverskridande

Särskild kollektivtrafik

Kollektivtrafik på vatten

slide9

Trafikplikt?

Beslut om allmän trafikplikt

- Omfattning av trafik

- Krav på upphandlad trafik på sträckor med allmän trafikplikt

- Tillgänglighet

- Miljö

- Trafiksäkerhet

Beslutet innebär ett verkställande av trafikförsörjningsprogrammet

RKM skall annonsera före upphandling

Samråd inför upphandling (SIU)

RKM tar ställning till kommersiell eller upphandlad trafik

Överklagande

Avtal

Årlig rapport

slide10

Trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet gäller den regionala kollektivtrafiken.

Strategiskt verktyg för önskad samhällsutveckling Kopplingar mot de flesta samhällsområden.

Samordning med samhällsplaneringen

Bebyggelse och trafik- infrastruktur har stor betydelse för kollektivtrafikens framkomlighet attraktivitet och framgång.

trafikf rs rjningsprogram
Trafikförsörjningsprogram

Nationella mål och riktlinjer

Tillväxtpolitiska mål

Transportpolitiska mål

Nationella miljökvalitetsmål

Nationella miljömål för kollektivtrafiken

Målsättningar avseende tillgänglighet

Barnkonventionen

trafikf rs rjningsprogram1
Trafikförsörjningsprogram

Öka resandet med 5 %

Möjligt

- tätbefolkade områden

- starka stråk

Svårt / utmanande

- glesbygden

- långa avstånd

trafikf rs rjningsprogram2
Trafikförsörjningsprogram

Hur jobbar vi vidare med programmet?

 • Mål och åtgärder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning: Samråd, utredning, baka in i programmet (september 2012-feb 2013)
 • Samordnas med RUS-processen (september 2012-maj 2013)
 • Samråd mål och åtgärder under höstens Kommunrunda (Okt-dec 2012)
 • Uppdatera Nuläge med GIS-analyser (Jan-mars 2013), önskeläge enl. plan
 • Omarbeta mål, åtgärder och övriga delar (januari-mars 2013), pågår
 • Remiss och samråd (maj - aug 2013)
 • Remisskonferens den 13 juni 2013 i Umeå
 • Reviderad version antas i november2013?
slide14

Kollektivtrafikens robusthet, beredskap och Samverkansbehov

Vad planerar vi för?

?

- om…….?

- om inte……..?

Vem planerar?

Vem beslutar?