2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสอ...
Download
1 / 23

2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ. ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม ตัวแปรเดี่ยว การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน เท่านั้น เช่น A , B , X , TOT, NAME เป็นต้น ตัวแปรชุด (ARRAY) การตั้งชื่อตัวแปรในหน่วยความจำที่ใช้ชื่อเพียงตัวเดียว

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ' - kurt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2.5 ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ

 • ตัวแปรที่ใช้ในผังโปรแกรม

  • ตัวแปรเดี่ยว

  • การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้แทนข้อมูล เพียง 1 จำนวน

 • เท่านั้น เช่น A , B , X , TOT, NAME เป็นต้น

  • ตัวแปรชุด (ARRAY)

 • การตั้งชื่อตัวแปรในหน่วยความจำที่ใช้ชื่อเพียงตัวเดียว

 • แต่มีตัวเลขแสดงตำแหน่งกำกับไว้เพื่อเป็นการบอกว่า

 • เป็นตัวแปรตัวที่เท่าไร เช่น X(1) , X(2), X(3) เป็นต้น


ตัวแปรชุดมิติเดียว ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ(ONE-DIMENSION ARRAY)เป็นตัวแปรชุดที่มีตัวเลขแสดงตำแหน่งเพียงตัวเดียว

1

2

3

4

5

X(3)

X

X

X(3)

X(5)

X(5)

โครงสร้างภายในเครื่องคอมพิวเตอร์จะถือว่าทั้งหมดนี้

เป็นเนื้อที่ที่ถูกจองต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับ ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการได้ โดยระบุตัวพ่วง (Subscript)


ตัวแปรชุดสองมิติ ตัวแปรชุดมิติเดียวและตัวแปรชุดสองมิติ(TWO-DIMENSION ARRAY)

เป็นตัวแปรชุดที่มีการจัดข้อมูลเป็นแถวเป็นคอลัมน์ เช่นข้อมูลแบบ Matrix จะมีตัวเลขที่แสดงตำแหน่ง 2 ตัว โดยตัวแรกจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งแถว ตัวที่สองจะเป็นตัวเลขที่แสดงตำแหน่งคอลัมน์

1 2 3

X

1

2

3

4

5

6

X(2,3)

X(5,3)


 • การเขียนผังโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุดการเขียนผังโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด

 • ตัวอย่างการเขียนผังโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ตัวแปรชุด ที่พบเห็นบ่อยคือ การคำนวณเมตริกซ์ เช่น

  • [C]mxn = [A]mxn + [B]mxn

 • หรือ [C]mxn = [A]mxn * [B]mxn

 • จำเป็นต้องใช้ตัวแปรชุดในการคำนวณดังกล่าว

 • ผังโปรแกรมแสดงการอ่านข้อมูลที่เป็นเมตริกซ์ เช่น

 • a[3][2]

 • a11 a12

  a21 a22

  a31 a32


  Flowchartการเขียนผังโปรแกรมโดยใช้ตัวแปรชุด

  READ

  M,N

  แปรค่า I ตั้งแต่ 1 ถึง M

  I = 0

  I = I + 1

  J = 0

  อ่านข้อมูล A(I,J) โดย

  เปลี่ยนค่า J ตั้งแต่ 1 จนถึง N

  ส่วนค่า I เป็นค่าเต็มตลอด

  J = J + 1

  Read

  A(I,J)

  no

  J = N?

  yes

  no

  I = M?

  yes

  อ่านข้อมูล A[I,J] เรียบร้อย


  การเขียนผังโปรแกรมเพื่อความสะดวกสามารถที่จะเขียนรูปที่ง่ายแสดงการอ่านหรือการพิมพ์เมตริกซ์หรือตัวแปรชุดได้ดังนี้การเขียนผังโปรแกรมเพื่อความสะดวกสามารถที่จะเขียนรูปที่ง่ายแสดงการอ่านหรือการพิมพ์เมตริกซ์หรือตัวแปรชุดได้ดังนี้

  ตัวแปรชุดมิติเดียว

  Read

  X(I)

  I = 1…10

  จะหมายถึง การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านข้อมูล 10 จำนวนไปไว้ที่ X(1) ถึง X(10) ตามลำดับ

  Print

  X(I)

  I = 1…10

  หมายถึง การนำเอาค่าตัวแปรชุดตั้งแต่ X(1) ถึง X(10) แสดงทางอุปกรณ์แสดงผล


  ตัวแปรชุด 2 มิติการเขียนผังโปรแกรมเพื่อความสะดวกสามารถที่จะเขียนรูปที่ง่ายแสดงการอ่านหรือการพิมพ์เมตริกซ์หรือตัวแปรชุดได้ดังนี้

  Read

  A(I,J)

  I = 1,2…M

  J = 1,2….N

  จะหมายถึง การอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อ่านข้อมูล M จำนวนไปไว้ที่ X(1) ถึง X(M) ตามลำดับ

  Print

  A(I,J)

  I = 1,2…M

  J = 1,2….N

  หมายถึง การนำเอาค่าตัวแปรชุดตั้งแต่ X(1) ถึง X(M) แสดงทางอุปกรณ์แสดงผล


  • ตัวอย่างที่ 12การเขียนผังโปรแกรมเพื่อความสะดวกสามารถที่จะเขียนรูปที่ง่ายแสดงการอ่านหรือการพิมพ์เมตริกซ์หรือตัวแปรชุดได้ดังนี้

   • อ่านข้อมูลเข้ามา N จำนวน แล้วหาค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุด

  • อธิบาย 3 3 5 1

  3 5 1

  3 5 1

  MAX

  MIN

  MIN

  MAX

  3 5 1

  3 5 1

  MIN

  MAX

  MAX

  MIN

  2

  1

  3

  4


  • ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

   • N = เก็บค่าของจำนวนข้อมูลที่จะอ่านเข้ามา

   • X(I) = เก็บค่าของข้อมูลตัวที่ I

   • MAX = เก็บค่าที่มากที่สุดที่พบ(Maximum)

   • MIN = เก็บค่าที่น้อยที่สุดที่พบ (Minimum)


  STARTตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  Read

  N

  Read X(I)

  i = 1…N

  i = 1

  MIN=X(i)

  MAX=X(i)

  1

  2

  Flowchart

  (ต่อ)


  2ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  1

  No

  Yes

  i < N

  Print

  MAX

  MIN

  i = i + 1

  No

  Yes

  X(i)>MAX?

  STOP

  MAX=X(i)

  Yes

  No

  X(i)<MIN?

  MIN=X(i)


  ตัวอย่างที่ 13ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  โปรแกรมอ่านข้อมูลไม่ทราบจำนวนมาเก็บไว้แล้วทำการเรียงลำดับ(Sort) ข้อมูลเหล่านี้ เรียงจากน้อยไปมาก โดยตรวจสอบข้อมูลตัวสุดท้ายด้วยเลข 999

  อธิบาย การสลับเราจะทำการสลับค่าในตัวแปรชุด

  เดิม มีค่าในตัวแปรชุด 5 1

  ผลที่ต้องการคือ 1 5

  นำ a[L+1]--> a[L]

  นำ temp --> a[L+1]

  a[L]

  a[L+1]

  นำ a[L] มา

  ไว้ที่ temp

  5 1

  1 1

  1 5

  a[L] = a[L+1]

  a[L+1]=temp

  Temp = a[L]

  Temp

  5


  ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  a(i) = เก็บข้อมูลตัวที่ i

  i = เป็นตัวพ่วงและเป็นจำนวนนับจำนวนข้อมูล

  CHECK = เป็นตัวชี้ว่าข้อมูลเรียงลำดับหรือยัง

  ถ้า CHECK = 1 แสดงว่ามีการสลับที่อย่างน้อย 1 ครั้ง(ข้อมูลยังไม่เรียง)

  ถ้า CHECK = 0 แสดงว่าไม่เกิดการสลับที่ (ข้อมูลเรียงลำดับแล้ว)

  Temp = เก็บค่าข้อมูลชั่วคราวในการสลับที่ข้อมูล

  N = จำนวนข้อมูลทั้งหมด

  L = เป็นตัวพ่วงและเป็นตัวนับจำนวนข้อมูล


  Flowchartตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  START

  i = 0

  i = i + 1

  Read a[i]

  a[i]=999

  N= i - 1

  CHECK = 1

  1

  N

  Y

  2

  Check=1

  L = 1 TO N

  Print

  a[L]

  STOP

  (ต่อ)


  2ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  L=1

  CHECK = 0

  N

  Y

  L < N

  N

  Y

  a[L]>a[L+1]

  Temp=a[L]

  a[L]=a[L+1]

  a[L+1]=Temp

  CHECK = 1

  1

  L = L + 1


  c11 c12 c13ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  c21 c22 c23

  a11 a12 a13

  a21 a22 a23

  b11 b12 b13

  b21 b22 b23

  +

  =

  2*3

  2*3

  2*3

  • ตัวอย่างที่ 14

  • จงเขียนผังโปรแกรมเพื่อบวกเมตริกซ์ 2 เมตริกซ์ คือ

   • [A]mxn = [B]mxn + [C]mxn

 • อธิบาย เช่น เมตริกซ์ขนาด 2*3 มีวิธีการบวกดังนี้

  • เมื่อ aij = bij + cij จะได้


 • STARTตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  Read m,n

  Read Aij

  i = 1,…,m

  j = 1,…,n

  Read Bij

  i = 1…m

  j = 1…n

  j = 0

  1

  Flowchart

  (ต่อ)


  1ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  j = j + 1

  i = 0

  2

  Print Cij

  i = 1…m

  j = 1…n

  i = i + 1

  i = i + 1

  Cij = Aij + Bij

  STOP

  i = m?

  N

  Y

  j = n?

  N

  Y

  2

  Flowchart


  ตัวอย่างที่ 15 ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้จงเขียนผังงานโปรแกรมเพื่อหาค่าความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักศึกษาไม่ทราบจำนวน

  โดย SD2 =

  (Xi - X)2

  N-1

  • เมื่อ Xi คือ คะแนนของนักศึกษาแต่ละคน

  • X คือ คะแนนเฉลี่ย

  • N คือ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่นับได้

  • การวิเคราะห์

   • Input : คะแนนสอบของนักศึกษาแต่ละคน

   • Output : ค่าความแปรปรวน

   • การคำนวณ: - หาคะแนนเฉลี่ย

   • - ค่าความแปรปรวน


  • ตัวแปรตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

   • i = ตัวแปรที่ใช้นับจำนวนนักศึกษา

   • score = คะแนนสอบของนักศึกษา

   • SUM = ผลรวมของคะแนนนักศึกษา

   • X = คะแนนเฉลี่ย

   • TOT = ผลรวมก่อนหาความแปรปรวน

   • ( (Xi - X)2)

   • SD2 = ค่าความแปรปรวน


  • วิธีการตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

   • 1. อ่านคะแนนดิบ (score) โดยการวน loop เก็บค่า sum และเก็บคะแนนลง array ไว้

   • 2. หาคะแนนเฉลี่ย

   • 3. วน loop คำนวณ SUM(Xi - X)2

   • 4. คำนวณ (Xi - X)2

  • N-1

   • 5. พิมพ์ ค่าความแปรปรวน


  STARTตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  i = 0

  SUM = 0

  TOT =0

  Read score

  Yes

  Score<>999?

  No

  i = i + 1

  N = i

  X(i) = score

  SUM = SUM+score

  X=SUM/N

  Read score

  1

  Flowchart

  (ต่อ)


  1ตัวแปรและความหมายของตัวแปรที่ใช้มีดังนี้

  i = 0

  i = i + 1

  TOT=TOT+(X(i)-X)2

  No

  i = N?

  Yes

  SD2=TOT/(N-1)

  Print SD2

  END


  ad