slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 142

UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL - PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL. Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská PODNIKOVÁ LOGISTIKA Prof. Ing. Marie Jurová, CSc Kolejní 4, 6.poschodí, místnost 43 tel. 5 4114 2691, E-mail: [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL' - kuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská

PODNIKOVÁ LOGISTIKA

Prof. Ing. Marie Jurová, CSc Kolejní4, 6.poschodí, místnost 43

tel. 5 4114 2691, E-mail: [email protected]

logistick management
Logistický management
 • Základní pojmy logistiky
 • Podniková logistika
 • Metody pro řízení procesů
 • Znaky logistického přístupu
 • Logistická koncepce firmy - integrace
 • Cíle logistiky
 • Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů
 • Rozhodování logistického managementu
logistika opat ov n
Logistika opatřování
 • Funkce a podmínky opatřování
 • Úkoly opatřování
 • Zdroje opatřování
 • Utváření trhu opatřování
 • Srovnání přístupů nákupního managementu
 • Náklady na logistické činnosti
 • Značení a identifikace zboží
 • Řízení zásob
slide4
Doporučená literatura:

Základní literatura ke studiu :

a/ domácí

JUROVÁ,M. Obchodní logistika. 1. a 2.část. 2.přepr. a dopl. vyd., Brno VUT v Brně, FP 2006, s.130, ISBN 80-214-3128-8

PRAŽSKÁ,L.,JINDRA,J. a kol. Obchodní podnikání. 1vyd. Praha: Management Press, 1997. 880s. ISBN 80-85943-48-4

GURTLICH G.H. a kol.Ekonomika dopravy. Trh, marketing, logistika. 1 vyd. Praha:BABTEXT, 1993, 128s. ISBN 80-901444-7-0

CANNON,T.,SHAW,S. Svět obchodu. 1 vyd. Brno: Albion, 1991,188s. ISBN 80-85318-03-2

SCHULTE,CH. Logistika. 1 vyd. Praha:Victoria Publishing, 1994, 301s. ISBN 80-85605-87-2

GROS I. Logistika. 1 vyd.Praha: Vydavatelství VŠCHT. 1996,228s. ISBN 80-7080-262-6

PERNICA,P.Logistický management. Teorie a podniková praxe. 1 vyd. Praha: Radix 1998. 660s. ISBN 80-86031-13-6

slide5
Základní literatura ke studiu- pokračování

TOMEK,G.,TOMEK,J.Nákupní marketing.1 vyd. Praha: GRADA Publishing 1996, 176s. ISBN 80-85623-96-X

CHRISTOPHER,M. Logistika v marketingu. Přel.Prokeš R., Praha Management Press 2000, 166s. ISBN 80-7261-007-4

TOMEK,J.,HOFMAN,J. Moderní řízení nákupu podniku. 1.vyd. Praha Management Press 1999, 276s. ISBN 80-85943-73-5

LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Přel.Nevrlá,E. Praha Computer Press 2006, 589s. ISBN 80-251-0504-0

BOSSIDY,I.,CHARAN,N., BURK,CH. Řízení realizačních procesů. Přel.Grusová,I. . Praha Management Press 2004, s.224, ISBN 80-7261-118-6

KOTTER,R.S. Vedení procesů změny. Přel.Škapová,H., Praha Management Press 2000, s. 192, ISBN 80-7261-014-5

ŘEPA,V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha Grada 2006, 265s. ISBN 80-247-1281-4

SCHEER,A.W. ARIS – od podnikových procesů k aplikačním systémům. Praha IDS Scheer ČR 1998, 185s. ISBN 80-238-4719-8

BERAN,V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha Academia 2002,172s. ISBN 80-200-1007-6

b zahrani n
b/ zahraniční

RUPPER,P., SCHEUCHZER,R.H. Unternehmenslogistik. Zurich, Verlag Industrielle Organisation 1989

CHRISTOPHER,M. Logistics and supply chain management. 2.edition, London, Pearson Education Limited. 1998, p.294, ISBN 0 273 63049 0

SIMS,R. Planning and Managing Industrial Logistics Systems. Amsterdam Elsevier Science Publishers B.V. 1991,s. 422, ISBN 0-444-88151-4

BLAŽEWICZ,J.,ECKER,K.H.PESCH,E.,SCHMIDT,G.,WEGLARZ,J. Scheduling Computer and Munifacturing Processes. Berlin Springer 2001, 485s., ISBN3-540-41931-4

STADTLER,H., KILGER,CH. Supply Chain Management and Advanced Planning. New York Heidelberg Berlin Springer 2005, ISBN 3-540-22065-8

c/ časopisy

Logistika, Logistik für Unternehmen, Systémová logistika, Moderní řízení, Logistics Pilot, Technika a trh

slide7
Postavení logistiky

množství

produkt

ZÁKAZNÍK

čas

prostor

slide8
POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA:
 • správné zboží
 • ve správném množství
 • na správném místě
 • ve správném čase
 • za přijatelných nákladů
e en po adavk je vyj d eno posl n m logistiky pernica p logistika pro 21 stolet
Řešení požadavků je vyjádřeno posláním logistiky Pernica, P. Logistika pro 21. století

Podstatou logistiky je řízení materiálových toků a s nimi spojených informačních toků, (t.j. navrhování a realizace logistických systémů, organizace, plánování a zavádění, řízení a kontrola činnosti opatřování, dopravy a skladování) od těžby surovin až po dodání hotových výrobků zákazníkům.

slide12
Vývoj ve společnosti při uspokojování potřeb a požadavků je dán

individualizací požadavků –

trendy globalizace.

slide13
Individualizace poptávky má dvě podoby:
 • potenciál poptávky se tříští  je čím dál
 • tím rozmanitější
 • 2) podmínky dodávek a platební podmínky jsou
 • stále více určovány kupujícím spíše než
 • prodávajícím
slide14
Změny v reálné ekonomice vedou k důsledkům v průmyslové organizaci a to:
 • 1) tlak na zvyšování kapacit
 • 2 ) prodlužování průběžných dob
 • zhoršování spolehlivosti dodržování
 • termínu
slide15
Obecné vyjádření logistiky jako teoretické discipliny – vědy:

„logos“ - je to slovo, které znamená

pochopení [z řečtiny]

Poslání logistiky

slide16
Egypt
 • Byzantské
 • císařství
 • II. světová
 • válka

Poslání logistiky

ve vojenských operacích

v průmyslové praxi

slide17
Poslání logistiky v průmyslové praxi

fyzický tok

Průmyslová

organizace

1) výrobní

2) obchodní

organizace

trh

opatřování

3) organizace poskytující služby

trh zákazníků

3. fáze

1. fáze

2. fáze

informační tok

4. fáze

slide18
FÁZE LOGISTIKY

1.fáze fyzické distribuce

Optimalizace v oblasti distribuce

[ Physical distribution ]

- dopravní cesty

- dopravní kanály

- rozmístění skladů

konsignační

distribuční

slide19
FÁZE LOGISTIKY

2.fáze uplatnění hlediska produkce

1.Třídění produktů

Zboží : -specifikované zákazníkem

- typizované se specifickými zákaznickými požadavky

- standardní zboží s variantami

- standardní zboží bez variant

2.Standardizace

Individualizace poptávky - individualizace výroby

ochranná funkce

manipulační funkce

marketingová

3.Obal

slide20
FÁZE LOGISTIKY

3.fáze

Realizace nutnosti hledisek opatřování

Cíl : uzavřený systém trhů materiálů a zboží.

Hlediska : toku materiálu

výroba „bez zásob“ ( JIT, JIS)

řízení zásob

slide21
Realizace JIT vede k dosažení:
 • 7 „nul“
 • nulové zmetky
 • nulové časy seřízení
 • nulové stavy zásob
 • žádná manipulace
 • žádné přerušení
 • nulové časy dodávek
 • výrobní dávky velikosti jedna
 • V praxi  přiblížení se k tomuto požadavku
slide22
FÁZE LOGISTIKY

4. fáze

Respektování nadpodnikových hledisek dodavatelů, zákazníků a nositelů služeb - tvorba logistických řetězců

v podnikání [sítí]

Hlediska: - dodavatelů

- zákazníků

- nositelů služeb (distribuce), logistická centra

přejít na následující snímek

slide23
4. fáze logistiky v průmyslové praxi

fyzický tok

Průmyslová

organizace

1) výrobní

2) obchodní

organizace

trh

opatřování

3) organizace poskytující služby

trh zákazníků

SCM

LIS

CRM

ERP

ECR

EDI

vysv tlen zkratek
Vysvětlení zkratek:
 • MIS – manažérský informační systém
 • ERP – Enterprise Resources Planning
 • CIM – Computer Integrated Manufacturing
 • CRP – Continuous Repleshment Program
 • QR – Quick Response
 • CRM - Customer Relationshop Management
 • SCM - Supply Chain Management
 • MRP – Material Requirements Planning
 • EDI- Electronic Document Interchange
 • CIL - Computer integrated logistics
 • ECR - Efficient Consumer Response
slide25
MIS

SCM

ERP

CRM

Rozšířený model ERP

slide26
FÁZE LOGISTIKY pokračování 4.fáze

ERP ( Enterprise Resources Planning)

Plánování podnikových zdrojů

ERP je koncepce vyvinutá konzultační firmou Gardner Group.

Popisuje příští generaci výrobního podnikového systému

a software MRP II. Systém ERP tedy prakticky znamená

všechny moderní podnikové informační systémy.

Přejít na následující snímek

slide27
Data ERP
 • Číselníky – položek, pracovišť, skladových míst, nákladových středisek, referentů, dodavatelů, zákazníků
 • Kmenová data s údaji o:- výrobku: položky, kusovníky- způsobu realizace výrobku: technologický postup- VS výrobní základně: strojích a dalších pracovištích- dodavatelích materiálů- zákaznících
 • Zakázková data s údaji o:- zakázce pro konkrétního zákazníka s požadovanými termíny, množstvím, strukturou, provedením výrobku
 • Archivní data - údaje k již realizovaným zakázkám
 • Parametry- hodnoty pro stanovení optimálního fungování systému ERP a jeho modulů
slide28
FÁZE LOGISTIKY - pokračování 4.fáze

EDI ( Electronic Document Interchange )

Elektronická výměna dat

slide29
EDI je elektronická výměna strukturovaných standardních zpráv mezi dvěma aplikacemi dvou nezávislých subjektů mezi odběratelem a dodavatelem.

V systémech EDI spolu přímo komunikují počítačové aplikace nebo informační systémy obchodních partnerů a mohou si tak automatizovaně nebo s minimem lidských zásahů předávat obchodní doklady

slide30
Počátky EDI sahají do 70. let, kdy vznikala první řešení datové komunikace mezi firmami. Z nutnosti komunikace v celé síti firem se postupně zrodily standardy, zejména ANSI[1] X12, evropský GTDI[2] a ODETTE v automobilovém průmyslu. Potřeba vytvořit jednotný mezinárodní standard nakonec vedla k vytvoření samostatného orgánu OSN pod názvem EDIFACT[3], který vytvořil a nadále spravuje stejnojmenný standard.[1] „American National Standards Institute“, v českém překladu „Americký národní normalizační institut“.[2] „Guidelines for Trade Data Interchange“, v českém překladu „pravidla pro výměnu dat v obchodě“.[3] „Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport“, v českém překladu „elektronická výměna dat pro administrativu, obchod a dopravu“.
edifact
EDIFACT

definuje syntax zprávy („dokumentu“), skládajícího se z jednotlivých segmentů :

(„vět“) a

prvků („slov“).

Standard nabízí množinu předdefinovaných zpráv, např.:

 • PAYORD – payment order – platební příkaz
 • INVOIC – invoice – faktura
 • PARTIN – party information – informace o firmě
 • FINSTA – financial statement – účetní výkaz
slide32
Přínosy systému EDI
 • snížení objemu papírování (vytváření a zakládání dokumentů)
 • vyšší přesnost vzhledem k omezení manuálního zpracování
 • vyšší rychlost přenosu objednávek a dalších dat
 • omezení kancelářské práce/administrativy při zadávání dat, zakládání, zasílání dokumentů poštou a při souvisejících činnostech
 • možnost zabývat se strategickými záležitostmi v oblasti nákupu (protože administrativním ůkonům je možno věnovat méně času)
slide33
objednávka

faktura

Slévárna

Strojírenský podnik

platba

avízo

clearing

banka 1

banka 2

slide34
Uplatnění SCM
 • Pět vývojových fází:
 • Snižování nákladů uvnitř firmy (oddělení, útvaru)
 • Mezifunkční týmy  plnění zakázek  zákaznický servis  MRP II- včasná dodávka podnikem
 • Integrovaný podnik  efektivní plnění zakázek věcná realizace vnitropodnikový internet sledování celkových nákladů na realizaci
 • Rozšířený dodavatelský řetězec -výměn dat (EDI) a internet, zvýšení vzájemné komunikaceCílem je zkrátit čas a snížit náklady realizace
 • Pružné uspořádaní partnerů v rámci sítě
slide35
Současné řešení SCM
 • zvýšení spokojenosti zákazníka
 • podíl zákazníka na výsledné konfiguraci produktu
 • informace o stavu jeho zakázky
 • snížení pravděpodobnosti výskytu opožděné nebo nekompletní dodávky
 • řešení neočekávaných situací v rámci celého dodavatelského řetězce
hierarchie pojm
SCM

Logistika

Opatřování

Nákup

Hierarchie pojmů

Zásobování

slide37
FÁZE LOGISTIKY - pokračování 4.fáze

ECR - ( Efficient Consumer Respouse)

Plánovitá spolupráce oboustranně výhodná -

obchodní řetězce

CRP - ( Continuous Replenishment Program

Systémy plynulého zásobování

slide38
CRP - ( Continuous Replenishment Program )
 • Systémy plynulého zásobování
 • CRP je jedním z pilířů strategie ECR (Efficient Consumer Respouse), současné vzájemné iniciativy dodavatelů a obchodníků zaměřené na optimalizaci společného distribučního řetězce. Účelem je vytvoření dodatečné spotřebitelské hodnoty v podmínkách
 • nižších nákladů,
 • lepších služeb,
 • vyšší kvality
 • širšího sortimentu.
crp continuous replenishment program syst my plynul ho z sobov n
CRP - ( Continuous Replenishment Program ) Systémy plynulého zásobování

CRP slouží dodavatelům k zefektivnění

distribuce a zajištění hladkého toku výrobku

do maloobchodu. Zabezpečuje současně

 • snížení úrovně zásob
 • odstranění nedostatků zboží v prodejnách,
 • přispívá k minimalizaci nákladů na

vyřizování objednávek.

crp continuous replenishment program syst my plynul ho z sobov n1
CRP - ( Continuous Replenishment Program Systémy plynulého zásobování

Pomocí CRP lze rovněž optimalizovat vlastní distribuci, včetně dopravních kapacit, primárně dochází ke snížení výkyvů v dodávkách. Tento systém rovněž poskytuje kvalitnější informace o úrovni zboží v jednotlivých distribučních kanálech, čímž přispívá k lepšímu předpovídání a plánování výroby.

Jedním z největších přínosů pro odběratele je navázání strategického obchodního partnerství.

crm customer relationship management syst m pro zen vztah se z kazn ky

CRM ( Customer Relationship Management )Systém pro řízení vztahů sezákazníky

CRM je zákaznicky orientovaná podnikatelská

strategie, která slouží k optimalizaci :

rentability,

tržeb

uspokojení zákazníků.

slide42
Strategie CRM

Strategie zákazníků kdo jsou a kdo nejsou zákazníci určení jejich potřeb určení jejich preferencí

Strategie organizace - rozhodnutí jaké produkty s jakými atributy jsou vhodné pro zákazníky (kteří byli identifikováni jako vhodní)

Strategie komunikačních kanálů určení jakými určení způsobu

Strategie infrastruktury: podpora CRM z hlediska: technologického procesního organizačního

slide43
Funkce CRM
 • spojité sledování zákaznických požadavků
 • tvorba nové hodnoty s využitím zákaznických informací
 • zaměření obchodních zdrojů na aktivity k vytváření dlouhodobých a ekonomicky hodnotných vztahů se zákazníky
logistika na po tku 21 stolet
Vymezení problému

Teoretická východiska

Cíle

Metody

Přínosy

Logistika na počátku 21. století

Megatrendy

Vliv na logistiku

Globalizace

Technologický rozvoj

Rozšiřování sortimentu výrobků

Kratší životní cykly výrobků

Individualizace produktů

Rostoucí význam služeb

Tlak na snižování nákladů

Zmenšuje se podíl výrobce na přidané hodnotě

Globální distribuce

Klíčový význam informací

Rostoucí množství zboží

Kratší časy uvedení výrobku na trh

Menší velikost dodávek

Vysoká frekvence dodávek

Kratší dodací lhůty

Užší časová okna

Tvorba dodavatelských sítí

slide47
LOGISTIKA - pojem

Převzetí pojmu logistika do ekonomiky v šedesátých letech, se jej používá jako

zastřešující pro optimalizační postupy:

 • při tvorbě plánování procesů
 • při řízení procesů
 • při regulování a kontrole procesů

uvnitř i mezi sociálními systémy

slide48
Proces

Je definován jako transformace vstupů do konečného produktu prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu hodnotu. Proces je zároveň chápán jako systematické opakující se aktivity, které vedou k realizaci konečného produktu

slide49
Procesy mají dvě základní charakteristiky:
 • mají zákazníky mají definované vstupy a jejich příjemce (zákazník může být uvnitř nebo vně firmy)
 • překračují podnikové hranicetzn. že se vyskytují mezi nebo uvnitř jednotlivých subjednotek. Procesy jsou obecně nezávislé na formální organizační struktuře.
procesn zen
Procesní řízení
 • je soubor metod, které vedou k poznání firemních procesů s následnou možností tyto procesy a systém jejich řízení zlepšovat
 • základním kamenem je procesní analýza – zpracování konkrétního modelu organizace s cílem jeho využití pro řešení firemních problémů
slide51
► přijetí obchodního případu

► vytvoření objednávky, její obsahovou, termínovou a cenovou specifikaci,

► plánování potřebných materiálových požadavků, včetně zpracování návrhů na nákupy a kooperace,

► objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů,

► zajištění úloh skladového hospodářství,

► plánování výrobních i předvýrobních kapacit,

► řízení realizace výrobní zakázky, včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby,

► expedice hotových výrobků,

► archivace zakázek a dalších souvisejících dat.

Primární proces podniku – logistika (výroba, nákup, skladování a prodej)

volba procesn ho syst mu
Volba procesního systému
 • Chování trhu?
 • Velikost a rozložení Lead Time?
 • Variabilita a předvídatelnost procesu? (seriovost, konfigurovatelnost.../// reprodukovatelnost, výtěžnost///komunikace se zákazníkem a změny po objednávce, speciály)
 • Rozložení přidané hodnoty?
 • Kumulace zásob/peněz v průběhu výrobního cyklu?
 • Pružnost výrobních kapacit a prostředků?
 • Riziko zastarávání zásob (obsolescence)?
 • Finanční politika schopnost firmy?
 • Balení, celnice, doprava, instalovatelnost?
pr b h zak zky ve v robn firm
Průběh zakázky ve výrobní firmě
 • Roční rozpočet
 • Pravidelná tvorba build planu na cca 18 měsíců dopředu na základě:
   • Vývoje příjmu zákaznických objednávek
   • Vývoje prospektů
   • Statistické prognózy a vývoje trhu
 • Kapacitní plánování
 • Zaplánování do ERP – MRP
 • Forecast a objednávání materiálu
 • Výroba standardní části dle forecast
 • Zpracování zákaznické objednávky:
    • Konfigurace, (dohoda přepravních a akceptačních podmínek)
    • Zajištění 3th parties
    • NSR = speciál - schválení, design, zajištění, výroba a test
    • Export control, Letter of Credit
    • CWAT = zákaznický schvalovací test
    • Potvrzení termínu dodání a plán instalace
    • Zajištění přepravní společnosti (pojištění je FEI globální)
 • Fakturace …může znít jednoduše_?
d lka procesu a akumulace hodnot
Délka procesu a akumulace hodnot

Platební podmínky

Výroba na předpověď!

slide55
Uspořádání podniku

přání

dodávka

přání

dodávka

zákazník

Procesně orientované

uspořádání podniku

Klasické uspořádání

podniku

slide56
Procesní zpracování obchodní zakázky v rámci informačního systému

nabídka

zákazníkovi

evidence

položka

termínování

zakázka

přiřazení

příprava

práce

výrobní zakázka

převzetí

dispozice

objednací

návrh

nákup

v sledky procesn ho zen
Výsledky procesního řízení
 • zprůhledňuje podnik

- procesy, které se v něm odehrávají

- organizaci, kterou jsou procesy řízeny

 • dává možnost procesy měřit, trvale monitorovat dosahování cílů
 • definuje vztah k outsourcovaným činnostem
 • pomáhá tvořit zadání pro funkčnost základních nástrojů pro činnost podniku
 • je nezbytným předpokladem pro dodržování závazných norem
slide58
Supplier

Exchanges

Customer

Exchanges

Logistics

Exchanges

Dodavatelský řetězec na bázi e-logistiky

Prodejci

Dodavatelé

Distributoři

Výrobci

Virtuální výrobci

Smluvní výrobci

Poskytovatelé

logistických služeb

Informační tok

Tok zboží

slide59
Metody procesního řízení v logistice

Oblast Metody

analýza procesů matematická statistika, stochastika, analýza

shluků, teorie mlhavých množin, teorie chyb,

ABC - Paretova analýza, SWOT,SLEPT

modelování

procesů teorie grafů, teorie hromadné obsluhy, teorie

spolehlivosti, simulační technika,...

IT výpočetní + komunikační technika

optimalizace metody operační analýzy, teorie rozhodování,

procesů teorie her, teorie zásob,...

řízení procesů teorie organizace, teorie regulace,

vyhodnocování rozpočtování nákladů, hodnotová analýza,

procesů analýza užitku a nákladů, controlling.

45

slide60
Logistické řízení

při využití teorie systémů

slo ky logistick ho zen
Složky logistického řízení

Logistické výstupy

Logistické vstupy

Řídící činnosti

Plánování

Implementace

Řízení

Orientace na marketing (konkurenční výhoda)

Přírodní zdroje (půda, zařízení, vybavení)

Využití času a místa

Logistické prvky

Lidské

zdroje

Suroviny

Zásoby ve výrobě

Hotové výrobky

Dodavatelé

Zákazníci

Efektivní zásobování zákazníka

Finanční zdroje

Informační zdroje

Majetkové přínosy

Logistické činnosti

 • zákaznický servis
 • prognózování poptávky
 • distribuční komunikace
 • řízení stavu zásob
 • řízení pohybu materiálu
 • vyřizování objednávek
 • zajištění náhradních dílů a servisu
 • výběr lokality závodu a skladu
 • řízení nákupu
 • balení zboží
 • řízení pohybu vráceného zboží
 • recyklace („zpětná logistika“)
 • doprava a přeprava
 • skladování
slide62
V aplikaci na podnik se vztahuje logistika na všechny materiální a komunikativní procesy během a po produkci zboží a to uvnitř i vně podniku.

Podniková logistika má tři těžiště, které je nutno integrovat a to:

opatřování [nákup +zásobování výroby materiálovými prvky]

integrované plánování potřeb, které vychází z trhu

a výroby

fyzická distribuce [ rozdělování zboží ]

slide64
 čas

Tok materiálových prvků v jakémkoliv podobě má překlenout:

 prostor

OPTIMÁLNĚ

slide65
K tomu malý příklad:

Rozhlížejte se ve svém prostředí v tuto chvíli tak dlouho dokud

neuvidíte nějaký světelný zdroj ( žárovku, zářivku nebo něco

podobného ). Otázka pro Vás zní „Jakou dobu vyžaduje tento

světelný zdroj ( v evropském průměru ), než jsou svezeny jeho

části na jedno místo, než je zdroj vyroben, zabalen, opět rozbalen,

zamontován a než se tam, kde nyní nachází, poprvé rozsvítí ?“

Trvalo to :

a) 50 minut ?

b) 22 hodin ?

c) 5 měsíců 29 dní ?

d) 6 měsíců ?

slide67
„ skutečná doba přípravy a zpracování“

( 50 minut odpověď a, )

„ skutečná doba dopravy v rámci firmy i mimo ni “ ( 22 hodin odpověď b,)

„doba skladování mezi jednotlivými

zhodnocovacími kroky“ ( 5 měsíců 29 dní, odpověď c , )

slide68
Dodavatel

Základní princip v podnikatelském subjektu

Výroba

Logistika

Finance

Prodej &Marketing

Zákazník

evropsk logistick asociace r 2003
Evropská logistická asociace [r. 2003]

Logistika je chápaná jako organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích

slide70
Definice podnikové logistiky

Logistika má za úkol koncipovat a vyvíjet strategiia

taktiku pohybu zdrojů z hlediska optimálních výkonů

a největší hospodárnosti.

Logistika není ani nejdůležitější, ani jedinou podnikovou ekonomickou funkcí, ale změny ve výrobě a v obchodě vyvolávající její rostoucí význam jako integrující průřezové funkce.

slide71
1)Strategie manažerské činnosti funkce - plánování - vedení

 - organizování - kontrola

oblast řízení - rozhodování - komunikace

2) Taktikavýkon toku zboží od vývoje výrobků přes výrobu adistribuci

oblast provádění výkonů

3)Ekonomické funkce:

- návratnost kapitálu v materiálových tocích

- optimální organizační struktury - procesní řízení - informační otevřenost - rozmach nových nástrojů řízení

doba obratu

Dupontovo

schéma

návratnost

investic

slide72
Řízení logistiky jako ekonomická funkce firmy

KOORDINACE

NÁKUP TECHNIKA PRODEJ

co?

jak?

kde?

VÝZKUM & VÝVOJ

ZÁSOBOVÁNÍ VÝROBA MARKETING

ODBYT

potřeby x požadavky

DODAVATEL SKLAD KONVERZE SKLAD ZÁKAZNÍK

zahajuje logistický řetězec

slide73
Řízení logistiky jako ekonomická funkce firmy - pokračování

nákup

výzkum & vývoj+marketing

technika

simultánní inženýrství

KOORDINACE

plánování

provádění

kontrola

informačních

materiálových

toků

slide74
řízení materiálového a informačního toku

dodavatelé

vývoj

a

nákup

výroba

prodej

odběratel

slide75
dodavatel

výroba

prodej

odběratelé

vývoj

a

náklady

rozšíření hranic řízení materiálového i

informačního toku

slide77
Prodej

Zásoby

Provozní

kapitál

plus

Obrat

Děleno

Pohledávky

Plus

plus

Celkové

investice

Fixní

kapitál

Hotovost

NÁVRAT-

NOST

INVESTIC

Násobené

Podnikové náklady

plus

Prodej

Prodejní

výdaje

Výnosy

Minus

plus

Výnosy

jako %

z prodeje

Doprava

Děleno

Náklady

plus

Prodej

Administrativní

výdaje

34

slide79
Doba obratu zásob   doba

od nákupu materiálu do prodeje výrobků

průměrná zásoba

DOZ =

360

*

[ dny ]

tržby

tržby

DOZ=

[ počet obrátek ]

 zásoby

spole n znaky charakterizuj c obsah logistiky
Společné znaky, charakterizující obsah logistiky:
 • zaměření na toky materiálu a informací od prvovýrobců až k zákazníkovi
 • procesní charakter logistiky (end-to-end procesy)
 • orientace na konečného uživatele
slide82
Základní znaky logického přístupu

1. Rozhodujícím článkem logického řetězce je zákazník

2. Středem zájmu je finální produkce ( zakázka )

3. Zaměření na koordinaci, synchronizaci a celkovou optimalizaci

všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí

dodání finálního produktu zákazníkovi z hlediska času,

prostoru a hospodárnosti

4. Řešení obsahuje všechny činnosti logistických procesů

5. Řešení zahrnuje všechny články logistických prvků

slide83
Logistický management

řídí: - prostor

- čas

- hospodárnost

v rovině informačních toků a materiálových toků

slide84
Logistický management pracuje

za podmínek užití:

Systémové teorie x procesního řízení

Řídí v podmínkách systémů, daných charakteristikami:

1) nejistoty

2) složitosti

slide85
VYROVNÁNÍ SE S NEJISTOTAMI

Záporné účinky nejistot lze minimalizovat

způsoby:

 zajistit spolehlivé predikce a jejich úpravy na základě skutečné situace

 do plánování zabudovat určitou vůli

 mít k dispozici adekvátní informační systém

 vytvořit pružnost v celém podniku

slide86
Logistický

management

Dodavatelský

servis

Zásoby

Dodavatelé

Zákazníci

Průběžné

doby

Lhůty

Rovina fyzického

materiálového

toku

Převzetí Evidence

zásob

Hlášení

dokončení

výroby

Vazební

systémy

logistická

„měřící místa“

Příjem

Uskladnění

Vyskladnění

Uskladnění

Příprava

zásilek

Výdej

Kontrola

jakosti

Materiálový tok

ve výrobě

postup pr ce
Postup práce

analýza

návrh

zhodnocení

kvalita is z hlediska u ivatel
Kvalita IS z hlediska uživatelů
 • spolehlivost aplikací

(dosažitelnost a použitelnost v potřebnou dobu)

 • dostupnost aplikací

(zpracování v reálném čase, přístup k historickým datům)

 • integrita a komplexnost aplikací
 • bezpečnosti aplikací
 • snadnost užívání aplikací

(flexibilita, jednoduchost)

Molnár, Z. Efektivnost informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, ISBN 80-7169-410-X.

slide89
Klíčové zdroje informací pro logistickou databázi
 • Externí data o průmyslovém odvětví
 • podíly na trhu
 • současná nabídka produktů
 • demografické trendy
 • ekonomické trendy
 • Systém vyřizování objednávek
 • rozmístění zákazníků
 • historie objednávek zákazníka
 • obchodní zástupce
 • obraty
 • stav objednávek
 • Podnikové záznamy
 • náklady kapitálu
 • náklady logistických činností
 • standardní náklady
 • Manažerská data
 • reakce konkurence
 • prognózy prodeje
 • budoucí trendy v nabídkách produktů
 • nové trhy
 • Operační data
 • platby dopravného
 • historie dopravy
 • stav zásob
 • záznamy o úvěrech
 • přesuny produktů

Logistická databáze

 • Tvorba výkazů
 • výkon v oblasti vyřizování objednávek
 • výkon v oblasti dodávek
 • škody a vrácené zboží
 • sledování a prognózování prodeje podle produktů
 • výkazy výkonu a nákladů za oblast logistiky
slide90
Informační systém musí poskytovat informace pro zodpovězení mnoha otázek:
 • Jak logistické náklady ovlivňují zisk podniku vygenerovaný jednotlivými segmenty např. podle jednotlivých produktů, oblastí, zákazníků a obchodních zástupců?
 • Jaké náklady jsou spojeny s poskytováním vyšší úrovně zákaznického servisu? Jaké nákladové vazby je nutno uvažovat a jaký přírůstkový zisk resp. ztrátu to přinese?
 • Jaká výše zásob je pro podnik optimální? Do jaké míry reagují stavy zásob na změny v modelu skladování nebo v modelu zákaznického servisu? Kolik nás stojí udržování zásob v určité výši?
slide91
Jakou kombinaci druhů dopravy a dopravců bychom měli používat?
 • Kolik regionálních skladů bychom měli provozovat a kde by tyto sklady měly být umístěny?
 • Jaká by měla být frekvence přestavování linek? Který závod by měl vyrábět které produkty? Jaké je optimum výrobních kapacit měřeno podle alternativního složení a objemu výroby?
 • Které varianty balení výrobků by se mělo používat?
 • Do jaké míry by se měl automatizovat systém vyřizování objednávek?
 • Jaké distribuční kanály by se měly používat?
slide92
Jak prostředníci snižují náklady na tržní kontakty mezi dodavatelem a zákazníkem

A. Přímý prodej

dodavatel

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

zákazník

40 tržních kontaktů

slide93
B. Prodej prostřednictvím jednoho prostředníka

dodavatel

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14 tržních kontaktů

slide94
Typické konfigurace systémů EDI

Proprietární systémy (One-to-Many)

Dodavatel

Výrobce

Dodavatel

Dodavatel

Sítě přidávající hodnotu (Many-to-Many)

Výrobce

Dodavatel

Třetí strana

Výrobce

Dodavatel

Výrobce

Dodavatel

slide95
L I S

(Logistický

informační systém)

Plán

kapacit

subsystém

logistického

plánování

Plán

zásob.

Plán

distrib.

Plán

výroby

subsystém

řízení

zásob

požadavky na plán. období

výr. úkoly

na obd.

subsystém

předpovědi

pož. na distribuci

Řízení

zásob

Operativní

řízení

Předpovědi

Nákup

stav

zásob

objed.

pro

vlastní

spotřebu

subsystém zprac.

objednávek

operativní

výrobní

úkoly

souhrnný výkaz

objednávek

stav

zásob

Přenos

objed.

Zprac.

objedn.

Výběr

objedn.

opert.

požadavky

na suroviny

příkaz k

expedici

příkaz k

dopravě

objednávky zákazníkům

Sklad

expedice

Sklad

výr.zásob

Dodava-

telé

Zákazníci

Doprava

Výroba

inf. o fin. situaci

zákazníků

dod.listy dod.listy

faktury přijaté

faktury odeslané

Účtárna

úhrada odeslaných faktur

úhrada přijatých faktur

42

Účet u banky

slide96
Základní vazby mezi subsystémy LIS

Subsystém logistického plánování

Požadavky

na distribuci

Výrobní

úkoly

na období

Požadavky

na nákup

Předpovědi

poptávky

Subsystém

předpovědi

poptávky

Subsystém

operativního

řízení výroby

Informace

o trhu

Subsystém

řízení zásob

Objednávky

u

dodavatelů

Subsystém

zpracování

objednávek

Operativní

rozpis plánu

výroby

Objednávky

zákazníků

Souhrnný

výkaz

objednávek

Stav zásob

surovin

Stav zásob

nedokončené

výroby

Stav zásob

výrobků

vztah informa n ho auditu k ivotn mu cyklu is
provoz a údržba

plánování

návrh

zavádění

informační strategie organizace

provoz, údržba a rozvoj

úvodní studie systému

globální analýza a návrh

detailní analýza a návrh

implementace

zavádění

Informační audit*

Audit* - revize; přezkoumání závěrečných výsledků či plynulé prověřování

vykázaných stavů.

Vztah informačního auditu k životnímu cyklu IS

Upraveno dle: Šunka, J., Hodnocení informačního systému opatřování, ISBN80-214-2286-6

slide98
VYROVNÁNÍ SE SLOŽITOSTÍ

Negativní hlediska lze omezit následujícím způsobem :

 zabezpečit, aby koncepce logistického systému

byla co nejjednodušší.

 Tam, kde je to možné, musí být uskutečněna

dekomposice složitých situací

 strukturovat logistický systém - zavést horizontální,

vertikální i organizační strukturu pro podnik nejvýhodnější

možnost návratu na snímek č.38

sch ma distribu n ch kan l
3,5%

ZÁKAZNÍK

Cisterny

Balící

linky

Centralní sklad

(pivovary)

Interní dodavatelé

(výrobní závody)

Přímé závozy

4,5%

Primární

distribuce

92%

Externí dodavatelé

(JČP, UDV, Stock...)

92%

Depa (ODC)

Zpětná logistika /vratné obaly ../

(95% výrobků)

Schéma distribučních kanálů

Sekundární distribuce

slide100
Projekt PLANTOUR – optimalizace distribuce

SW – architektura v PP a.s.

Carmanager

Logistický controlling

Náklady na výrobek

Interface a modifikace ERP S21

Samo-fakturace

PLANTOUR

SW pro optimalizaci tras

Standort

Umístěn.dep

Primarní distribuce

Změna systému sazeb

Produktivity

nakládky

Centrální

dispečink

@TIME /časová okna/

slide103
Model přímé distribuce (DSD) – sekundární distr.

Plánování

nakládky

(např.ložení na pal.)

NL,DL,DD-DL

Optimalizace

dopravy

do distrib. tras

Vstup objednávky

Balení, Chystání

(obchodní zástupce HHC,

Nakládka

Telefon, EDI, www).

Sales

Obch.

Dokumentace

Shipment

objednávka

Order

&

WM

Delivery

Skladová

Transfer

Order

dokumentace

Kontrola na bráně

(fyzická)

Faktury -DD

Invoice

Trasa - realizace

Fakturace

Kontrola na bráně

Route Settlement

(fyzická - vstupní)

slide106
OBCHODNÍ ŘEDITEL

VÝROBNÍ ŘEDITEL

LOGISTICKÝ ÚTVAR ( ústřední )

NÁKUP

VEDOUCÍ ZÁVODU

DODAVATELÉ

VÝROBA

LOGISTICKÝ ÚTVAR ZÁVODU

- plánování a řízení výrobního programu

- dispoziční nakupovaných a vyráběných součástí

- skladové hospodářství a doprava

- služby zákazníkům

- logistické plánování

- tuzemsko

- zahraničí

= kontinent

= zámoří

- plánování výroby

- údržba závodu

- výroba

odborná podřízenost

přímá podřízenost vedoucímu závodu

VERTIKÁLNÍ VZTAHY:

( podřízenost)

logistick koncepce
Vymezení problému

Teoretická východiska

Cíle

Metody

Přínosy

Logistická koncepce
 • Vymezuje základní pravidla a principy tvorby a řízení logistického systému
 • Uplatňuje systémový přístup
 • Optimalizuje materiálové a informační toky jako celek s cílem dosáhnout synergický efekt
 • Definuje výkonové a ekonomické cíle
 • Propojuje podnikové funkce za účelem uspokojení koncového článku řetězce – zákazníka
 • Určuje způsob integrace podniku do dodavatelské sítě
 • Zaměřuje se na pozitivní ovlivňování míst styku
 • Procesní orientace na toky objektů v síti
slide112
Logistická koncepce

Materiálové hospodářství

Výrobní proces

Marketing

Prodej

Zákazník, spotřebitel

logistick c le
Logistické cíle:
 • zvýšení spolehlivosti dodacích lhůt
 • zvýšit spolehlivost predikce poptávky
 • snížení nákladů na dopravu, skladování, manipulaci a balení
 • zvýšení úrovně služeb zákazníkům
 • zvýšení produktivity kooperací
 • zkrácení průběžné doby výroby
 • snížení nákladů na materiálové vstupy
 • snížení celkové úrovně zásob
slide115
výroba

logistika

prodej

slide116
POSLÁNÍ

VIZE

Měřítka výkonnosti

STRATEGIE

SOUČASNÝ STAV

faktory ovliv uj c logistiku
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ LOGISTIKU:

1. Požadavky trhu

2. Výrobní program

3. Výrobně ekonomické rámcové podmínky (výrobní a kapitálová náročnost)

4. Technologické určující faktory (informační technologie)

5. Právní rámcové podmínky (normy pro přepravu zboží)

slide122
Důsledky pro logistiku

Optimalizace hmotných toků v rámci rozšiřování výrobních kapacit

Optimalizovat systémy řízení výroby

Optimalizovat dodavatelské služby a služby zákazníkům

Optimalizovat nákupní management

Optimalizovat systém distribuce zboží

Udržet relativní tržní podíl

Udržení dostatečných pohotových finančních prostředků

Základní strategická pravidla

Hvězdy

 • Těžiště podnikání:
 • Výroba
 • Marketing
 • Alokace zboží
diferenciace slu eb z kazn k m podle ivotn ho cyklu v robku
FÁZE ZAVÁDĚNÍ

(“otazníky”)

Těžiště podnikání:

vývoj výrobku, výroba, marketing

Strategie:

získat podíl na trhu, počítat se ztrátami

Služby zákazníkům:

zlepšit

Diferenciace služeb zákazníkům podle životního cyklu výrobku

FÁZE RŮSTU

(“hvězdy”)

Těžiště podnikání:

výroba, marketing, rozmísťování zásob

Strategie:

udržet podíl na trhu, udržet dostatečné disponibilní finanční prostředky

Služby zákazníkům:

optimalizovat

Tržní růst (%)

FÁZE NASYCENÍ

(“psi”)

Těžiště podnikání:

finance

Strategie:

vyřadit výrobek, minimalizovat ztráty

Služby zákazníkům:

udržovat jen pro vybrané zákazníky (segmenty trhu)

FÁZE ZRALOSTI

(“krávy”)

Těžiště podnikání:

marketing, rozmísťování zásob, finance

Strategie:

udržet podíl na trhu, snižovat náklady, zajistit finanční prostředky

Služby zákazníkům:

udržovat, event. diferencovat podle zákazníků (segmentů trhu)

Tržní podíl (%)

hlavn p edpoklady dlouhodob ziskovosti firmy
Dlouhodobá ziskovost Hlavní předpoklady dlouhodobé ziskovosti firmy

Stálost zákazníků

Kvalita vztahu

Úroveň služeb poskytovaných zákazníkovi

Logistická zdatnost

budov n vztah se z kazn ky
Budování vztahů se zákazníky
 • Význam stálosti zákazníků
   • stálí zákazníci jsou zdrojem vyššího zisku
   • vypočítejte přínos zákazníka za dobu jeho „životnosti“
   • poznejte příčinu ztráty zákazníků
 • Koncepce vztahového marketingu
   • rozdíl mezi transakcí a vztahem
   • vztah na úrovni partnerství
   • orientace na vztahy se zákazníky je klíčová
 • Tvorba tržně orientované logistické strategie
   • poznejte požadavky zákazníka na úroveň služeb
   • definujte kritéria „perfektní dodávky“
   • věnujte se řízení procesů, které ovlivňují kvalitu dodávky
v po et indexu rovn slu eb z kazn k m
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům
 • s pomocí tří nebo čtyř kritérií určujících úroveň - která se mohou u jednotlivých zákazníků, tržních segmentů nebo distribučních kanálů lišit - můžeme sledovat, do jaké míry naplňujeme podmínky „perfektní dodávky“
 • perfektní dodávky je dosaženo jenom tehdy, pokud jsou všechna kritéria splněna podle očekávání zákazníka
v po et indexu rovn slu eb z kazn k m1
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

Pro ilustraci uvádíme příklad se třemi kritickými faktory:

 • včasností dodávky
 • úplností dodávky
 • bezchybností

Každé ze zmíněných tří kritérií musíme přesně definovat a změřit.

Modelová kritéria definujeme následovně:

v po et indexu rovn slu eb z kazn k m2
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

1. Včasnost dodávky

 • Podíl počtu dodávek uskutečněných během dohodnuté dodací lhůty

a počtu všech objednávek.

počet dodávek včas x 100

všechny přijaté objednávky

v po et indexu rovn slu eb z kazn k m3
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

2. Úplnost dodávky

 • Vyjadřuje procento dodávek

napoprvé přesně odpovídající objednávkám.

 • Podíl počtu kompletních dodávek

a počtu všech přijatých objednávek.

počet úplných dodávek x 100

všechny přijaté objednávky

v po et indexu rovn slu eb z kazn k m4
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům

3. Bezchybnost

 • Kontrola faktur a ostatních obchodních dokumentů se používá jako indikátor správné funkce řízení zakázek a logistiky.
 • Podíl počtu bezchybně vystavených faktur a počtu všech vystavených faktur.

bezchybné faktury x 100

všechny vystavené faktury

v po et indexu rovn slu eb z kazn k m5
Výpočet indexu úrovně služeb zákazníkům
 • Výsledný index obdržíme jako součin vypočtených hodnot.
 • Analýzu provádíme
  • na úrovni jednotlivých odběratelů,
  • podle distribučních cest (distribučních center),
  • podle regionů
  • nebo na kterékoli jiné vhodné úrovni.
kvalita v logistice znamen spln n dohodnut ch po adavk a o ek v n z kazn k v etn n sleduj c ch prvk
Kvalita v logistice znamená splnění dohodnutých požadavků a očekávání zákazníků, včetně následujících prvků:
 • snadnost podání dotazu, objednávky a přenosu objednávky
 • včasné a spolehlivé dodání objednávky a dobré komunikační spojení
 • přesné, kompletní a nepoškozené dodávky a bezchybná administrativa
 • včasná a vstřícná podpora po prodeji
 • přesná a včasná tvorba informací a jejich přenos mezi funkčními odděleními podniku a vnějšími stranami, aby byla zajištěna podpora plánování, řízení a provádění výše uvedených činností
p klad anal zy p in a n sledk s vyu it m diagramu ryb kosti
Problémy s dodávkami materiálu

Nepružné systémy

Nepodařilo se dosáhnout plánované výroby

Chybné odhady

Kapacitní omezení

Nedostatečná komunikace

Neefektivní kontrola procesu

Chybné plánování

Nedostatečná koordinovanost dodavatelů

Příklad analýzy příčin a následků s využitím diagramu „rybí kosti“

Nulové zásoby výrobku

Krátká dodací lhůta

Nedodržení dodací lhůty

Problémy s kvalitou

Nespolehlivý dopravce

funkce distribu n ho et zce
Funkce distribučního řetězce
 • Nákup zboží vyžadovaných zákazníky u výrobců a jejich doprava z míst výroby na místa spotřeby.
 • Transformace
 • Skladování výrobků na všech přechodných úrovních distribuce
 • Balení výrobků
 • Nabídka výrobků v místech prodeje.
 • Prodej spotřebitelům.
 • Jiné služby – např. zásilka výrobku až do domu, instalace výrobku, servis apod.
 • Inovace technologií a metod transformace, balení a prodeje.
typy distribu n ho et zce
Přímá distribuce

Výrobce

Spotřebitel

Agent

Spotřebitel

Maloobchod

Spotřebitel

Velkoobchod

Spotřebitel

Velkoobchod

Maloobchod

Spotřebitel

Agent

Velkoobchod

Maloobchod

Spotřebitel

Typy distribučního řetězce
 • Nejrozšířenější typy distribučního řetězce
v b r typu distribu n ho et zce
Výběr typu distribučního řetězce

Každý typ DR se nehodí na všechna odvětví. Použití závisí na řadě faktorů. Mezi nejdůležitější patří:

 • Velikost, kapacita a specifika cílového trhu,
 • Charakteristické vlastnosti výrobku,
 • Náklady na distribuci,
 • Síla a image subjektů,
 • Zkušenosti z dosavadních mezisubjektových vazeb.
integra n strategie
Predikce prodeje

Vyřízení objednávek

2

6

3

1

5

4

Dodavatelé

Sklad MTZ

Výroba

Sklad odbytu

Zákazník

TOK MATERIÁLU: PUSH

TOK INFORMACÍ: SÉRIOVÝ

Sklad odbytu

  • - objednávka zákazníka
 • - kontrakt s dodavateli
  • 3-6 - přiobjednání

Článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na objednávky zákazníků

Integrační strategie
 • Charakteristickým typem logistického řetězce pro nejstarší strategii dílčích přístupů je řetězec s přetržitými toky. Tento typ řetězce byl v západních zemích používán do počátku 90. let. V ČR a v ostatních postkomunistických státech však přetrvává
integra n strategie1
Predikce prodeje

Vyřízení objednávek

3

2

1

4

Sklad odbytu

Kompletace, konsolidace

Dodavatelé

Výroba

Zákazník

TOK MATERIÁLU: PUSH

TOK INFORMACÍ: SÉRIOVÝ

Výroba

  • - objednávka zákazníka
 • - kontrakt s dodavateli
  • 3-4 - přiobjednání

Článek řetězce, který je zdrojem pružnosti reakcí na objednávky zákazníků

Integrační strategie
 • Jisté vylepšení, avšak stále s uplatňováním principu dílčího nadhledu, vytváří řetězec s kontinuálními toky. Oproti předchozímu modelu je zjednodušena jeho struktura.
v hody p i pou it klt syst mu
Hospodárnější alternativa oproti jednocestným obalům

Ekologická odpovědnost – recyklovatelnost obalů

Optimální manipulace se zbožím při výrobě, skladování, vychystávání a distribuci

Bezproblémová likvidace a návratnost prázdných obalů

Nízká hmotnost přepravek a vysoká kapacita

Zvýšení produktivity vlivem nižších stavů zboží na skladě

Snadná a přehledná kontrola stavu zásob díky speciálním platům s vyznačeným množstvím materiálu, použitelných ve všech typech KLT boxů

Snadné označení přepravek pomocí čárových kódů

Výhody při použití KLT systému:

Hospodárnější alternativa oproti jednocestným obalům

Ekologická odpovědnost – recyklovatelnost obalů

Optimální manipulace se zbožím při výrobě, skladování, vychystávání a distribuci

Bezproblémová likvidace a návratnost prázdných obalů

Nízká hmotnost přepravek a vysoká kapacita

Zvýšení produktivity vlivem nižších stavů zboží na skladě

Snadná a přehledná kontrola stavu zásob díky speciálním platům s vyznačeným množstvím materiálu, použitelných ve všech typech KLT boxů

Snadné označení přepravek pomocí čárových kódů

Výhody při použití KLT systému:
ad