Download
budowa czasopisma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budowa czasopisma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budowa czasopisma

Budowa czasopisma

387 Views Download Presentation
Download Presentation

Budowa czasopisma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Budowa czasopisma Autor: Adrianna Dzikielewska

  2. Czasopismo składa się z : • Karta tytułowa • Tytulatura • Metryka czasopisma – zwana stopką redakcyjną • Teksty – gatunki dziennikarskie: artykuły, wiadomości, sprawozdania, listy do redakcji, reportaż, recenzja itp. • Spis treści – znajduje się w każdym zeszycie czasopisma

  3. Karta tytułowa

  4. Karta tytułowa c. d. • Karta tytułowa – pierwsza strona karty tytułowej zawierająca tytulaturę • Tytulatura - zawiera: tytuł i dodatki do tytułu, nazwę instytucji sprawczej, określenie częstotliwości, adres wydawniczy

  5. Stopka redakcyjna • To informacja o składzie redakcji, adresie, telefonie, itp.

  6. Przykładowa stopka redakcyjna Redakcja • WYDAWCA: Nowa Era Sp. z o.o. www.nowaera.pl • ADRES:Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawatel. 22) 570 25 80 www.swierszczyk.pl e-mail: swierszczyk@swierszczyk.pl • Redaktor naczelna pisma:   Małgorzata Węgrzecka tel.(022) 570 24 30  • Grafik:   Marta Krzywicka   • Asystentka redakcji: Magdalena Król  tel.(022)5702431  • Marketing: Zuzanna Gałuszkatel (022)570 26 27  • Redaktor strony www: Karol Prokorym tel.601481919       • Współpraca:   Redakcja Ksztatcenia Zintegrowanego    

  7. Dziękuję za uwagę 