Културни ресурси округа Србије - PowerPoint PPT Presentation

kura
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Културни ресурси округа Србије PowerPoint Presentation
Download Presentation
Културни ресурси округа Србије

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Presentation Description
111 Views
Download Presentation

Културни ресурси округа Србије

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Културни ресурси округа Србије

 2. ИНФРАСТРУКТУРА

 3. Локалне самоуправе према бројуустанова на својој територији

 4. Рангирање градова/општина према броју установа на локалном буџету

 5. Рангирање градова/општина према броју КУД-ова и броју удружења

 6. ФИНАНСИРАЊЕ

 7. Број и удео општина/градова према висини буџета за културу

 8. Рангирање градова /општина према буџету за културу

 9. Градови/општине према уделу културе у укупном буџету

 10. Буџет за културу по глави становника

 11. Удео самоуправа према буџету за културу по глави становника

 12. СТРУКТУРА БУЏЕТА ЗА КУЛТУРУ

 13. Удео самоуправа према броју запослених

 14. ПРОБЛЕМИ према мишљењу представника локалних самоуправа

 15. ПРИОРИТЕТИ према мишљењу представника локалних самоуправа

 16. ОПШТИ ПРОБЛЕМИ • Непостојање посебних организационих јединица за културу у локалноим самоуправама • Непостојање континуитета управљања – политизација • Непостојање стратешког планирања

 17. ОПШТИ ПРОБЛЕМИ • Непостајање евалуације на више нивоа (и критеријума) • Финансирање • Кадровска структура • Сарадња • Сагледавање потреба публике