Mets hallitus akatemia 20 9 2012
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Valtion talousmetsien virkistyshyötyjen arviointi Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhteishanke marraskuu 2011-helmikuu 2013 Artti Juutinen Anna-Kaisa Kosenius, Ville Ovaskainen, Tuija Sievänen, Anne Tolvanen, Liisa Tyrväinen. Metsähallitus-Akatemia 20.9.2012. Taustaa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kuper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mets hallitus akatemia 20 9 2012

Valtion talousmetsien virkistyshyötyjen arviointiMetsäntutkimuslaitoksen ja Metsähallituksen yhteishankemarraskuu 2011-helmikuu 2013Artti JuutinenAnna-Kaisa Kosenius, Ville Ovaskainen, Tuija Sievänen, Anne Tolvanen, Liisa Tyrväinen

Metsähallitus-Akatemia

20.9.2012


Taustaa
Taustaa

 • Valtion metsistä noin puolet on talousmetsiä, joissa harjoitetaan puuntuotantoa

 • Metsähallituksen liiketoiminta yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa:

  1) monimuotoisuus

  2) virkistyskäyttö

  3) työllisyys

  4) poronhoito ja

  5) saamelaiskulttuuri


Taustaa1
Taustaa

 • Metsähallitus seuraa velvoitteiden huomioon ottamisesta aiheutuvia kuluja ja hyötyjä ja raportoi MMM:lle ja VN:lle

 • Kustannukset: menetetyt puuntuotantomahdollisuudet

  • 2010 arvio: virkistyskäytön edistäminen vähensi MH:n liiketoiminnan tulosta 13 M€

 • Hyödyt: MH:n toiminnan ulkopuolella

  • Alueelliset sidosryhmät, yksittäiset kansalaiset

  • Ei markkinahintaa

   Onko hyödyt suuremmat kuin kustannukset?


Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteet

 • Hyötyjen rahamääräinen arviointi – yhteismitallistaminen

 • Taloudellinen arvottaminen – ilmaistujen preferenssien menetelmän oletukset

  • Ihmisillä on preferenssit myös markkinattomille ympäristöhyödykkeille

  • He pystyvät ilmaisemaan ne rahayksiköissä

 • Kansalaisten arvostukset toimenpiteistä joita tehdään virkistyskäytön huomioon ottamiseksi

  • Virkistyskäyttö = vapaa-ajan viettämistarkoituksessa luonnonympäristössä tapahtuva oleskelu ja liikkuminen


Hankkeen tavoitteet1
Hankkeen tavoitteet

 • Kuinka paljon valtion talousmetsiä käytetään virkistykseen?

 • Ketkä hyötyvät Metsähallituksen panostuksista?

 • Mikä on valtion talousmetsien merkitys luontomatkailun yritystoiminnassa?


Aineistot
Aineistot

Kyselytutkimukset:

 • Kävijäaineistot: matkailuun kytkeytyvä alue (Ylläs/Levi), virkistysalueeseen kytkeytyvä alue (Ruunaa)

 • Kansalaiskyselyt: Länsi-Lappi, Kainuu, Kanta-Häme, Lieksa, erityisryhmät Metsähallituksen rekisteritiedoista (metsästäjät, kalastajat)

 • Matkailuyrittäjät: luonto- ja elämyspalveluja tuottavat matkailuyrittäjät Pohjois-Suomessa

  LVVI-aineisto:

 • valtion talousmetsien osuus virkistyskäytössä


Tuloksia ja niiden k ytt
Tuloksia ja niiden käyttöä

 • Rahamääräinen arvio virkistyshyötyjen arvosta

  • virkistyskäyttöä edistävän metsänhoidon mitoituksen ja kohdentamisen arviointi

 • Kansalaisten mielipiteitä valtion talousmetsien hoidosta

  • Arvostuksen taustatekijöitä

 • Valtion talousmetsien merkitys yritystoiminnalle

 • Aiempaa tarkempi tieto valtion talousmetsien virkistyskäyttäjistä ja -käytöstä


Kansalaiskysely kes 2012
Kansalaiskysely: kesä 2012

 • 5000 suomalaista 3 maakunnasta ja Lieksasta

 • Internet- ja postikysely, 12-sivuinen lomake

 • Vastausprosentti 30 % (käyttökelpoiset lomakkeet)

  • Lappi 28,9%

  • Kainuu 32,1 %

  • Kanta-Häme 27,6 %

  • Lieksa 31,8 %Kuinka usein olet k ynyt virkist ytym ss valtion talousmets alueilla viimeisten 12 kk aikana
Kuinka usein olet käynyt virkistäytymässä valtion talousmetsäalueilla viimeisten 12 kk aikana?


Mets hallitus akatemia 20 9 2012

Mitä olet harrastanut valtion talousmetsäalueilla viimeisten 12 kk aikana? (Harrastukset kaikkien vastausten mukaan suosituimmuusjärjestyksessä)


Kyselyn arvottamiskysymys
Kyselyn arvottamiskysymys viimeisten 12 kk aikana?


Mets hallitus akatemia 20 9 2012

Oletko valmis maksamaan siitä, että valtion talousmetsissä jatketaan virkistyskäyttöä tukevaametsänhoitoa eikä virkistyskäytön huomioon ottamista lopeteta? (% vastauksista)


Mets hallitus akatemia 20 9 2012

Kuinka paljon kotitaloutesi olisi enimmillään valmis maksamaan valtion tuloveroa vuosittain 10 vuoden ajan siitä, että valtion talousmetsissä koko Suomessa jatkettaisiin virkistyskäyttöä tukevaa metsänhoitoa eikä virkistyskäytön huomioon ottamista lopetettaisi?


Jos et ole valmis maksamaan mik on t rkein syy siihen
Jos et ole valmis maksamaan, mikä on tärkein syy siihen? maksamaan valtion tuloveroa vuosittain 10 vuoden ajan siitä, että valtion talousmetsissä koko Suomessa jatkettaisiin virkistyskäyttöä tukevaa metsänhoitoa eikä virkistyskäytön huomioon ottamista lopetettaisi?


Virkistysk ytt tukevat mets nhoitotoimet mik seuraavista on virkistyskokemuksesi kannalta paras
Virkistyskäyttöä tukevat metsänhoitotoimet maksamaan valtion tuloveroa vuosittain 10 vuoden ajan siitä, että valtion talousmetsissä koko Suomessa jatkettaisiin virkistyskäyttöä tukevaa metsänhoitoa eikä virkistyskäytön huomioon ottamista lopetettaisi?(Mikä seuraavista …… on virkistyskokemuksesi kannalta paras?)

a) Vesistöjen suojavyöhykkeet

b) Metson hoidetut soidinpaikat

c) Ulkoilureittien maisema: avohakkuualoja näkyy reittien varsilla


Kiitos
KIITOS maksamaan valtion tuloveroa vuosittain 10 vuoden ajan siitä, että valtion talousmetsissä koko Suomessa jatkettaisiin virkistyskäyttöä tukevaa metsänhoitoa eikä virkistyskäytön huomioon ottamista lopetettaisi?