Індекси цитування як інструмент оцінки
Download
1 / 26

??????? ????????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ??????????: ???????? ?? ???????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Індекси цитування як інструмент оцінки ефективності наукової діяльності: переваги та недоліки. Макаренко Г. В., спеціаліст Наукової бібліотеки ЧДІЕУ. Продуктивність наукової діяльності. Як вимірюється?. Використання кількісних показників - індексів цитування наукових публікацій.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? ????????? ?? ?????????? ?????? ???????????? ???????? ??????????: ???????? ?? ????????' - kuper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Індекси цитування як інструмент оцінкиефективності наукової діяльності: переваги та недоліки

Макаренко Г. В., спеціаліст Наукової бібліотеки ЧДІЕУ


Продуктивність наукової діяльності

Як вимірюється?

Використання кількісних показників - індексів цитування наукових публікацій


Наукометричні діяльності методи: “за” чи “проти”

Наукометрія - один з напрямів наукознавства, що використовує математичні методи для вивчення процесу розвитку науки.


Індекс цитування діяльності

Індекс цитування – виник як засіб бібліотечного пошуку, метод відстеження посилань на популярні статті.

У 1955 р. Юджин Гарфілд запропонував використовувати результати відстеження цитувань з метою аналізу інтелектуальної динаміки та ідентифікації найваж-ливіших робіт.


Індекс цитування діяльності

Класичний індекс цитування- прийнятий в науковому світі показник “значущості” робіт вченого, являє собою сумарну кількість посилань на публіка-ції вченого у реферованих наукових виданнях.


Індекс Хірша діяльності

Індекс Хірша (h - індекс, критерій Хірша) – наукометричний показник, запропонований у 2005 р. американським фізиком Хорхе Хіршем як альтернатива класичному індексу цитування. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, що базується на кількості його публікацій та кількості цитувань цих публікацій.


Індекс діяльностіХірша

Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються як мінімум h разів кожна, у той час як решта (N – h) статей цитуються менше, ніж h разів кожна.

h-індекс 10 означає, що вчений опублікував не менше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів.


Індекс діяльностіХірша

http://scholar.google.com.ua/

http://quadsearch.csd.auth.gr


Переваги індексу Хірша діяльності

 • кореляція між індексом цитування та іншими формами визнання вченого;

 • здатний відобразити загальну картину стану науки;

 • доступний завдяки інтернет-сервісам;

 • дозволяє “відсіяти” т.з. “випадкових співавторів”;

 • враховує співвідношення “кількість-якість”.


Недоліки індексу діяльностіХірша

 • недооцінка значущості вченого через його коротку кар’єру;

 • залежність показника від галузі знань;

 • як “поділити” індекс, якщо автор публікації не один?

 • не розрізняє цитування від самоцитування, створюючи можливість маніпулювання показником.


Імпакт-фактор діяльності

Класичнийімпакт-фактор (IFабо ІФ) – показникцитованостінауковихжурналів, щовизначаєїхінформаційнуцінність.

З1960 р. - Інститут наукової інформації (Institute for Scientific Information – ISI, США).

Публікується у “Journal Citation Report” (JCR).

Період розрахунку – 3 роки.

ІF 2012 = А / В,

A– кількість цитувань протягом 2012 року статей, опублікованих у 2010-2011 роках;

В – кількість статей, опублікованих у 2010-2011 роках.


Імпакт-фактор діяльності

КОМУ і ДЛЯ ЧОГО потрібен?

бібліотекам – визначитись, які періодичні видання передплачувати;

авторам наукових статей – обирати, у яких журналах публікуватися;

редакторам журналів та видавцям – для оцінки рівня журналу, визначення перспек-тиви його розвитку, відстеження популяр-ності.


Плюси діяльностіIF

широке охоплення наукової періодики;

результати публічні і легкодоступні;

простота в розумінні і використанні;

стимулює журнали до дотримання високого рівня професійності через жорстку систему рецензування.


Мінуси діяльностіIF

кількість цитувань не вимірює якості;

часове “вікно” при підрахунку замале;

різна частота публікації у різних галузях знань призводить до суттєвої різниці IF;

існують механізми штучного завищення IF.


Міжнародний чи національний? діяльності

- міжнародна реферативна база даних та наукометрична платформа, створена у 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier, Нідерланди.

 • понад 47 000 000 записів;

 • 19, 5 тис. наукових видань з 5000 видавництв;

 • хронологічне охоплення бази – з 1823 р.;

 • хронологічне охоплення наукометричного апарату – з 1996 р.


Міжнародний чи національний? діяльності

Web of Science - міжнароднареферативно-бібліографічна база даних наукового цитування (власник – медіакорпорація Thomson Reuters Corporation, США).

 • більше ніж 15 000 наукових періодичних видань;

 • 50 000 000 записів;

 • 800 000 000 цитувань;


Scopus
Українська наука в діяльностіScopus

2009 р. - Scopus в Україні:підписання низки домовленостей між Elsevier таНАН України.

Мета: збільшення номенклатуриукраїнських видань, щоіндексуються уScopus, до показника 100-200 журналів.

2012 р. - Україназаймає33 місцесеред 270 країн світу за загальним індексом цитування.

Кількість українських журналів уScopus – 37.

(станом на квітень 2012 р.)


Scopus1
Українська наука в діяльностіScopus

Розподіл індексованих у Scopus видань за географічним охопленням


Причини низької діяльностіцитованостівітчизняних вчених

 • мовний бар’єр;

 • якість журналів;

 • транслітерація;

 • особливості наукового

 • розвитку.


Передумови створення національного індексу цитування

Міжнародні системи цитування

Наукові публікації, що формуються державною мовою

Англомовні публікації

Наявність національного індексу наукового цитування свідчить про рівень розвитку наукової культури нації та її інформаційно-технологічні можливості.


Створення національних індексів цитування

Країни, де діє національний індекс наукового цитування:

Китай, Тайвань, Японія, Іспанія, Сербія, Іран, Росія, Турція

 • 2005 р. – РІНЦ

 • (Російський індекс наукового цитування)


Підтримка національного індексу цитуванняпотребує:

 • створення великих за обсягом та дорогих баз даних;

 • включення національних баз даних у світовий науковий процес.
Використання індексів як інструменту оцінки ефективності наукової діяльності

На даний час не існує одного або навіть декількох кількісних параметрів, спираючись на які можна було б впевнено та всеохоплююче вибудувати ієрархію та рейтинги учасників науко-вого процесу.


Використання індексів як інструменту оцінки ефективності наукової діяльності

“…Це важливо, але це лише інструмент! Інструмент, який не можна перетворювати на мету, а тим більше – на самоціль.”

Роберт К. Мертон


ad