vurdering av risikoniv som verkt y for sykehusledelsen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen. Professor Jan Erik Vinnem ( jan.e.vinnem@uis.no ). Oversikt. Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS) Oversikt over innholdet Hvordan kan det overføres til helsesektoren? Hva kan bli effekten? MTO-granskinger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen' - kumiko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vurdering av risikoniv som verkt y for sykehusledelsen

Vurdering av risikonivå som verktøy for sykehusledelsen

Professor Jan Erik Vinnem (jan.e.vinnem@uis.no)

oversikt
Oversikt
 • Bakgrunn for Risikonivåprosjektet (RNNS)
 • Oversikt over innholdet
 • Hvordan kan det overføres til helsesektoren?
 • Hva kan bli effekten?
 • MTO-granskinger

JEV pres 31072007

bakgrunn for risikoniv prosjektet
Bakgrunn for Risikonivå-prosjektet
 • Sikkerhet?
 • Mangel på troverdig informasjon

JEV pres 31072007

bakgrunn for prosjektet
Bakgrunn for prosjektet
 • Store omstruktureringer i petroleumsnæringen rundt midten av 1990 tallet
 • Konfliktforhold:
  • Arbeidstakerne mente at selskapene ensidig prioriterte økonomi og at sikkerheten ble dårligere
  • Arbeidsgiverne mente at sikkerheten aldri hadde vært bedre. Argumentasjonen baserte seg på statistikk for personskader

JEV pres 31072007

bakgrunn for prosjektet1
Bakgrunn for prosjektet
 • Beslutning (1999): myndighetene skulle søke å måle utviklingen i risiko på sokkelen, for å presentere et så objektivt bilde som mulig
  • Pilotprosjekt, med data for perioden 1996-2000
  • Årlig oppdatering
 • Fra 2006 er prosjektet utvidet til å inkludere de 8 landanlegg som Petroleumstilsynet har ansvar for (Mongstad, Snøhvit, Slagentangen, osv)

JEV pres 31072007

m lsetning
Målsetning
 • Utvikling og anvendelse av måleverktøy som viser utviklingen av risikonivået i petroleums-industrien
  • Bidra til å identifisere områder som er kritiske for arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser

JEV pres 31072007

m let med risikoniv prosjektet

Eksperter

Ledere

Risiko?

Myndighetene

Ansatte

Konklusjoner

Målet med Risikonivåprosjektet
 • Etablere troverdig risikonivå og trender på en måte som partene kan enes om
  • Men hva er risiko?
  • Kan risiko måles objektivt?

JEV pres 31072007

akt rer i prosjektet
Aktører i prosjektet

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

Referansegruppe

Partssammensatt

Data / informasjon/

kunnskap

HMS

faggruppe

Fageksperter

Aktive bidragsytere

JEV pres 31072007

modell
Modell

Ressurser

 • DATAINNSAMLING
 • Kvantitative data
 • Kvalitative data

Risikoutvikling,

status og trender

 • Analyse
 • Kvalitetssikring

Metoder

JEV pres 31072007

omr der belyst av prosjektet
Områder belyst av prosjektet
 • Registrere, analysere og vurdere data for hendelser og tilløp til hendelser, ytelse av barrierer, personskader og enkelte typer helseskader og -effekter
 • Gjennomføre samfunnsvitenskapelige analyser ved hjelp av spørreskjema, intervjuer, seminar o.l.
  • Beskrive ansattes opplevelse av HMS tilstanden
  • Bidra til forklaringsmekanismer relatert til hendelser og tilløp til hendelser
  • Registrere endringer i ansattes opplevelse av HMS tilstanden over tid
 • Helhetlig vurdering av utviklingen i risikonivå
  • belyser en rekke faktorer ved ulike metoder

JEV pres 31072007

rlig rapport
Årlig rapport
 • Basis i
  • Rapportering av et bredt spekter av indikatorer
  • Samfunnsvitenskaplige studier
  • Andre studier
 • Analyse av siste års data i relasjon til tidligere år
 • Gir en samlet vurdering av utviklingen

JEV pres 31072007

relevans av dette for helsesektoren
Relevans av dette for helsesektoren?
 • Risikonivåprosjektet har vist hvordan en effektivt kan nytte rapporter om tilløp og svikt av barrierer
  • Vurdere faren for alvorlige hendelser; sjeldne hendelser
  • Måle effekt av sikkerhetsarbeidet
  • Identifisere viktige innsatsområder
  • Øke innsikt i mulige årsaker til ulykker og deres relative betydning for risikobildet
 • Dette gir beslutningsunderlag vedrørende forebyggende sikkerhet og beredskap

JEV pres 31072007

skisse helsesektoren

Sikkerhets-

forum

Næringen

Ptil

HMS

faggruppe

Skisse – helsesektoren
 • Registrere sentralt alle tilløp med potensial for å gi alvorlig helseskade/død
  • Lettere å fokusere på tilløp enn hendelser med fatalt resultat?
  • Nedre grenser for rapportering må fastsettes
 • Registrere sentralt alle funksjonstester av kritisk utstyr, samt resultat av test, eksempler
  • Smertepumper
  • Avsug
  • Stråleutstyr
 • Bør etableres på nasjonalt nivå
  • Må gi mulighet for å presentere resultater

for det enkelte sykehus

 • Etablere faggruppe og referansegruppe

JEV pres 31072007

resultater
Resultater
 • Må kunne gis på ulike nivåer
  • Nasjonalt
  • Helseregion
  • Helseforetak
  • Sykehus
 • Data for normalisering må registreres
 • Kanskje hensiktsmessig å lage en indeks
  • RNNS: verdi 100 i år 2000

JEV pres 31072007

vil kunne gi sykehusledelsen
Vil kunne gi sykehusledelsen
 • Innsikt i
  • Effekten av forebyggende arbeid
  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd
  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker
  • Årsakenes relative betydning for risikobildet
 • Kan medvirke til å skape tillit og konsensus
 • Underlag for
  • Beslutninger om forebyggende sikkerhet og beredskap
  • Behov for forsterkning av innsats rundt tekniske, organisatoriske og menneskelige barrierer

JEV pres 31072007

andre tiltak
Andre tiltak
 • Petroleumsindustrien har bredt fokus på

MTO

 • i alt forebyggende arbeid
 • Innebærer 3 kategorier av barrierer
   • M – menneske
   • T – teknologi
   • O – organisasjon

JEV pres 31072007

granskinger
Granskinger
 • I gransking av ulykker og tilløp benyttes MTO metodikken, som skal sikre fokus på alle typer elementer
  • Viktig for å gi innsikt i bakenforliggende årsaker, som ofte er knyttet til ”M”- og ”O”-forhold (barrierer)
 • Sentralt der sikkerhet i stor grad er avhengig av menneskelige og organisatoriske barrierer
 • Bør vurderes også i helsevesenet

JEV pres 31072007

mto sf ren
Metodikken er hentet fra kjernekraftindustrien

Før -79 T

1979 Harrisburg MT

1986 Tsjernobyl MTO sett i en sammenheng

Bygger også på Prof. James Reasons “Swiss cheese model”

MTO- sfæren

JEV pres 31072007

oppsummering
Oppsummering
 • Risikonivåprosjektet har vært meget vellykket i petroleumsindustrien
 • Kan være et aktuelt verktøy å vurdere også for helsesektoren
 • Vil kunne bidra til å gi innsikt i
  • Effekt av forebyggende arbeid
  • Viktige områder der forsterket innsats er påkrevd
  • Innsikt i de mest aktuelle årsaker til ulykker
  • Årsakenes relative betydning for risikobildet

JEV pres 31072007

ad