F rst rkares gr nsfrekvenser
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on

Förstärkares gränsfrekvenser. log |A|. Passband. 20 dB/dekad. log f. f u. f ö. Undre gränsfrekvens. Övre gränsfrekvens. Undre gränsfrekvens för GE-steg. Vcc. Undre gränsfrekvensen sätts av C1, C2 och CE i kombination med förstärkarstegets in- och ut- impedans samt generator-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kueng


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F rst rkares gr nsfrekvenser
Förstärkares gränsfrekvenser

log |A|

Passband

20 dB/dekad

log f

fu

Undre

gränsfrekvens

Övre

gränsfrekvens


Undre gr nsfrekvens f r ge steg
Undre gränsfrekvens för GE-steg

Vcc

Undre gränsfrekvensen sätts

av C1, C2 och CE i kombination

med förstärkarstegets in- och ut-

impedans samt generator-

impedansen Rg och belastnings-

resistansen RL

Rc

R1

C2

C1

RG

R2

RL

VG

Re

CE

Ofta dominerar antingen

in- eller utgångens gränsfrekvens


Ing ngens undre gr nsfrekvens

RG

C1

Rut

C2

Uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

Ingångens undre gränsfrekvens

Undre gränsfrekvens (pol):


Utg ngens undre gr nsfrekvens

RG

C1

Rut

C2

uut

uin

Rin

RL

+

VG

Av uin

Utgångens undre gränsfrekvens

Undre gränsfrekvens (pol):


Gr nsfrekvensernas samverkan
Gränsfrekvensernas samverkan

Utgångssidan

|A|

Ingångssidan

Fall1: En gränsfrekvens dominerar

Antag t.ex. att ingångens bryt-

frekvens är 5 ggr högre än

utgångens

-20 dB/dekad

fu

f

|A|

Fall2: Gränsfrekvenserna

sammanfaller

OBS! Signalen faller –6 dB

istället för –3 dB vid fu

-40 dB/dekad

fu

f


Emitterresistorns c e gr nsfrekvens
Emitterresistorns CE gränsfrekvens

|Av|

Re

CE

w1

w2

f

OBS! Kondensatorn CE

måste vara stor om låg

brytfrekvens w2 skall erhållas!


Vre gr nsfrekvens
Övre gränsfrekvens

Vcc

CBC , CBE ochCCE representerar

de interna kapacitanserna i

transistorn. CCE är liten och

kan försummas.

CBC ger p.g.a. Millereffekten

(inkopplad mellan in- och utgång)

största påverkan på den övre

Gränsfrekvensen

Ibland sänks den övre gräns-

frekvensen m.h.a. extern CBC

R1

RC

CBC

C2

C1

CCE

RG

CBE

R2

VG

RE

CE

RL


Vre gr nsfrekvens forts
Övre gränsfrekvens forts

CBC

Enligt Millers teorem kan

impedansen hos Cbc trans-

formeras till ingången:

B

C

gm vbe

CBE

rp

ro

RC

Uut

vbe

uin

E

CBC

På utgången erhålles

B

C

gm vbe

CM2

CM1

(kan oftast försummas)

rp

ro

RC

vbe

Uut

uin

E


Vre gr nsfrekvens f r ge steg
Övre gränsfrekvens för GE-steg

RG

gm vbe

R1//R2

CM2

CM1

rp

ro

uin

RC

VG

vbe

E

M.h.a Thevenins teorem kan vi finna övre gränsfrekvensen

som för ett vanligt RC-högpassfilter


Gb steget gemensam bas
GB-steget (gemensam bas)

Vcc

Basen signalmässigt jordad

via kondensator och fungerar

som ”skärm” mellan in-

och utgång

Används i högfrekvens-

kopplingar p.g.a. liten

Millereffekt (CBE liten)

Nackdel: Låg inimpedans

R1

RC

C

C

Uut

C

R2

Uin

RE

Samtliga kondensatorer antas stora


Gb steget ekvivalentschema
GB-steget ekvivalentschema

B

C

gm vbe

rp

ro

RC

vbe

uut

E

ie

RE

uin


Kaskod h gfrekvens steg
Kaskod (högfrekvens-steg)

Vcc

R3

Består av ett GE- och GB-steg

som är ihopkopplade

Kombinerar GB-stegets låga

Millereffekt med GE-stegets

relativt höga inimpedans

R1

RC

C

C

Q2

C

Q1

Uut

GB-steg

R4

R2

Uin

GE-steg

RE

CE


Kaskod forts
Kaskod forts

GE-stegets förstärkning

vilket ger låg millerkapacitans (proportionell mot AvGE

Kaskodens totala förstärkning ges av:

Stegets inimpedans ges av GE-steget som


Darlingtonkoppling
Darlingtonkoppling

C

IC

IB

B

Q1

E

Q2

Darlingtonsteget får hög strömförstärkning, hög inresistans

men lägre transkonduktans än en enkel transistor


Komplement r darlington
Komplementär darlington

Uppför sig som en NPN-transistor

med hög strömförstärkning

IC

C

Q2

PNP

IB

B

E

Q1

NPN

Används ofta i effektförstärkare


ad