slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi. Dagens innehåll: 1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi 2. Karriärsutveckling och övergångar 3. Verktyg/Praktisk anknytning (måltrappa) 4. Avrundning. Idrottspsykologi – ”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NIU åk 1 Välkomna! Idrottspsykologi' - kuame-marks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
NIU åk 1

Välkomna!

Idrottspsykologi

slide2
Dagens innehåll:

1. Introduktion i ämnet Idrottspsykologi

2. Karriärsutveckling och övergångar

3. Verktyg/Praktisk anknytning (måltrappa)

4. Avrundning

slide3
Idrottspsykologi –

”Tankar, känslor, upplevelser & samspel i samband med idrott”.

slide5
Exempel på områden inom ämnet Idrottspsykologi
 • Träning av psykologiska färmågor och egenskaper, som: spänningsreglering, visualisering, självförtroende, självkänsla,sätta mål, hantera känslor, koncentration, fokusering, refokusering, m.m
 • Zonen, Flyt, ”Flow”, vinnarkänslan
 • Kontrollen över sin egen prestation
 • Attributioner
 • Socialt stöd
 • Kärriärsuteveckling & övergångar
 • Personlighetsmönster
 • M.m
 • Motivation
 • Arousal, och Anxiety(Oro & Ängslan)
 • Spänningreglering, avkoppling, avslappning
 • Miljö
 • Krav och förväntningar
 • Gruppsykologi
 • Gruppdynamik
 • Ledarskap
 • Försvarsmekanismer
 • Träning och återhämtning
 • Överträning
 • Utbrändhet
 • Destruktiva beteendemönster
 • Identitet
slide7
Idrottskarriären ur ett holistiskt - utvecklingsperspektiv

Hur IGU ser vägen till toppen!

 • - Idrottslig/fysisk utveckling
 • - Psykologisk utveckling
 • - Psykosocial utveckling
 • - Utbildning/yrkeskarriär
slide8
Idrottskarriären och livet utanför innehåller faser, där varje steg till en ny fas förklaras som en övergång och innebär förändringar.

Normativ övergång:

Generella steg som är mer förutsägbara och kan urskiljas. Biologisk, ålderrelaterad, social, känslomässig händelse som ses som en process Ex. Från junior – senior

Icke normativ övergång:

Situationsrelaterade övergång , som är oförutsägbar ex. skada.

Coping:

Tankar och beteendemässiga tillvägagångssätt som en idrottare använder sig av.

slide10
Jag idag

Rita och beskriv hur ditt dygn ser ut

slide11
Mål & Målsättningsarbete

Objektiva mål – att uppnå en specifik färdighetsnivå på en uppgift, inom en bestämd tid

Subjektiva mål – ett generellt uttalande om avsikter

slide12
Principer och nycklar när man arbetar med målsättning:

# Sätt upp dröm, -lång, -kort och -dagsmål.

# Sätt upp mål som är specifika och mätbara mål ex. i form av beteendetermer el. fysiska utvecklingen.

# Prioritera processmål, prestationsmål & känslomål (använd resultatmål).

# Sätt upp svåra men realistiska mål.

# Sätt upp mål för tävlingar och träningar & livet utanför.

# Sätt positiva mål

# En process! ”Agera”

- Planera – genomför - utvärdera!

- Bestäm när målen ska vara uppnådda

- Utveckla strategier för att nå målen

- Förbered feedback och utvärdering av målen

# Skriv ner målen

# Delaktighet av omgivning. Förbered stöd för målen.

- Sätt upp gruppmål

Mål och Målsättningsarbete

slide13
Mina resurser (styrkor)

*

*

*

*

Långtidsmål

2013

2012

Krav. Ev. fallgropar:

*

*

*

*

2011

slide14
Debriefing - Hamburgaren

1. Förstärkning av positivt beteende/förmåga.

Brödet i botten: Ta fram delar av dagens tillfälle som du känner fungerar bra för dig, som gör dig framgångsrik som person eller som idrottare.

2. Konstruktiv kritik

Köttet : Hitta delar i ditt beteende el. förmåga som du

känner att du vill utveckla eller förbättra.

3. Positiv energi!

Locket: Plocka fram positiva känslor som du tar

med dig ifrån dagens tillfälle!

ad