Jatkotoimenpiteet
Download
1 / 17

Jatkotoimenpiteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Jatkotoimenpiteet. S elvityksen loppuraporttiin sisältyvä ohjausryhmän lausuntopyyntö. O hjausryhmä pyytää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkeja sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntia vastaamaan seuraavaan kysymykseen lokakuun puoliväliin mennessä:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jatkotoimenpiteet' - kuame-barnett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

S elvityksen loppuraporttiin sis ltyv ohjausryhm n lausuntopyynt
Selvityksen loppuraporttiin sisältyvä ohjausryhmän lausuntopyyntö

Ohjausryhmä pyytää Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkeja sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntia vastaamaan seuraavaan kysymykseen lokakuun puoliväliin mennessä:

Hyväksyykö kuntanne yhdistymisen edellyttämät siirtymäkauden lähentymis- ja henkilöstökriteerit SEKÄ osallistuu selvityksen jatkovalmisteluun?

Vastausvaihtoehdot: kyllä / ei


Kh k sittelyt t h n menness
Kh-käsittelyt tähän mennessä

 • päätösesitys valtuustolle: kyllä

  • Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Sipoo, Tuusula

 • päätösesitys valtuustolle: ei

  • Nurmijärvi

 • kh-kokoukset 6.10.2014

  • Kerava ja Pornainen

 • valtuustokäsittelyt kaikilla 6.10. tai 13.10.2014


Aikataulu
Aikataulu

 • ohjausryhmä käsittelee kuntien lausunnot 23.10: mahdolliset tarkennukset ohjausryhmän kokoonpanoon ja mahdollinen loppuraportin päivitys jouluun mennessä

 • lähentymiskriteereiden täytäntöönpano ja henkilöstökriteereiden edellyttämien menettelytapojen valmistelun käynnistäminen

 • yhdistymisesityksen ja -sopimuksen valmistelun käynnistäminen

 • kuntarakennelain 4h§:n mukaan kuntien tulee tehdä yhdistymisselvitys ja mahdollinen siihen perustuva yhdistymisesitys valtioneuvostolle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sote-lainvoimaantulosta

 • kunnat ottavat seuraavan kerran kantaa yhdistymisselvityksessä jatkamiseen sote-lain tultua voimaan eli arviolta tammi-helmikuussa 2015


Lisätietoja:

www.kuuma.fi/K-Uselvitys


Metropolialueen kuntajakoselvitys

Metropolialueen kuntajakoselvitys

KUUMA-johtokunta 1.10.2014Hannu Joensivu


Alustava linjaus
Alustava linjaus

 • Metropolialueen ja koko Suomen tulevaisuuden menestys edellyttää metropolin ydinalueen kolmen kaupungin voimavarojen kokoamista.

 • Metropolialueen kokonaisedun kannalta tärkeimpiä menestystekijöitä pystytään vahvistamaan parhaiten yhdistämällä pääkaupunkisedun kaupungit Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa sekä Sipoo uudeksi kunnaksi, metropolikaupungiksi. Tällä estetään myös se, että pääkaupunkiseutu jakautuisi toiminnallisesti ja sosiaalisesti kahtia.

 • Kansallisesti erittäin merkittävän Aviapoliksen alueen kehittämispotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen toteutuu parhaiten, jos Tuusulan eteläinen osa liitetään metropolikaupunkiin.

 • Metropolikaupungin kehysalueen voimavarojen kokoaminen Keski-Uudenmaan kuntajakoselvityksen tuloksena olisi alueen kokonaisedun kannalta erittäin tärkeää. Mikäli tässä ei onnistuta, olisi Tuusulan, Keravan ja Järvenpään yhdistyminen joka tapauksessa askel eteenpäin.

 • Kirkkonummi ja Vihti ovat osa metropolikaupungin kehittyvää kehysaluetta. Myös Länsi-Uudellamaalla tarvitaan voimavarojen kokoamista. Vihdin ja Kirkkonummen kuntien yhdistyminen tukisi tätä tavoitetta.


Metropolikaupunki
Metropolikaupunki

Tulevaisuuden kuntarakenne

 • Espoo-Helsinki-Kauniainen-Sipoo-Vantaa

 • Helsinki-Vantaan lentokentän yritysvyöhyke (Aviapolis) kokonaan metropolikaupungin osaksi

 • Kirkkonummi-Vihti (+Lohja ym.)

 • Kerava-Tuusula (+Hyvinkää-Järvenpää- Mäntsälä-Nurmijärvi-Pornainen)


Monikeskuksinen metropolikaupunki
Monikeskuksinen metropolikaupunki

Metropolikaupunki on monikeskuksinen. Strategisella tasolla kunta toimii yhtenä kokonaisuutena. Lähipalvelut ja niitä koskeva kunnallinen päätöksenteko sen sijaan voidaan hajauttaa lähemmäs asukkaiden päivittäistä elinpiiriä. Näin muodostuvat alakeskukset ja niitä ympäröivät toiminnalliset vyöhykkeet ovat entisistä kuntarajoista riippumattomia.

SYKE:n paikkatietoanalyysien perusteella (YKR, UZ II 2014) metropolin ydinalueella monikeskuksisuuden kriteerit täyttäviä alakeskuksia väestön, työpaikkojen ja kaupallisten palvelujen perusteella ovat tällä hetkellä Espoon keskus-Kauniainen, Herttoniemi, Itäkeskus, Leppävaara, Malmi, Matinkylä, Myyrmäki, Pasila, Tapiola, Tikkurila ja Vuosaari.

Sipoossa osana metropolikaupunkia Nikkilä ja Söderkulla voivat tulevaisuudessa kehittyä vastaaviksi alakeskuksiksi.

Lähde:SYKE YKR, UZ II 2014

Lähde: SYKE YKR, UZ II 2014


Selvitysty jatkuu
Selvitystyö jatkuu

 • Espoo, Kauniainen, Helsinki, Sipoo ja Vantaa

  • Muodostetaan kuntajohtajista yhdistymissopimuksen valmisteluryhmä, joka työstää sopimusta kuntajakoselvittäjien johdolla

   • Ryhmä kokoontuu viikoilla 25, 33, 35 ja 38 sekä tarpeen mukaan muina ajankohtina

   • Sopimuksen 1. luonnosversio valmistuu seurantaryhmän kokoukseen 2.9. mennessä

 • Kirkkonummi ja Vihti

  • Aloitetaan tunnustelut Kirkkonummen ja Vihdin kanssa voimavarojen kokoamiseksi Länsi-Uudellamaalla

 • Tuusula ja Kerava

  • Tuetaan Tuusulaa ja Keravaa voimavarojen kokoamiseksi Keski-Uudenmaan kuntien oman selvityksen pohjalta

  • Aloitetaan valmistelu Tuusulan eteläinen osan (Aviapoliksen alueen) liittämiseksi Metropolikaupunkiin


Aikataulu1
Aikataulu

Selvitysraportin työstäminen

Yhdistymissopimuksen/

sopimusten valmistelu


Selvityksen vaiheet kes lokakuussa
Selvityksen vaiheet kesä-lokakuussa

Valtuustoinfot

Kuntalaisten kuuleminen

Henkilöstön kuuleminen yt-ryhmissä

Tapaamiset Kirkkonummen ja Vihdin kuntien edustajien kanssa

Seuranta-ryhmä

Seuranta-ryhmä

Seuranta-ryhmä

Tapaamiset Tuusulan eteläisen osan osakuntaliitokseen liittyen

Henkilöstö-työryhmä

Henkilöstö-työryhmä

Henkilöstö-työryhmä

Viranhaltijaverkosto

Sopi-muksen valmistelu-ryhmä

Sopi-muksen valmistelu-ryhmä

Sopi-muksen valmistelu-ryhmä

Sopi-muksen valmistelu-ryhmä

Lokakuu

Elokuu

Syyskuu

Kesäkuu

Viranhaltijaverkosto

Viranhaltijaverkosto

Selvitysraportin työstäminen

Mahdol-linen ehdotus kunnille kuntajaon muutta-misesta

Alustava linjaus

Yhdistymissopimusluonnos (5 kuntaa)

Yhdistymissopimuksen / -sopimusten

loppuunsaattaminen

Tunnustelut Kirkkonummen ja Vihdin kanssa voimavarojen kokoamiseksi Länsi-Uudellamaalla

Valmistelu Tuusulan eteläisen osan

liittämisestä Metropolikaupunkiin


It uudenmaan yhdistymisselvitys 2013 2015

Askola

Lapinjärvi

Lappträsk

Itä-Uudenmaan yhdistymisselvitys 2013-2015

Loviisa

Lovisa

Myrskylä

Mörskom

Mäntsälä

Lapinjärvi

Pukkila

Myrskylä

Askola

1.10.2014 Kirkkonummi

Järvenpää

Pornainen

Borgnäs

Loviisa

Loviisa

Pornainen

Tuusula

Kerava

Porvoo

Sipoo

Vantaa

Porvoo

Borgå

Helsinki

Sipoo

Sibbo


2 vaiheen selvitysprosessi

FCG

Kuntien Tiera Oy

2. vaiheen selvitysprosessi

ICT-projekti


Tilannekatsaus
Tilannekatsaus

Askola

Lapinjärvi

Lappträsk

 • Itä-Uusimaastasote-tuotantoalue?

 • Sipoo; 3 + metropolihallinto

 • Porvoo; metropolihallinto?

 • Lapinjärven ja Loviisan yhdistymisselvitys (5.11. seminaari)

 • Myrskylä; SOTE-alue? Yhdistymisselvitys Pukkilan ja Orimattilan kanssa?

Loviisa

Lovisa

Myrskylä

Mörskom

Pornainen

Borgnäs

Porvoo

Borgå

Sipoo

Sibbo


Ehdotus selvityksen etenemisen vaiheet
Ehdotus: Selvityksen etenemisen vaiheet

Selvitysvaihe 9/13 – 7/14

Arviointivaihe 8/14 – 12/14

Jatkotoimenpidevaihe 1/15 – 6/15

Valtuustot hyväksyvät selvityksen sekä päättävät,valmistellaanko yhdistymisesitys ja –sopimus

(helmikuu 2015).

Valtuuston päätös ja sitä ennen mahdollinen kuntalaisten kuuleminen (kesäkuu 2015).

Selvityksen käynnistyminen

Työryhmät:

Teknisen toimen,

Sosiaali- ja terveystoimen Sivistystoimen

Yleishallinto ja konsernipalvelut

Selvityksen ja

yhteistyön kehittämisen

kokoaminen.

Selvityksen arviointi suht. metropolihallintoon, soteratk. ja erityiseen kuntajakoselv.

Johtoryhmä

Johtaa selvitystyötä ja hyväksyy työryhmien raportit ohjausryhmän käsiteltäväksi

Johtoryhmä

viimeistelee selvityksen, yhteistyön kehittämisen ja

niistä johdetut johtopäätökset

Johtoryhmä

harkitsee, suositellaanko yhdistymisesityksen ja –sopimuksen tekemistä

Ohjausryhmä seuraa

työryhmien työtä ja merkitsee tiedoksi työryhmien raportit

Ohjausryhmä

hyväksyy selvityksen, yhteistyön kehittämisen ja

käsittelee johtopäätökset

Ohjausryhmä

harkitsee, suositteleeko yhdistymisesityksen ja –sopimuksen tekemistä

Seurantaryhmä seuraa selvityksen etenemistä

Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

Seurantaryhmä seuraa selvityksen etenemistä

Seurantaryhmä seuraa selvityksen etenemistä

1.10.2014

16


Metropolihallintolain valmistelu
Metropolihallintolain valmistelu

 • Taustalla hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjaukset 29.8.2013. Budjettiriihen 28.8. 2014 mukaisesti perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi metropolialueella.

 • Valtiovarainministeriö asetti 4.10.2013 työryhmän valmistelemaan metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä.

 • Työryhmän tavoitteena on valmistella tarvittavat lainsäädäntötoimenpiteet metropolihallinnon perustamiseksi alueelle.

 • Työryhmän tehtävänä on valmistella mm. ehdotus metropolihallinnon hallintomalliksi, päätöksenteon ja rahoituksen järjestämiseksi, aluerajaukseksi sekä ehdotus niistä tehtävistä, joita metropolihallinto hoitaisi.

 • Työryhmän tuli toimeksiantonsa mukaan antaa väliraportti 31.3.2014 mennessä.

 • Työryhmän tuli valmistella ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon 15.9.2014 mennessä (myöhästynyt).

 • Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 4.12. 2014.

 • Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä.


ad