Varumärke - PowerPoint PPT Presentation

ksena
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varumärke PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Varumärke
202 Views
Download Presentation

Varumärke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Varumärke

  2. Ett VARUMÄRKE är det man förknippar med namnet. Det väcker bilder, känslor och associationer

  3. Vad förknippas med namnet Gotland idag? Marknad: Mälardalen, norra Tyskland, Finland och eventuellt Norge • Målgrupper: Aktiva familjer, whops, dinks och MICE Konkurrenter • Långresedestinationer vintertid • Stanna hemma och bygg • Öland, Båstad, Åre, Österlen, Lappland • Citybreak-städer i Europa såsom London, Barcelona, Paris m fl Argument & USP:ar Kust, stränder, sol och väder Kreativ miljö Natur- & kulturarv Levande Visby, levande historia Mat & måltidsupplevelser Aktivitets- och upplevelseturism Idrottens ö ”Safe destinations” viktigt argument för konferensmarknaden Vad skulle vi vilja att Gotland förknippades med?

  4. Besöksön • VARUMÄRKE: • är ett löfte som måste hållas • är ett verktyg för att utveckla och marknadsföra • skall stärka Gotlands attraktions- och konkurrenskraft

  5. Kärnvärden Ö-möjligt Originell Vackert Exotisk Kulinariskt Levande Annorlunda Kulturarv Världsarv Spännande Natur-/jordnära Historisk Miljö Idrott Särpräglat Drömförverkligande Högskola /studieort Magisk Naturligt Lust Utveckling Trygghet Kompetens Familjärt Kvalitet Hållbar utveckling Livskraft Känslan av hav och ö Professionalism Kreativitet Hälsa Framåtanda Föreningsliv Äkta Tillväxt Gotland Säkerhet Genuint Nära Livslust Nytänkande Måltidsupplevelser och råvaror Vitalitet Inbjudande Kulturliv Integrerande Mitt i Östersjön Bryr sig Mötas/möten/mötesplats Närhet Öppenhet Välkomnande ”Steget fram” Medmänsklighet Kommunikationer Året runt Omhändertagande

  6. Varumärkesplattform - Kärnvärden Livslust Kreativitet Närhet Magiskt Livskraft

  7. Varumärkeslöfte ”Gotland den magiska ön”

  8. Vision Gotland 2025 Vision 2025 Gotland är Östersjöns mest kreativa och magiska plats för oss som söker ett tryggt och innehållsrikt liv, fyllt av livslust och utvecklingskraft

  9. Vårt erbjudande Delta med utställning vid landshövdingens sommarfest den 16/7 Deltagande vid Kickoff för Varumärket på Visby Strand 20/9