Ungdomscentralen
Download
1 / 17

Ungdomscentralen Helsingfors stad - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Ungdomscentralen Helsingfors stad. Helsingfors invånare 1.1.2005 och ungdomsarbetet. 1. Helsingfors invånare 1.1.2005 och prognos för år 2015, förändringar enligt åldersgrupp. 2. * prognos. Stadsfullmäktige. Revisionsnämnden. Revisor. Stadsstyrelsen. Stadsdirektören.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ungdomscentralen Helsingfors stad' - ksena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ungdomscentralen helsingfors stad

UngdomscentralenHelsingfors stad


Ungdomscentralen helsingfors stad

Helsingfors

invånare 1.1.2005

och ungdomsarbetet

1


Ungdomscentralen helsingfors stad

Helsingfors invånare 1.1.2005

och prognos för år 2015,

förändringar enligt åldersgrupp

2

* prognos


Ungdomscentralen helsingfors stad

Stadsfullmäktige

Revisionsnämnden

Revisor

Stadsstyrelsen

Stadsdirektören

Biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet

Biträdande stadsdirektören förbildnings- och personalväsendet

Biträdande stadsdirektören förbyggnads- och miljöväsendet


Ungdomscentralen helsingfors stad

Direktionen för stadsmuseet

Idrottsnämnden

Direktionen för finska arbetarinstitutet

Direktionenför svenskaarbetarinstitutet

Direktionen för konstmuseet

Stadsorkesterns direktion

Direktionen för djurgården

Ungdomsnämnden

Direktionen för Hfors yrkeshögskola

Utbildningsnämnden

Stadsmuseet

Idrottsverket

Ungdomscentralen

Finska arbetarinstitutet

Stadens konstmuseum

Stadsorkestern

Högholmens djurgård

Svenska arbetarinstitutet

Utbildningsverket

Helsingfors yrkeshögskola

Kultur- och biblioteksnämnden

Stadsbiblioteket

Kulturcentralen

Biträdande stadsdirektören förbildnings- och personalväsendet

Personalcentralen

4

Faktacentralen

Personalhälsovårdscentralen


Ungdomscentralen helsingfors stad

Organisationen

Ungdomsnämnden

Ungdomsdirektör

Lokala tjänster

Centraliserade tjänster

Förvaltnings-tjänster

13 regionalaungdomsarbets-enheter

Ung röst på Stan

Personalbyrån

Ekonomibyrån

IT- enheten

Kommunikations-enheten

Inriktat ungdomsarbete

Kulturellt ungdomsarbete

Samhällsaktivitet bland unga

5


Ungdomscentralen helsingfors stad

Verksamhetsidé och strategiska mål

Ungdomscentralen har till uppgift attstöda ungdomarnas medborgarskapochutveckla deras sociala färdigheter.

Våra strategiska målsättningar är att

befrämja ungdomarnas delaktighetochstärka ungdomarna socialt.

6


Ungdomscentralen helsingfors stad

Lokala tjänster

 • ”Avdelningen för lokala tjänster ger de unga stöd med syftet att de skall ha kontroll över sitt liv och främjar social samhörighet och samhällsdelaktighet bland unga.”

 • Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§

7


Ungdomscentralen helsingfors stad

Lokala tjänster

ett nätverk av 13 verksamhetsenhetersom omfattarhela Helsingfors

2-5 ungdomsgårdar eller klubblokaler i varjeverksamhetsenhet

sammanlagt 53 ungdomsgårdar

DelaktighetskampanjenUng Röst på Stan

229 anställda

8


Ungdomscentralen helsingfors stad

Lokala tjänster

 • ungdomsgårdarna utgör grunden för arbetet

 • professionell personal

 • öppen verksamhet, klubbar, kurser, läger, resor, evenemang

 • individuellt stöd

 • delaktighet och påverkningsmöjligheter

 • verksamhet i huvudsak för 10-18-åringar bosatta i Helsingfors

 • alla målgrupper: flickor, pojkar,svenskspråkiga, invandrare och handikappade ungdomar

 • ansvarlokalt: verksamhet arrangeras tillsammans med ungdomar, ungdomsorganisationer, vårdare, samarbetsparter, administrationer inom området och andra aktörer i närmiljön.

9


Ungdomscentralen helsingfors stad

Centraliserade tjänster

”Avdelningen för centraliserade tjänster organiserar och utvecklar arbetsformer med socialt stärkande effekt, likaså kulturellt ungdomsarbete, och ser till att ungdomsorganisationer och fria verksamhetsgrupper för unga har verksamhetsförutsättningar.”

Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§

-avdelningen består av tre byråer:

byrån för inriktat ungdomsarbete

byrån för kulturellt ungdomsarbete

byrån för samhällsaktivitet bland unga

-87 anställda

10


Ungdomscentralen helsingfors stad

Inriktat ungdomsarbete

 • för att stärka ungdomarnassociala färdigheter

 • flera yrkesgrupper och administrationer

 • åtgärder i ett tidigt skede(t.ex. Itäluotsi)

 • positiv diskriminering: att påverka områden, ungdomsgrupper och omständigheter där risker för utslagning tydligast förekommer

 • gatu- och uppsökande verksamhet

 • Tjejverksamhet

 • specialiserade verksamhetsställen, t.ex.:

  • • invandrarungdomar, arbetslösa ungdomar

  • • Infocentret Kompassenrådgivning

  • • Tattarmossenstrafikutbildningscentrum

11


Ungdomscentralen helsingfors stad

Kulturellt ungdomsarbete

 • att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter genom kulturell verksamhet

 • specialiserade verksamhetsställen:

 • • Kulturarenan Gloria

 • • Ungdomarnas Mediegård

 • • Ås ungdomsgård

 • • Narris scen

 • • Hobby och hantverksgården Valtti

- årligen återkommande evenemang:

• DanceAction, dansevenemang för ungdomar

• Ääni ja vimma, musikevenemang för ungdomar

• Skimmer! Ungdomarnas stadsfestival

12


Ungdomscentralen helsingfors stad

Ungdomarnas samhällsaktivitet

Ungdomscentralen främjar ungas samhällsaktivitet bl.a. genom att stöda ungdomarnas fria grupper och organisationer.

Organisationer och ungdomsgrupper kan använda ungdomscentralens utrymmen och utrustning samt få ekonomiskt stöd och utbildning. De här tjänsterna stöder i sig organisationsverksamhet. Vid beviljning av understöd prioriterar man grupper med verksamhet som överensstämmer med ungdomscentralens strategiska mål: att främja ungdomarnas delaktighet och sociala färdigheter samt verksamhet som bygger på principer för hållbar utveckling.

Drygt 400 ungdomsorganisationer med sammanlag ca 30 000 ungdomar tar årligen del av ungdomscentralens tjänster.

13


Ungdomscentralen helsingfors stad

Stöd tillungdomarnas samhälsaktivitet

Understöd (983 495 euro)

• allmänna understöd (265 100 euro,147 organisationer)

• löneunderstöd (446 000 euro, 17 distriktsorganisationer)

• lägerunderstöd (80 000 euro, 75 organisationer)

• projektunderstöd (192 395 euro, 142 projekt)

18 egna utrymmen, 20 organisationer med mångsidig verksamhet

andra tjänster

• gratis tillgång till ungdomscentralens utrymmen

• två kurscenter, lägerön Bengtsår och lägerområdet Granö

• kopiering och layout

• utlåning av av- och lägerutrustning

• handledning i hantverk

• miljötjänster på Naturgården för ungdomar

Ungdomsgårdar som drivs av organisationer och samarbetsgårdar

• Kalevan Nuorten Uudenmaan piiri, HNMKY ry (KFUM), Tapanilan Erä, Kalliolan Nuoret ry, Helsingin Minijellonat ry, distriktsorganisationen Helsingin Nuoret Kotkat

14


Ungdomscentralen helsingfors stad

Förvaltningstjänster

 • ”Avdelningen för förvaltningstjänster sköter verkets personal- och ekonomiadministrativa tjänster, kommunikation och informationstekniska tjänster och stöder verksamhetsenheterna inom ungdomsarbetet.”

 • Instruktion för Helsingfors stads ungdomsförvaltning 9§

  • - avdelningen omfattar personalbyrån, ekonomibyrån, IT-enheten och kommunikationsenheten

  • - till avdelningen hör också internationellaärenden, kvalitetsfrågor, marknadsföring och utrymmesplanering

  • - 36 anställda

15


Ungdomscentralen helsingfors stad

Ungdomscentralen

i tal

 • 1 113 006 besök år 2005

 • 10 241 medlemmar på ungdomsgårdarna år 2005

 • Personal 2005 352anstälda

 • 229 (lokala tjänster)

 • 87 (centraliserade tjänster)

 • 36 (förvaltningstjänster)

 • Budget 2006 23.2 Me

16