profile borgersag l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ProFile Borgersag PowerPoint Presentation
Download Presentation
ProFile Borgersag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

ProFile Borgersag - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

ProFile Borgersag. Gribskov Kommune 21-11-2006. Formål med i dag. Starte forløbet op Starte på strukturdrøftelserne – hvad gør I i dag, og hvad skal vi gøre i morgen? Introducere Jer til systemet ProFile Borgersag, herunder at I har en fornemmelse for systemets basale funktionalitet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ProFile Borgersag' - krystyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profile borgersag

ProFile Borgersag

Gribskov Kommune

21-11-2006

form l med i dag
Formål med i dag
 • Starte forløbet op
 • Starte på strukturdrøftelserne – hvad gør I i dag, og hvad skal vi gøre i morgen?
 • Introducere Jer til systemet ProFile Borgersag, herunder at I har en fornemmelse for systemets basale funktionalitet
dagsorden
Dagsorden
 • Velkomst, Forløbsbeskrivelse og Jeres rolle
 • Drøftelse af dagens arbejdsmetoder, herunder
  • Sager og Journaler
 • Introduktion til ProFile
  • Demonstration af system
 • Opsamling, videre drøftelse og Evt.
velkomst
Velkomst
 • Kort præsentation af deltagere - Bordet rundt
 • Jette Bartels Bjerregaard (Børn og Familie)
 • Jette Schleiss (Børn og Familie)
 • Bent A. Larsen (Børn og familie)
 • Sanne Thomsen (Jobcenter)
 • Diana Dechau (Jobcenter)
 • Ingelise Hansen (Borgerservice)
 • Dorte Selin (Borgerservice)
 • Hanne Madsen (Borgerservice)
 • Jette Eldal Rødsgaard (Skole og dagpasning)
 • Kirsten Poulsen (repr. for de sociale inst)
 • Jan Pedersen (Sundhed)
 • Emmy Vad Sørensen (Sundhed)
 • Bolette Bisp Andersen (Virksomhedsdrift)
 • Anne Christiansen (Virksomhedsdrift)
 • Dorthe Runge-Dalager (Projektleder)
 • Claus Simonsen (Projektleder fra Convergens)
jeres rolle og forl b
Jeres rolle og forløb
 • I er videnspersoner – den viden skal vi trække på
 • I har mulighed for at præge systemet og den hverdag der kommer med systemet efterfølgende
 • Vi skal drøfte system og arbejdsgange
 • Vi skal bruge tiden til at etablere fælles referenceramme (ord, begreber og billeder)
 • Pas på ”sub-optimering” – dvs. I skal tænke helheder ikke kun på Jer selv – hvis I ser noget I ved skal håndteres, men som I ikke har beføjelse til, så kontakt Hanne og/eller Karen
 • Jeg forventer at i bidrager konstruktivt til at komme i mål med opgaven – dvs. tager ansvar og involverer jer

Det falder lidt i flere dele

 • 1. del er det som vi tager hul på nu – det handler primært om at få forståelse for systemet, definere opsætning -> dybest set får en referenceramme
 • 2. del handler om at få etableret en journalinstruks
 • Efterfølgende vil der givet komme mere (uddannelse, superbrugere, driftsorganisation/forankring, videreudvikling etc.
gribskov behov processen indtil videre
Gribskov – behov (processen indtil videre)
 • Arbejde med flere forskellige omslag/sagsdele
 • Flere typer af sager under et CPR
 • Hver sag skal et ”forklæde” for at man hurtigt kan danne sig overblik
 • Sager skal kunne fremsøges efter flere indgange
 • Standardskabeloner/Skemaer
 • Muligt at arkivere
 • Reminder/Advisering i systemet
 • Dokumenter skal kunne låses
 • Opsamling af data (styring og økonomi)
 • Registrering 1 gang
 • Udtræk skal være muligt
 • Brugervenligt (ifht registreringen)
 • Kobling til økonomisystem
 • Eksportere data til regneark
 • Afgrænse/Sikkerhed
 • Borger adgang???
dr ftelse af dagens arbejdsmetoder sager og journaler
Drøftelse af dagens arbejdsmetoderSager og Journaler
 • Elektroniske versus digitale – hvad er jeres erfaringer
 • Fortløbende sager eller ”enkeltsagsprincipper”
 • KMD S&A/KMD Sag
 • Lægemapper
 • Andre systemer/Hvad er snitfladerne til ESDH?
  • Børn og Unge: fx Pladsanvisningssystemer, KMD Elev/Easy, Sundhedsplejesystem m.fl.
  • Ældre og Handicap: fx Omsorgssystem, Pladsanvisning, Hjælpemidler m.fl.
  • Arbejdsmarked: fx Beskæftigelsessystemer, Ydelsesløsninger (KMD) m.fl.
 • Sager på børn (lagres de på forældre eller børnene?)
dr ftelse af dagens arbejdsmetoder sager og journaler9
Drøftelse af dagens arbejdsmetoderSager og Journaler
 • Er sagen = journalen?
 • Sikkerhed
 • Samtykke-erklæringer
 • Aktindsigt
 • Refusionssager
 • Låsning af dokumenter/journaler
 • Skanning (hvad gør I med dokumenter efter de er skannet)
 • Volumen
  • Hvor mange brugere bliver vi?
  • Hvor mange borgere/sager handler det her om?
esdh er byggeklodser
ESDH er byggeklodser
 • Integrationer
 • Procesorienterede portaler

ESDH 2007

ESDH 2006

 • Løn & Personalesager
 • Dagsordensystem
 • Byggesager
 • Flere integration
 • Sagsgangsanalyser
 • Decentralisering/Øge udbredelse
 • Skanning
 • Borgersager

ESDH 2005

ESDH 2004

 • Fundament etableres (1-1 overgang, vi kom i gang)
 • Basisintegrationer (Word Pro, DPR, Mail osv.)
 • Medarbejderportal
profile borgersag hvad for en verden kommer vi fra
ProFile BorgersagHvad for en verden kommer vi fra?

Digitalt

 • KMD S&A
 • Sagsregistreringer
 • Lægemapper
 • +
 • fagsystem (fx MultiMatch, Førtidspension)

Fysisk

SAG

X

Journalark

Faner i øvrigt

slide14

ProFile BorgersagUdfordringer ved den fysiske sag

Hvorfor er der 2 sager?

Hvor er sagen?

Bor borgeren fortsat der?

Skal jeg printe mailen ud?

Hvornår var det nu vi skulle mødes?

Er det egentligt sikkert?

Hvorfor er sagen så stor?

Hvorfor er dokumentet ikke i sagen?

Hvor er resten af borgerens sager

digitalisering af borgersager s skal vi heller ikke g re det sv rere
Digitalisering af Borgersager…Så skal vi heller ikke gøre det sværere
 • Grundlæggende er ”man” i gang, hvis man kan
  • Grundregistrere en borger
  • Oprette en sag
  • Oprette et dokument
  • Oprette et journalnotat og danne journalark

(Og så skal man selvfølgelig også gerne kunne finde det igen )

hvilke sager skal registreres i esdh
Hvilke sager skal registreres i ESDH
 • Det skal vi bl.a. snakke om i morgen…
 • Sagsområde
 • Sagstype
 • Sagsart
 • På de næste slides kan I lige få et indtryk af de overordnet sagsområder på fx Børn og Ungeområdet
ex p sagsomr der i buf i odense kommune
Ex på sagsområder i BUF i Odense Kommune
 • Børn og Ungesag
 • Ergoterapi/Fysioterapi
 • Familieindsats
 • Familiepleje
 • Fællessag
 • Handicap
 • Psykolog
 • Pædagogisk friplads
 • Råd og vejledning
 • Støttepædagog
 • Sundhedstjenesten
 • Syge børn
 • Tale/høre
profile opererer med f lgende niveauer
ProFile opererer med følgende niveauer

Borgermappe

Sag

Sag

Sag

Dokument

Dokument

Dokument

Journalnotat

Journalnotat

Journalnotat

modul 1

Modul1

Navigation

vi starter med lidt om navigation
Vi starter med lidt om navigation
 • Åben ProFile
  • Oversigter - kort gennemgang
  • Handlinger i oversigter - kort gennemgang
 • Gennemgang af struktur
  • Borgermappe
  • Sag
  • Dokument
  • (Journalnotat tager vi senere)
genvejstaster og hj lp
Genvejstaster og hjælp
 • F1 – er Lotus Notes – generelle hjælp
 • ”Specialfunktioner” – er der en ”Online” hjælp til ProFile
 • Plus og minus /ekspandere og kollaps
 • Hold ALT nede og tryk på tal
 • CTRL L – Internet
 • CTRL M – mail
 • CTRL E - redigeringstilstand
 • CTRL og skift oversigt
modul 2

Modul2

Overblik over borgeren

n r vi skal foretage en grundregistering af borgeren
Når vi skal foretage en grundregistering af borgeren
 • Sker én gang (pr. borger pr. modul)
 • En borger kan kun have en borgermappe (pr. modul)
 • Kan gøres via opslag mod DPR-registeret
 • Kan gøres manuelt
opdateringer af cpr data
Opdateringer af CPR-data
 • Hvis der sker ændringer i CPR-registeret
 • Oplysninger på borgermapper
 • Oplysninger på sager
modul 3

Modul3

Sager

sager
Sager
 • Sager skal oprettes på en borgermappe
 • Sager skal kategoriseres efter den journalplan/træstruktur som nu engang er vedtaget – delt i sagsområder/sagstyper
 • Arbejdsprofiler er et afgrænset opslag mod hele træstrukturen/journalplanen
 • Sager skal have en overskrift (sagsart), alternative sagsbehandler og en sagsdato
modul 4

Modul4

Dokumenter

dokumenter
Dokumenter
 • Dokumenter skal oprettes på en sag
 • Dokumenter består af flere forskellige dokumenttyper (indgående, udgående, notat, e-mails etc.)
 • Dokumenter skal ”stemples færdig” når de er ekspederet – så de ikke kan editeres (Digitale dokumenters bevisværdi og et signal om at de er ekspederet) – gøres via status-handlingen eller fra oversigt
 • Genveje til dokumenter findes fra oversigten
 • Sletning af dokumenter (kun når de er i kladde)
 • Omjournalisering af dokumenter (omjournaliseringsdokument, når de er færdige)
 • Kopi af dokumenter
 • Kopi af dokumenter som link
 • Kopimodtagere
 • Flettebreve
modul 5

Modul5

Journalnotater og Journalark

profile borgersag journalark
ProFile BorgersagJournalark
 • Det er ovenstående ”journalark” vi kan gøre digitalt med ProFile
 • Journalark gengiver typisk de væsentligste hændelser i en sag – nogle taler om en udvidet indholdsfortegnelse/resume af sagen
 • Der er dog forskellig anvendelse/opfattelse af journalark – for ikke at bevæge os for langt ind i en sådan diskussion – så gennemgår vi systemets muligheder
profile journaler
ProFileJournaler
 • Journalnotater skrives på den enkelte sag
 • Journalark kan dannes både på den enkelte sag – men vi kan også sammenstille journaler på tværs af en borgers sager

Journalark

profile journalh ndtering
ProFileJournalhåndtering
 • Journaldelen er et særskilt element af sagen
 • Journalnotater
  • Oprettes direkte på en sag eller et dokument
  • Er opfatte som et ”resume” for en hændelse
  • Skal opmærkes efter stikord
  • Kan benytte standardfraser
 • Journalark
  • Et dynamisk værktøj
  • Som udgangspunkt kan det dannes
   • På tværs af en borgers sager
   • På den enkelte sag
  • Kan også dannes på tværs af flere borgere
  • Journalark kan også gemmes (gøres kun hvis de udleveres)
profile journalark
ProFileJournalark

På den enkelte sag

 • Journalark (total) – samler alle journalnotater på sagen
 • Journalark (udsnit) – samler efter udvalgte stikord
 • Journalark (udvalgte)
 • Journalark med dokumenter

På den enkelte borger

 • Journalark (total) – samler alle journalnotater på tværs af borgerens sager
 • Journalark (udsnit) – samler alle journalnotater efter udvalgte sagsområder, sagstyper og sagsstikord
 • Journalark (udvalgte personer) – samler alle journalnotater pr. sag pr. udvalgte borgere
profile overbliksdannende rapporter
ProFileOverbliksdannende rapporter

På borger fra oversigt

 • Familierapport – samler alle sager op på CPR-numre relateret til borgeren (inden for samme modul)
 • Sager på samme adresse – viser alle sager som er registreret på samme adresse som borgeren (inden for samme modul)

Inde fra borgermappen

 • Under behandling…
 • Sagsakter

Fra sagen

 • Sagsakter
modul 6

Modul6

Adviseringer

Deling af sager og dokumenter med kollegaer

deling af sager og dokumenter
Deling af sager og dokumenter
 • En Kædebesked kan laves:
   • Fra oversigter – ’Mail’ – både sager og dokumenter
    • ’Til sagsbehandler’ –> en kædebesked
    • ’Til intern(e)’ –> en kædebesked
    • ’Til ekstern(e)’ –> et nyt journaliseret dokument
   • Fra dokument – ’Mail sagsbehandler’ –> kædebesked
opf lgning huskeseddel
Opfølgning/Huskeseddel
 • Af dig selv
  • ’Opret’; ’Opgave/huskeseddel i kalender’
  • Opfølgningsfanen i dokumenter – ’Opret opgave’-knappen laver dokument i din personlige opgave-liste (i mail-filen)
hvilke mails kan jeg f fra esdh systemet
Hvilke mails kan jeg få fra ESDH-systemet ?
 • Hvis der er ”kryds” i at jeg skal modtage mail, når andre opretter dokumenter på mine sager
 • Opfølgningsfrister
 • Svarfrister
 • Revision - hvis du indgår i revisionsprocessen (til orientering)
 • Dokumenter som ikke er stemplet færdige
 • Sager som ikke har været ”rørt” i længere tid
modul 7

Modul7

Søgning

s gning via standard notes faciliteter
Søgning via standard Notes faciliteter
 • Lyn-søgning via kolonner
  • Kolonner kan sorteres, hvis de har en ’^’ i titlen
 • Søgning i oversigt med ”kikkerten”
  • Ctrl+F – finder / søger i det ’der kan ses’
 • Fritekstsøgning - ’luppen’
  • En forudsætning er, at databasen er indekseret – du kan derfor ikke forvente at kunne finde dokumenter, du lige har lavet
  • Klik på ’lup’-ikonet
profile s gev rkt jer mv
ProFile søgeværktøjer mv.
 • ”Søgning i denne oversigt”
  • Søg; I denne oversigt
  • Søgninger kan gemmes og genbruges senere
 • ProFind – tværgående søgning
  • Søg; Tværgående
  • Ny søgning
  • Der kan vælges flere databaser at søge i
 • Rapportgenerator fra sag
  • Åbn Sagsstamkortet
  • Sagsakter; Alle dokumenter – og delmængder
 • Søgning fra borgermappen
modul 8

Modul8

Sikkerhedsmodel

sikkerhed i profile
Sikkerhed i ProFile
 • Åben, Normal og Specifik
 • Sagsbehandler
 • Alternativ sagsbehandler (kan sættes default af sagstypen)
 • Læsekoder
 • Arvning fra sag til dokument (som udgangspunkt)
opsummering

Opsummering

Det er følgende vi har været igennem i dag

kan i huske det
Kan I huske det
 • Modul 1 - Navigation
 • Modul 2 - Indblik i borgeren
 • Modul 3 - Sager
 • Modul 4 - Dokumenter
 • Modul 5 – Journalnotater og Journalark
 • Modul 6 – Advisering og deling
 • Modul 7 - Søgning
 • Modul 8 – Sikkerheh
g tidligt i seng
Gå tidligt i seng 
 • Vi ses i morgen