Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
J. Petrtýl PowerPoint Presentation
Download Presentation
J. Petrtýl

J. Petrtýl

197 Views Download Presentation
Download Presentation

J. Petrtýl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Endoskopická retrográdní cholangiografie a perkutánní přístupy v diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest J. Petrtýl

 2. ERCP • Diagnostika McCune, WS., Shorb, PE., Moscowitz, H. Endoscopic cannulation of the papilla of Vater: a preliminary report. Ann. Surg., 168, 1968, p. 752-756. • Terapie Classen, M., Demling, L. Endoskopische Sphinkterotomie der Papilla Vateri und Steinextraktion aus dem Ductus choledochus. Dtsch med. Wschr., 99, 1974, S. 496-496. Kawai, K., Akasaki, Y., Murakami, K., et al. Endoscopic sphincterotomy of the papilla of Vater. Gasrtointest. Endosc., 20, 1974, P. 148-151.

 3. ZOBRAZENÍ ŽLUČOVÝCH CEST INDIKACE •obstrukční ikterus • dif. dg. cholestázy • akutní cholangitida • únik žluči po operacích na žlučovém systému • podezření na stenózy, anomálie a malformace žlučových cest • primární sklerozující cholangitida • podezření na tumor žlučového systému, pankreatu a V.papily • akutní biliární pankreatitida • stenóza V. papily, funkční poruchy O. svěrače

 4. ZOBRAZENÍ ŽLUČOVÝCH CEST METODY •ultrasonografie • CT • MRCP (nukleární magnetická rezonance) • endosonografie • ERCP - diagnostika - morbidita 1 - 2% - mortalita 0,1 – 0,2% • PTC

 5. ERC - INDIKACE •maligní obstrukce žlučových cest • choledocholitiáza, hepatikolitiáza • benigní stenózy žlučových cest • únik žluči po operacích na žlučovém systému

 6. ERC - KONTRAINDIKACE •porucha koagulace • kardiorespirační insuficience • šok • nespolupracující nemocný • stenóza v oblasti jícen – duodenum • nesouhlas nemocného s vyšetřením • alergie • biliodigestivní anastomózy

 7. Obstrukce žlučových cest Vzestup tlaku ve žlučových cestách Osídlení žlučového stromu bakteriemi Akutní cholangitida Cholangiogenní sepse Drenážní výkon ?

 8. PŘÍPRAVA NEMOCNÉHO 1)Indikace 2) Laboratorní vyšetření (koagulace) 3) Pohovor s nemocným 4) Informovaný souhlas 5) Premedikace 6) Vyšetření - monitorace vitálních funkcí

 9. ERCP - TECHNIKA VYŠETŘENÍ 1)Přístroj s laterální optikou - diagnostický - terapeutický 2) Výkon se provádí za RTG kontroly 3) Lokalizace V. papily 4) Kanylace - žlučový systém - d. Wirsungi 5) Terapeutický výkon

 10. ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY DO ŽLUČOVÝCH CEST - INDIKACE •maligní obstrukce žlučových cest • benigní stenózy žlučových cest • tzv. obtížná choledocholitiáza • únik žluči po operacích na žlučovém stromu

 11. ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY DO ŽLUČOVÝCH CEST - POSTUP 1) Zobrazení žlučových cest - indikace k výkonu 2) Endoskopická papilotomie 3) Zavedení katetru s vodičem, překonání překážky 4) Implantace endoprotézy

 12. ENDOPROTÉZY •plastové 10 - 14 F • metalické

 13. PERKUTÁNNÍ PŘÍSTUP

 14. TRANSHEPATÁLNÍ PŘÍSTUPY INDIKACE • ERC nelze provést • ERC selhává • nutnost opakované manipulace ve žlučových cestách

 15. TRANSHEPATÁLNÍ PŘÍSTUPY SPEKTRUM VÝKONŮ diagnostické výkony • PTC • odběr materiálu (histologie, cytologie) • cholangioskopie terapeutické výkony • zevní drenáž • zevní vnitřní drenáž • dilatace stenózy • implantace stentu • lokální ošetření tumoru • cholangioskopie • litotrypse • extrakce konkrementů

 16. TRANSHEPATÁLNÍ PŘÍSTUPY KONTRAINDIKACE • Absolutní - porucha koagulace - tenzní ascites - alergie na kontrastní látky • Relativní - ložiskový proces jaterní - obezita - psychická alterace nemocného - emfyzém plicní - respirační insuficience - předsunutá klička střevní

 17. TRANSHEPATÁLNÍ PŘÍSTUPY ČASNÉ KOMPLIKACE velké • krvácení, hemobilie • únik žluči mimo žlučové cesty, biliární peritonitida • akutní cholangitida • cholangiogenní sepse • jaterní absces • hematom •akutní pankreatitida • alergická reakce malé • bolest • febrilie • hypotenze • pleurální výpotek • pneumothorax • pneumonie

 18. POČET ZÁVAŽNÝCH KOMPLIKACÍ 3,8% Hansson 1979 4,76 Nakayama 1978 7,5% Černoch 1997 7,4% Riemann 1984 metaanalýza 1,4% mortalita

 19. SNÍŽENÍ RIZIKA KOMPLIKACÍ Vyšetření před výkonem - koagulační vyšetření (24-48 hodin) - Quick < 1,3 INR - Duke < 5 min. - aPTT norm. - trombocyty > 80 000/mm3 - DIC - zobrazovací metody Příprava nemocného - pohovor před výkonem - antimikrobiální profylaxe - analgosedace Monitorování během výkonu - TK, EKG, saturace O2 Technika výkonu - kvalitní instrumentárium - metoda tenké jehly - použití malého množství kontrastu - dilatace intrahepatálního kanálu ve 2 a více etapách

 20. MALIGNÍ STENÓZY • zevní drenáž • vnitřní zevní drenáž • implantace stentu • plastové 10-14F • metalické - self expanding - balloon expanding

 21. MALIGNÍ STENÓZY terapeutické řešení • druh nádoru • klinický stav • staging • prognóza • paliativní terapie (brachyterapie, chemoterapie)

 22. TRANSHEPATÁLNÍ VÝKONY POZDNÍ KOMPLIKACE • ztráta funkce drénu 3 měsíce - 47% nemocných Born, 1998

 23. METALICkÝ STENT BRACHYTERAPIE Ir 192 Průchodnost stentu • ca žlučových cest - 433 dní • ca žlučníku - 212 dní • ca V. papily - 850 dní

 24. CHOLANGIOKARCINOM radioterapie Valis 1996 přežití 15 měsíců Tsujino 1997 13 měsíců Leung 1996 23 měsíců Nunnerlog 1990 16,8 měsíce Válek 2005 400 dní x 234 dní

 25. BENIGNÍ STENÓZY • dlouhodobá vnitřní zevní drenáž • dilatace stenózy • stent NE ??

 26. CHOLEDOCHOLITIÁZA