Кратък чуждоезиков курс за начинаещи
Download
1 / 25

 I - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Кратък чуждоезиков курс за начинаещи. Проект 1.  BG.  D.  EN.  ES.  F.  I.  D.  BG.  EN.  ES.  F. Стремеж към привлекателен и ефективен курс. Модул 1. Задачи:. Организационни задачи:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I' - krysta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Кратък чуждоезиков курс за начинаещи

Проект 1

BG

D

EN

ES

F

I


начинаещи

D

BG

EN

ES

F

Стремеж към привлекателен и ефективен курс

Модул 1


Задачи: начинаещи

Организационни задачи:

 • Всеки член на класа приема ролята и отговорността на сътрудник на Център за чуждоезиково обучение.

 • Учениците от класа се разделят на екипи (всеки екип от по четири или пет ученика).


Задачи: начинаещи

Организационни задачи:

 • Всеки член на екип приема една от упоменатите по-долу роли и свързаните с нея отговорности, докато приключи работата на екипа по материалите.

 • Главен координатор;

 • Отговорник “Материали за курсисти”;

 • Отговорник “Материали за преподаватели”;

 • Отговорник “Реклама”.


 • Главен координатор начинаещи: Ръководи, контролира и координира работата на екипа.

 • Отговорник “Материали за курсисти”: Отговаря за окончателното завършване и комплектоване на материалите за обучение и на материалите за проверка, предназначени за курсистите.

 • Отговорник “Материали за преподаватели”: Отговаря за окончателното завършване и комплектоване на материалите за обучение и на материалите за оценяване, предназначени за преподавателите.

 • Отговорник “Реклама”: Отговаря за цялостното оформление и дизайн на рекламния материал.


Задачи: начинаещи

Практически задачи:

 • Всеки екип прави избор на целевата аудитория на един кратък курс за начинаещи, на неговите тематика, лого и мото.

 • Всеки член на екип взима участие в изработването на логото и мотото.

 • Екипите избират и формулират темите за всеки отделен ден на курса.


Препоръки за разпределение на ролите и отговорностите в екипите

Упражнение 1.1. Разпределение на отговорностите в екипа

 • Екипите попълват таблицата:


Избор на тематика, лого и мото ролите и отговорностите в екипите

Избор на Целева аудитория за курса

Упражнение 1.2: Дискусия и определяне на целева аудитория

Целевата аудитория за курса трябва да е достатъчно еднородна – да се състои от хора

 • с неголяма възрастова разлика,

 • с почти еднакво образователно ниво,

 • с еднотипни интереси.


Упражнение 1.2: ролите и отговорностите в екипите Дискусия и определяне на целева аудитория

 • Изходни въпроси за обсъждане по екипи:

  • Можете ли да дадете пример за курс, който подбира курсисти по някакъв критерий?

  • Съгласни ли сте с начина на подбор?

  • Каква е възрастовата група, която бихте избрали?

  • По какъв друг критерий бихте направили подбор на аудиторията – образование, интереси, компютърна грамотност и др.?

  • Предполагате ли някакви други специални интереси от страна на участниците?


Всеки екип ролите и отговорностите в екипитепопълва таблицата:

Упражнение 1.2: Дискусия и определяне на целева аудитория


Упражнение 1.2: ролите и отговорностите в екипите Дискусия и определяне на целева аудитория

Екипът определи аудиторията:


Избор на тематика, лого и мото ролите и отговорностите в екипите

Упражнение 1.3: Дискусия за тематика, мото и лого на курса

Дискутират се:

 • Тематиката

 • Логото

 • Мотото

Тематика

Лого

Мото


Упражнение 1.3: ролите и отговорностите в екипите Дискусия за тематика, мото и лого на курса

Тематика

Тематиката на курса трябва да съответства на нивото на образование, да е съобразена с фактора възраст,да отговаря на интересите на целевата аудитория.

 • Всеки екип съставя списък от всички тематики, които са направили впечатление на членовете му.


Упражнение 1.3: ролите и отговорностите в екипите Дискусия за тематика, мото и лого на курса

 • Мотото на курса трябва

  • да е свързано с тематиката на курса,

  • да се състои от една кратка фраза,

  • да е

   • пленително,

   • интригуващо,

   • внушаващо приятно и желано преживяване

    за избраната аудитория по време на курса.

Мото


Упражнение 1.3: ролите и отговорностите в екипите Дискусия за тематика, мото и лого на курса

 • Логотона курса трябва да е

  • основна негова отличителна черта,

  • запомнящо се,

  • атрактивно,

  • привлекателно и пленително за аудиторията-цел,

  • да е в съответствие и хармония с мотото и тематиката на курса...

   То е неговия идентификационен знак.

Лого


Разглеждане и анализиране на материали

Упражнение 1.3: Дискусия за тематика, мото и лого на курса

 • Всеки екип избира 3 от разгледаните материали и за всеки тях попълва примерна таблица от вида:


В заключение: материали

Упражнение 1.3: Дискусия за тематика, мото и лого на курса

 • Учениците по екипи обсъждат въпросите:

  • Какви тематики са подходящи и биха заинтригували избраната от екипа целева аудитория?

  • Какви мото и лого са подходящи за случая биха привлекли най-силно вниманието на целевата аудитория?


Упражнение 1.3: материали Дискусия за тематика, мото и лого на курса

Авторските права

 • Не е редно да се ползва тематика, мото, лого, които принадлежат на друг.

 • Важни са проблемите, свързани с интелектуалната собственост и авторското право.

 • Законите са различни в различните страни, но законодателството, касаещо авторското право, е в основната си част едно и също, независимо дали материалите включват думи, картини, филми, музика или софтуер.


Упражнение 1.3: материали Дискусия за тематика, мото и лого на курса

Авторските права

 • Учениците установяват какво знаят за авторското право...

 • Учениците обсъждат следните въпроси:

  • Нарушавали ли сте някога неволно някои от законите за авторското право или за законното използване?

  • Опишете ситуацията, когато това се е случило с Вас или Ваш(а) познат(а).


Упражнение 1.4: материалиИзбор на тематика, лого и мото на курса

 • Всеки екип подготвя 3 предложения за тематика, мото и лого.

 • За всяко от тях попълва таблица:


Упражнение 1.4: материали Избор на лого и мото на курса

Всеки екип избира тематика, лого и мото за курса на своя екип и обявява това:

Тематика:

Мото на екипа:

Лого на екипа:


Определяне на темите за всеки отделен ден от курса

Упражнение 1.5: Дискусия за темите и избор

 • Ученическите екипи разглеждат материали за кратко начално чуждо езиково обучение, които преглеждат и анализират, като съдържание и форма.


Всеки екип записва 10 предложения за теми на членовете на екипа и попълва следната примерна таблица:

Упражнение 1.4: Дискусия за темите и избор


Упражнение 1.4: за теми на членовете на екипа и попълва следната примерна таблица: Дискусия за темите и избор

Всеки екип избира 5 от записаните теми и ги попълва в таблица.ad