Cisco networking academy
Download
1 / 15

Cisco Networking Academy - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Cisco Networking Academy. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany. Cisco Networking Academy (1). Mezinárodní vzdělávací program zaměřený na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cisco Networking Academy' - kristy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cisco networking academy

Cisco Networking Academy

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany


Cisco networking academy 1
Cisco Networking Academy (1)

 • Mezinárodní vzdělávací program zaměřený na výchovu odborníků pro návrh, budování a správu počítačových sítí

 • Během jeho studia lze získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti v oblasti moderních počítačových sítí

 • Rozlišuje kurzy CCNA, CCNP, CCIE

 • Další informace lze najít na:

  • http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html


Cisco networking academy 2
Cisco Networking Academy (2)

 • Studium CCNA je rozděleno do čtyř kurzů:

  • Introduction to Networks

  • Routing and Switching Essentials

  • Scaling Networks

  • Connecting Networks

 • Každý kurz je zakončen zkouškou:

  • test realizovaný na počítači

  • zadávaný Cisco Networking Academy

 • Absolvent může získat mezinárodně platný certifikát


Cisco networking academy 3
Cisco Networking Academy (3)

 • Výuka Cisco Networking Academy pro stu-denty Fakulty informatiky MU:

  • byla zahájena v semestru podzim 2010(CCNA)

  • probíhá v českém jazyce

  • je rozdělena do dvou semestrů (předmětů)

  • od podzimu 2012 se zavedla i výuka CCNP

 • Poznámka:

  • studijní materiály, průběžné i závěrečné testy jsou v jazyce anglickém


Cisco networking academy 4
Cisco Networking Academy (4)

 • Předměty vyučované na FI MU, které pokrýva-jí látku Cisco Networking Academy (CCNA):

  • PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly

   (podzimní semestr)

  • PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě (jarní semestr)

 • Poznámky:

  • předmět PV234 si mohou studenti zapsat až po úspěšném absolvování předmětu PV233

  • oba předměty mají hodinovou dotaci 2/2 akapacitní omezení(cca 24–36 studentů)


Cisco networking academy 5
Cisco Networking Academy (5)

 • Vyučující předmětů PV233 a PV234:

  • Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

  • Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

  • pplk. Ing. Josef Kaderka, Ph.D.

  • RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.

  • Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.


Vstupn p edpoklady
Vstupní předpoklady

 • Úspěšné absolvování alespoň jednoho z před-mětů:

  • PB156 Počítačové sítě

  • PV183 Technologie počítačových sítí

 • Poznámka:

  • zmíněné předměty z velké části pokrývají látku probíranou v kurzu Introduction to Networks


Organizace studia 1
Organizace studia (1)

 • PV233 Počítačové sítě a směrovací protokoly:

  • registrace v ISu:

   • klasická registrace

   • na čase registrace nezáleží (nejedná se o časovousoutěž)

   • nutno provést do 26. 5. 2014

  • přednáška shrnující kurz Introduction to Networks

   • proběhne29. 5. 2014 od 12:30 v učebně D3


Organizace studia 2
Organizace studia (2)

 • zápis do Cisco Networking Academy:

  • vytvoření účtu v systému Cisco Networking Academy (NetSpace)

  • bude proveden vyučujícími předmětu PV233

  • o vytvoření účtu budete informováni e-mailem, který obsahuje vaše uživatelské jméno a prvotní heslo

 • první přihlášení do systému Cisco Networking Academy:

  • nastavení vašeho hesla


Organizace studia 3
Organizace studia (3)

 • doplnění znalostí (formou samostudia v průběhu prázdnin) z kurzu Introduction to Networks a slo-žení všech průběžných testů na počítači

 • složení závěrečného testu (na počítači) z kurzu Introduction to Networks:

  • týden před začátkem podzimního semestru 2014 na FI

 • na základě výsledků testu budou vybráni nejlepší studenti, kteří si mohou předmět PV233 zapsat


Organizace studia 4
Organizace studia (4)

 • studenti, kteří závěrečný test z kurzu Introductionto Networks složí alespoň na 70 % bodů, získají certifikát Cisco

 • studium předmětu PV233 v průběhu semestru (pokrývá látku kurzu Routing and Switching Essentials)

 • výuka bude:

  • probíhat na Fakultě vojenských technologií UO (Šumavská 2) vždy v době od 17:00 do 20:00

  • obsahovat teoretický úvod a praktická cvičení


Organizace studia 5
Organizace studia (5)

 • výuka předmětu PV233 (podzim 2014)bude rozdělena do 2 – 3 skupin:

  • vyučující Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

  • vyučující pplk. Ing. Josef Kaderka, Ph.D.

  • vyučující Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

 • v průběhu výuky jsou po skončení každé kapitoly skládány průběžné testy (na počítači)

 • ukončení předmětu závěrečným testem (na počí-tači)

 • k získání certifikátu Cisco je zapotřebí závěrečný test složit alespoň na 70 % bodů


 • Organizace studia 6
  Organizace studia (6)

  • pro úspěšné ukončení předmětuzkouškou je zapotřebí závěrečný test složit alespoň na 50 % bodů

  • Hodnocení:

   • A: ≥90 % bodů

   • B: ≥80 % bodů

   • C: ≥70 % bodů

   • D: ≥60 % bodů

   • E: ≥50 % bodů

   • F: < 50 % bodů


  Organizace studia 7
  Organizace studia (7)

  • PV234 Přepínání v LAN, bezdrátové sítě a rozsáhlé sítě

   • zápis předmětu PV234 je možný až po úspěšném absolvování předmětu PV233

   • pokrývá látku probíranou v kurzech:

    • Scaling Networks

    • Connecting Networks

   • výuka bude:

    • probíhat na FVT UO vždy v době od 17:00 do 20:00

    • obsahovat teoretický úvod a praktická cvičení


  Organizace studia 8
  Organizace studia (8)

  • v průběhu výuky je zapotřebí složit:

   • všechny průběžné testy

   • 2 závěrečné testy

  • studenti, kteří závěrečné testy složí alespoň na 70 % bodů, získají certifikáty Cisco

  • pro úspěšné ukončení předmětuzkouškou je zapotřebí závěrečný test složit alespoň na 50 % bodů

  • Hodnocení:

   • A: ≥90 % bodů

   • B: ≥80 % bodů

   • C: ≥70 % bodů

   • D: ≥60 % bodů

   • E: ≥50 % bodů

   • F: < 50 % bodů


  ad