slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motyle najpiękniejsze owady PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motyle najpiękniejsze owady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Motyle najpiękniejsze owady - PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on

Motyle najpiękniejsze owady. Do jakiej grupy należą motyle Ilość gatunków Podział motyli Motyle dzienne Ćmy, motyle nocne Cykl rozwoju motyli Opis motyli. Magda Kaszubowska. Do jakiej grupy należą motyle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Motyle najpiękniejsze owady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Motyle najpiękniejsze owady

  • Do jakiej grupy należą motyle
  • Ilość gatunków
  • Podział motyli
  • Motyle dzienne
  • Ćmy, motyle nocne
  • Cykl rozwoju motyli
  • Opis motyli

MagdaKaszubowska

slide2

Do jakiej grupy należą motyle

Motyle należą do najbardziej zaawansowanych ewolucyjnie owadów. Ich ciało, składające się z segmentów, chroni chitynowy oskórek. Poszczególne segmenty połączone błoniastymi stawami, umożliwiają swobodę ruchu. Oskórekpokrywa warstwa drobnych łusek.

Początek

slide3

Ilość gatunków

Zaraz po chrząszczach stanowią drugą pod względem liczebności grupę owadów. Obecnie na świecie żyje około 150 tysięcy gatunków motyli, z czego w Polsce ponad 3 tysiące. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy.

Początek

podzia motyli
Podział motyli

Istnieje kilka umownych podziałów motyli, które nie mają pokrycia w rzeczywistych relacjach pokrewieństwa w odrębie tej grupy. Mogą one być jednak wygodne przy rozpoznawaniu. Dwa często spotykane w książkach czy popularnych atlasach podziały to podział ze względu na wygląd i porę lotu na motyle dzienne= (Rhopalocera, buławkoczułkie) oraz ćmy= (Heterocera, różno

czułkie) oraz podział ze względu na wielkość na Macrolepidopetra (motyle większe) i Microlepidopetra (motyle mniejsze). Oba te podziały są sztuczne, ale można je wykorzystać pamiętając, że np. wiele ciem lata w dzień, niektóre mają buławkowate czułki, niektóre rodziny zaliczane do Macrolepidopetra mają

przedstawicieli o bardzo małych rozmiarach (np. Noctuidae) i odwrotnie niektóre rodziny wyłącznie do Micolepidoptera mają przedstawicieli o rozmiarach większych (np. Pyralidae). Należy również pamiętać, że podziały te nakładają się na siebie.

Początek

motyle dzienne
Motyle dzienne

Motyle dzienne, buławkorożne (Rhopalocera)- grupa motyli (w Europie Środkowej koło 270 gatunków), jest grupą sztuczną. Wyróżniają się kolorowymi kolorowymi skrzydłami o dużej powierzchni, buławkowato zakończonymi czułkami, smukłą budową ciała, a przede wszystkim porą aktywności. Latają od wschodu do zachodu słońca. Większość motyli dziennych ma wyraźnie zaokrąglone szkrzydła umorzliwiające błyskawiczne zwroty i zrywy. Skrzydła motyli dziennych mają na ogół dużą powierzchnię w stosunku do rozmiarów ciała.

Początek

my motyle nocne
Ćmy motyle nocne

Ćmy, motyle nocne, popularna nazwa liczącego ponad 150tys.

Gatunków podrzędu motyli- Frenatae,

przeważnie nocnych. Niektóre latają w dzień, ale podstawą

klasyfikacji są ich cechy morfologiczne (głównie konstrukcja skrzydeł) i

sposób lotu (częste uderzenia). Zwykle mają pierzaste czułki.

Początek

cykl rozwoju motyli
Cykl rozwoju motyli

Motyle są owadami, u których dokonuje się przeobrażenie zupełne.

Gąsienica- ma miękkie ciało, wyraźnie wyodrębnioną, silnie schitynizowaną głowę z aparatem gębowym gryzącym. Na tułowiu znajdują się trzy pary członowatych odnóży a na odwłoku 5 par tzw. posuwek.

Budowa poczwarki- w stadium poczwarki motyle nie odżywiają się i nie pobierają płynu. Jedynymi otworami, jakie funkcjonują, są służące do oddychania przetchlinki.

Imago- po wyjściu z poczwarki skrzydła są jeszcze któtkie i zmięte, ale jak tylko owad stanie na pewnym podłożu, zaczyna je rozpościerać przez pompowanie hemolimfy. Zewnętrzny szkielet z chityny, początkowo miękki i plastyczny, przy równoczesnej lekkości i elastyczności.

Początek

slide8
Opis

Ciało motyli zbudowane jest z trzech części.

Głowa-kulista i wyraźnie oddzielona od tułowia powstała w wyniku zrośnięcia 6 segmentów.

Oczy złożone- są na ogół duże, złożone z mniejszych oczek.

Czułki- na całej ich powierzchni rozmieszczone są receptory, zapachu.

Skrzydła- są pokryte są drobnymi łuskami. Powierzchnia łusek jest nierówna.

Odwłok- częsć ciała motyli o widoczne segmentacji. U samic na końcu odwłoka znajduje się pokładełko teleskopowe służące do składania jaj.

Początek