Katedra managementu
Download
1 / 19

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. [email protected] ŘÍZENÍ OBCHODU. 6 přednášek + 6 cvičení, z/ Zk Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU' - koto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Katedra managementu

ŘÍZENÍ OBCHODU

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

[email protected]


ŘÍZENÍ OBCHODU

 • 6 přednášek + 6 cvičení, z/Zk

 • Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

 • Sjednání obchodu – příprava jednání, obchodní vyjednávání, nefinanční zisky. Dokumentace obchodu.

 • 3. Obchodní plán, nástroje řízení obchodu. Forecasty. Obchodní pohledávky a jejich zajištění.

 • 4. Zahraniční obchod. Formy vstupu na zahraniční trh. Kulturní odlišnosti. Specifika jednání. Řízení rizik spojených se zahraničním obchodem.

 • 5. Kontrakt a klíčová ujednání kontraktu, obchodně smluvní dokumentace. Distribuce a distribuční strategie. Dodací podmínky.

 • 6. Nákup v rámci obchodu – strategický a operativní. Obchodní riziko a jeho řízení. Obchodně-marketingový průzkum trhu, sběr dat. Předpoklady pro práci v obchodě. Time management. SWOT českých podniků.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


Podniková strategie => operativa

VLASTNICKÁ strategie

MANAŽERSKÁ strategie

Manažerská MKTG strat.

Manažerská OBCH strat.

Manažerská FIN strat.

Manažerská VÝR strat.

Manažerská PERS strat.

MKTG plán

Obchodní plán

Finanční plán

Plán výroby

Personální plán

3.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


OBCHODNÍ PLÁN

= zásadní dokument OBCH oddělení (i součást mktg-obch plánu firmy)

= zásadní nástroj řízení obchodu

 • ÚČEL obchodního plánu:

 • Podklad rozpočtu (strategický dokument firmy)

 • Vliv na sklad

 • Vliv na cash flow – fixace zdrojů

 • Plán investic

 • Plán marketingových akcí

 • Motivátor obchodníků

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


OBCHODNÍ PLÁN - podoba

- Pro každé teritorium / obchodníka zvlášť (přehlednost, efektivita, přiřazování režijních N) => celkový OBCH plán pak součtem dílčích obch. plánů

 • ČLENĚNÍ OP zpravidla podle:

 • TERITORIÍ (podskupiny regiony)

 • PRODUKTOVÝCH SKUPIN (výrobky, komodity, řady)

 • ZÁKAZNÍKŮ n. zákaznických segmentů

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


OBCHODNÍ PLÁN - ukazatele

 • obrat / tržby

 • období (měsíce)

 • zisk / marže (příp. náklady)

 • měrné jednotky

  Členění podleproduktových skupin, teritorií, zákazníků

 • Základní zásady:

 • Jednotná měřitelná měna (Kč, EUR apod.)/ nikoli jen v Mj.

 • Optimálně na jednom listě

 • Průběžná kontrola, monitor rozdílů a hodnocení, očekávky

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


OBCHODNÍ PLÁN - tvorba

 • Údaje čerpané z minulých období

  • nejjednodušší a nejdostupnější metoda (je-li historie)

 • Průzkum trhu z hlediska KONK a VZDÁLENÉHO prostředí

  • zajímá nás konkurence, trendy, nákupní chování ZÁK, cenová politika DOD, hrozba substitutů, kapacita trhu…

 • Profesní intuice, zkušenosti a odhady trhu

 • Řízení plánu: odpovědnost: obch / mktg ředitel

 • Sestavuje dle dílčích plánů

 • Objektivní posouzení

 • Oponentura + dohoda finální podoby (čísla) => vliv na motivační složku (při překročení plánu: základ + odměna z překročení)

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


Další nástroje řízení obchodu

 • Interní řízení vztahu se ZÁK

  (systém a zpětná kontrola, přehledy současných, potenciálních a nepravděpodobných ZÁK, pravidelný kontakt, záznamy)

 • Reporting

 • Přehled návštěv zák., efektivita práce se zák., záznamy z jednání

 • Databáze, monitor frekvence, kontinuita, feedback

 • Porady

  (hodnocení, operativní změny, komunikace)

 • Smluvní ujednání

  (podmínky plynoucí z dříve sjednaných podmínek)

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


ADMINISTRACE obchodu

9.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


FRONT office [FO]

 • terén

 • přímý prodej

 • řízení obch plánů

 • komunikace se zákazníkem

 • řízení obch pohledávek

 • řízení obch forecastů

 • získávání impulsů z trhu

 • spoluvytváření výzkumu trhu

10.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


BACK office [BO]

 • fakturace

 • celní a logistická administrativa

 • vytváří systém obch výkazů (obch plán, pohledávky..)

 • vyřizuje korespondenci

 • zajišťuje admin výběrových řízení, tenderů apod.

 • spolupodíl na přípravě mktg podpory (veletrhy, PR, reklama)

 • spoluvytváření výzkumu trhu

 • vyřizuje administrativu nákupů

11.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


FRONT office

Komunikační dovednosti

Tvořivost

Přesvědčivost

Umění dobývat, nadchnout

Získávat trhy a ZÁK

BACK office

Personální předpoklady pro práci ve FO / BO

Analytické a admin schopnosti

Systematičnost

Schopnost naslouchat

Vyřizovat nepříjemné záležitosti

Zvládat nepříjemné formy komunikace

Pružně získávat a předávat info

Práce s daty

12.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


Příklad BO / FO v teritoriální org.struktuře

13.

ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


FORECAST (očekávky / prognózování)

 • Stojí na OBCHODNÍM PLÁNU [OP]

 • principem: znát odchylku oproti OP v příštím období (např. 3-6 měsíců)

 • = Manažerský nástroj přesahující řízení obchodu

 • ÚČEL forecastování:

  • aktuální zajištění klíčových ukazatelů, jenž činí firmu úspěšnou:

   • Obrat ZÁSOB

   • Obrat POHLEDÁVEK

   • Obrat ZÁVAZKŮ

 • řízení zdrojů k naplnění OP (FIN, HR, MAT)

 • 14.

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  OBCHODNÍ POHLEDÁVKY

  • Řízení pohledávek je výhradně v kompetenci OBCHODU v rámci firmy (nikoli např. účetního odd.):

   • Preskoring partnera

   • Zajištění pohledávek

   • Vztah se zákazníkem

   • Dluhy

  • BONITA zákazníka/ obchodní rating – výsledek prescoringu

  • => KREDIT / SPLATNOST – a platební podmínky (nextslides)

  • - poskytuje obchodník (zkušenost, odhad, zvyklosti v oboru)

  • - institut skonta

  • ZAJIŠTĚNÍ pohledávek (tj. „obchodních úvěrů“)

   • Pojištění pohledávky

   • Zajištění pohledávky bankou zákazníka - bankovní záruka

   • Směnka

   • Akreditiv (L/C) a další nástroje dokumentární a nedokumentární

  15.

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  nástroje NEDOKUMENTÁRNÍ

  • Hotovost (legislativně limitováno)

  • Bankovní úhrada – hladké platby

  • Barter

  • Faktoring (regresní x neregresní) / Forfaiting

  • Clearing

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  PLATEBNÍ PODMÍNKY

  nástroje DOKUMENTÁRNÍ

  • dokumentární INKASO

  • - prodávající přikazuje své bance, aby předala dokumenty k zásilce kupujícímu proti zaplacení nebo proti akceptaci směnky, proti výměně dokladů při protidodávce

  • dokumentární AKREDITIV- platba proti dokladům, dlužná částka je již předem zablokována na zvláštním (akreditivním) účtu

  • _________________________

  • možností VÁZANÝ ÚČET

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  Shrnutí přednášky:

  Obchodní strategie

  Obchodní plán: účel, podoba, ukazatele, tvorba

  Další nástroje řízení obchodu

  Obchodní pohledávky – řízení, zajištění

  Platební podmínky – nástroje dokumentární / nedokumentární

  Forecast – manažerský nástroj přesahující řízení obchodu

  Klíčové pojmy:

  Obchodní plán - účel, tvorba, rozdělení, ukazatele

  Reporting, řízení obchodních vztahů se ZÁK

  Obchodní pohledávky –řízení, způsoby zajištění, splatnost, kredit, bonita, rating

  Forecast

  Barter, faktoring, clearing, dokumentární a nedokumentární platební nástroje

  SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY

  18.

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  Děkuji za pozornost

  Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

  [email protected]

  ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / [email protected]


  ad