kennisacquisitie en modellering rogier van eijk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk. college 4 Domeinmodellering en elicitatie. Vorige keer : taaktypen en taakmethoden. Vandaag:. Hoe het domein te modelleren? Activity diagrams: Notaties Begrijpen van elicitatietechnieken. Domeinmodelleren. Soorten kennis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kennisacquisitie en - modellering Rogier van Eijk' - kosey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kennisacquisitie en modellering rogier van eijk

Kennisacquisitie en -modelleringRogier van Eijk

college 4Domeinmodellering en elicitatie

vandaag
Vandaag:
 • Hoe het domein te modelleren?
 • Activity diagrams: Notaties
 • Begrijpen van elicitatietechnieken
soorten kennis
Soortenkennis
 • Taakkennis
  • doelgericht
  • onderverdeeld in functionelestappen
 • Domeinkennis
  • relevantedomeinkennis
 • Inferentiekennis
  • basis redeneerstappen die in het domeingemaaktkunnenworden en die door taken wordentoegepast
kennismodel overzicht
Kennismodel: overzicht

Task knowledge

task goals

task decomposition

task method

DIAGNOSIS

(task)

Inference knowledge

basic inferences

roles

cover

verify

(inference)

(inference)

Domain knowledge

Symptom

Disease

Test

domain types

(type)

(type)

(type)

domain rules

domain facts

taakbeschrijving
Taakbeschrijving
 • “De auto doet het niet. Ik voorzie op dit moment twee voor de hand liggende oorzaken: De benzine is op of de accu is leeg. Als de benzine op is dan zou de benzinemeter op nul moeten staan. Als de accu leeg is dan zou het acculampje op het dashboard moeten branden. Of de auto zou met behulp van een startkabel weer aan de praat gebracht moeten kunnen worden. Een lege accu komt veel vaker voor dan een lege benzinetank. Ik kijk op het dashboard, maar het acculampje brandt niet. Dan probeer ik de auto via een startkabel aan de gang te krijgen. Dat lukt!”
domeinschema s
Domeinschema’s
 • Domeinschema’skunnensnel heel grootworden.
 • Hoe houd je ze in bedwang?

 Gebruik de taakmethode

domeinkennis
Domeinkennis
 • Domeinschema
  • Schematischebeschrijving van het domein door middel van domeinconstructen (zoalsconcepten)
 • Kennisbank
  • Instanties van constructenuit het domeinschema
constructen voor het domeinschema
Constructenvoor het domeinschema
 • Concept
  • cf. object class (zondermethoden)
 • Relatie
  • cf. association
 • Attribuut
  • primitievewaarde
 • Rule type
  • Relatiestussenexpressies (nietstandaard OO)
sub super en part whole
Sub/super en part/whole
 • ouder
  • vader of moeder
  • disjunctieve combinatie
  • sub/supertype
 • ouders
  • vader en moeder
  • conjunctieve combinatie
  • part/whole
modelleren van regels
Modelleren van regels
 • Kenniswordtvaakuitgedrukt in regels
 • Kennismodelleren is er op gerichtom regels tevinden die eengezamenlijkestructuurhebben
 • Een regel is daneeninstantie van eenregeltype
regeltype
Regeltype
 • Modelleerteenrelatietussenexpressies over attribuutwaarden van concepten, bijv:

gas-dial.value= zero -> fuel-tank.status = empty

 • Staatvooreenverzameling concrete regels die eengezamenlijkestructuurhebben
 • Omdat regels niet strict logischhoeventezijnbevat het ookeenzogenaamd ‘connection symbol’
structuur van regeltypen
Structuur van regeltypen

<antecedent> <connection-symbol> <consequent>

kennisbank
Kennisbank
 • Regeltypesstaan in het domeinschema
 • Regels in de kennisbank
 • Bevatinstanties (regels) van regeltypen
 • structuur
  • USES: <types used> from <schema>
  • EXPRESSIONS: <instances>
voorbeeld kennisbank
Voorbeeldkennisbank

KNOWLEDGE-BASE car-network;

USES: state-dependency FROM car-diagnosis-schema, manifestation-rule FROM car-diagnosis-schema; EXPRESSIONS:

/* state dependencies */

fuse.status = blown CAUSES power.status = off; battery.status = low CAUSES power.status = off; ….

/* manifestation rules */

fuse.status = blown HAS-MANIFESTATION

fuse-inspection.value = broken;

battery.status = low HAS-MANIFESTATION

battery-dial.value = zero; …..

END KNOWLEDGE-BASE car-network;

action state
Action state
 • Basisingredient
 • Toestandwaarinietsgedaan / eentaakuitgevoerdwordt
 • Toetstandeindigtals de taakklaar is
 • Dan kanereenovergangplaatsvindennaareennieuwetaak
 • Erzijnspecialesymbolenvoor de begintoetstand en de eindtoestand
keuze
Keuze
 • Overgangenzijndeterministisch
 • Alseenovergangafhangt van de resultaten van eenactiviteitvoegdaneenkeuze-constructie toe.
parallelle activiteiten
Parallelleactiviteiten
 • Alsactiviteitentegelijkertijdplaatsvindenvoegdan de constructievoorparallelleactiviteiten toe
 • Zorgdat het duidelijk is wanneer de parallelliteitweerophoudt.
swim lanes
Swim lanes
 • Alseenproces over meerdere agents gedistribueerd is maakdangebruik van zogenaamde swim lanes.
 • Laatvoorelke agent zien hoe dezebij het procesbetrokken is.
objecten
Objecten
 • Alserinformatie-afhankelijkhedentussenactiviteitenzijn kun je deze door middel van objecten in het actitivitydiagram weergeven
slide41
KAM
 • Elicitatietechnieken: laddering, card sorting, repertorygrid.
repertory grid
Repertorygrid

George Kelly: “Elke mens is een wetenschapper”

repertory grid1
Repertory Grid
 • Basismechanisme:
   • vergelijk steeds 3 elementen
   • waaropzijn twee gelijk en verschillenze van de derde?
 • Eliciteertconstructen
   • scalair en bipolair
repertory grid2
Repertory Grid
 • Pas toe op:
  • appel, citroen, sinaasappel
  • appel, citroen, banaan
  • bloemkool, citroen, banaan
  • Gordon, Jeroen van der Boom, Rene Froger
  • diagnose, monitoring, assignment
  • diagnose, monitoring, assessment
  • repertory grid, concept sorting, protocol analysis
repertory grid3
Repertory grid
 • Hoe komt de knowledge acquisiteur aan de geschikte elementen?
 • En hoe worden deze gepresenteerd?
en nu andersom
En nu andersom
 • Vul aan met een interessant 3e element:
   • waarom interessant?
  • havik, valk, …
  • tahoe, tempeh, …
  • assignment, scheduling, …
  • accu, benzinetank, …
opdracht
Opdracht
 • Jurjen stelt de volgende variatie op ‘repertory grid’ voor: neem in plaats van groepjes van drie elementen (‘triads’) steeds groepjes van twee elementen.
 • Welke effecten heeft dit op het elicitatieproces?
firma interview part 3
firma interview – part 3

http://www.youtube.com/watch?v=FfxHwaFlqTM

slide52

Week 46

College 1

Week 47

Geen college + opdracht 1

Week 48

College 2 + opdracht 2

Week 49

College 3

Week 50

College 4 + opdracht 3

Week 51

College 5

Week 52

kerstvakantie

Week 1

herkansingweek

Week 2

Geen college + Opdracht 4

Week 3

College 6 Roel van den Broek

Week 4

Eindpresentaties + eindrapport

Week 5

Tentamen