Kampioenschap 2012 - PowerPoint PPT Presentation

kampioenschap 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kampioenschap 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kampioenschap 2012

play fullscreen
1 / 8
Kampioenschap 2012
110 Views
Download Presentation
kory
Download Presentation

Kampioenschap 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kampioenschap 2012

  2. Kampioenschap 2012 - Kalender

  3. Kampioenschap 2012 • Internationaal • Wallonie op kalender bij het niet doorgaan van NL rally in april • Indien NL Rally in oktober geen Land van Altena Rally • Geen WRC’s in Ypres en Sulingen • Resultaten van de 7 vooraf aangemelde wedstrijden worden opgenomen in het eindeklassement • Klassering in eindklassement bij 5 resultaten • Minimaal deelname aan 5 NL en maximaal 2 buitenlandse wedstrijden naar eigen keuze • Aanmelding van alle keuzes (NL en buitenland) uiterlijk 10 maart 2012 • Geen Divisie 5 toegelaten • Indien buitenlandse wedstrijd zijn/haar datum verschuift op een datum NL wedstrijd wordt buitenlandse wedstrijd afgevoerd van kalender.

  4. Kampioenschap 2012 • Nationaal • Indien NL Rally in oktober geen Land van Altena Rally • Geen WRC’s • De 7 beste resultaten worden opgenomen in het eindeklassement • Geen schrapresultaten • Klassering in eindklassement bij 5 resultaten

  5. Kampioenschap 2012 • Short Rally • Indien NL Short Rally in oktober geen Land van Altena Short Rally • Alleen 2 wiel aangedreven toegelaten • De 7 beste resultaten worden opgenomen in het eindeklassement • Eén of twee schrapresultaten • Klassering in eindklassement bij 5 resultaten • Divisie 5 toegelaten • Bij bezit shortrally licentie max. 2000 m3

  6. Kampioenschap 2012 • Inschrijvingen • Inschrijven vóór: • Open Int. 10 maart 2012 • Nationaal 16 maart 2012 (starttafel) • Short Rally 25 februari 2012 (starttafel) • Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname / inschrijving van de kampioenschappen • Deelname is slechts mogelijk aan één kampioenschap • Men schrijft zich als team in voor één van de kampioenschappen • Mogelijke kortingen m.b.t. deelname met E of M 85 worden in een later stadium bekend gemaakt • Voornoemde kortingen zullen uitsluitend gelden voor deelnemers aan de diverse kampioenschappen

  7. Kampioenschap 2012 • Overige bepalingen • Algemeen kampioen is de best geklasseerde over alle wedstrijden • Er wordt voor de merkencups een apart kampioenschap georganiseerd bij een minimale inschrijving van 5 equipes aan het begin van het seizoen • Merkencups zijn pas erkend als gedurende het seizoen minimaal 4 deelnemers per wedstrijd hebben deelgenomen • Merkencups kunnen maximaal 1 buitenlandse wedstrijd rijden in het Benelux gebied en 1 daarbuiten. Voornoemde buitenlandse wedstrijden mogen nooit in het zelfde weekeinde worden verreden als een NL wedstrijd • Niet ingeschreven deelnemers hebben geen invloed op het kampioenschap

  8. Kampioenschap 2012 • Klasse indeling • Divisie 1: Tweewiel aangedreven • standaard • Divisie 2: Vierwiel aangedreven • standaard • Divisie 3: Tweewiel aangedreven • verbeterd • Divisie 4: Vierwiel drive aangedreven • verbeterd • Divisie 5: Tweewiel aangedreven • gemodificeerd