gki grenlandskommunenes innkj psenhet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet. Næringsfrokost i Bamble 14.04.2011 Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet – salg til offentlig sektor. GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet' - kory


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gki grenlandskommunenes innkj psenhet

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Næringsfrokost i Bamble

14.04.2011

Presentasjon

Eva Langslet

Rune Hagøy

Egil Hafsund

Tema:

Fra trussel til mulighet – salg til offentlig sektor

gki grenlandskommunenes innkj psenhet1

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner.

Kjøpsavtalesamarbeid

Skien er vertskommune

gki grenlandskommunenes innkj psenhet2

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Andre deltagere:

Grep kompetanseutvikling Grenland AS Drangedal kommunale eiendomsforvaltning KF

Skjærgårdshallen AS Kragerø Havnevesen KF

Kontorbygg AS KEOPS KF

Stevneplassen AS Skien kommunale pensjonskasse

Skien Lufthavn AS Skien Kirkelige Fellesråd

Bygarasjen AS Bamble Kirkelige Fellesråd

Delecto As Drangedal Kirkelige fellesråd

Kjølnesbygg AS Kragerø Kirkelige Fellesråd

Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Kirkelige Fellesråd

Grenland Havn IKS Siljan Kirkelige Fellesråd

Link Arbeid Skien KF Høgskolen i Telemark

Skien Fritidspark KF IUA Telemark

Porsgrunn kommunale boligstiftelse

gki grenlandskommunenes innkj psenhet3

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Organisering:

Rådmennene er styre for enheten

Hovedkontaktperson i hver kommune

Samarbeidsråd

Kompetansegrupper

gki grenlandskommunenes innkj psenhet4

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Bakgrunnen for etablering av GKI

Kommunene bruker store beløp på anskaffelser

Potensialet for besparelser er betydelig

Besparelser i innkjøpskostnader gir mer midler til offentlige tjenester

Krav til høy kompetanse, både innkjøpsfaglig og juridisk

Kommunene klarer ikke å skape et fagmiljø alene

Bedre forutsetning for effektivisering

En innkjøpsenhet som kan utnytte mulighetene i markedet

Et stadig mer krevende innkjøpsregelverk

gki grenlandskommunenes innkj psenhet5

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Målsetting

Bidra til en kostnadseffektiv innkjøpsfunksjonen

Oppnå besparelser som følge av felles rammeavtaler

og felles anskaffelsesprosesser

Bidra til høy innkjøpskompetanse og gode etiske holdninger

i kommunene og GKI

gki grenlandskommunenes innkj psenhet6

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

GKI er valgt som knutepunkt for miljø og samfunnsansvar

i offentlige anskaffelser i Telemark

GKI skal gjennomføre Regjeringens handlingsplan i Telemark Fylkesmannen er oppdragsgiver og leder styringsgruppen

3 - årig prosjekt med målsetting å bidra til at det offentlige som ansvarlig forbruker etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder

Deltagere i prosjektet er offentlige innkjøpere og privat næringsliv i Telemark

gki grenlandskommunenes innkj psenhet7

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Beregnede økonomiske besparelser per påfølgende år:

Kontrakter inngått Alle kommunene Bambles andel

2007/2008 7.969.000 749.000

2009 12.247.300 2.217.200

2010 6.498.000 833.400

Akkumulerte

besparelser 2011 26.714.300 3.799.600

offentlig innkj p

Offentlig innkjøp

Noen tall om offentlige innkjøp i Norge i 2009:

Statsforvaltningen NOK 171,5 milliarder

Kommuner NOK 112,5 milliarder

Fylkeskommuner NOK 18 milliarder

Offentlig forretningsdrift NOK 83,9 milliarder

Totalt NOK 385,9 milliarder

Til sammenligning er Statsbudsjettet på ca NOK 1000 milliarder

GKI kommunene ca NOK 1,5 milliard (2005)

offentlig innkj p litt historikk

Offentlig innkjøp Litt historikk

Tidligere ble offentlig innkjøp ofte brukt som et næringspolitisk virkemiddel. Mange kommuner ønsket å kjøpe fra leverandører i egen kommune for å støtte eget næringsliv.

Etter EØS-avtalens inntreden 01.01.1994 er alle offentlige oppdragsgivere pålagt å foreta sine anskaffelser i henhold til

Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser

Dersom en offentlig oppdragsgiver blir tatt for en ulovlig direkteanskaffelse vil Kofa kunne idømme gebyr.

Eks Vinje kommune og Oslo kommune

lov om offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser

Terskelverdier NOK:

Varedirektivet 1,6 mill

Tjenestedirektivet 1,6 mill

Bygg- og anleggsdirektivet 40,5 mill

Forsyningsdirektivet 3,2 mill

(energi, vannforsyning, transport, og telekommunikasjon)

Nasjonal kunngjøring 0,5 mill

lov om offentlige anskaffelser1

Lov om offentlige anskaffelser

Kvalifikasjonskriterier

Eks på minstekrav til leverandøren

Attest for betalt skatt

Attest for betalt MVA

Faglige krav

Krav til ansatte

Krav til økonomisk soliditet

Referanser

Tilbydere kan avvises hvis de ved rettskraftig dom er kjent

skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige

vandel eller som har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser

mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje

lov om offentlige anskaffelser2

Lov om offentlige anskaffelser

Tildelingskriterier, to alternativ:

- Lavest pris

- Det økonomiske mest fordelaktige tilbud

Kriteriene må angis og vektes eks

Pris 60 %

Kvalitet 10%

Funksjonsmessige egenskaper 10%

Miljøegenskaper 10%

Estetikk 10%

lov om offentlige anskaffelser3

Lov om offentlige anskaffelser

Krav om kunngjøring

Alle anskaffelser med verdi over kr 500.000 skal kunngjøres på Doffin.

Tilbydere registrere seg på Doffin og abonenere på varsling på definerte vare eller tjenestegrupper

lov om offentlige anskaffer

Lov om offentlige anskaffer

Forskrift om offentlige anskaffelser

Regulerer prosessen fra behov defineres til kontrakt er inngått.

Regelverket gir tilbyderne rettigheter, oppdragsgiver forpliktelser

Krav om begrunnelser

Oppdragsgiver kan klage og be om innsyn

lov om offentlige anskaffelser4

Lov om offentlige anskaffelser

Grunnleggende prinsipp

Konkurranse

Ikke diskriminering

Ikke oppdeling av kontrakt

Likebehandling og forutberegnelighet

Forholdsmessighet

God forretningsskikk

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet

Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene

og lovens grunnleggende prinsipp

forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

Ungt og dynamisk regelverk

Tolkingen av forskriften påvirkes av:

Kofa-avgjørelser

Norske rettsavgjørelser

Dommer i EU-domstolen

lov om offentlige anskaffelser5

Lov om offentlige anskaffelser

Grunnleggende prinsipp

Konkurranse

Ikke diskriminering

Ikke oppdeling av kontrakt

Likebehandling og forutberegnelighet

Forholdsmessighet

God forretningsskikk

Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet

Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene

og lovens grunnleggende prinsipp

felles anskaffelsesreglement

Felles anskaffelsesreglement

Felles innkjøpsstrategi

Organisering

Rutiner

Politiske føringer:

Miljøhensyn

Krav til lønns og arbeidsforhold (sosial dumping)

Etisk handel (ILO konvensjonene)

offentlig innkj p1

Offentlig innkjøp

Leverandør / kundeforhold i offentlige innkjøp

Avtaleperiode maks 48 måneder

Avtale med en eller flere leverandører

Fokus på kontraktsoppfølging

Kontroll

De grunnleggende prinsippene skal følges ved ny konkurranse

Profesjonelle relasjoner

Fokus på etikk

gki grenlandskommunenes innkj psenhet8

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Informasjon www.gki.no

Avtaleinformasjon

Retningslinjer og regelverk

Innkjøpsrelatert informasjon

Intern avtaleinformasjon pasordbelagt

Ekstern informasjon og kunngjøringer Planlagte anskaffelser

gki grenlandskommunenes innkj psenhet9

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Eksemplar på anskaffelser som vil bli kunngjort:

Håndverkertjenester - en rekke fag

Tekniske rådgivertjenester

Arbeidstøy

Service- og vedlikeholdsavtaler

Trykkeritjenester

Papir og plast

Leasing av biler

gki grenlandskommunenes innkj psenhet10

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Viktig for tilbyderne

Følg med på kunngjøringer på Doffin

Hent ut konkurransegrunnlag

Følg kravene i konkurransegrunnlag

Tilbud innen fristen

Unngå å ta forbehold mot krav i konkurransegrunnlaget

gki grenlandskommunenes innkj psenhet11

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Målsetting

Kommunene ønsker mange rammeavtaler

Fellesavtaler og separate avtaler

Parallelle rammeavtaler (avropsregler)

Det åpnes for tilbud til enkelt kommuner

Kommunene avroper

gki grenlandskommunenes innkj psenhet12

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

GKI og markedet

GKI legger til rette for at lokale tilbydere kan gi tilbud på deler

av oppdragene

Lokal leverandører må konkurrere med andre leverandører på

like vilkår, men lokale tilbydere har ofte et konkurransefortrinn

som de bør utnytte maksimalt.

Nærhet til oppdragene gir lavere kostnader

Tilbyderne bør ikke se på LOA som en trussel, men som en mulighet