slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS). MS Access – zasady pracy. Moduł sterujący systemu Access. Do budowania aplikacji generator/projektant tabel generator/projektant kwerend generator/projektant formularzy generator/projektant raportów obsługa makr i modułów.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TWORZENIE TABEL RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS)' - kort


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TWORZENIE TABEL

RELACYJNYCH BAZ DANYCH (ACCESS)

MS Access – zasady pracy

Moduł sterujący

systemu Access

 • Do budowania aplikacji
 • generator/projektant tabel
 • generator/projektant kwerend
 • generator/projektant formularzy
 • generator/projektant raportów
 • obsługa makr i modułów

Do obsługi danych

- przeglądanie, sortowanie, filtrowanie

- edycja danych

- wyszukiwanie

- drukowanie

Administrowanie

- import/eksport danych

- złącza dostępu do innych narzędzi

- obsługa replik i pracy w sieci

slide2

obiekty:

 • tabele + relacje
 • kwerendy
 • formularze
 • raporty
 • strony WWW
 • makra (akcja lub zestaw akcji, dla celu automatyzacji zadań)
 • moduły (kolekcja deklaracji, instrukcji i procedur jako nazwana jednostka)
 • pojęcia:
  • tabela, kolumna (atrybut), rekord, pole
  • klucze
  • relacje
  • kreator, widok projektu, widok danych
slide3

Projektowanie tabel

 • typy atrybutów:
  • autonumerowanie (całkowita długa)
  • tekstowy (rozmiar)
  • numeryczny (3 całkowite, 3 rzeczywiste) - format, miejsca dziesiętne
  • data/godzina (system MS) - formaty
  • waluta (specjalny całkowity)
  • logiczny (Tak/Nie)
  • hiperłącze (współpracujące z przeglądarką)
  • obiekt OLE: obraz, arkusz Excel
    • wklejane przez schowek lub wklejane/łączone z plikiem
    • współpracujące z serwerem (programem obsługi)
  • - odnośnik typu lista (generowany kreatorem)
 • inne cechy:
  • klucz (indeks)/nie
  • tytuł (dla formularza)
  • wartość domyślna (wyrażenie)
  • wymagane/nie
  • reguła poprawności (wyrażenie logiczne)
  • tekst reguły sprawdzania
slide4

Klucz i indeks

- jest uporządkowanym wskaźnikiem odnoszącym się do danych w tabeli

- stanowi - jedną lub więcej kolumn tabeli (typu uporządkowanego)

 • klucz podstawowy, główny (primary key) - zapewnia jednoznaczność danych
  • tabela z unikalnym indeksem
  • nie może mieć dwóch wierszy z tymi samymi wartościami w kolumnach będących kluczem
 • indeks – podobnie ale mogą się powtarzać

- zwiększa wydajność systemu - przyspieszenie przetwarzania

- szybszy dostęp do danych

- ułatwia sortowanie (wygodne porządkowanie)

 • klucz obcy (foreign keys)

- kolumna z wartościami klucza podstawowego innej tabeli

- umożliwia wprowadzanie relacji

slide5

Ustawianie kluczy

 • klucz główny
  • - wskazać pole lub pola (z Ctrl)
  • - z menu podręcznego lub Edycja+Klucz podstawowy
 • indeks
  • pole + właściwość + indeksowane = Tak (Duplikaty OK)
 • właściwości wszystkich indeksów
  • - Widok + Indeksy
 • klucze obce
  • - wygodnie wstawiać przez odnośniki
slide6

RELACJE MIĘDZY TABELAMI

Pojęcie

 • dwie tabele w relacji 1:N
  • - tabela nadrzędna i podrzędna
  • - w nadrzędnej atrybut = klucz z podrzędnej
 • więzy integralności - zachowanie poprawności relacji
  • - w podrzędnej można wstawić tylko wartość klucza istniejącego rekordu nadrzędnego
  • - nie można zmienić klucza w rekordzie podrzędnym związanym z nadrzędnym
  • - nie można usunąć rekordu nadrzędnego związanego z podrzędnym
slide7

Ustawianie relacji - związków

 • repertuar tabel (muszą być zamknięte)
 • przeciąganie między atrybutami (od 1 do N)
 • edycja relacji
  • wymuszenie więzów integracji
  • wybór typu sprzężenia (gdy nie ma integracji)
 • wydruk
 • korekta
  • - pokaż tabele (pasek lub menu podręczne)
  • - edycja, dodawanie lub usuwanie
slide8

Ustawianie odnośników między tabelami

 • wartości wpisywane z innych tabel (wg relacji)
  • - gdy autonumer odpowiednik liczba całkowita długa (4 bajty)
 • kreator odnośnika
  • - wartości z tabeli lub kwerendy
  • - wybór tabeli/kwerendy
  • - dostępne pola (wyświetlane w podpowiedzi)
  • - szerokość pól + widoczność klucza
  • - wpisywane pole
 • korekta - zakładka odnośniki
  • - pole kombi + skąd + nr kol. związanej + liczba kolumn
  • - co się wstawia, np. zapytanie SQL
  • - inne parametry
slide9

SORTOWANIE, WYSZUKIWANIE, FILTROWANIE,

Sortowanie

 • proste – wskazanie kolumny + narzędzia (Rekordy + Sortuj)
 • gdy kilka kluczy, muszą być sąsiednie i zaznaczone
 • oryginalny porządek – Rekordy + Usuń filtr/sortowanie

Wyszukiwanie, zastępowanie

 • proste – wskazanie kolumny + narzędzie (Edycja + Znajdź)
 • wzorzec wartości – metaznaki:

? *

# - dowolna cyfra

[znaki] – dowolny ze znaków w środku

[z1 – z2] znaki od .. do

[!z1 – z2] wykluczenie znaków od .. do

"" pusty tekst

Null, is Null – puste (nie) pole

 • zastępowanie wszystkie wartości kolumny innymi – Edycja + Zastąp
slide10

PROSTE FILTRY

- widok arkusza danych lub formularza

- dla jednej tabeli

 • podstawowy - według wyboru lub z wyłączeniem wyboru
 • wskazanie wartości podstawy wyboru (wyłączenia) wierszy
  • (tylko z taką wartością atrybutu)
 • Rekordy+Filtr + wariant fitru
 • Zastosuj/Usuń filtr

- poprawianie jako filtr zaawansowany (siatka QBE)

slide11

według formularza

 • można ustawiać warunki dla kilku kolumn (koniunkcja)
 • wartości wyboru lub relacje
 • warunki - porównania, operatory logiczne, matematyczne, funkcje
 • wynik – Zastosuj filtr
 • przykład: operacje dla klienta nr 2 typu "ods"
 • warunki alternatywne (zakładka lub)
   • operacje dla kwoty > 1000,- lub < 100,-
 • nowy – wyczyść siatkę

- poprawianie jako filtr zaawansowany

slide12

Zapytania QBE

(Query By Example)

 • sposób budowania zapytań (zaawansowane filtry, kwerendy)
 • siatka przykładów wybieranych pól, wprowadzanie obliczeń, uporządkowanie
 • siatka QBE
 • dodawanie/usuwanie pól (ciągnięcie, 2x klik)
 • kryteria - wartości wyboru lub relacje
 • warunki - porównania, operatory logiczne, matematyczne, funkcje
 • powiększenie pola
 • konstruktor wyrażeń (menu podręczne)
 • ustawianie sortowania
 • warunki alternatywne (wiersz lub)
 • przykład: operacje dla konta nr 2 typu "ods" lub "wyp"
slide13

zaawansowanyfiltr

 • może być więcej tabel
 • można ustawiać warunki dla kilku kolumn (koniunkcja)
 • można tworzyć warunki alternatywne dla kolumn
 • przykład: konta dla klienta nr >=2 w walucie USD
slide14

Kwerendy

Istota

 • wybór danych (kolumny i wiersze)
 • łączenie danych z kilku tabel
 • obliczenia na podstawie wybranych danych
 • sortowanie
 • narzędzie – graficzny język QBE (Query by Exemple)
 • podstawa – uniwersalny język SQL (Structured Query Language)

Typy kwerend

 • proste (wybierające) – rekordy, pola + obliczenia + podsumowania
 • krzyżowe – grupowanie w kategorie + podsumowania (np.: dla raportów, wykresów)
 • funkcjonalne:
  • aktualizujące – jednocześnie wiele rekordów ( np. zmiana cen o 5%)
  • dołączające – np. do tabel archiwalnych
  • usuwające – wiele rekordów z kilku tabel naraz
slide15

Kwerendawybierająca

 • kreator - wybieranie kolumn i rekordów w stosunku do jednej lub kilku tabel
 • wskazanie tabeli
 • wybieranie pól – przenoszenie
 • modyfikacja w widoku projektu + QBE
 • przykład: operacje + niektóre pola np.:
  • >data – 10 >(#2004-mm-dd# - 10) lub > date() – 10
 • oglądanie lub poprawianie w SQL (Widok + Widok SQL)
 • praca w widoku projektu – ręcznie w QBE
 • wybieranie tabel (na początku; Kwerenda + Pokaż tabele)
 • wybieranie pól – przenoszenie
 • ustalanie czy pokazywana wartość
 • selekcja rekordów - proste kryteria
 • zaawansowane warunki – konstruuj + konstruktor wyrażeń
 • wynik – arkusz danych (lub później w formularzu)
slide17

SQL:

SELECT klient.nazwisko, plan_kont.waluta, operacja.nr_operacji

FROM plan_kont INNER JOIN ( ( klient INNER JOIN konto

ON klient.nr_klienta = konto.nr_klienta) INNER JOIN operacja

ON konto.nr_konta = operacja.nr_konta )

ON plan_kont.nr_typu_konta = konto.nr_typu_konta

WHERE klient.nr_klienta = 2 AND plan_kont.waluta = "PLZ" ;

można ręczne SQL:

SELECT klient.nazwisko, plan_kont.waluta, operacja.nr_operacji

FROM plan_kont, klient, konto, operacja

WHERE klient.nr_klienta = konto.nr_klienta

AND plan_kont.nr_typu_konta = konto.nr_typu_konta

AND konto.nr_konta = operacja.nr_konta

AND klient.nr_klienta = 2 AND plan_kont.waluta = "PLZ";

slide18

projekt kwerend

 • zerowanie siatki
 • powiększanie pola siatki (Shift+F2)
 • dodawanie sortowania
 • symbol tabela.* - wszystkie pola tabeli
 • można powtarzać niektóre – bez pokazywania, aby dodać do nich inne warunki
 • właściwości pola – domyślne ze struktury tabeli lub można je zmieniać
  • np. format, maska, typ pól obliczeniowych
slide19

Kwerendaparametryczna

 • parametr wyboru w kryterium
 • typ zmiennej w polu siatki lub wyrażeniu/kryterium
 • można wpisać do listy (Kwerendy + Parametry)
 • inaczej - [nazwa] różna od nazw pól
 • pyta się o wartość przed pokazaniem wyniku zapytania
 • kolejność pytań wg listy lub siatki QBE
 • przykład 1: podawane miasto operacji
slide20

przykład 2: podawane daty przedziału operacji

 • wstawiam data_1 i data_2 do listy parametrów, typu data/godzina
slide21

Konstruktor wyrażeń

 • zastosowanie:
  • - reguła poprawności
  • - wartość domyślna
  • - pole wyliczane w formularzu kwerendzie lub raporcie
 • konstrukcja - argumenty, funkcje, operatory, nawiasy
 • stałe - liczby, teksty, daty
  • - same lub w "..." #...#
  • - metaznaki * oraz ? : P?-100, (900)*
 • zmienne - pola z tabel [nazwa pola] lub [tabela]![pole]
 • operatory
  • - arytmetyczne: + - * / \ ^ mod
  • - tekstowe & - konkatenacja
  • - relacji: = (Like) > < >= <= <>
  • between 10 and 25; in( "Nisko"; "Rzeszów"; "Krosno")
  • - logiczne: not, and, or, is null, is not null
 • funkcje – matem., data/godzina, finansowe, tekstowe, konwersji, ...
  • Time() Date(), DateAdd( "m", 1, data )
slide22

Przykłady

 • tekst
  • - Len( [nazwisko] ) > 2
  • - in( "czerwony"; "zielony"; "żółty" )
 • wzrost
  • >50 And <250
 • data
  • < data()
 • > ( data() – #2004-01-01# - 1)*10
slide23

Obliczenia, agregacja (sumy, średnie, zliczenie itp)

 • Pola obliczające
 • dodatkowe pola obliczające – zamiast nazwy wyrażenie (konstruktor)
 • odwołania do innych pól – [pole] lub [tabela]![pole]
 • nazwa pola – nazwa: wyrażenie (właściwość + tytuł)
 • przykład 1: osoba: [imie]&" "&[nazwisko]
 • przykład 2: vat: 22% salda
  • dodaję typ vat-u jako waluta
 • Obliczenia sumaryczne
 • kwerenda wybierająca + w QBE dodać wiersz podsumowania ( )
 • wybrać jedną z funkcji
  • Suma, Średnia, Maks., Min., Ostatni, Pierwszy, Policz, OdchStd, Wariancja
 • przykład
slide24

Kwerenda krzyżowa

 • jak tabela
  • - które pole nagłówkiem wierszy i kolumn
  • - co w środku (np. wartość sumy, średniej)

przykład

 • gdy kilka tabel
  • - najpierw kwerenda (które pola)
  • - wybór typu krzyżowego
  • - ustalenie w wierszu krzyżowe: nagłówek wiersza, kolumny, wartość
  • - sposób liczenia wartości
 • może być kilka składowych wierszy
slide25

FORMULARZE - PRZEGLĄDANIE, EDYCJA DANYCH

- formularz – metoda przeglądania i edycji

- dowolne postaci – np. odpowiadające postaci papierowej w firmie

-kreatory + ręczne projektowanie lub modyfikowanie

 • widoki
 • arkusz danych
 • formularz
 • projekt formularza

format widoku arkusza danychtabeli

- oglądanie podarkuszy (podrzędne) +-(pojedynczo); wszystkie; inne

- ukryj podarkusze / wstaw (dowolnie związany)

-ukrywanie/odkrywanie kolumn

- zmiana kolejności kolumn

- zablokowanie kolumny

- format arkusza

- czcionka

slide26

Format widoku formularzy tabeli – projektowanie

 • autoformularze
  • 1) tabela/kwerenda + wstaw + autoformularz (domyślnie kolumnowy)
  • 2) dowolne autoformularze + wstaw (kolumnowy, tabelaryczny, arkusz danych, inne)
   • tabela + podrzędna – jeden rekord nadrzędny i wszystkie związane podrzędne
   • pole z odnośnikiem typu lista - pokazuje listę i podświetla wartość
   • pole z odnośnikiem do tabeli nadrzędnej – można rozwinąć listę podpowiedzi
 • kreator formularza - prosty
  • tabela + pola
  • układ (kolumnowy, tabelaryczny, ...)
  • styl
  • można modyfikować - formularz + autoformatowanie
 • formularze hierarchiczne - kreator
  • wstawić 2 lub więcej tabel + wybór typu:
   • formularz główny / podformularz (-e)
   • formularz główny / formularz połączony
slide27

formularz główny / podformularz

 • wstawiamy wszystkie pola wszystkich tabel
 • kolejność podporządkowania nadrzędzna/reszta
 • układ podformularze
 • styl + tytuły
 • powstaje formularz i osobne podformularze, widoczne wewnątrz

przykład

 • formularz główny / połączony
 • podobnie, układ podformularze / połączone
 • powstaje formularz i osobne formularze, widoczne w osobnych oknach
 • dodane przyciski otwierania okien podłączonych
slide28

Projektowanie indywidualne

 • dostępne:

- lista pól (Widok+Lista pól)

- paski narzędzi

- przybornik elementów kontrolnych (formantów) np. etykieta, pole tekstowe, przycisk akcji

 • skład formularza - sekcje:

- nagłówek - np. tytuły kolumn, kontrolki

- szczegóły - treść

- stopka - np. data

 • dodawanie pól (elementy kontrolne związane):

- pole tekstowe, listy, pola wyboru, pola combi, pola OLE

- przeciąganie z listy pól – pojedynczo, wiele

- widać pole i etykietę (tytuł)

- można: przesuwać, usuwać, zmieniać rozmiar, wyrównywać, formatować

 • elementy niezwiązane:

- teksty informacyjne

- wyniki obliczeń

- grafiki, linie, prostokąty

 • ustawianie kolejności dostępu:

- klawiszem Tab lub Shift+Tab, w ramach sekcji

- Widok + Kolejność dostępu

slide29

Tabela - edycja – dodawanie, usuwanie, modyfikacja

pełna nawigacja w tabeli/w polu

F2 – przełączenie trybu nawigacja/edycja pola

ikony selektora: aktualny, edytowany, nowy pusty

można edytować tabele powiązane

Ctrl+; oraz Ctrl+: – bieżąca data, czas

Ctrl+' lub Ctrl+" – poprzednia wartość

Ctrl++, Ctrl+- – dodaje, usuwa rekord

Shift+F2 – okno powiększenia pola

Shift+Enter – zapisanie zmian

typowe zaznaczanie danych + kopiowanie, usuwanie (schowek)

z wewnętrznego usuwania, edycji można się wycofać, z rekordu nie

Shift+Enter – zapisanie zmian