mo nosti pr ce u dlouhodob ch u ivatel psychiatrick p e n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Možnosti práce u dlouhodobých uživatelů psychiatrické péče PowerPoint Presentation
Download Presentation
Možnosti práce u dlouhodobých uživatelů psychiatrické péče

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Možnosti práce u dlouhodobých uživatelů psychiatrické péče - PowerPoint PPT Presentation

kort
115 Views
Download Presentation

Možnosti práce u dlouhodobých uživatelů psychiatrické péče

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Možnosti práce u dlouhodobých uživatelů psychiatrické péče Uživatelé zaměstnávájí uživatele o.s.KOLUMBUS

  2. Historie zaměstnávání v KOLUMBUSu • 2001 založení sdružení • 2004 získán zahraniční grant na rozvoj sdružení 1 pracovnice na plný úvazek na 1 rok(profesionálka) • 2005 z dotaci min.zdravotnictví DPP pro uživatele – Pacientští důvěrníci(5 pracovníků) • 2007 zaměstnání na částečný úvazek financování z §78 Zákona o zaměstnanosti(5) a DPP(10) z dotací • 2008 – 11 částečný úvazek až 8 pracovníků(částečná fluktulace vzhledem k diagnoze a ataků onemocnění(celkem se zapojilo 15 uživatelů, DPP(20) celkem se zapojilo cca 40

  3. Zdroje financování • §78 Zákona o zamětnanosti(postupná redukce výše) • Státní dotace, granty samospráv, zdroje z EU • Příspěvek na péči - opatrovanec

  4. Pracovní náplň • Zapojení do projektů např.Pacientští důvěrníci a advokáti, Komunitní plánování, Pacient pomáhá paientovi, Edukační přednášky, Počítačová učebna a další • Péče o opatrovance • Výstavy a prodejní výstavy výtvarných děl uživatelů • Chráněná kancelář – administrativa • Chráněná dílna(grafická dílna, překlady-nové podnikatelské záměry pro vysoko a středoškolsky vzdělané uživatele

  5. Příklady „Dobré praxe“ • Sociální firma – možnost získat dotační tituly • Slovensko – školení Oščadnica

  6. Rizika • Příklad z reportáže TV Prima – 9Kč • Příklad KOLUMBUS – FÚ • Ataky nemoci – možností dalších sankcí

  7. Občanské sdružení KOLUMBUScelorepublikové sdružení úživatelů psychiatrické péče

  8. Děkuji za pozornost • Jan Jaroš • Výkonný ředitel o.s.KOLUMBUS • Mail: jan.f.jaros@seznam.cz • www.os-kolumbus.org