slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková - PowerPoint PPT Presentation

korene
327 Views
Download Presentation

Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: český jazyk Ročník: 6. Téma: Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková Autorka: Mgr. Renata Fialová

 2. Podstatná jména - pomnožná, hromadná a látková 6. ročník Autorka: Mgr. Renata Fialová ZŠ a MŠ – T.G.Masaryka Brodek u Konice

 3. Urči, zda je podstatné jméno v čísle jednotném nebo množném: koberce automobil kuličky počítače motocykl stokoruny prak pomeranč housky kláda

 4. Převeď podstatná jména do množného čísla (plurálu):

 5. Převeď podstatná jména do jednotného čísla (singuláru):

 6. V jakémčíslejsou uvedená podstatná jména? ……… množném………………. Mohou vytvořit tato podstatná jména jednotné číslo? NE

 7. Podstatná jména POMNOŽNÁ: -označují jednu věc množným číslem číslo množné číslo jednotné ta prázdnina ta dveřa ta Vánoce ty prázdniny ty dveře ty Vánoce Podstatná jména POMNOŽNÁ mají pouze tvar množného čísla ................................

 8. V jakémčíslejsou uvedená podstatná jména? ……… jednotném………………. Mohou vytvořit tato podstatná jména množné číslo? Ne

 9. Podstatná jména HROMADNÁ: -označují jednotným číslem více věcí téhož druhu číslo množné číslo jednotné to uhlí to ptactvo to dříví to uhlí to ptactvo to dříví Podstatná jména HROMADNÁ mají pouze tvar jednotného čísla ....................................

 10. ROZLIŠUJ:

 11. Podstatnájména typu: Sůl, voda, káva, voda, mouka, písek, sníh, cukr, pepř… - jsou podstatná jména LÁTKOVÁ Tvarem jednotného čísla označují látku bez zřetele na množství dvě vody dvě kávy

 12. Úkoly pro tebe: 1.Podtrh podstatná jména POMNOŽNÁ: vidle, vidličky, kabáty, lopata, jmeniny, vrátka 2. Podtrh podstatná jména HROMADNÁ: ptáci,trám, vojsko, trámoví, žák, žactvo 3. Podtrhni podstatná jména LÁTKOVÁ: Velikonoce, kamna, mléko, svátek, listí, tvaroh

 13. Na kterém řádku je podstatné jméno HROMADNÉ? boty, náměstí, přísloví, pole, děti šaty, voda, vodstvo, podnebí, žáci doprava, moře, oceány, nábřeží, podhůří Na kterém řádku je podstatné jméno POMNOŹNÉ? povodí, práce, rozpaky, nádraží, knedlíky b) silnice, neštovice, kadeřnice, světlo, průmysl c) vinice, železnice, úplavice, světlice, vánice Vysvětli význam podstatných jmen LÁTKOVÝCH v tvaru množného čísla: • a) Platíme dva čaje. • b) Prosíme dvě zmrzliny.

 14. Dvojné číslo (DUÁL): Existovalo ve staré češtině. Pokud slova „oči“ „ruce“, „nohy“ označují části lidského těla, skloňujeme je v DVOJNÉM ČÍSLE. (stůl) s křivými nohami nejsou části těla (fotbalista) s křivýma nohama části lidského těla

 15. Přiřaď správná podstatná jména: ………………………. s dlouhýma nohama ………………………. s velkýma ušima ………………………. s tenkými ručičkami ………………………. s kovovými nohami ………………………. s odřenýma ručičkama ………………………. s utrženými uchy hodinky děvčátko pes stůl dítě hrnec

 16. Použité zdroje: Literatura: Hauser Přemysl a kol. Čeština hravě Cvičebnice pro 6. ročník základní školy a nižší gymnázium. 1. vydání. Praha: Pansofia 1998. Styblík Vlastimil. Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy. 2. vydání. Praha: Fortuna 1992. Schneiderová Eva. Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa. 1. vydání. Praha: Albatros 2005. Obrázky: http://www.zhubnout.cz/obrazky/voda.jpg[cit. 28. července 2010] http://www.publicdomainpictures.net/pictures/2000/nahled/ 1-1226265697kzA8.jpg[cit. 28. července 2010] http://www.nabytek-hsp.cz/images-goods-cache/5309 _prew_800.jpg[cit. 28. července 2010] http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ordinace.cz/img/text/ zmrzlina_big.gif&imgrefurl=http://www.ordinac[cit. 28. července 2010] http://www.skolakojetice.cz/krouzky/fotbalista.jpg[cit. 28. července 2010]

 17. ZDROJE: http://www.zhubnout.cz/obrazky/voda.jpg http://www.publicdomainpictures.net/pictures/2000/nahled/ 1-1226265697kzA8.jpg http://www.nabytek-hsp.cz/images-goods-cache/5309 _prew_800.jpg http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.ordinace.cz/img/text/ zmrzlina_big.gif&imgrefurl=http://www.ordinac http://www.skolakojetice.cz/krouzky/fotbalista.jpg http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://kvaky.net/upload/caj.jpg&imgrefurl= http://kvaky.net/index.php%3Fr%3D