hospod stv v r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HOSPODÁŘSTVÍ V ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

HOSPODÁŘSTVÍ V ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Základní ukazatelé a informace. Celkové HDP (parita kupní síly) v roce 2007: 199 400 000 000 USD (41. místo na světě) HDP na 1 obyv. (parita kupní síly) v roce 2007: 19 500 USD (40. místo) Růst HDP (rok 2008): 4,2% Průměrná hrubá mzda (rok 2008): 23 144 Kč

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HOSPODÁŘSTVÍ V ČR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn ukazatel a informace
Základní ukazatelé a informace
 • Celkové HDP (parita kupní síly) v roce 2007: 199 400 000 000 USD (41. místo na světě)
 • HDP na 1 obyv. (parita kupní síly) v roce 2007: 19 500 USD (40. místo)
 • Růst HDP (rok 2008): 4,2%
 • Průměrná hrubá mzda (rok 2008): 23 144 Kč
 • Růst reálných mezd (rok 2008): 1,2%
 • Nezaměstnanost (2008): 6%
 • Deficit státního rozpočtu (rok 2009): 38,1 mld. Kč
 • Státní dluh (rok 2009): činí asi 40% HDP (celkem 999,5 miliardy korun, na každého Čecha tak připadá dluh téměř 96.000 korun)
 • Míra inflace (rok 2008): 6,3%
 • České republice v roce 2005 podařilo předstihnout v HDP na 1 obyvatele Portugalsko, první ze „starých“ členských zemí Evropské Unie. Úroveň vyspělých evropských ekonomik by Česká republika mohla podle některých ekonomických prognóz dosáhnout kolem roku 2013.
slide3

SAMOSTATNÁ PRÁCE HOSPODÁŘSTVÍ ČR

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

1945-1989

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

1990-DNES

vnik nových firem na „zelené louce“

snižování energetické náročnosti výroby

rozvoj těžkého průmyslu

útlum nehospodárných výrob

pokles výroby oceli

stagnace potřebního průmyslu

technické zaostávání

příliv zahraničního kapitálu

vývoz výrobků směrem na východ

modernizace výroby

přechod na tržní hospodářství

znárodnění podniků a firem

malá konkurenceschopnost

narušování životního prostředí

útlum hornictví

růst výroby energie v teplených elektrárnách

vyšší spotřeba energie

snížení nepříznivého vlivu průmyslu na životní prostředí

růst počtu zaměstnanců ve službách

privatizace státního majetku

slide4
VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

1945-1989

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

1990-DNES

vnik nových firem na „zelené louce“

snižování energetické náročnosti výroby

rozvoj těžkého průmyslu

útlum nehospodárných výrob

pokles výroby oceli

stagnace potřebního průmyslu

technické zaostávání

příliv zahraničního kapitálu

vývoz výrobků směrem na východ

modernizace výroby

přechod na tržní hospodářství

znárodnění podniků a firem

malá konkurenceschopnost

narušování životního prostředí

útlum hornictví

růst výroby energie v teplených elektrárnách

vyšší spotřeba energie

snížení nepříznivého vlivu průmyslu na životní prostředí

růst počtu zaměstnanců ve službách

privatizace státního majetku

zem d lstv
Zemědělství
 • České zemědělství má dlouhou tradici, přestože je Česká republika zemí spíše industriální. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se zde daří mnoha druhům zeleniny a ovoce a také skotu. 
 • Mezi tradiční zemědělské produkty zemědělské výroby patří: obilí, brambory, cukrová řepa, chmel a víno, ovoce

Půdní fond v ČR

Mapa rozšíření jednotlivých zemědělských typů

Ministerstvo zemědělství

pr mysl a v roba
ČR má dlouhou tradici především těžkého průmyslu - zejména hutnictví a strojírenství související se zásobami nerostných surovin. Velký význam pro hospodářství má také automobilový průmysl, dále gumárenský, zbrojařský, energetický, chemický a spotřební průmysl a další tradiční odvětví, jako například průmysl sklářský a další obory.

Důležité jsou zahraniční investice např. (více zde):

Vstup koncernu Volkswagen do automobilky Škoda Mladá Boleslav.

Jihokorejská automobilka Hyundaiv továrně v Nošovicích na severní Moravě.

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) - obrovská investicí je továrna na výrobu osobních vozů v Kolíně, společný podnik automobilek Toyota, Citroen a Peguot, vyrábí 300 000 aut ročně. Celkové investice dosáhly přes 650 milionů Eur. Automobilka zaměstnává asi 3 500 zaměstnanců.

Japonská společnost IPS Alpha, strategický spojenec Hitachi, Panasonicu a Toshiby oficiálně potvrdila svůj plán vybudovat v České republice továrnu na výrobu LCD displejů v hodnotě více než 2,6 miliardy Kč.

Průmysl a výroba

O jaké výrobky se jedná:

doprava
Doprava
 • Lodní doprava – 300 splavných km, 2 - 5 % objemu vývozů a dovozů.
 • Silniční – celková délka silnic a dálnic

je asi 60 000 km (dálnice asi 1000 km).

 • Železniční - provozováno na 9 513 km železničních tratí, z toho 2997 elekrizovaných. 99% provozují ČD.
 • Letecká – 4 mezinárodní letiště: v Brně, Ostravě, Karlových Varech a největší v Praze, odbaví celkem přes 12 mil. cestujících.
 • Internet a komunikace – internet používá v roce 2007 asi 4,5 mil. lidí (asi 20% domácností).

83% obyvatel využívá mobilní telefon.

samostatn pr ce doprava
Samostatná práce doprava
 • Pomocí jízdního řádu na internetu zjisti dopravní spojení z vašeho města do vašeho krajského města, do hlavního města, nebo do dalšího vybraného města. Zjisti cenu, rychlost spojení, počet přestupů apod.
 • Zhodnoťte hustotu a kvalitu dopravní sítě vašeho okolí.
 • Možná že se chystáš získat řidičský průkaz, co tak si vyzkoušet nějaké tesy…
slu by nev robn slo ka hospod stv
Služby – nevýrobní složka hospodářství
 • Služby po roce 1989 procházejí nejdynamičtějším rozvojem ze všech oboru našeho hospodářství. Kromě služeb klasických se rozvíjí služby nové. Díky tomu roste kvalita a rozvíjí se konkurence. Obecně platí čím větší sídlo tím více služeb – spádové oblasti.

Zdroj: http://www.incoma.cz/

samostatn pr ce slu by
Samostatná práce služby
 • Zhodnoťte strukturu a rozložení sítě služeb ve vašem městě. Chybějí zde některé služby? Je některých nadbytek? Jsou některé nadstandardní?
 • Vymezte spádovou oblast vaší školy, nemocnice, supermarketu?
 • Co říkáte na film: Český sen
v zkum kvart r
Výzkum - kvartér
 • Z minulosti české vědy (aneb dokážeš přiřadit vynález ke jménu vynálezce): Josef Ressel, Prokop Diviš, Otto Wichterle, František Křižík – oblouková lampa, kontaktní čočky, lodní šroub, bleskosvod.
 • Nejdůležitější objevy současnosti:
 • Truvada - dosud nejúčinnější lék proti AIDS
 • Hepsera - lék proti hepatititě B
 • Memrec - počítač ovládaný pohybem očí
 • Automatický přepis mluveného slova
 • Nanospider - technologii pro tkaní nanovláken
 • Sloučenina bránící množení viru HIV
 • Identifikace člověka dle způsobu chůze

NANOSPIDER

MEMREC

zahrani n obchod zo
Zahraniční obchod (ZO)
 • Od roku 1989 dochází k přeorientování ZO z východu na západ.
 • Se zeměmi OECD uskutečňujeme 80% ZO s EU pak 77% ZO (nejvíce Německo, SR, Polsko a Rusko).
 • ČR vyváží: stroje a dopravní prostředky (51%), spotřební zboží (11%), ČR dováží: stroje (40%), chemie a paliva (11%) – nejvíce paliv ze zemí SNS (61%).
 • Ekonomika ČR je tažena exportem především nadnárodních (nečeských) společností, které v ČR mají pouze sídlo.

Více o zahraničním obchodu ZDE.

zdroje
Zdroje
 • http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/crnejspolecnost.php#hospodarstvi
 • http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace
 • http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/
 • http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/souziti-s-prirodou/zemedelstvi-a-chovatelstvi/
 • http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/doprava/
 • http://www.mpo.cz/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska
 • http://www.euroekonom.cz/ekonomika.php
 • http://www.euroekonom.cz/ekonomika-model1.php
 • http://www.mesec.cz/dane-a-stat/deni-v-ekonomice/
 • http://www.zemepis.com/ekg.php
 • http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/teritorialni-informace-zeme/1000540/