viimaste p hikooli ja g mnaasiumi ppe ppekavauuendustega seotud p hilahendus e d soomes l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Viimaste põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendus e d Soomes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Viimaste põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendus e d Soomes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Viimaste põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendus e d Soomes - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Viimaste põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendus e d Soomes. Õppenõustaja Liisa Jääskeläinen. Õppekavaarenduse alane seminar Tallinn 10. - 11.4.2008. Õppekavauuenduse üldised põhjused – sama, mis hetkel Eestis?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Viimaste põhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendus e d Soomes' - kordell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
viimaste p hikooli ja g mnaasiumi ppe ppekavauuendustega seotud p hilahendus e d soomes

Viimastepõhikooli- ja gümnaasiumiõppe õppekavauuendustega seotud põhilahendused Soomes

Õppenõustaja Liisa Jääskeläinen

Õppekavaarenduse alane seminar

Tallinn 10. - 11.4.2008

ppekavauuenduse ldised p hjused sama mis hetkel eestis
Õppekavauuenduse üldised põhjused – sama, mis hetkel Eestis?
 • ühiskondlike uuenduste vajadus – poliitiline surve
 • uus teadusteave → õppeainete kursused
 • seadusandluse uuendumine (mitte ainult haridusalane)
 • rahulolematus õpitulemustega
 • uus arusaam õppimisest
 • uued tehnilised ja muud ressursid
 • uued innovatsioonid
soome ppekavas steemi t htsamad s lmpunktid
Soome õppekavasüsteemi tähtsamad sõlmpunktid
 • Juhtimissüsteem, mis rajaneb seadustes ja õppekava alustes seatud eesmärkidel
 • KOVidel on vastutus ja iseseisev otsustusõigus koolielu korraldamise osas
 • Riigi, KOVi ja kooli tasandi pidev vastastikune mõju
 • Õpetajatel on täita tähtis roll kõikide õppekavaküsimuste lahendamisel kõikidel tasanditel
 • Õppekava on mitte niivõrd produkt, kuivõrd protsess; see omab tähtsat rolli õppeprotsessi arengus
p hihariduse ppekava aluste t htsamad muutused 1970 2004
Põhihariduse õppekava aluste tähtsamad muutused 1970-2004
 • KOVi, kooli ja õpetaja roll; riigi, KOVi ja kooli vaheline koostöö õppekava koostamisel
 • Ühtne põhiharidus
 • Kodu ja kooli koostöö, koostöö teiste osapooltega
 • Kooli tegevuskultuuri, õpikeskkonna ja töötavade tähendus
 • Individuaalse õpiabi, eriõppe ja õpilase heaolu tagamise (oppilashuolto) tähendus
 • Õppekava kui õpetaja töövahend
g mnaasiumi ppekava aluste p hijooned 2003
GÜMNAASIUMI ÕPPEKAVA ALUSTE PÕHIJOONED 2003
 • Põhiväärtused, õpetuse üldhariv iseloom
 • Tegevuskultuuri määratlemine
 • Üleriigiliste läbivate teemade määratlemine
 • Kohustuslike ja süvaõppe kursuste eesmärkide ja õppesisude täpsustamine
 • Kursuste ühised nimetused, koodid ja numeratsioon
 • Õppija toetamine: eritugi, õpilase heaolu, õpetuse korraldus ning kodu ja kooli koostöö
 • Õpilase õppimise hindamise täpsustamine
slide6

Õppekavasüsteemi tasemed

Põhikooliseadus 1998

RN: Riiklikud eesmärgid ja tunnijaotus 2001

Õppekavaalused 2004 (KV)

Õpetajate põhi- ja täiendkoolitus (ülikoolid, Oph, KOVid)

Õppekavad (KOVid, koolid)

Õpikud ja muud materjalid (kirjastajad, Oph)

Õpetamine ja õppimine

slide7

Gümnaasiumi õppekavaalused noortele 2003 ja täiskasvanutele 2004 (KV)

Õpetaja- koolitus (ülikoolid, KV, KOVid)

Õppekava (koolituse korraldajad, gümnaasiumid)

Lõpu- ehk ülikoolieksam +

gümnaasiumi lõputunnistused (diplomid)

Õppematerjalid (kirjastajad, KV)

Õppe- ja kasvatustöö gümnaasiumis

ppekavaaluste koostamisprotsess 2001 2003
Õppekavaalustekoostamisprotsess 2001 - 2003

Koolivalitsus

Juhtiv rühm

21 rühma

koostöö 115 (1/4)

gümnaasiumiga

üldküsimuste rühm

- koosolekud, seminarid

- rühmadesse kuuluvad huvigruppide esindajad

- tagasiside projektidele, selge ajakava

g mnaasiumi ppekava alused dokumendi sisu
Gümnaasiumi õppekava alused – dokumendi sisu
 • Õppekava
 • Gümnaasiumiõppe ülesanne ja põhiväärtused
 • Õppe rakendamine
 • Õpilase juhendamine ja toetamine
 • Õpieesmärgid ja õppesisud
 • Õpilase õppimise hindamine

Lisad (4)

kohaliku ppekava koostamise p him tted
Kohaliku õppekava koostamise põhimõtted
 • Võta arvesse tegevuskeskkond, väärtusvalikud, oskused, eriressursid
 • Kohalik eripära on lisaressurss: loodus ja keskkond, keeleolukord, ajalugu, majandus- ja kultuurielu
 • Kontaktid eri valdkondade spetsialistide vahel – elulähedus, sügavus
 • Koostöö sidusrühmadega – ühiskondlik tähendus, seotus
 • Eesmärgid:
  • vastastike mõjude mitmekesistamine
  • tegevuskultuuri arendamine
  • ressurside paindlik ja tõhus kasutamine
vormistamise viisidest ja struktuurist n iteid peat kist l bivad teemad g mnaasium
Vormistamise viisidest ja struktuurist- näiteid peatükist “Läbivad teemad” (gümnaasium)

Määratlus (eesmärgi kirjeldus, oluline põhiteave)

Läbivad teemad on ühiskondlikult märkimisväärsed õppe- ja kasvatuslikud väljakutsed. Samas aga...

Eesmärgid

Õpilane oskab

 • näha ja analüüsida tänapäeva ilminguid ja tegevuskeskkondi
 • esitada põhjendatud käsitust tulevikust, mille poole püritakse …

Põhisisu

Kõigile gümnaasiumidele ühised …

Juhend õppekava koostajatele (kui on vajadus)