Prawne formy dzia ania administracji publicznej
Download
1 / 8

PRAWNE FORMY DZIALANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. POJĘCIE ADMINISTRACJI-RÓŻNE DEFINICJE. Administracja -( zarząd, zarządzanie) oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAWNE FORMY DZIALANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.' - kordell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Poj cie administracji r ne definicje
POJĘCIE ADMINISTRACJI-RÓŻNE DEFINICJE.

 • Administracja -( zarząd, zarządzanie) oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu.

 • Administracją jest wszystko, co nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości.

 • Najczęściej za administrację państwową uważa się tę z podstawowych form działalności państwa, która polega na organizowaniu bezpośredniej, praktycznej realizacji zadań państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy.

 • Administracja jest działalnością wykonawczo –zarządzającą prowadzoną w państwie przez organy administracji państwowej( rządowej), oraz organy samorządu terytorialnego.


Istota i przedmiot prawa administracyjnego
ISTOTA I PRZEDMIOT PRAWA ADMINISTRACYJNEGO.

 • Prawo administracyjne- to zespół norm regulujących:

  a) strukturę i kompetencje organów administracji publicznej b) stosunki prawne powstające w toku wykonawczo- zarządzającej działalności tych organów.

 • Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy:

  a) przepisy odnoszące się do struktury organów administracji,

  b) przepisy regulujące tok działania organów administracji,

  c) przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw.


Stosunek admiistracyjnoprawny
STOSUNEK ADMIISTRACYJNOPRAWNY.

 • Stosunkiem administracyjnoprawym- jest to stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego.

 • Cechy stosunku administracyjnoprawnego:

  1) jedną ze stron stosunku jest zawsze organ administracji publicznej, wyposażony w uprawnienia władcze, tzw. imperium( drugą strona jest obywatel, przedsiębiorstwo, inny organ administracji itd.)- jest stosunkiem nierównorzędnym(organ administracji określa prawa i obowiązki wzajemne obu stron);

  2)przedmiot stosunku- leży w zakresie kompetencji organów administracji państwowej;

  3)stosunki administracyjnoprawne powstają najczęściej z mocy aktów administracyjnoprawnych pomiędzy organem wydającym akt i adresatem aktu (np. decyzja o przydziale mieszkania), niekiedy z mocy samego prawa( np. obowiązek zgłoszenia się do rejestracji wojskowej), przyczyną powstania stosunku administracyjnoprawnego może być zgłoszenie przez obywatela, ( lub inną jednostkę prawną ) pod adresem organu roszczenia o określone zachowanie się (np. o odszkodowanie za szkody powstałe przy budowie drogi.)


Prawne formy dzia ania administracji
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI.

Znane są następujące formy działania administracji:

a) stanowienie przepisów prawych- aktów normatywnych,

b) wydawanie aktów administracyjnych,

c) zawieranie porozumień administracyjnych,

d) zawieranie umów,

e) prowadzenie działalności społeczno- organizatorskiej,

f) wykonywanie czynności materialno- technicznych.


Klasyfikacje akt w administracyjnych
KLASYFIKACJE AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH.

 • W literaturze przedmiotu spotyka się różne próby, klasyfikacji aktów administracyjnych- przy zastosowaniu różnych kryteriów. Najczęściej dokonuje się następującego podziału aktów administracyjnych:

 • 1.podział według tego do kogo akt administracyjny jest skierowany:

 • - akty zewnętrzne

 • - akty wewnętrzne,

 • - akty skierowane do osób

 • - akty skierowane do rzeczy,

 • 2.podział według treści:

 • -akty konstytutywne,

 • -akty deklaratoryjne,

 • - akty związane

 • - akty uznaniowe.


Wa no aktu administracyjnego
WAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO

 • Przesłankiważności aktu administracyjnego :

  1) Akt administracyjny jest zgodny z przepisami prawa materialnego,

  2) Akt administracyjny wydany został przez właściwy organ,

  3) Akt administracyjny wydany został we właściwym trybie.

  Wadliwość aktu administracyjnego:

  odróżniamy wady istotne i wady nieistotne.

 • Wada nieistotna nie powoduje nieważności aktu administracyjnego, wymaga jedynie uzupełnienia i sprostowania.

 • Wady istotne:

 • akt administracyjny- zawierający wady istotne, jest aktem wzruszalnym,

 • pomimo wady, jest ważny do chwili uchylenia przez organ nadrzędny- akt taki, chroniony jest domniemaniem ważności- taktowany jest jako obowiązujący, aż do chwili uchylenia go przez organ właściwy ( nadrzędny).

 • Organ administracji państwowej – z urzędu, lub na żądanie strony- wstrzymuje wykonanie aktu administracyjnego, gdy zachodzi prawdopodobieństwo że jest on wadliwy.


 • Bibliografia:

 • 1)W. Siuda: Elementy Prawa dla Ekonomistów, Wydawnictwo Naukowe Contact Poznań 2009r.

 • 2)E. Ura i E. Ura :Prawo Administracyjne, Lexis Nexis ,Warszawa 2008r.


ad