gemensam framtid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gemensam Framtid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gemensam Framtid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Gemensam Framtid - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Ö-rådet. Kyrkostyrelsen/AU. Bildarsamfunden. Utvidgad kyrkoledning. Kyrkoledningen. Kansliuppbyggnad. Strategiska inriktningar. Projekt- ledare. Stödfunktioner. 3 fokusområden. Gemensam Framtid. Regionutredningen. Organisation. "Innehållsförteckning". Kyrkostyrelsen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gemensam Framtid' - kordell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gemensam framtid

Ö-rådet

Kyrkostyrelsen/AU

Bildarsamfunden

Utvidgad kyrkoledning

Kyrkoledningen

Kansliuppbyggnad

Strategiska inriktningar

Projekt-

ledare

Stödfunktioner

3 fokusområden

Gemensam Framtid

Regionutredningen

Organisation

inneh llsf rteckning
"Innehållsförteckning"
 • Kyrkostyrelsen
 • Ann-Sofie Lasell, ordförande i KS
 • Arbetsutskott: Ann-Sofie Lasell, PG Persson, Sanna Boij och Per Rydwik
 • Totalt 15 ledamöter i styrelsen
 • Kyrkoledningen
 • Ann-Sofie Lasell, ordförande i KS
 • Lasse Svensson, processledare
 • Anders Marklund, processledare
slide3

Utvidgad kyrkoledning

 • Karin Wiborn, Missionsföreståndare SB
 • Olle Alkholm, Missionsföreståndare SMK
 • Bimbi Ollberg, Biskopens ställföreträdare MK
 • Thord-Ove Thordson, Projektledare GF
 • Patric Forsling, GS equmenia
 • Samt den ”ordinarie” kyrkoledningen
slide4

Regional närvaro

 • Hur skall den nya kyrkans regionala närvaro se ut? Hur skall equmenias organisation se ut? Hur samspelar equmenia och kyrka regionalt? Hur ser framtiden ut för befintliga distrikt? Vilka lärdomar kan man dra av andra organisationers regionala struktur?
 • Gruppen leds av Rune Larsson och består totalt av 17 personer. Ann Westblom har en sekreterartjänst för uppdraget.
 • Rune Larsson, ordf
 • Johan Nilsson, vice ordf.
 • Ann Westblom, sekreterare
slide5

Tre fokusområden

 • På bildarmötet beslutades om en verksamhetsplan med bl.a. tre fokusområden som den nya kyrkan skall arbeta med. Två personer ansvarar för vart och ett av dessa tre fokusområden.
 • Bibel & bön. Ansvariga: Ulla-Marie Gunner och Per Westblom.
 • Uppdraget. Ansvariga: Gunilla Ikponmwosa och Lennart Renöfält.
 • Trovärdigheten. Ansvariga: Inga Johansson och Anders Svensson.
 • Ytterligare medlemmar i samordningsgruppen: Thord-Ove Thordson och Lasse Svensson
slide6

Strategiska inriktningar

 • Vad skall den nya kyrkan göra och prioritera i det lite längre perspektivet? Detta arbetar en arbetsgrupp med. Till sin hjälp har den fyra inriktningsgrupper som arbetar med prioriteringar inom olika områden.
 • Ansvarig: Elisabeth Lindgren
 • Ledare för inriktningsgrupperna: Els-Marie Carlbäcker, Anders Marklund, Helen Åkerman och Per Westblom.
 • Ytterligare medlemmar i projektgruppen: Thord-Ove Thordson, Patric Forsling och Lasse Svensson.
slide7

Kansliuppbyggnad

 • Med syfte att den nya organisationen skall vara i full funktion och ”all” verksamhet övertagen sommaren 2012 byggs ett kansli och en organisation upp.
 • Etableringsfunktionen (Struktur AB) leder arbete i grupper med sikte på etablering av stödfunktionerna.
 • En arbetsgrupp är tillsatt för att påbörja arbetet med organisationsuppbyggnad och lärande i frågan.
slide8

"Ö-rådet"

 • Ö-rådet ersätter det gemensamma presidiemötet. Här möts bildarsamfundens, equmenias och Gemensam Framtids ordföranden och chefstjänstemän.
 • Ordförande och sammankallande är Ann-Sofie Lasell
 • Gruppen möts ca tre ggr per termin
slide9

Ytterligare frågor som är på gång:

 • Församlingsstadgar
 • Kyrkoledarfrågan
 • Namnfrågan
 • Samtal SvK
 • "Teologisk verkstad"
 • M fl.