dyskoteka disco wy szy wymiar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR” - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR”. Dyskoteka Wyższy Wymiar znajduję się w samym centrum Katowic. Oprócz dobrej muzyki można się dobrze pobawić w różnego typu imprezach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR”' - korbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dyskoteka disco wy szy wymiar
Dyskoteka – Disco ”WYŻSZY WYMIAR”

Dyskoteka Wyższy Wymiar znajduję się w samym centrum Katowic. Oprócz dobrej muzyki można się dobrze pobawić w różnego typu imprezach.

Die Disco „Wyższy wymiar” befindet sich im Zentrum von Kattowitz. Ausser guter Musik kann man sich toll in verschiedenen Veranstalltungen amüsieren.

klub muzyczny musikclub piramida
Klub muzyczny - Musikclub ”PIRAMIDA”

Klub mieści się w Chorzowie tuż przy stadionie Śląskim. To jeden z najnowocześniejszych i największych klubów w Polsce. W środku panuje iście egipski wystrój.

Der Club befindet sich in Chorzów in der Nähe des Schlesischen Stadions. Es ist einer der modernsten und grässten Clubs in Polen. Das Innere ist im ägyptischen Stil eingerichtet.

muzeum chleba
Muzeum Chleba

Muzeum znajduję się w Radzionkowie. Jest to jedyne takie muzeum w Polsce. Zgromadzone zostały w nim eksponaty, zbierane przez wiele lat, wszystko co służyło wykonaniu chleba. Zwiedzający mogą na miejscu własnoręcznie uformować pieczywo i je upiec.

das brotmuseum
Das Brotmuseum

Das Museum befindet sich in Radzionkowo. Es ist das einzige derartige Museum in Polen. Hier werden die, viele Jahre lang gesammelten, Eksponate gezeigt - alles, was dazu diente, ein Brot zu backen. Die Besucher können an Ort und Stelle eigenhändig das Brot formen und backen.

wojew dzki park kultury i wypoczynku
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

Największy w Europie park miejski, gdzie na 600 hektarach zlokalizowano m.in.: Ogród Zoologiczny, Stadion Śląski, Wesołe Miasteczko, Planetarium, Rosarium, kolejki linową i wąskotorową, Górnośląski Park Etnograficzny oraz liczne restauracje i kawiarnie.

vergn gungspark
Vergnügungspark

Der grösste Stadtpark in Europa, wo sich auf 600 Hektaren u. a. ein Zoogarten, das Schlesische Stadion, ein Vergnügungspark, ein Planetarium, ein Rosengarten, eine Seilbahn, eine Schmalspurbahn, der Oberschlesiche Ethnographiepark und zahlreiche Restaurants und Cafes befinden

kopalnia zabytkowa rud srebrono nych
Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych

Kopalnia znajduje się w Tarnowskich Górach.

Rozległy labirynt podziemnych chodników i wyrobisk pokopalnianych, częściowo zalanych. Trasa turystyczna o długości 1700 m, w tym odcinek 270 m pokonywany łodziami.

Na terenie przylegającym do kopalni znajduje się skansen maszyn parowych.

kopalnia zabytkowa rud srebrono nych1
Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych

Die Silbererzgrube von historischem Wert befindet sich in Tarnowskie Góry.

In dieser Grube gibt es viele unterirdische Strecken und Gruben, die teilweise überschwemmt wurden. Durch die touristische Strecke (1700 m), mit einerAussenstrecke von 270 m, kann man mit Booten fahren.

Auf dem Grubegälende befindet sich ein Dampfmaschinenmuseum.

skansen g rniczy kr lowa luiza
Skansen Górniczy Królowa Luiza

Zespół zabytkowych obiektów kopalnianych z czynną maszyną parową z 1915 r. i wieżą szybową. Możliwość zwiedzania podziemnych chodników i wyrobisk z początku XIX wieku, jazdy podziemną kolejką oraz pokaz pracy zabytkowych i współczesnych maszyn górniczych.

das bergbaufreilichtmuseum der k nigin luise
Das Bergbaufreilichtmuseum der Königin Luise

Der Komplex von den Grubengebäuden mit Dampfmaschine wurde 1915 gebaut. Erist ständig in Betrieb undhat einen Turmschacht.

Man hat die Möglichkeit unterirdische Strecken und Gruben, die aus 19 Jahrhundert stammen, zu besichtigen, mit der unterirdischen Bahn zu fahren und sich anzusehen, wie die alten und die modernen Bergbaumaschinen funktionieren.

centrum nurkowe orka
Centrum nurkowe „Orka”

Centrum znajduje się w Jaworznie. Ośrodek sportów podwodnych zlokalizowany w zalanych wyrobiskach kopalni dolomitu, gdzie dodatkową atrakcją są zatopione na dnie koparki.

tauchzentrum orka
Tauchzentrum„Orka”

Dieses Zentrum befindet sich in Jaworzno.

Der Komplex von den Unterwassersportarten befindet sich in den überschemennten Gruben der Dolomitengrube.

Zusätzliche Atraktion in dieser Grube sind auf dem Boden gelegene überschwemmte Bagger.

dolomity sportowa dolina
Dolomity Sportowa Dolina

Nowoczesny ośrodek sportowy położony w Bytomiu w centrum aglomeracji górnośląskiej z całoroczną trasą narciarską, parkiem dla snowboardzistów, torem dla quadów i saneczkarzy, trasami dla rowerów górskich.

das sporttal dolomity
Das Sporttal „Dolomity”

Ein moderner sportlicher Komplex, der sich in Bytom, im Zentrum des schlesischen Balungsgebietes befindet.

Es gibt dort ganzjährig eine Skistrecke, einen Park für Snowboarder, einen Quad- Rodelplatz und eine Montainebikestrecke.

park wodny
Park Wodny

Park Wodny w Tarnowskich Górach jest jedną z największych atrakcji sportowo-rekreacyjną w regionie. Obiekt zatrudnia doświadczonych ratowników oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską, gotową udzielić fachowych porad swoim gościom.

aquapark
Aquapark

Der Aquapark in Tarnowskie Góry ist eine der grössten Sport- und Rekreaationsatraktionen der Region.

In diesem Gebäude wurden viele qualifizierte Rettungschwimmer und Schwimmlehrer eingestellt, die den Besuchern ausgezeichneten fachlichen Rat geben koennen.

kino imax
Kino IMAX

Das IMAX- Kino Kattowiz in gehoert zu den modernsten Kinos der Welt. In diesem Kino wurde eine 3D Technologie instaliert. Das Kino hat 398 Plätze für 2D- Filmdarstellungen und 358 Plätze für 3D- Filmproduktionen.

Kino IMAX Katowice, należy do najbardziej nowoczesnych kin IMAX na świecie. Wykorzystana została tu technologia IMAX 3D. Kino ma 398 miejsc przy projekcjach filmów dwuwymiarowych i 358 miejsc przy projekcjach trójwymiarowych.

opera l ska die schlesische oper
Opera Śląska – Die schlesische Oper

Opera Śląska ma siedzibę w Bytomiu. Jest znana i podziwiana w Polsce jak i za granicą. Opera posiada ponad 500 miejsc na widowni.

Die Schlesische Oper befindet sich in Bytom. Sie ist in ganz Polen und über seine Grenzen hinaus bekannt. Die Oper hat über 500 Plätze fuer Besucher.

charakterystyka fizyczno geograficzna wy yny l skiej
Charakterystyka fizyczno-geograficzna Wyżyny Śląskiej

Wyżyna Śląska stanowi zachodnią część Wyżyny Małopolskiej. Rozciąga się miedzy górną Odrą na zachód, Kotliną Oświęcimską na południe i krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschód. Wyżyna Śląska stanowi tektoniczną nieckę wypełnioną piaskowcami i łupkami paleozoicznymi zawierającymi ogromne pokłady węgla kamiennego. Na tych utworach zalegają skały triasowe, których odporniejsze serie tworzą niezbyt wysokie podługowate garby i wyniosłości. Najlepiej wykształcony to: piaskowcowy Grzbiet Woźnicki, ciągnący się z pn. -wsch. (od Kluczborka do Zawiercia) oraz dolomitowy z zach. na wsch. tzw. Garb Tarnogórski. W kierunku zachodnim i południowym opadają one krawędziami ku obniżeniom utworzonym w mniej odpornych łupkach. Margle i wapienie triasu zawieraj znaczne złoża cynku i ołowiu, eksploatowanie głównie w rejonie Bytomia i Olkusza, poza tym stanowią cenny surowiec dla przemysłu materiałów budowlanych.

slide20
W południowej części Wyżyny Śląskiej występują izolowane grupy wzniesień, zbudowane

z opornych piaskowców karbońskich i pokrytych utworami mioceńskimi. Obniżenia Wyżyny Śląskiej są pokryte częściowo piaskami pochodzenia lodowcowego oraz rzecznego, zwłaszcza tereny nad Małą Panwią oraz na wschód wzdłuż górnej Warty i w rejonie Olkusza, gdzie zajmują pow. ok. 28 km kwadratowych, osiągając miąższość do 50m.

Na trasie przepływu Białej Przemszy znajduje się Pustynia Błędowska – największe

w Europie pole luźnych piasków. Postępuje jej zarastanie w wyniku wprowadzenia tam roślin wydmowych, np. mikołajka nadmorskiego.

Piaski z Pustyni Błędowskiej są eksploatowane jako materiały posadzkowe dla kopalń. Wyżyna Śląska, podobnie jak cała Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie stosunki klimatyczne pozostają w silnym związku z czynnikami cyrkulacyjnymi.

Specyficzne położenie wyżyny otwartej od zachodu, północy i wschodu, a częściowo również od południa (Brama Morawska), powoduje że na jej terytorium krzyżują się wpływy różnorodnych mas powietrza (morskiego, kontynentalnego, a także arktycznego i zwrotnikowego). Na terenie tym dominują wiatry z sektora zachodniego, czyli polarno - morskie, które stanowią 65% ogółu wiatrów. W miarę przesuwania się na wschód wyżyny wzrasta udział wiatrów wschodnich - polarno - kontynentalnych, stanowiących 30% wszystkich wiejących wiatrów. Dominują wiatry słabe o prędkości poniżej 2 m/s (40-50% ogółu wiatrów).Z różnymi masami powietrza wiąże się występowanie frontów atmosferycznych. Wśród nich dominują fronty chłodne, które stanowią ponad połowę wszystkich przechodzących tutaj frontów i występują dwukrotnie częściej niż fronty ciepłe.Ważnym czynnikiem pogodowym i klimatycznym jest zachmurzenie. Obszar Wyżyny Śląskiej nie wyróżnia się pod względem zachmurzenia od innych rejonów kraju, a roczny stopień zachmurzenia wynosi 65%. Zachmurzenie charakteryzuje się dużą zmiennościąw ciągu roku, najmniejsze notuje się najczęściej w końcu lata ( sierpień, wrzesień), a największe w grudniu, listopadzie oraz styczniu. W przekroju terytorialnym największy stopień zachmurzenia cechuje obszar GOP-u.Wartość promieniowania całkowitego i usłonecznienia są na Wyżynie Śląskiej na ogół niższe niż na obszarze kraju. Szczególnie na obszarze GOP-u. Średnie roczne wartości usłonecznienia wahają się od 1300 do 1400 godzin.Stosunki termiczne Wyżyny Śląskiej są uwarunkowane przede wszystkim dopływem określonych mas powietrza, natomiast ich zróżnicowanie przestrzenne jest związane z rzeźbą terenu. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7 C do 8 C z wyraźnym stopniowym obniżaniem się jej wartości w kierunku północno - wschodnim. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ( od 17 do 18 C),z kolei najchłodniejszym styczeń (od -2 do -3 C). Charakterystyczną cechą są zmiany termiki między obszarem silnie uprzemysłowionym a otaczającymi terenami, gdzie temperatura jest średnio o 1 C wyższa. Charakterystyczna jest tu również duża roczna amplituda temperatur, wynosząca maksymalnie 21 C.

slide21
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych na Wyżynie Śląskiej waha się w granicach 700-800mm. W porównaniu ze średnią Polski (około 600mm) jest to wartość wyższa, na co wpływa ośrodek miejsko-przemysłowy wskutek emisji do atmosfery znacznej ilości energii cieplnej, stanowiącej aktywne jądra kondensacji. Maksimum opadów występuje na tym obszarze przeważnie w lipcu i sierpniu, a minimum w styczniu. Liczba dni z opadem śnieżnym stanowi średnio 34 % ogólnej liczby dni z opadem atmosferycznym, wynoszącej 165 dni. Ważną cechą klimatu jest duża ilość dni z pogodą mglistą, do czego w znacznej mierze przyczynia się zadymienie obszaru. Wyżyna Śląska wg regionalizacji E. Romera z 1949 r. należy do krainy klimatycznej Śląsko - Krakowskiej, do typu klimatu Wyżyn Środkowych. Z kolei wg R. Gumińskiego z 1948 r., wchodzi w skład dzielnicy częstochowsko – kieleckiej.

Gleby w północnej części Wyżyny Śląskiej są dosyć urodzajne, na pozostałym terenie głównie polodowcowe – piaszczyste oraz gliniaste.

Większa część Wyżyny Śląskiej leży na wododziale rzek: Odry i Wisły, stad jej zasoby wód powierzchniowych są niewielkie. Tu biorą początek, płynące do Odry – Mała Panew, Kłodnica i Ruda, oraz dopływy Warty – Liswarta i Prosna. Pd. – wsch. część Wyżyny Śląskiej jest odwadniana do Przemszy i z nią do Wisły.Wyżyna Śląska jest najsilniej uprzemysłowioną krainą geograficzną w Polsce. Znajduje się tu też największe skupisko ludności. Średnia liczba zaludnienia wynosi 2 000 osób na 1 km2.

Prawie każdy dorosły człowiek porusza się po swoim mieście samochodem, a wiemy przecież, że podczas jazdy wydobywa się szkodliwy dla człowieka i środowiska naturalnego ołów. Na Śląsku znajdują się największe w Polsce i jedne z największych w Europie zasoby węgla kamiennego. Z tego też powodu jest tu wiele kopalń trudniących się ich wydobyciem.

Do niedawna wydobywano tu też rudy cynku i ołowiu oraz rudy żelaza.

Węgiel ze Śląska jest eksportowany zagranicę, ale jego wydobycie z głębi Ziemi przynosi ogromne straty dla naszego środowiska. Zdecydowana większość kopalń nie ma środków finansowych na przystosowanie się do wymogów stawianych przez Unię Europejską dotyczących ochrony środowiska. Wyjątkowo ważną funkcję pełni transport, szczególnie towarowy.

Przewozy pasażerskie są tu także największe w kraju. Wyżyna Śląska jest regionemo największej gęstości sieci kolejowej i drogowej w Polsce, a także pełni ważną rolę w komunikacji międzynarodowej. Główną przyczyną tak dużego ruchu komunikacyjnego jest przewożenie i transportowanie surowców wydobywczych. Według przepisów polskich, dopuszczalny poziom hałasu na terenie chronionym waha się dla pory dziennej w granicach 40-60 dB, a dla pory nocnej 30-50 dB. Na Śląsku granice te są często łamane ze względu na duży ruch samochodowy i kolejowy, a także maszyny pracujące w wielkich przedsiębiorstwach przemysłowych. Powietrze na Wyżynie Śląskiej jest bardzo zanieczyszczone i konieczna jest jego poprawa. Jednak ochrona środowiska jest rzeczą bardzo drogą i pozwolić na nią mogą sobie tylko bogate kraje, do których Polska jeszcze nie należy. Pod względem gospodarki Wyżyna Śląska jest najlepiej rozwiniętą krainą geograficzną w Polsce, natomiast patrząc na zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza należy do obszarów gdzie środowisko jest najbardziej zatruwane i niszczone.

geographie kurz gefasst
Geographie – kurz gefasst

Die schlesische Hochebene ist ein Teil der Małopolsko Hochebene. Sie ist sehr reich an Steinkohle. Außerdem gibt es viele weitere Rohstoffe, wie Zink, Blei und Kalksandstein, die für die Bauindustrie sehr wertvoll sind.

Auf der Strecke des Flusses „Biała Przensa“ liegt die Biędowska Wüste- das größte Feld loser Sandböden in Europa.

Die schlesische Hochebene hat ein gemäßigtes Klima. Die spezifische Lage verursacht, das Auftreten verschiedener Luftmassen, wie zum Beispiel Meeresluft, Kontinentalluft und arktische Luft.

Die schlesische Hochebene ist das am stärksten industrialisierte Gebiet in Polen. Auch ist die Bevölkerungsdichte mit 2000 Menschen pro qkm hier am höchsten. Die Masse an Kohlressourcen lässt die Region zu einer der grössten Kohleabbaugebiete in Europa werden. Es gibt viele Bergwerke, die besichtigt werden können. Die Kohle wird zu einem großen Teil ins Ausland exportiert. Daher ist auch das Transportwesen (vor allem Warentransport) sehr bedeutsam für die Region Schlesien. Das Bahn- und Straßennetz in hier am dichtesten.

Einerseits ist die schlesische Hochebene im Bezug auf die wirtschaft sehr hoch entwickelt, jedoch verursacht die Industrie leider eine relativ hohe Luftverschmutzung.

spiritual capital of poland cz stochowa
Spiritual capital of Poland - Częstochowa

Often called the spiritual capital of Poland, Częstochpowa attracts pilgrims and tourists from the whole world, who flock to the Marian shrine located in the Pauline monastery on Jasna Góra (Bright Mountain). The Chapel of the Miraculous Picture contains the icon of the Virgin Mary with the Christ child known as the Black Madonna which pulls in millions of pilgrims every year. The monastic museum is full of art pieces and votive offerings. From Częstochowa, tourist can continue through the Kraków – Częstochowa Upland, suitable for hiking, climbing, biking and horseback riding. Pope Jan Paweł II visit Częstochowa Jasna Góra (Bright Mountain) 6 time in:1979, 1983, 1987, 1991, 1997, 1999.

In 2005 year we was celebrate 350th defence Jasnej Góry (Bright Mountain).

trail of the eagles nests
Trail of the Eagles’ Nests

Trail of the Eagles’Nests is one popular route excursion.

This trail to lead from: Częstochowa via Ojcowski national park, Piaskową Skałę, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilicę, Podzamcze, Potok Złoty, Bobolice, Podlesie, Bydlin, Rabsztyn, Mirów, Ostrężnik to Kraków.

It name origin from castle longways this trail, erection on steep rock limestone alike eagles’ nests.

Trail to consist mostly ruins of a castle and watch-tower. The Jurassic landscape is dotted with ruins of medieval castles and such natural attractions as island mountains, rocky hills, caves and ravines and karst springs. Diverse fauna and flora. The hiking trail is accompanied by paths for bikers and horsemen.

silesia city centre
Silesia City Centre

Das Silesia City Centre befindet sich auf dem Weg nach Chorzów wurde im November 2005 eröffnet und ist eines der größten Einkuafszentren in Polen. Von Klamotten bis Essen gibt es dort all, was das Herz begehrt.

silesia city center
Silesia City Center

The Silesia City Centre is located on the way to Chorzów. It opened in november 2005 an is one of the biggest shoping mals in Poland. From clothing to food you can find everything there.