Yen do an anem s ne yakla imda yen l kler
Download
1 / 47

YENİDOĞAN ANEMİSİNE YAKLAŞIMDA YENİLİKLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 360 Views
 • Uploaded on

YENİDOĞAN ANEMİSİNE YAKLAŞIMDA YENİLİKLER. Prof Dr Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı. SUNU İÇERİĞİ. Giriş Prematüre anemisi Anemiye yaklaşım Transfüzyon Anemiyi –transfüzyonu azaltıcı önlemler- Eritropoietin Demir tedavisi. ANEMİ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YENİDOĞAN ANEMİSİNE YAKLAŞIMDA YENİLİKLER' - konane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yen do an anem s ne yakla imda yen l kler

YENİDOĞAN ANEMİSİNE YAKLAŞIMDA YENİLİKLER

Prof Dr Nejat Narlı

Çukurova Üniversitesi

Neonatoloji Bilim Dalı


Sunu er
SUNU İÇERİĞİ

 • Giriş

 • Prematüre anemisi

 • Anemiye yaklaşım

  • Transfüzyon

  • Anemiyi –transfüzyonu azaltıcı önlemler-

  • Eritropoietin

  • Demir tedavisi


ANEMİ

Eritrosit kitlesinin doku oksijen gereksinimini karşılayamaması

 • Hb ya da Htc’nin postnatal yaşa göre 2 SD ↓

 • Neonatal aneminin etyolojisi:

  • Kan kaybı

  • Azalmış üretim

  • Artmış ertrosit yıkımı


Premat re anemisi
Prematüre anemisi

4-10. haftalarda ortaya çıkar

 • 1200-1400 gr:…………. Hb: 8-10 g/dl

 • >1200 gr……………………Hb: 6-9 g/dl

  1-Yetersiz eritrosit üretimi

  2-Eritrosit ömrünün kısa olması

  3-Kan kaybı


Premat re anemisi1
Prematüre anemisi

1-Yetersiz eritrosit üretimi


Premat re anemisi2
Prematüre anemisi

2-Eritrosit ömrünün kısa olması

 • İntrasellüler ATP, karnitin, enzim aktivitesi ↓

 • -Lipid peroksidasyona hassasiyeti ↑

 • -Hücre membran fargmantasyona hassasiyeti ↑


Premat re anemisi3
Prematüre anemisi

3-Kan kaybı

-Kordonun erken klemplenmesi

-Tetkik için sık kan alınması:

-Total kan volumunun %5-10’nun kaybı

-PM bebeklerde ilk 2 hafta flebotomi %10-30 (10-25ml/kg/hafta)

Yenidoğanlarda

Tetkik için ilk hafta alınan kan: 0.9-39 ml

İlk 4 hafta yapılan kan transfüzyonu : 33.3 ml/kg)

Madsen A et al. Scand J ClinLabİnvest 2000; 60: 125-32.


Anemiye yakla mda yenilikler
Anemiye yaklaşımda yenilikler

 • Transfüzyon

 • Anemiyi –transfüzyonu azaltıcı önlemler-

 • Eritropoietin

 • Demir tedavisi


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım

 • <1000 gr bebeklerin transfüzyon gereksinimi

  • İlk 2 hafta %50

  • Taburcu olmadan önce %80


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m1
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım

Kan transfüzyonu riskleri

 • Enfeksiyon

 • Eritropoiezin baskılanması

 • Graft versus host hastalığı

 • Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı

 • Transfüzyon ilişkili dolaşım yüklenmesi

 • Antikoagülan veya koruyucu maddelerin toksik etkileri

 • Eritropiezis ve EPO düzeyini ↓

 • NEC

  Mally P et al. Am J Perinatol. 2006 Nov;23(8):451-8. Epub 2006 Sep 28.


Transf zyon
Transfüzyon

İLKE

Yenidoğana kısıtlı transfüzyon


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m2
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım

Transfüzyon kararı

!!Hematokrit düşüş hızı (Akut&Kronik anemi)

 • Hematokrit değeri

 • Solunum desteği gereksinimi

 • Anemi ile artan semptomların varlığı

  • Taşikardi

  • Yetersiz kilo alımı

  • Apne veya bradikardi ataklarının artması

  • Oksijen gereksiniminin arttığı durumların varlığı

  • Bronkupulmonerdisplazi

  • Hızlı büyüme

  • Kardiyak disfonksiyon


Tranf zyon
Tranfüzyon

 • Transfüzyona karar verirken hangi ölçütler?

 • Hedef Hb/Htc eşik değer?


Grade
GRADE

Grading of RecommendationsAssesmentDevelopment & Evaluation(GRADE)

Kanıta dayalı girişim/Tedavide:

KANIT KALİTESİ: A:Yüksek, B: Orta C: Düşük D:Çok düşük

ÖNERİ GÜCÜ:

1-Güçlü:

2-Zayıf:

Guyatt G et al. BMJ 2008; 336:924–926

Guyatt G et al. BMJ 2008; 336:995–998.

Guyatt G et al. BMJ 2008; 336:1049–1051.

Jaeschke R et al. BMJ 2008; 337:327–328.


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m3
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım

Prematüre anemisinde farklı Htc değerlerinde birbirini izleyen 3 çalışma grubu bulunmakta

I-Bifano EM. Et al. Pediatric Research 2001; 49:311A.

Bifano, EM et al. Pediatric Research 2002; 51:325A.

II-Bell, et al. Pediatrics 2005; 115:1685.(IOWA study)

III-Kirpalani et al. PINT study. J Pediatr 2006; 149:301.

Whyte RK et al. Pediatrics 2009; 123:207.


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m4
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım

 • 1000 gr altı 50 ADDA bebekte %32 grup ile %30 grup karşılaştırılmış:

  • Postmenstrual 36. haftada kilo artışı , ventilatörde kalış ve hastanede yatış süreleri arasında fark saptanmamış.

  • 1. yılda kilo ve baş çevreleri benzer bulunmuş, nörogelişimsel sonuçlar arasında farklılık saptanmamış,

   Kısıtlı transfüzyon önerilmekte

   IBifano EM. Et al. Pediatric Research 2001; 49:311A.

   Bifano, EM et al. Pediatric Research 2002; 51:325A.


Iowa al mas
Iowa çalışması

Kısıtlı transfüzyon grubu & Liberal grup karşılaştırılmış

 • 100 PM bebek (500-1300 gr)

 • Liberal grup daha fazla transfüze edilmiş: (5.2 4.5)&(3.3  2.9)

 • Donör sayılarında istatistiki farklılık yok

 • Kısıtlı grupta intraparankimal beyin hemorajisi, PVL, apne atakları daha fazla görülmüş

  Bell EF et al. Pediatrics. 2005 Jun;115(6):1685-91.


Pint premature infant in need of transfusion al ma grubu
PINT (Premature infant in Need of Transfusion) çalışma grubu

 • 450 ADDA bebek

 • 3 ülkede 10 merkez

 • İlk 48 saatteki <31 hf altındaki bebekler

  • Kısıtlı transfüzyon grubu; Hb : 7.5-11.5 (ort: 8.3)

  • Liberal transfüzyon grubu; Hb: 8.5-13.5 (ort: 11)

   Kirpalani et al. PINT study. J Pediatr 2006; 149:301


Pint grubu
PINT grubu grubu

 • Liberal gruptaki fazla transfüzyonun istatistiki farkı yok (4.9 & 5.7)

 • Kısıtlı grup daha az donörden transfüze edilmiş

 • Taburcu edilirken aralarındaki Hb değeri farksız iken liberal grupta 28. gün daha yüksek

 • Ölüm, ROP, BPD, Beyin zedelenmesi. İstatistiksel fark yok, ancak USG ile izlenen beyin parankim hasarı kısıtlı grupta daha fazla (%74&%69.7)

  Kirpalani et al. PINT study. J Pediatr 2006; 149:301


Pint grubu1
PINT grubu grubu

451 olgunun 430’unun alındığı izleyen çalışmada;

düzeltilmiş 18-21. aylarda:

-Ölüm, ciddi nörolojik komplikasyonlar (CP, kognitif gecikme, ciddi görme veya işitme kaybı) açısından iki grup arasında bir fark saptanmamış

-Post hoc analizleri- ile; kısıtlı transfüzyon grubunda mental gelişim skoru 85’in altında olanların sayısının daha fazla olduğu saptanmış

Whyte RK et al. Pediatrics 2009; 123:207.


Her iki çalışma için ÖNERİ GÜCÜ: ZAYIF grubu

Yenidoğanda risk ve yarar arasındaki optimal denge gözetildiğinde, transfüzyonda alınacak minimal Hb veya Htc değeri (eşik değer) kesin bilinmemektedir

Ohis R. UpToDate. 2010. www. uptodate.com


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m5
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım grubu

Transfüzyon belirteçleri

 • Hb, Htc, Ret

 • Oksijenizasyon: Oksijen tüketimi

 • Ekokardiyografi

 • Biyokimyasal: Serum laktat, plazma EPO, vasküler endoteliyal growth faktör


I yyb de eritrosit transf zyonuna ak lc yakla m6
I. YYBÜ’de eritrosit transfüzyonuna akılcı yaklaşım grubu

Transfüzyon belirteçleri

 • Total vücut eritrosit kitlesi

 • Barsak pH’sı

 • Yakın infrared spektroskopi

 • Dikey polarizasyon spektral görüntü

  • Fonksiyonel kapillerdansite

  • Damar çapı

  • Eritrosit hızı ve akımı


TRANSFÜZYON KARARI grubu

Hastanın durumu

+

Transfüzyonun yararı zararı

+

Transfüzyon Kılavuzu


Strauss RG. Transfusion grubu2008; 48: 209-217.


2009 grubu


Transf zyon kilavuzu
TRANSFÜZYON KILAVUZU grubu

Hematokrit ≤ %35 / Hemoglobin ≤ 11 gr/dL

Orta veya ciddi mekanik ventilasyon gereksinim olan bebekler [ (MAP>8 cm H2O ve FiO2>0.40) ]

2-4 saatlik sürede 15 ml/kg eritrosit süspansiyonu

Hematokrit ≤ %30/ Hemoglobin ≤ 10 gr/dL

Minimal solunum desteğine gereksinim duyan bebekler (Herhangi bir mekanik ventilasyon ya da CPAP (ET veya nazal CPAP) ≥6 cm H2O ve FiO2> 0.40 )

2-4 saatlik sürede 15 ml/kg eritrosit süspansiyonu

Ohis R. UpToDate. 2010. www. uptodate.com


Transf zyon kilavuzu1
TRANSFÜZYON KILAVUZU grubu

Hematokrit ≤ %25 / Hemoglobin ≤ 8 gr/dL

Mekanik ventilasyona gereksinim olmayan fakat oksijen desteği ya da CPAP alan FiO2=0,40 olan ve aşağıdakilerden bir ya da daha fazlasına sahip olan bebekler:

Taşikardi (>24 saat) (kalp hızı >180/dk) veya takipne (solunum sayısı >80/dk)

Nazal kanül akımında ≥ 4 kat artış (örneğin: ¼ L/dk dan 1 L/dk ya çıkması)

Uygulanan FiO2 ≥ 0.10 artış (Hood, nazal CPAP veya kanül yolu)

≥ 100 kcal/kg/gün alırken, önceki 4 günlük izleminde <10 gr/kg/gün kilo alımı

Tedavi dozunda metilksantinleri alırken, apne ve bradikardi ataklarının artması

Hematokrit ≤ %20 / Hemoglobin < 7 gr/dL

Asemptomatik bebekler ve mutlak retikülosit sayısı <%2

 • 2-4 saatlik sürede 20 ml/kg eritrosit süspansiyonu

  Ohis R. UpToDate. . 2010 www. uptodate.com


Transf zyonda dikkat edilecekler
Transfüzyonda dikkat edilecekler grubu

 • Tek donör planlanması: 42 güne kadar saklanabilir (AS-1 veya AS-2)

 • Lökositi azaltılmış transfüzyon tercih edilmeli

 • Işınlanmış kan kullanılmalı (GVHD)


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

Hemoglobini arttırıcı ve transfüzyonu en aza indirgeyici önleyici stratejiler

 • Kordun geç klemplenmesi ile plasental transfüzyonun arttırılması

 • Umbilikal kordun sağılması ile plasental transfüzyonun arttırılması

 • Kan kaybının azaltılması


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler1
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

a) Kordun geç klemplenmesi ile plasental transfüzyonun arttırılması

 • Cochrane : 37 GY önce doğanlarda 30-120 sn kordklemlplemesinin

  • Transfüzyon ↓

  • IVH ↓

  • NEC ↓

  • RDS ↑

   Rabe H et al. CochraneDatabaseSystRev 2004:CD003248,

 • PM bebeklerde

  • Erken klempleme: 62.7 ml/kg

  • Geç klempleme: 74.4 ml/kg

   Aladangady N et al. Pediatrics 2006; 117:93–98

 • Kordon klempleme zamanı 5-10 sn ile 30-45 sn (<32GY) bebeklerde

  • IVH

  • Geç neonatalsepsis↓

   Mercer J et al. Pediatrics 2006; 117:1235–1242.


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler2
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

a) Kordun geç klemplenmesi ile plasental transfüzyonun arttırılması

 • Term ve terme yakın PM’lerde geç klempleme (120-180 sn)

  KUVVETLİ ÖNERİ:

 • ADDA bebeklerde yapılan çalışmaların az olması kuvvetli öneriyi engellemekte


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler3
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

b) Umbilikal kordun sağılması (UKS) ile plasental transfüzyonun arttırılması

24-28 hf arasındaki 40 PM bebekte hemen kord klemlplenmesi ile UKS karşılaştırılmış, UKS grubunda kan transfüzyonu gereksinimi, ventilatörde kalma süresi daha az

Hosono S et al. ADC Fetal Neonatal 2008; 93: F14-F19.

Bu çalışmanın uzun dönem sonuçları yayımlanmamış ve tekrarlanmamış


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler4
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

c) Kan kaybının azaltılması

 • Non invazif monitorizasyon (Transkutan izlem): pO2,pCO2

 • Bu cihazların etkisini destekleyecek yeterli veri yok.


Ii anemiyi eritrosit transf zyonunu azalt c nlemler5
II. Anemiyi-eritrosit transfüzyonunu- azaltıcı önlemler grubu

c) Kan kaybının azaltılması

 • Tetkiklerin kesin endikasyonla sınırlandırılması

 • Tetkiklerin kapiller kan örneklerinden yapılması

 • İntravaskülerkatatere takılan gereçle,

  hastaya incelenen kanın geri verilmesi - InLineExVivoMonitor-

  KUVVETLİ ÖNERİ


In Line Ex Vivo Monitor grubu

Widness JA et al Pediatrics 2005;115:1299–1306;


Iii eritropoietin rekombinant insan eritropoetini r huepo epo
III. Eritropoietin grubuRekombinant insan eritropoetini (r-HuEPO, EPO)

 • Prematürite

 • BPD’deki kronik anemi

 • Eritroblastozis fetalisin hiporejeneratif anemisi


Iii eritropoietin rekombinant insan eritropoetini r huepo epo1
III. Eritropoietin grubuRekombinant insan eritropoetini (r-HuEPO, EPO)

21 EPO çalışmasının analizinde;

 • Bulgularda büyük farklılıklar saptanmış.

 • EPO hastanede kalma süresince kan transfüzyonu miktarında azalma tespit edilmiş ( 11 ml/kg).

  Vamvakas EC et al. Transfusion 2001;41:406e15.


Iii eritropoietin rekombinant insan eritropoetini r huepo epo2
III. Eritropoietin grubuRekombinant insan eritropoetini (r-HuEPO, EPO)

 • Erken EPO (ilk 8 günde başlanan) ile sınırlı faydaların olduğu ve ROP riskini arttırdığı

  Ohlsson A et al. Cochrane DatabaseSystRev 2006;3:CD004863.

 • Geç EPO verilmesi:

  • Transfüzyon sayısını azaltırken, donörmaruziyetinde belirgin azalma olmamakta

  • Mortalite ve ROP’u içeren yan etkilerin oranında değişiklik olmamakta

   Aher S et al. CochraneDatabaseSystRev 2006;3:CD004868.


Iii eritropoietin rekombinant insan eritropoetini r huepo epo3
III. Eritropoietin grubuRekombinant insan eritropoetini (r-HuEPO, EPO)

Rutin tedavide kullanımı KUVVETLİ ÖNERİLMEMEKTE


Iv demir tedavisi
IV. Demir tedavisi grubu

 • AAP’nin önerdiği

  • AS alan PM bebeklere 2-4 mg/kg/gün (2-4. haftadan itibaren)

  • EPO tedavisi verilen bebeklere ise en az 6 mg/kg/gün

 • Anne sütü alan term bebeklere 1-2 mg/kg/g (2. aydan itibaren)

 • Demirle desteklenmiş formülalar ile beslenenlerde 1 mg/kg/gün
SONUÇ grubu

Transfüzyon endikasyonunu belirlemede Hb’den daha doğru bir fizyolojik veya biyokimyasal bir belirteç yoktur

 • Eşik Hb değeri yanıtı kesin bilinmemekte, daha kesin kanıtlar bulunana kadar kısıtlı transfüzyon ilke edinilmeli

 • Flebotomi azaltılmalı

 • Kordon geç klemplenmeli

 • Tek donör kullanılmalı

 • Rutin eritropoietin kullanılmamalı

 • Demir tedavisine erken başlanmalı


ad