slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„KÖZ-TÉR-HÁLÓ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„KÖZ-TÉR-HÁLÓ”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

„KÖZ-TÉR-HÁLÓ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

„ A legnagyobb szolg á lat, amit egy m á s embernek tehetsz, nem az, hogy megosztod vele a gazdags á godat, hanem az, hogy seg í ted őt felfedezni a saj á t gazdags á g á t. ” Benjamin Disraeli. „KÖZ-TÉR-HÁLÓ”. Családközpontú komplex segítség nyújtása a résztvevők bevonásával TAMOP 5.1.3.-09/2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„KÖZ-TÉR-HÁLÓ”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. „A legnagyobb szolgálat, amit egy más embernek tehetsz, nem az, hogy megosztod vele a gazdagságodat, hanem az, hogy segíted őt felfedezni a saját gazdagságát.”Benjamin Disraeli

  2. „KÖZ-TÉR-HÁLÓ” Családközpontú komplex segítség nyújtása a résztvevők bevonásávalTAMOP 5.1.3.-09/2. Megvalósítás kezdete: 2012.január

  3. A program célcsoportja: A projekt közvetlen célcsoportja az akcióterületen (11 település) mélyszegénységben élő családok (177 fő) Legfontosabb jellemzőik: • a szülők tartós munkanélkülisége, alacsony iskolai végzettsége,nem piacképes szakmai képesítése • kettőnél több gyermeket nevelnek, vagy csonka családok • szűkös jövedelemből, adósságok csapdájában élnek • életvezetési ismeretekkel nem, vagy csak hiányosan rendelkeznek • gyakran előítéletességgel kell szembenézniük • családi, közösségi kapcsolatok hiánya/zavara jellemzi a csoportot • gyenge alkalmazkodó és érdekérvényesítő képességük gátolja őket a munkavállalásban és a társadalomba való beilleszkedésben

  4. Célterület

  5. Január-február a felkészülés idejeAmi eddig történt…. • Kiválasztottuk a családi mentorokat, megtörtént a felkészítésük…. • Felvettük a kapcsolatokat az önkormányzatokkal, frissítettük a szükséges adatbázisokat • Megkerestük a térségben dolgozó szociális területen dolgozó szervezeteket, programokat, egyeztettük a programjainkat • Kezdeményeztük, hogy a gyerekek rajzolják le, mit gondolnak a családról……. • Nyitó konferencia március 20.

  6. Komplex közelítés: • A projekt célcsoportja elsődlegesen a család • Eredményességének záloga lehet, hogy a települési közösség, és minden érintett szakember ugyanazt az üzenetet közvetíti, ugyanazzal a segítő attitűddel bír. • A célcsoport aktív részvételével folyik a program. • A segítő hálózat intézmények, szakemberek civilek, önkormányzatok együttműködésén alapul.

  7. Fő cél: • A család képessé tétele a változás akarására és, az elért eredmények megtartására. • Stabil, biztonságos életkeret kialakítása, melynek letéteményese a család, a segítő közösség és a szakértelem. • Megtanulni (minták nélkül) anyának/ szülőnek lenni, egészségesen élni, boldogulni, felelősséget vállalni . • Gyakorlati tudásokat, praktikus ismereteket beépíteni a mindennapokba.

  8. Módszertani hangsúlyok: • Sajátélményű, személyes aktivitást is igénylő ismeretátadás. • Kiemelt mentális támogatás, folyamatos elvárások és visszajelzések. • Mentori rendszer /életvezetési tanácsadás • Komplex segítés (+a segítők is speciálisan képzettek és elkötelezettek). • Egyénre, családra szabott rugalmas programmegvalósítás.

  9. A Köz-Tér –Háló által tervezett szolgáltatások: életvezetési technikák, ismeretek bővítése, ezen képességek javítása, hivatali ügyintézési, tájékozódási – állampolgári – készségek fejlesztése, a foglalkoztathatósági, tanulási és mobilitási készségek javítása, fejlesztése, adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás, kommunikációs készségek javítása és az alapvető, felhasználói szintű informatikai ismeretek bővítése. Ezek egy része folytatás, kapcsolódás, a hiányzó, vagy már bevált szolgáltatások fenntartása

  10. Munkaformák: • - a családi mentorokon keresztül folyamatos személyes tanácsadás, valamint közösségi és csoportos fejlesztések: • - motivációs tréning • - munkaerő-piaci tréning • - álláskeresési technikák tréning • - önsegítő csoport (Álláskeresők Teaháza) • -„Kézenfogott családok” képzési program (takarékos, ésszerű családi gazdálkodás, egészséges életmódra, korszerű táplálkozásra, a családi értékek védelmére és a gyermeknevelési ismeretek bővítésére, az otthoni ápolásra való felkészítés)

  11. Gyakorlati képzések: Hasznos ismeretek a ház körül és a kertben, alapvető építési, javítási technikák férfiaknak Olyan készségek elsajátítása, ahol a családfők képesek lesznek otthonaik karbantartására, felújítására, udvaruk rendben tartására, mely a munkaerő-piacon segédmunkák elvégzésére is alkalmassá teszi őket.

  12. Gyakorlati képzések • MAGONC-TANODA – gyermekprogramok, tankert kialakítása, tehetséggondozás az iskolákkal közösen A gyermekeket a család és a segítők által alkalmassá tenni az önálló életvitelre, a közösségbe való beilleszkedésre és új család alapítására, megismertetni a vidéki élet értékeit.

  13. Gyakorlati képzések: Háztartási praktikák nőknek „A családi tűzhely melegének megteremtése” Az anya tudja ellátni a családot, tudjon minta lenni, biztonságot adni, bővüljenek a háztartási és életvezetési ismeretei, s ezzel javuljon a családok helyzete.

  14. Gyakorlati képzések • Alapvető számítástechnikai alapismeretek a számítógép használattal összefüggő előnyök felismertetése és elsajátítása

  15. Együttműködések

  16. Partnerek: Külső támogatók: • Szociális Szakmai Szövetség • Autonómia alapítvány • Közösségfejlesztők Egyesülete • VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft Ők lesznek partnereink a már megvalósult jó gyakorlatok programba kapcsolásában.

  17. Helyi partnerség Akikre számíthattunk, akikre számítunk: - szakmai intézmények és szervezetek - települési szociális, foglalkoztatási, karitatív segítők, helyben élő szakemberek • civil szervezetek • önkéntesek

  18. Szakmai intézmények Önkormányzatok Civil szervezetek Vállalkozások Szakmai stáb Települési közösségek Hálózati támogatás

  19. A segítő háló bővítésének, erősítésének munkaformái • Segítő településvezetők „klubja” • Szakmai segítők közössége: településbokronként indító workshopok, alapértékek a közös munkában, együttműködés módszereinek, formáinak kialakítása rendszeres szakmai haladási és esetmegbeszélések • Civil háló: alapértékek a közös munkában, együttműködés módszereinek, formáinak kialakítása , rendszeres találkozók • Fejlesztések, a célcsoportot érintő lehetőségek áttekintése, források keresése a partnerekkel

  20. Egy folyamatot szeretnénk generálni, erősíteni, fenntarthatóvá tenni • Közösségfejlesztői támogatással szeretnénk megteremteni, erősíteni azokat a civil közösségeket, melyek a program zárása után az országos hálózatokhoz kapcsolódva pl. Magyar Szegénységellenes Hálózat Máltai Szeretetszolgálat stb is ott maradnak a településeken. • A szociális gazdaság szervezeti és munkaformáinak kialakításával pl szociális szövetkezetek lépéseket tenni az önellátás, a helyi munkahelyek bővítésének irányában. • Közösségi munkavégzésekkel pl. KALÁKA újjáéleszteni a közösségi élményeket, ezáltal is emelni szolidaritás szintjét.

  21. Még a tényleges indulás előtt…. • Köszönjük azoknak a szervezeteknek, akik már a projekt írásakor segítettek, támogattak…… • Köszönjük a partnerséget mindenkinek, akik ezen a területen dolgoznak…. • Sokat tanultunk az eddigi kezdeményezésekből….. • A neheze most jön, hiszen minden információ, minden tapasztalat fontos….

  22. „Ne halat, hálót adj!” Az elfogadás, az empátia, a szakértelem, az együttműködés minden eszközét felhasználva szeretnénk az összes lehetőséget megragadni és valódi Társadalmi szövetet szőni az érdekeltekkel együtt.

  23. Hisszük, hogy a program sikere nemcsak a célcsoport számára, hanem mindannyiunknak fontosSzeretnénk együtt dolgozni, örülünk minden ötletnek, javaslatnak, őszinte visszajelzésnek…

  24. "Az ember mindaddig nem tesz erőfeszítést, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy ő is befolyásolhatja a fejlődést. Így megtanultam,hogy együtt kell működni az emberekkel, hogy ők maguk is láthassák: a dolgok megváltoztathatók." (Danilo Dolce)

  25. Saját mottónk: Nem az a legfőbb cél, hogy minél több és jobb szociális szolgáltatás legyen a térségben, Hanem az , hogy úgy fejlődjenek a helyi „személyes kapacitások”, hogy minél kevesebb külső segítőre legyen szükség.