P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Előadó: dr. Bánky Tamás tudományos igazgató (ÉMI Kht.). Az építmények tervezésének-létesítésének alapelvei a témakört érintő főbb európai jogszabályok. ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA (CPD) (89/106/EEC Council Directive).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - konala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

ÉPÍTÉSI TŰZVÉDELEMAz új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Előadó: dr. Bánky Tamástudományos igazgató

(ÉMI Kht.)


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat

Az építmények tervezésének-létesítésének alapelveia témakört érintő főbb európai jogszabályok

ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA

(CPD)

(89/106/EEC Council Directive)

Lényeges követelmények:

(Értelmező dokumentumokban részletezve):

 • Állékonyság, mechanikai stabilitás

 • Tűzbiztonság

 • Higiénia, egészség- és környezetvédelem

 • Használat biztonsága

 • Zaj- és rezgésvédelem

 • Energiatakarékosság és hővédelem


Az eur pai jogharmoniz ci ter letei k l n sen e t m t rint en
Az európai jogharmonizáció területei (különösen e témát érintően)

Wienerberger előadássorozat

 • a vizsgálatok, vizsgálati módszerek egységesítése

 • közös osztályozási rendszerek az építési anyagok, az épületszerkezetek, a szervizinstallációk területén

 • termékszabványok (hEN-ek), közös irányelvek szerint európai műszaki engedélyek (ETA-k) kidolgozása, s ezek iránymutatóak a nemzeti egedélyek – Magyarországon – az építőipari műszaki engedélyek (ÉME-k) kibocsátásához stb.

 • De a követelmények mindig nemzeti kompetenciában maradnak!


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat témát érintően)

 • Vizsgálatok az éghetőségi jellemzők és a tűzállósági teljesítmények meghatározására a korábban hatályban volt jogszabályokhoz – elsősorban - az MSZ 14800-1…16 sorozat előírásai szerint

 • Vizsgálatok az építési anyagok és az épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásához

 • MSZ EN ISO 1182 MSZ EN 1363-1….

 • MSZ EN ISO 1716 MSZ EN 1364-1….

 • MSZ EN 13823 pr EN 13381-1……

 • MSZ EN ISO 11925-2 pr EN 1366-1…….

 • MSZ EN 9239-1 MSZ EN 1634-1….

 • Osztályozási szabványok: MSZ EN 13501-1……-5


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat témát érintően)

Építési szakterület:

ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY

(1997. évi LXXVIII. törvény)

Országos Településrendezési és Építési Követelményekről

szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet

(OTÉK)

a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet

az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat témát érintően)

Tűzvédelmi szakterület: (2008. május 22-e előtt)

TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY

a 2006. évi XCIV. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról

a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

(OTSZ)

2/2002. (I. 25) BM rendelet

a tűzvédelem és a polgári védelem

műszaki követelményeinek megállapításáról


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

(tűzvédelmi követelmények) témát érintően)2008. február 22-én megjelenta 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet és 2008. május 22-én hatályba lépettaz Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Wienerberger előadássorozat


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat témát érintően)

9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett

Országos Tűzvédelmi Szabályzat

(OTSZ)

 • 1. rész: Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések

 • 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések

 • 3. rész: Villamos és villámvédelmi berendezések

 • 4. rész: Éghető folyadékok és gázok tárolása

 • 5. rész: Építmények tűzvédelmi követelményei


P t si term kek t zv delmi oszt lyai a padl burkolatok kiv tel vel
ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYAI témát érintően)(a padlóburkolatok kivételével)

Wienerberger előadássorozat

Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal) rendszeresen közzéteszik azoknak az anyagoknak a listáját, melyek összetételüknél fogva, minden további vizsgálat nélkül az A1 osztályba tartozónak tekinthetők.


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat témát érintően)

 • D-s2, d0

 • (pl. OSB falburkolatként)

 • Dfl-s1

 • (pl. OSB padlóburkolatként)

 • A2-s1, d0

 • (pl. egyes gipszkarton lemezek)

 • B-s1, d0

 • (pl. egyes más gipszkarton lemezek)


Az p letszerkezetek t z ll s gi teljes tm ny jellemz i jel l sek
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI(jelölések)

Wienerberger előadássorozat

 • R – teherhordó képesség

 • E – integritás

 • I – szigetelés

 • W – sugárzás

 • M – mechanikai hatás

 • C – önzáródás

 • S – füstáteresztés

 • G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség

 • P vagy PH – üzemképesség fenntartása

 • K – tűzvédő képesség


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat

Wienerberger előadássorozat JELLEMZŐI

 • REI 60

 • (pl. belső teherhordó fal)

 • EI 90

 • (pl. tűzgátló ajtó)

 • E60

 • (pl. külső, nem teherviselő homlokzati fal)


T zvesz lyess gi oszt lybasorol s
Tűzveszélyességi osztálybasorolás JELLEMZŐI

Wienerberger előadássorozat


P t si t zv delem az j orsz gos t zv delmi szab lyzat
Tűzveszélyességi osztályok a 26/2005. BM sz. rendelet szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


T z ll s gi fokozatok az otsz szerint
Tűzállósági fokozatok az OTSZ szerint szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


P letszerkezetek t zv delmi k vetelm nyei i t z ll s gi fokozat
ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint( I. tűzállósági fokozat )

Wienerberger előadássorozat

* Középmagas épületek esetében az 5<N<11 oszlop követelményeit kell alkalmazni.

** Magas épületek esetében az N>11 oszlop követelményeit kell alkalmazni.


P letszerkezetek t zv delmi k vetelm nyei
ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


P letszerkezetek t zv delmi k vetelm nyei1
ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


T zterhel s sz m t s
Tűzterhelés számítás szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


T zszakaszol s
Tűzszakaszolás szerint, illetve az új 9/2008. (II. 22.) ÖTM sz. rendelet szerint

Wienerberger előadássorozat


Ipari s mez gazdas gi zemi t zszakaszok megengedett t zszakasz ter letei
Ipari és mezőgazdasági üzemi tűzszakaszok megengedett tűzszakasz-területei

Wienerberger előadássorozat


Ki r t si sz m t sok halad si sebess gek
KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK tűzszakasz-területeiHaladási sebességek

Wienerberger előadássorozat


Ki r t si sz m t sok a ki r t s megengedett id tartama
KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK tűzszakasz-területeiA kiürítés megengedett időtartama

Wienerberger előadássorozat

1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hő- és füstelvezetővel rendelkezik.

2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal csökkenteni kell


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet ! tűzszakasz-területei

Wienerberger előadássorozat