Naar een nieuwe Toetscultuur 20-06-2011 EHON-conferentie Gert-Jan Los - PowerPoint PPT Presentation

naar een nieuwe toetscultuur 20 06 2011 ehon conferentie gert jan los n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naar een nieuwe Toetscultuur 20-06-2011 EHON-conferentie Gert-Jan Los PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naar een nieuwe Toetscultuur 20-06-2011 EHON-conferentie Gert-Jan Los

play fullscreen
1 / 12
Naar een nieuwe Toetscultuur 20-06-2011 EHON-conferentie Gert-Jan Los
107 Views
Download Presentation
konala
Download Presentation

Naar een nieuwe Toetscultuur 20-06-2011 EHON-conferentie Gert-Jan Los

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Naar een nieuwe Toetscultuur20-06-2011EHON-conferentieGert-Jan Los

  2. Stenden hogeschool • Sinds 2008 • Christelijke Hogeschool Nederland en Hogeschool Drenthe • 10.000 studenten; 540 docenten;7 schools; 21 opleidingen • Vestigingen in Nederland: Leeuwarden, Emmen, Groningen, Meppel, Assen • Internationaal: Zuid-Afrika, Qatar, Indonesië, Thailand • Visie: Wereldwijs onderwijs; PBL-blendeduniversity

  3. Toetsplan per opleiding Toetsnotitie 2010 Docent-professionali-sering Bevordering VGT

  4. Doel cursus • Praktisch -> gericht op de eigen directe praktijk: tips en valkuilen • Praktisch -> voortgangstoetsing • Cultuur: Docenten per opleiding praten over onderwijs … Gesprek over toetsing in de opleiding; het HBO-opleidingsniveau • Alle neuzen dezelfde kant op ---nieuwe toetscultuur

  5. Inhoud dagdeel 1 • Meenemen: eigen moduulboek / doelstellingen; opleidings-toetsmatrijs; boekje Teelen • In gesprek met elkaar over toetsvragen maken, de link met doelstellingen, werkvormen • De link van de voortgangstoets met andere toetsvormen, en met de taxonomie • Tips en valkuilen bij het formuleren van MC-toetsvragen

  6. Doel dagdeel 2 • Uitwisselen ervaringen bij het construeren van toetsvragen (hoe pak je dit aan?-methode) • Feedback geven op elkaars toetsvragen en suggesties voor verbetering • Werken met Question Mark Perception • Evaluatie cursus 

  7. Evaluatie Wat vonden de 130 deelnemers na de cursus? • Prettig met collega’s items te bespreken. Goed dat daar eens tijd voor is, feedback werd ook op een verhelderende manier gegeven. • Heel zinvol om de achtergrond uit te leggen, waren eye-openers voor mij. Inzicht in complete toetscyclus. • It would be nice if one of the trainers continues as fixed ITM coach through whole process-sitting in the item committee, etc. • Korte collectieve leerervaringen via intersubjectieve beoordeling van de toets.

  8. Waar zit ‘m het succes in? • Concrete insteek: MC-toetsvragen construeren en feedback geven op elkaars vragen. • Docenten van één opleiding bij elkaar voeren gesprek over onderwijs van docenten. • Cultuurverandering: Inzicht in wat de opleiding (anders) wil, en hoe de instellingsnotitie wordt vertaald. • Belang van toetsing. Wat toets je nu eigenlijk, en waarom, en wat is het niveau?

  9. Het is nietzosimpelals het lijkt… ………………en we zijn ook nog niet klaar…………… • Toetsplan per opleiding wordt aangepast. • Toetsnotitie uit 2010 wordt aangepast. • Aanleiding om in gesprek te blijven met de opleiding. • Aanleiding om in gesprek te blijven met de docent.

  10. Vragen? Gert-Jan Los gert-jan.los@stenden.com 058-2441716 Presentatie toetscursus via prezi