informasjonsutveksling mellom 1 og 2 linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter . Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal. Fyrtårnskonferanse, Otta 8 - 9. mars 05. Surnadal sjukeheim 2005. Surnadal DMS 2020. Personer per måned. Omsorgsnivå.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informasjonsutveksling mellom 1 og 2 linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter

Informasjonsutveksling mellom 1. og 2. linjetjenesten i et distriktsmedisinsk senter

Anders Grimsmo, kommunelege, professor

Norsk senter for elektronisk pasientjournal

Fyrtårnskonferanse, Otta 8 - 9. mars 05

Surnadal sjukeheim 2005

pasienter og omsorgsniv

Personer

per måned

Omsorgsnivå

Pasienter og omsorgsnivå
 • 2 (1) Regionsykehus
 • 13 (9) Lokalsykehus
 • 150 Allmennpraksis
 • 500 Egenomsorg
 • 85 Symptomer, ingen behandling
 • 250 Ingen symptomer
 • 1000 Risikobefolkning
fra til
Fra til ???

Legesenteret i Surnadal

prediksjonsverdi av symptomer
Prediksjonsverdi av symptomer

% av pasientene

Allmennpraksis

Indremedisinsk avd

Symptom

Diagnose

Magekatarr

Magesår

Magekreft

90

10

0,5

30

60

10

Sure oppstøt

Allmennpraksis

Hematologisk pol

Depresjon

Blodkreft

37

0,05

4

24

Slapphet

kjennetegn ved helsetjenestene
Kjennetegn ved helsetjenestene

Allmennlegetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Antall helseproblemer Som regel flere Som regel ett

Naturlig sykdomsforløp Tidlig i forløpet Fullt utviklet sykdomsbilde

Forekomst av sykdom Lav og uselektert Høy og selektert

Prosedyrer Få og enkle Mange og avanserte

Behandling Pasientorientert Avansert, organ- og Enkel, prøvende sykdomssentrert, basert på sikker diagnose

Tjenester Stort volum, bredt, Segregert og spesialisert, tilbud, korte kontakter høye kostnader

Pasient-lege Kontinuerlig, personlig Kortvarig, avgrenset forhold og forpliktende

fremtidens utfordringer
Fremtidens utfordringer

Opplegg med dokumentert effekt (felles kjennetegn):

Pasientgrupper

 • Slagpasienter
 • Kronisk lungesyke
 • Hjertepasienter
 • Hofteopererte
 • Geriatriske pasienter
 • Tidlig mobilisering
 • Med vante oppgaver i vante omgivelser
 • Tverrfaglig, holistisk og multimetodisk
 • Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten
  • Deltar i overføring til kommunen
  • Aktiv i oppfølgingen
 • Pasientopplæring

Hva kan IKT bistå med?

ikt st ttet helsefaglig samhandling
IKT-støttet helsefaglig samhandling

Hovedprinsipper

 • Utveksling av elektroniske meldinger
  • Sender og mottaker
 • Utlevering av informasjon til samarbeidende helsepersonell
  • Sentralt lagret informasjon (kjernejournal)
 • Sammenstilling av helhetlige forløp
  • Problemorientert pasientjournal som kan fremstille et forløp med all informasjon fra begynnelse til slutt uavhengig av tjenesteyter
 • Fag- og beslutningsstøtte
hvilke behov har vi for informasjonsutveksling mellom akt rer i helsevesenet

Kunnskap

Informasjon

Data

Hvilke behov har vi for informasjonsutveksling mellom aktører i helsevesenet?

Men:

Hva utveksles, hvem utveksler, hvordan utveksle?

Kommunikasjon

Utlevering av informasjon

ikt og helsetjenester
IKT og helsetjenester
 • Økt effektivitet
 • Bedre kvalitet

Forventningene:

meldingsutveksling
Meldingsutveksling

fastleger - spesialisthelsetjenesten

Det skrives og sendes:

 • 1,9 millioner henvisninger til sykehus eller spesialist
 • 3,8 millioner epikriser fra sykehus og poliklinikker
 • 1,3 millioner bilderekvisisjoner
 • 7 millioner prøverekvisisjoner til laboratoriene med hver 6-7 analyser
 • 20 millioner resepter per år
elektronisk kommunikasjon
Elektronisk kommunikasjon
 • Innhold
 • Funksjonalitet
 • Elektronisk kommunikasjon løser noen problemer, men skaper alltid også noen nye
 • Det største trusselbildet er informasjonsoversvømmelse

Helsefaglig kommunikasjon

mulige tjenester tilknyttet et virtuelt dms
Mulige tjenester tilknyttet et (virtuelt) DMS

Arenaer for interkommunalt samarbeid:

 • Helsestasjon, skoleheletjeneste
 • Helsestasjon for unge
 • Jordmortjeneste, svangerskapskontroller
 • Helseopplysning
 • Smittevern og beredskap
 • Miljørettet helsevern
 • Rehabilitering og habilitering
 • Individuell plan
 • Legevakt
 • Andre vaktordninger
 • Barnevern, sosialtjenester
 • Planleggingsdata, internkontroll, retningslinjer, internundervisning
helsetjenester og ikt
Helsetjenester og IKT
 • Speilbilder av hverandre
  • Framtidens IT-løsninger må lages for framtidens helsetjenesteorganisering, og omvendt.
 • Vi må ha kunnskaper ikke bare om behovene, men også om hva som virker:
  • Først helsefaglig, dernest med IT-løsning
  • Og før det settes ut i stor skala