Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TAXA MITJANA DE RETENCIÓ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TAXA MITJANA DE RETENCIÓ

TAXA MITJANA DE RETENCIÓ

71 Views Download Presentation
Download Presentation

TAXA MITJANA DE RETENCIÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  2. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  3. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  4. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Si s’escolta i es veu (audiovisual) 20% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  5. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Si s’escolta i es veu (audiovisual) 20% 30€ Si hi ha una demostració (observació) Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  6. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Si s’escolta i es veu (audiovisual) 20% 30€ Si hi ha una demostració (observació) Si es discuteix (diàleg) 50% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  7. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Si s’escolta i es veu (audiovisual) 20% 30€ Si hi ha una demostració (observació) Si es discuteix (diàleg) 50% Si es fa (exercici pràctic) 75% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.

  8. TAXA MITJANA DE RETENCIÓ Si s’escolta(oral) 5% Si es llegeix (lectura) 10% Si s’escolta i es veu (audiovisual) 20% 30€ Si hi ha una demostració (observació) Si es discuteix (diàleg) 50% Si es fa (exercici pràctic) 75% Si s’explica a un altre (comprensió i comunicaió) 90% Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.