slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det samlade vattenförvaltningsarbetet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det samlade vattenförvaltningsarbetet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Det samlade vattenförvaltningsarbetet - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Det samlade vattenförvaltningsarbetet. Arbetet sker i två parallella processer. 1. Respektive åtgärdsmyndighet (bl.a. Länsstyrelser och kommuner) arbetar med åtgärder och uppdrag enligt gällande åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det samlade vattenförvaltningsarbetet' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbetet sker i tv parallella processer
Arbetet sker i två parallella processer
 • 1. Respektive åtgärdsmyndighet (bl.a. Länsstyrelser och kommuner) arbetar med åtgärder och uppdrag enligt gällande åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten
 • 2. Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna arbetar för fullt med att förbättra underlagen inför nästa 6 –årscykel, dvs. 2016-2021
 • Statusklassning
 • Miljökvalitetsnormer
 • Underlag för nästa åtgärdsprogram
 • Revidering av övervakningsprogram
samverkan med h rjedalens kommun
Samverkan med Härjedalens kommun
 • 3-4 samverkansmöten gällande vattenförvaltningsfrågor
 • Fisketing
 • Löpande tillsynsvägledning
 • Påbörjat arbetet med åtgärdsplaner för två av kommunens fyra Vattensystem
 • Arbetat fram en regional vattenförsörjningsplan som underlag för kommunens vattenförsörjningsplanering
ekologisk status i j mtlands l n 2009
Ekologisk status i Jämtlands län 2009
 • Mer än 500 sjöar och nästan 1200
 • vattendrag som behöver åtgärdas
slide5

Vattensystemindelning för långsiktig

 • åtgärdsplanering i Jämtlands län
 • ”Långanmodellen” (Åtgärd 30)- Åtgärdsplaner för mindre vattensystem
 • En samlad plan för att etablera ett långsiktigt och pragmatiskt åtgärdsarbete inom respektive vattensystem
 • Två huvudsyften:
 • 1. Prioritera och planera Länsstyrelsens åtgärdsinsatser inom Vattensystemet enligt uppdrag 30 Vattenmyndigheternas ÅP
 • Underlag till Länsstyrelsens verksam-hetsplanering på enhetsnivå
 • Underlag i löpande verksamhet hos Länsstyrelsen, Kommuner, Skogsstyrelsen, Verksamhets-utövare och Fiskevårdsområden.
 • Pilotområde
vattensystemsplaner under farmtagande
Vattensystemsplaner under farmtagande
 • Beslutade
 • Långan
 • Storsjön
 • Gimån
 • Ammerån
 • Övre Ljungan
 • HärjedalsLjusnan
 • Hårkan
 • Ströms-Vattudal
 • Övre Ljusnan
 • Övre Indalsälven
 • Dammån
 • Vålån
bakgrund
Bakgrund
 • 37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna,
 • utveckla vatten- och avloppsvattenplaner,
 • Utgöra ett planeringsunderlag för kommunerna och länsstyrelsens arbete, ex vid översiktsplanering och ärendehandläggning
 • Ökad samverkanmellan kommunerna och stimulera kommunerna till att komma igång med kommunal vattenförsörjningsplanering, VA-planering
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Levande sjöar och vattendrag
regional vattenf rs rjningsplan f r j mtlands l n
Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län
 • Ute på remiss till 15 nov
 • Åre kommun förlängd svarstid till 20 nov
 • Beskrivning av regionalt betydelsefulla grundvattenresurser, sjöar och vattendrag för dricksvattenförsörjningen, både idag och för framtiden