slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BUAK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

BUAK - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

BUAK. Naloge in cilji. Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem. Ustanovitev : 1946 na podlagi Zveznega zakona o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev Organizacijska oblika: organizacija javnega prava Zakonske podlage

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BUAK' - kolton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BUAK

Naloge in cilji

sklad za pla ilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem
Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem
 • Ustanovitev: 1946 na podlagi Zveznega zakona o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev
 • Organizacijska oblika: organizacija javnega prava
 • Zakonske podlage
  • Zakon o dopustih in odpravninah gradbenih delavcev (BUAG)
  • Zakon o nadomestilih gradbenim delavcem v času slabega vremena (BSchEG)
 • Upravljanje: socialni partnerji gradbenega sektorja (paritetna zasedba upravnih organov - predstavniki delodajalcev in delojemalcev)
 • Naloge: dopust (od leta 1946), odpravnine (od leta 1987), nadomestila v času zimskih počitnic (od leta 1996), nadomestila v času slabega vremena (od leta 1954/1996)
 • Nadzorni organ: Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov Republike Avstrije
 • pribl. 200 zaposlenih
sklad za pla ilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem leto 2012
Sklad za plačilo nadomestil med letnim dopustom in odpravnin gradbenim delavcem(leto 2012!)
 • Prejemniki izplačil
  • pribl. 110.000 gradbenih delavcev
  • v pribl. 8.000 gradbenih podjetjih
 • Volumen izplačil
  • pribl. 678 mio € za področje nadomestil za dopust
  • pribl. 81 mio € za področje odpravnin
  • pribl. 23 mio € za področje nadomestil v času zimskih počitnic
  • pribl. 40 mio € za področje nadomestil v času slabega vremena
podro je veljave
Področje veljave
 • Določbe BUAG veljajo za delavce v
  • gradbeno obrtnem sektorju („gradbeni mojstri“)
  • gradbeni industriji
  • pomožnih in stranskih gradbenih dejavnostih
  • kamnoseke, tesarje, krovce, tlakarje, lončarje, polagalce ploščic;
  • ne pa tudi za: električne, plinske in sanitarne inštalaterje .
  • najete delavce (v primeru najemanja delovne sile v panogah, ki spadajo v pravni okvir „BUAG“)
  • napotene delavce (v primeru opravljanja gradbene dejavnosti)
 • Nameščenci ne spadajo v pravni okvir BUAG.
dopust
Dopust
 • Ideja, cilj: delojemalci v gradbenih podjetjih naj bi kljub prekinitvam delovnih razmerij (predvsem v zimskih mesecih) in menjavam delodajalca pridobili pravico do letnega dopusta.
 • Delojemalci pridobijo pravico do letnega dopusta z zbiranjem pripravniških dob v enem ali več podjetjih, ki se vsa uvrščajo v področje veljave BUAG.
 • Podjetje plača v sklad BUAK dodatek za dopust, za vsakega delojemalca in za vsak pripravniški dan.
 • Dnevni dodatek, ki ga mora plačati delodajalec za posamezni delovni dan, se izračuna na podlagi urne postavke, določene v kolektivni pogodbi: urna postavka + 25% x 11,55 / 5.
dopust1
Dopust
 • Za čas pripravništva v trajanju 52 tednov (pripravniška doba) v posameznem koledarskem letu, delodajalec delojemalcu odobri 25 dni dopusta. Po opravljenih 1150 pripravniških tednih se pravica do dopusta poveča na 30 delovnih dni.
odpravnine
Odpravnine
 • Do leta 2002 je imel pravico do odpravnine vsak delojemalec (v ali izven gradbenih dejavnosti) in sicer ob koncu delovnega razmerja, ki je trajalo najmanj 3 leta.
  • Pravica do odpravnine je lahko dosegla znatno višino (npr.po 25 letih službovanja eno letno plačo).
 • Nova ureditev v letu 2002
  • „Staro“ pravo o odpravninah velja naprej za vsa neprekinjena delovna razmerja.
  • Novoustanovljena službena razmerja so podvržena novemu pravu o odpravninah (Pravna podlaga: Zakon o socialnem zavarovanju samostojnih in zaposlenih v podjetju – BMSVG).
 • Staro pravo o odpravninah gradbenih delavcev se je bistveno razlikovalo od splošnega prava o odpravninah. BMSVG je na to področje vnesel poenotenje.
odpravnine1
Odpravnine
 • Odpravnine po starem(BUAG)
  • Pravico do odpravnine BUAK imajo delojemalci, katerih neprekinjeno delovno razmerja traja 3 leta (156 zaposlitvenih tednov).
  • Višina odpravnine se določi v obliki mesečnih izplačil in je odvisna od količine zaposlitvenih tednov.
  • Zapadlost: Odpravnina se lahko zahteva 1 leto po izstopu iz gradbene dejavnosti. V primeru predložitve pokojninske odločbe čakalne dobe ni.
  • Pravica do odpravnine ni podana v primeru odpovedi delovnega razmerjas strani delodajalca, neutemeljenega predčasnega izstopa, odpovedi delovnega razmerja po lastni krivdi ali v primeru soglasne prekinitve delovnega razmerja.
  • Financiranje iz sprotnih prejemkov.
odpravnine2
Odpravnine
 • Odpravnine po starem (BUAG)
  • Podjetje za vsakega delojemalca BUAK-u plača dodatek. Vsota vseh dodatkov plačanih v obdobju tekočega leta, krije vsa izplačila odpravnin v tem letu.
 • Odpravnine po novem (BMSVG)
  • Upravljanje s stranipodjetniškega sklada za socialno varstvo - BUAK Betriebliche Vorsorgekasse(BUAK-BVK); edini lastnik je BUAK.
  • Upravljanje dodatkov za odpravnine v skladu z novim pravom o odpravninah (Podjetniški sklad za socialno varstvo v skladu s BMSVG)
  • Višina dodatka: 1,53 % bruto plače.
  • Kapitalsko pokrit postopek.
odpravnine3
Odpravnine
 • Odpravnine po novem (BMSVG)
  • Pogoji za pravico do odpravnine
   • Najmanj 3 leta vplačevanja
   • Prenehanje delovnega razmerja
    • (razen v primerih odpovedi s strani delodajalca, neutemeljenega predčasnega izstopa, odpovedi delovnega razmerja po lastni krivdi ali v primeru soglasne prekinitve delovnega razmerja);
    • v vsakem primeru pa ob nastopu pokojnine.
nadomestilo v asu slabega vremena
Nadomestilo v času slabega vremena
 • V primeru izpada dela zaradi slabega vremena plača podjetje gradbenemu delavcu nadomestilo v času slabega vremena, ki znaša 60% plače.
 • Podjetje lahko po izplačilu nadomestila vloži zahtevek za povračilo zneska, vplačanega v sklad BUAK (+ dodatni pavšalni znesek v višini 30% za spremljevalne stroške ob izplačilu plač).
 • BUAK o povračilu in nakazilu zneskov posameznim podjetjem odloči na podlagi preveritve vremenskega stanja oz. na podlagi podatkov Osrednje ustanove za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG).
nadomestilo v asu slabega vremena1
Nadomestilo v času slabega vremena
 • V zimskem času je pravica do nadomestila omejena na največ 192 ur, v letnem času pa na največ 96 ur slabega vremena.
 • Financiranje se vrši s pomočjo prispevkov delojemalcev in delodajalcev (1,4% delovnega zaslužka, od tega delodajalec in delojemalec krijeta 0,7%).
nadomestilo v asu zimskih po itnic
Nadomestilo v času zimskih počitnic
 • Cilj
  • Določbe glede odpovedi delovnega razmerja za gradbene delavce so zelo fleksibilne (ob koncu tedna do 5. delovnega letar; max 3 tedni odpovednega roka za delovna razmerja daljša od 15 let).
  • Obveznost nadaljnjega plačevanja nadomestila za naslednje praznike: 24., 25., 26., 31. december, 1. in 6. januar.
  • Določila v zvezi z nadomestilom v času zimskih počitnic naj bi prispevala k neatraktivnosti prenehanja delovnega razmerja pred božičnimi prazniki, izključno na podlagi finančnih razlogov.
 • Pravica delojemalca do nadomestila oz. nadaljnjega izplačevanja nadomestil v času „zimskih počitnic, v primeru ko zaposlitev ni prekinjena.
nadomestilo v asu zimskih po itnic1
Nadomestilo v času zimskih počitnic
 • Pravica delojemalca do nadomestila za primer ko v času zimskih počitnic ni dela, če zaposlitev traja vsaj 14 tednov.
 • Financiranje v obliki dodatka
  • v času od aprila do novembra
  • višina: urna postavka x 1,44 /teden
  • krije delodajalec sam
podatkovna baza gradbi
Podatkovna baza gradbišč
 • Ukrep za preprečevanje socialnih goljufij.
 • Pregled nad odpiranjem novih gradbišč s pomočjo skupne spletne platforme v sodelovanju BUAK in Inšpektorata za delo.
 • Možnost vpogleda za nosilce zdravstvenega zavarovanja in finančno policijo.
dodatne informacije
Dodatne informacije
 • BUAK (v nemškem jeziku, deloma tudi v drugih jezikih, razen v slovenskem jeziku)www.buak.at
 • besedila zakonov(samo v nemškem jeziku)www.ris.bka.gv.at