divinitatea duhului sf nt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Divinitatea Duhului Sfânt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Divinitatea Duhului Sfânt - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Divinitatea Duhului Sfânt. Adevărul dinamic. Biblia este în centrul studiului la adventişti. Adventiştii resping blocarea într-un crez rigid şi se dedică studiului Scripturii. Adevărul dinamic. Sfinţirea SABATULUI LUI DUMNEZEU... MÂNTUIEȘ-TE SUFLETUL (Joseoh Bates).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Divinitatea Duhului Sfânt' - kolina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adev rul dinamic
Adevărul dinamic
 • Biblia este în centrul studiului la adventişti. Adventiştii resping blocarea într-un crez rigid şi se dedică studiului Scripturii.
adev rul dinamic1
Adevăruldinamic

Sfinţirea SABATULUI LUI DUMNEZEU... MÂNTUIEȘ-TE SUFLETUL (Joseoh Bates)

trinitatea n adventism 1890 1900
Trinitatea în Adventism – 1890-1900
 • Anii ce au urmat discuţilor despre neprihănirea prin credinţă de la Minneapolis 1888, au clarificat faptul că doar divinitatea lui Hristos putea să realizeze mântuirea oamenilor; la fel, divinitatea Duhului Sfânt Îl făcea capabil să aibă un rol în mântuirea noastră.
trinitatea n adventism 1890 19001
Trinitatea în Adventism – 1890-1900
 • În Bible Students’Library– revistă a Bisericii ce publica articole cu doctrine ale Bisericii, apare în1892articolulDoctrina biblică a Trinităţii, scris de SamuelSpear, autor neadventist.
trinitatea n adventism 1890 19002
Trinitatea în Adventism – 1890-1900
 • Ellen White
  • Isus este egal cu Dumnezeu, infinit şi atotputernic... El este Fiul veşnic, existent prin Sine însuşi (Manuscript 101, 1897)
  • Isus este Fiul veşnic al lui Dumnezeu (Review and Herald, August 8, 1878)
trinitatea n adventism 1890 19003
Trinitatea în Adventism – 1890-1900
 • Ellen White
  • Isus este Fiul veşnic al lui Dumnezeu (Review and Herald, August 8, 1878)
  • [Hristos] S-a prezentat ca fiind Cel ce există prin Sine (HLL, p. 469-470, anul 1898)
  • În Hristos este viaţa, originală, neîmprumutată, nederivată (HLL, p. 530, anul 1898)
  • Duhul Sfânt este “a treia Persoană a Dumnezeirii” (HLL, p. 671, anul 1898)
trinitatea n adventism 1890 19004
Trinitatea în Adventism – 1890-1900
 • M.L. Andreasen, în 1909, a stat 3 luni Elmshaven, California, acasă la Ellen White, a studiat manuscrisele ei, a vorbit cu ea şi s-a convins că ceea ce era scris în HLL erau cuvintele lui Ellen White.
slide9
1. 7 formule trinitariene:

(1) Matei 28,19:„în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt”

“Numele” –apare la singular (unicitate), nu la plural !

(2) 2 Cor. 13,14: „Isus..., Dumnezeu..., Duhul Sfânt”

(3) Efes. 4,4-6: „un singur Duh..., Domn..., Dumnezeu-Tată”

(4) 1 Petru 1,2: „Dumnezeu Tatăl..., Duhul..., Isus Hristos”

(5) 1 Cor. 12,4-6: „Duh – Domn – Dumnezeu”

slide10
( 7 formule trinitariene – continuare)

(6) Iuda, 20-21: “Duhul – Dumnezeu – Domnul Isus Hristos”

(7)Apoc.1,4-5: “Cele 7 Duhuri – Cel ce şade pe tron – Isus Hristos”

slide11
Întrebare:

“De ce nu se menţionează de mai multe ori Duhul Sfânt, alături de Tatăl şi Fiul?”

R:

Duhul Sfânt – experimentarea subiectivă şi lăutrnică a lui Dumnezeu

care ne pregăteşte pentru

experimentarea exterioară şi obiectivă aTatălălui şi Fiului.

Fapte 7,55 -Ştefan, “plin de Duhul Sfânt”… vede pe Tatăl şi Fiul.

slide12
2. Duhul Sfânt este numit“Dumnezeu”:

2 Cor. 3,17-18: „Domnul este Duhul”

(„ho de kurios to pneuma estin”).

Fapte 5,3-4: Duhul Sfânt = Dumnezeu

1 Cor. 3,16-17 = 6,19 :

Templul lui Dumnezeu = Templul Duhului Sfânt

slide13
3. Deopotrivă „Mângâietori”
     • Tatăl
 • 2 Cor. 1,3-4: „Dumnezeul oricărei mângâieri ne mângâie...”
 • Fiul
 • Luca 2,25: „aştepta Mângâierea lui Israel”
 • Duhul Sfânt
 • Ioan 14,16: „un ALT Mângâietor...”.
slide14
4. Dovezi lingvistice:

(a). Duhul= subst. neutru,

dar e exprimat prin pronume masculin

Ioan 14,16-17 ...

„ekeinos” = pron. demonstrativ masculin = „acel Unul”.

slide15
?

b. Mângâietor (Parakletos)

= ajutor, asistent, mijlocitor, avocat, apărător...

E o funcţie personală, niciodată de obiect.

slide16
d. „ AltMângâietor”„allos parakletos”.

“altul”(gr.)

„allos” =

altul de acelaşi fel;

„heteros”

=

un altul de alt fel.

slide17
Purcede de la Tatăl:

Ioan 15,26: „Duhul adevărului care purcede („pleacă de la”, „provine”) de la Tatăl”

Ioan 14,16: „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Mângâietor”

Ioan 14,26: „Duhul Sfânt pe care-L va trimite Tatăl” – (delegarea presupune personalitate)

Purcede şi de la Fiul:

Ioan 16,7: „Dacă Mă duc, vi-L voi trimite”

Ioan 20,22: “Luaţi Duh Sfânt”

Rom. 8,11: “al lui Dumnezeu” = “al lui Hristos”

Gal. 4,6: „Duhul Fiului Său”

1 Petru 1,11: „Duhul lui Hristos”

slide18
Raţionament:

Dacă Duhul Sfânt = doar“facultatea mintală”sau “puterea raţională” a Tatălui,

nu poate fi şi “facultatea mintală” a Fiului !

Şi, întrucât Fiul este o altă persoană decât Tatăl, atunci

– în mod logic şi pe baza textelor date –

Duhul Sfânt este şi el tot o persoană !

slide19
E distinct de Tatăl:

Romani 8,27: „Cel ce cercetează inimile cunoaşte năzuinţa Duhului”

slide20
Explicaţie - Romani 8, 27 :

“Cel ce cercetează inimile” = Dumnezeu Tatăl, înaintea căruia mijloceşte Duhul

“năzuinţaDuhului” -

Deci:

Duhul Sfânt “are minte”,

şi nu:“este minte” (- a altcuiva).

!!

= “mintea”

( în gr.“fronema”)

slide21
E distinct de Tatăl:

Romani 8,27: „Cel ce cercetează inimile cunoaşte năzuinţa / MINTEA (fronema) Duhului”

1 Cor. 2,10: „Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său”

Efes. 2,18: „intrare la Tatăl printr-un Duh”

1 Cor. 2,10: „cercetează... chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”

?

slide22
Explicaţie - 1 Cor. 2,10-11 :

Paralelismul:

“Duhul omului care este în el – cunoaşte lucrurile omului”

“Duhul lui Dumnezeu – cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu”

Raţionament(aparent):

Duhul omului = doar o facultate (atribut) al omului;

Duhul lui Dumnezeu - doar un atribut divin, nu o persoană

!?

slide23
(Explicaţie - 1 Cor. 2,10-11 )
 • Sensurile cuvântului “duh”:
   • înger - Evrei 1,14
   • demon - 1 Sam. 14,16; Marcu 3,30
   • nălucă - Iov 4,15;Luca 24,37
   • suflare - Ezech. 37,6; Iacov 2,26
   • gând, raţiune- Psalm 32,2; Isaia 29,24; Efes. 4,23; Col.2,5
   • temperament - Fapte 18,25
   • stare de spirit - Num. 5,14; Psalm 51,17
   • 8. conştiinţă - Ezra 1,15; 1 Petru 4,6; Geneza 49,6; Rom.1,9; 1 Cor. 7,36; 1 Tes. 5,23;
   • 9. persoană - Gal. 6,18; 2 Tim. 4,22;
   • 10. Duhul Sfânt - Luca 2,26; 3,22; etc...
 • “Duhul omului care este în el – cunoaşte lucrurile omului”
 • “Duhul lui Dumnezeu – cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu”
 • Raţionament(aparent):
 • Duhul omului = doar o facultate (atribut) al omului;
 • Duhul lui Dumnezeu - doar un atribut divin, nu o persoană

?

slide24
(Explicaţie - 1 Cor. 2,10-11 )

Care “duh” cercetează lăuntrul omului?

?

!!

 • Raţiunea -
  • Rol cognitiv :
  • cercetează
  • lumea obiectivă...
 • (ştiinţa)

Conştiinţa -

Roletic :

cercetează lumea

subiectivă = omul

(morala)

Ori, Conştiinţa – este instrumentul Duhului Sfânt !

slide25
(Explicaţie - 1 Cor. 2,10-11 )
 • E.G.White - despreconştiinţă:
 • 1. “Vocea conştiinţei, stăruinţele Duhului, produc adevărata dragoste pentru Hristos.”(6 T 91-92)
 • 2. “Prin conştiinţă, Duhul Sfânt poate convinge de păcat”(ML 332).
 • “Duhul Domnului ţine răutatea sub controlul conştiinţei”(6 BC 1112)
 • 4. “Violarea conştiinţei întristează pe Duhul Sfânt.” (5 T 575)
 • 5.“Conştiinţa este controlată de Duhul Sfânt.” (8 T 164)
slide26
(Explicaţie - 1 Cor. 2,10-11 )
 • În concluzie:
 • Afară de varianta “Paralelismului”, există şi alternativa “Convergenţei” care susţine că:
  • Duhul Sfânt, trimis să lupte cu omul, îi activează conştiinţa. El este “duhul” care produce cunoaşterea lucrurile ascunse.
  • Acelaşi Duh Sfânt este Cel ce cunoaşte şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
 • În Codex Alexandrinus, Athanasius, Cyril, Vigil de Tapsus, ş.a., 1 Cor. 2,11 este redat astfel : “Căci cine (dintre oameni) cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el?”
slide27
E distinct de Tatăl:

Romani 8,27: „Cel ce cercetează inimile cunoaşte năzuinţa / MINTEA (fronema) Duhului”

1 Cor. 2,10: „Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său”

Efes. 2,18: „intrare la Tatăl printr-un Duh”

1 Cor. 2,10: „cercetează... chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”

Şi e distinct de Fiul:

Matei 12,31-32:„împotriva Fiului... iertat; împotriva Duhului... NU”.

slide28
Explicaţie - Matei 12,31-32 :
 • Ca “atribut” sau “emanaţie” a Tatălui sau/şi a Fiului, nici o ofensă adresată Duhului Sfânt nu va lovi pe Duhul, ci doar pe posesorul acestuia: Tatăl sau/şi Fiul.
   • (De ex: Ofensa adusă nasului meu sau frezei mele nu afectează atributul respectiv, ci pe mine, posesorul lor).
 • Textul afirmă însă că “orice hulă” (inclusiv hula contra Tatălui şi a Fiului), poate fi iertată, nu şi hula contra Duhului.
 • Concluzia necesară:
 • Duhul Sfânt este o Persoană şi Altcineva decât Tatăl şi Fiul !
slide29
E distinct de Tatăl:

Romani 8,27: „Cel ce cercetează inimile cunoaşte năzuinţa / MINTEA (fronema) Duhului”

1 Cor. 2,10: „Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său”

Efes. 2,18: „intrare la Tatăl printr-un Duh”

1 Cor. 2,10: „cercetează... chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”

Şi e distinct de Fiul:

Matei 12,31-32:„împotriva Fiului... iertat; împotriva Duhului... NU”.

Ioan 14,16: „un alt Mângâietor”;

Ioan 16,7: „dacă nu Mă duEu, nu va veni Mângâietorul”

Ioan 16,13-15: „Tot ce are Tatăl este al Meu. (Duhul)... va lua din ce este al Meu...”

slide30
Biblia&

Personalitatea

Duhului Sfânt

slide31
Patru însuşiri ale personalităţii:
     • Inteligenţa;
     • 2) Iubirea;
     • 3) Voinţa;
     • 4) Puterea.
slide32
1. Capacitate intelectuală:
 • Duhul Sfânt:
 • „cercetează inimile” - (Rom. 8,27);
 • „cercetează lucrurile lui Dumnezeu” - (1 Cor. 2,10);
 • „înştiinţează” - (Luca 2,26; Fapte 20,23);
 • „ne învăţă tot adevărul” - (Ioan 14, 26);
slide33
2. Capacitate afectivă.
 • Duhul Sfânt:
 • iubeşte (“dragostea Duhului”) - Rom 15, 30;
 • Se întristează (“Să nu întristaţi”) - Efes. 4, 30;
 • “mijloceşte cu suspine...” – Romani 8,26
slide34
3. Capacitate volitivă.
 • Duhul Sfânt:
 • “dă...cum voieşte” - 1 Cor. 2. 11
 • alege (“puneţi-Mi deoparte”) - Fapte 13,2
 • “opreşte” – Fapte 16,6.7
slide35
4. Capacitate de a relaţiona
 • Duhul Sfânt:
 • „vorbeşte” - (Marcu 13,11; Fapte 10,19; etc...)
 • „trimite” (Fapte 13,4);
 • „susţine” (Fapte 13,52);
 • dă soluţii la probleme (Fapte 15,28);
 • „îndeamnă” (Romani 8,4);
 • „călăuzeşte” (Romani 8,14),
 • „adevereşte” (Rom. 8,14; Evrei 10,15);
 • „ajută” (Rom. 8,26),
 • „mijloceşte” (Rom. 8,26),
slide36
(4. Capacitate de a relaţiona – continuare)
 • „luminează” - (Rom. 9,1),
 • „învaţă” - (1 Cor. 2,13),
 • „cârmuieşte” - (Gal. 5,16),
 • „dă viaţă” - (Ioan 6,63; 2 Cor. 3,6),
 • „mărturiseşte” - (1 Ioan 4,2),
 • „e martor” - (Fapte 5,32)
 • „insuflă” - (Matei 22,43;
 • „lucrează” - (1 Petru 1,2); Marcu 12,36);
 • „pecetluieşte” - (Efes. 4, 30);
 • „botează” - (1 Cor. 12,13).
 • poate fi ispitit şi minţit - (Fapte 5,3-9)
 • poate fi batjocorit - (Evrei 10,29)
slide38
5. Alte dovezi:

(a) Părtăşiacu Duhul Sfânt - (2 Cor 13,14) - implică obligatoriu personalitate;

“koinonia” = “dăruire” şi “primire”

(reciprocitate)

slide39
(Alte dovezi – continuare)

(b) Duhul Sfânt vorbeşte la persoana întâi (!)

Fapte 10,20: „Scoală-te... căci Eu i-am trimis”

Fapte 13,2: „Puneţi-Mi deoparte... Eu i-am chemat”

slide40
(Alte dovezi – continuare)

(c) Duhul Sfânt e antiteza„duhurilor rele” – = persoane ! La fel Duhul Sfânt.

Fapte 13,2: „Puneţi-Mi deoparte pe...” cf. cu Fapte 19,15: „Eu cunosc pe Isus...”

slide41
(Alte dovezi – continuare)

(d) Texte care nu permit substituirea Duhului Sfânt cu„putere”

Fapte 10,38: „cu Duhul Sfânt şi cu putere”

= cu putere şi cu putere ?

Romani 15,13: „prin puterea Duhului Sfânt”

= prin puterea puterii?

slide42
Istoricul ereziei:

În cadrul ereziilor anti-trinitariene

sec. III - Pavel de Samosata

„Monarhianismul” - tăgăduia personalitatea Duhului Sfânt;

= doar influenţă, emanaţie, energie divină.

*

sec. IV - Arie din Alexandria

Duhul Sfânt = persoană creată;

nu Creator; nici Dumnezeu.

slide43
sec. XVI - Faustus Socinus – raţionalismul...

- a reînviat erezia

Unitarienii

*

sec. XIX - Iehoviştii:

„Duhul Sfânt nu este o persoană şi nu este parte din Trinitate. El reprezintă forţa activă a lui Dumnezeu pe care o foloseşte ca să-Şi împlinească voia. Poate fi asemănat – într-o măsură – cu electricitatea, o forţă care poate fi adaptată unei mari varietăţi de operaţiuni.” (Watchtower).

slide44
Punctul de lovire a ereziei:

“Care pe care...?”

“Noi pe el”“El pe noi”?

(Duhul =putere)(Duhul =Persoană)

“ Noi nu putem folosi Duhul Sfânt; Duhul Sfânt urmează să ne folosească pe noi... Mulţi nu se vor supune pentru a fi folosiţi. Ei doresc să se conducă singuri. Aceasta este cauza pentru care ei nu primesc darul ceresc.”

Slujitorii Evangheliei, p. 285 (ed. engl.)

slide45
Încheiere

Avertisment

slide46
Revelaţia & raţiunea

90% - Clar

10%- De neînţeles

Iraţional

(Meta-raţional)

slide47
Dreptatea lui Dumnezeu:

Lasă intenţionat 10%spaţiu de respingere !

90% - Clar

(restul... prin credinţă)

Sau:

10%Neraţional

(...şi resping chiar şi ce e clar)

slide48
“Natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot să o lămurească, deoarece Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii cu imaginaţie vie, pot să pună laolaltă diferite pasaje din Sfânta Scriptură şi să zidească ceva omenesc pe ele; dar primirea acestor vederi nu poate să întărească Biserica. Cu privire la taine de felul acesta, care sunt prea adânci pentru puterea de pricepere a omului, tăcerea este de aur”.

Faptele Apostolilor, pp. 51. 52. (ed. engl.).

slide49
“Există un hotar pentru harul şi mila Lui. Şi dacă s-a trecut de hotarul acesta, ajutorul Duhului Sfânt, atât de rău alungat şi insultat, este retras; iar sufletul este lăsat pe seama celui mai rău dintre tirani - puterea unei voinţe stricate. Inima va ajunge atât de respingatoare încât cele mai călduroase apeluri nu o va face să se plece."

E. G. White, în Bible Echo, Iunie1888.

slide50
"Duhul lui Dumnezeu se retrage de la mulţi din membrii poporului Său. Mulţi au intrat pe cărări întunecoase, tainice, de la care unii nu se vor mai reîntoarce. Ei vor continua să se împiedice spre ruina lor".

Mărturii pentru Predicatori, pag. 90

Tu – cum stai ?