krzysztof bielewicz itti sp z o o e technologie i biznes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.o e- technologie i biznes' - koko


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzysztof bielewicz itti sp z o o e technologie i biznes
Krzysztof Bielewicz ITTI Sp. z o.oe- technologie i biznes

Przeprowadzenie inwentaryzacji obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w Województwie Zachodniopomorskim oraz analizy planów jej rozbudowy przez operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych dla potrzeb projektu budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej

informacje og lne
Informacje ogólne
 • Zlecający – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Wykonawca – ITTI sp. z o.o.
 • Ramy czasowe: wrzesień – listopad 2009
  • Inwentaryzacja obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim obejmująca:
   • stan obecny infrastruktury szerokopasmowej
   • plany i zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
   • dostępność i możliwość wykorzystania na potrzeby budowy ZST infrastruktury operatorów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności na zasadzie Nieodwołalnego Prawa Używania ‘IRU’
  • Weryfikacja oraz ewentualna korekta topologii ZST pod kątem optymalnego wykorzystania istniejących i planowanych elementów infrastruktury szerokopasmowej zinwentaryzowanych w ramach zadania 1
  • Oszacowanie kosztów dzierżawy (w tym IRU) oraz budowy dodatkowej koniecznej infrastruktury pasywnej a także kosztów eksploatacji całej ZST dla okresu pięcioletniego
cel projektu
Cel projektu
 • Identyfikacja istniejącej oraz planowanej infrastruktury szerokopasmowej w celu określenia miejsc w województwie zachodniopomorskim, gdzie występują braki sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,
 • Identyfikacja na obszarze woj. zachodniopomorskiego zasobów, które mogłyby być wykorzystane dla potrzeb ZST
 • Budowa przez Województwo Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej
 • Możliwość identyfikacji obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
metodyka inwentaryzacji
Metodyka inwentaryzacji
 • Głównym źródłem informacji o infrastrukturze – wywiady ankietowe z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego
 • Dodatkowo:
  • publicznie dostępne informacje,
  • bazy UKE,
  • informacje posiadane przez JST
 • Zebranie informacji w bazie danych przygotowanej na potrzeby dalszych prac Województwa ukierunkowanych na rozwój sieci szerokopasmowych
 • Wizualizacja danych na mapach cyfrowych
zakres inwentaryzacji
Zakres inwentaryzacji
 • Pytania główne
  • Zakres dokumentowania infrastruktury:
   • Lokalizacje węzłów sieci,
   • Przebiegi i parametry łączy szkieletowych i dystrybucyjnych,
   • Posiadane rezerwy w infrastrukturze
   • Zasięgu sieci dostępowej,
  • Możliwości udostępnienia infrastruktury teletechnicznej na potrzeby ZST
  • Identyfikacja zasięgu usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych (w określonych przepływnościach)
  • Identyfikacja planów rozwoju infrastruktury
 • Pytania uzupełniające
korzy ci dla przedsi biorc w
Korzyści dla przedsiębiorców
 • uwzględnienie przez Województwo obszaru działania danego przedsiębiorcy oraz obszarów planowanych przy budowie sieci szkieletowej/dystrybucyjnej
 • brak danych inwentaryzacyjnych od przedsiębiorcy może spowodować, że na jego obszarze Województwo wybuduje sieć szkieletową/dystrybucyjną
 • specyfikacja lokalnych barier i „wąskich gardeł” rozwoju szerokopasmowego Internetu zwiększa potencjalnie możliwość ich zniwelowania lub usunięcia
 • korzyści marketingowe:
  • lista podmiotów, które udzieliły odpowiedzi
  • przewaga konkurencyjna w stosunku do podmiotów, które nie odpowiedziały na ankietę
poufno informacji
Poufność informacji
 • Wszelkie dane przekazywane przez przedsiębiorców w procesie inwentaryzacji objęte są ochroną
 • Umowa UMWZ- ITTI narzuca na ITTI obowiązek zachowania poufności otrzymanych danych
 • Dane wykorzystywane są jedynie w procesie realizacji działań podejmowanych przez Województwo
 • Publicznie publikowane informacje zawierają lokalizacje węzłów, przebiegi połączeń, zasięg usług z podziałem na poszczególne przepływności bez możliwości identyfikacji danego podmiotu
 • Żadne dane na temat konkurencji nie są udostępniane innym operatorom telekomunikacyjnym, nawet podmiotom, które podpisały porozumienie
procedura ankietowania przedsi biorc w
Procedura ankietowania przedsiębiorców
 • ankieterzy ITTI nawiązują kontakt telefoniczny z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dostępu do Internetu
 • przesyłany jest drogą elektroniczną zestaw startowy: list polecający UMWZ, list przewodni ITTI, dane osób kontaktowych po stronie UMWL oraz ITTI, kwestionariusz ankietowy oraz instrukcję wypełnienia
 • możliwy kontakt z ankieterem ITTI w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z uzupełnieniem ankiety
 • termin na wypełnienie ankiety do 23.10
wyniki inwentaryzacji
Wyniki inwentaryzacji
 • Przykładowe zasięgi usług
krzysztof bielewicz itti sp z o o tel 61 622 69 65 fax 61 622 69 73 krzysztof bielewicz@itti com pl
Krzysztof BielewiczITTI Sp. z o.o.tel. (61) 622 69 65fax (61) 622 69 73krzysztof.bielewicz@itti.com.pl

Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie zachodniopomorskim