tietohallinnosta
Download
Skip this Video
Download Presentation
TIETOHALLINNOSTA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

TIETOHALLINNOSTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

TIETOHALLINNOSTA. Petri Maaranen Projektipäällikkö JSP. Esityksen rakenne?. minä Petri M. tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta tiedon hallinnasta tietohallintoon mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TIETOHALLINNOSTA' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tietohallinnosta

TIETOHALLINNOSTA

Petri Maaranen

Projektipäällikkö

JSP

ITK 211-luento 7

esityksen rakenne
Esityksen rakenne?
 • minä Petri M.
 • tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta
 • tiedon hallinnasta tietohallintoon
 • mistä tietohallinnossa mun mielestä kysymys
 • tieto(hallinto)strategiatyöstä, sen malleista ja menetelmistä
 • joitakin kokemuksia tietohallinnon kehittämisestä
  • JY:n ja JAMKin tietohallinnon kehittämisestä

ITK 211-luento 7

min petri m
MINÄ Petri M.
 • KTM JY:sta –90, opetus- ja tutkimustehtäviä eri nimikkeillä JY:ssa, johtaja JAMK It-instituutti 99-04, Tietohallintopäällikkönä JAMK:ssa 00-02, nykyisin pp. Jyväskylän Teknologiakeskuksessa.
 • Mun kokemuksia tietohallinnon kehittämisprojekteista (strategioista)
  • JAMK tieto(hallinto)strategian kehittäminen
  • K-S Liitto, maakunnan tietohallintostrategia vuoteen 2010
 • Kiitokset Esa Auramäelle hyvästä pohjamateriaalista.

ITK 211-luento 7

tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta
Tiedon hallinnasta ja sen tarpeesta
 • tiedon merkityksen kasvu organisaatioiden toiminnassa
 • tiedon hallinnan tarve
  • tiedon volyymien kasvu, laadulliset tekijät
  • vuorovaikutussuhteiden laajeneminen
  • tieto- ja viestintäteknologioiden kehitys (digitaal. konvergenssi, rikkaammat mediat, yhdentyminen)
  • tietojärjestelmien (osin hallitsematon) kehittyminen
 • eri tasoilla: yksilö, ryhmät, organisaatiot, organisaatioiden yhteiset asiat

-tuottaminen - käyttö

-hallinnan kompleksisuus kasvaa:haku, suodatus, luokittelu, analysointi, ...

 • tietojärjestelmät
  • yhteensopivuus ja yhteen toimivuus tärkeitä

ITK 211-luento 7

yliopisto minun virtuaaliyliopistoni
Yliopisto -> MINUN Virtuaaliyliopistoni?

Opiskelijat!!

Opiskelijat

Ministeriöt

Muut yliopistot, tutkimuslaitokset, muut muut

Tutkijat

Elinkeinoelämä

Julkisyhteisöt

Tukitoim.:Hallinto, kirjasto, atk, kielikesk.,...

Johtaminen

ITK 211-luento 7

tietoj rjestelm arkkitehtuurista
Tietojärjestelmäarkkitehtuurista

Extranet

”Internet”

Intranet

Talous:Z

Asiakirjat

Kiinteistöt: G, H

Laitteet: J. K

?

Excel

X

Oppimisympär.

Suoritteet:

X, ?

Y

Kirjat, julk

Tuotteet

Hlöstö, palkat: a, b

Käyttäjähall., ...

Asiakkaat:

d, e, f

Tiedotuksen järj.

ITK 211-luento 7

slide7
Internet (Webbi): markkinointi ja tiedotus

-tapahtumat

Oman tiedon hallintaa: esim. kansiot, linkit

ITK 211-luento 7

slide9
Osoitekirja

Tiedon hallintaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatio-tasoilla: työryhmäohjelmistot (tässä GroupWise)

Kalenteri

Asiakirjat

Yhteiset ”työtilat”

ITK 211-luento 7

slide13
JAMKin intranet

ITK 211-luento 7

slide17
Tieto ja tietämys hallintaan

tuki tietämystä luoville prosesseille myös

ITK 211-luento 7

tiedon hallinnasta tietohallintoon
Tiedon hallinnasta tietohallintoon
 • tietohallinto koko organisaatiota leikkaava yhteinen asia
 • standardit, yhteiset toimintatavat, yhteiset järjestelmät ja työvälineet
   • päällekkäisyyksien välttäminen, yhteensopivuuden lisääminen
   • enemmän rationaalisuutta, kustannustehokkuus
 • esim.Nolanin kasvumalli /IT:n leviäminen organisaatioissa)
  • aloitus, laajentuminen, valvonta, kypsyys

ITK 211-luento 7

tietohallinnon teht vi
Tietohallinnon tehtäviä
 • Tietohallinnon (strateginen) suunnittelu
  • tietohallintostrategia
  • arkkitehtuurien kehittäminen
  • kehittämishankkeiden priorisointi
  • valta- ja vastuusuhteiden määrittäminen eli organisointi
 • Henkilöresursseista huolehtiminen
  • tietohallintohenkilöstön rekrytointi ja koulutus
  • muun henkilöstön koulutus

ITK 211-luento 7

tietohallinnon teht vi20
Tietohallinnon tehtäviä

3. Tietojärjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito

4. Teknologioista huolehtiminen

- laitteet

-verkot

5. Tiedon hallinta

-tietovarastot, toimintatavat

ITK 211-luento 7

tietohallinnon teht vi21
Tietohallinnon tehtäviä
 • Osoittaa johdolle ja muille asiakkaille toiminnan kustannustehokkuus!
 • Varmistaa tietoturva. (Prosessit)

ITK 211-luento 7

mist tietohallinnossa kysymys
Mistä tietohallinnossa kysymys?
 • Tietohallinnon tehtävänä on tuottaa ja järjestää tiedon käyttöä, välitystä ja tuottamista tukevia palveluja ja tietoteknisiä ratkaisuja, joita perustoimintojen hoitaminen edellyttää
  • esim. JAMK:lla tietohallinnon tehtävänä on tukea organisaation perustoimintoja, joita ovat opetus, tutkimus ja muut yhteiskunnalliset tehtävät
  • myös tukitoiminnot kuten hallinto, kirjasto, kielikeskus
  • Johtaminen
 • Perustoimintojen johdon sitoutuminen ja henkilöstön tai ainakin avainhenkilöiden osallistuminen tärkeää : resurssit, tietotarpeet, tiedon jakaminen jne.
 • VN: ”Tietohallinnolla tarkoitetaan toimintoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät organisaation tietovarantoja, tietotekniikkapalveluja ja tietoprosesseja.”
 • Kehittäminen - Arkipäivän toimet
  • suunnittelu - toteutus

ITK 211-luento 7

tietohallinnon teht vi valtioneuvosto
Tietohallinnon tehtäviä/Valtioneuvosto
 • ”tietotekniikkapalvelujen, tietovarantojen ja tietoprosessien kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tietojenkäsittelytehtävien suorittamiseen sekä niissä käytettävien tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelujen hankinnan, kehittämisen, käytön ja ylläpidon taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen
 • tietojärjestelmien yhteen toimivuuden ja -sopivuuden varmistaminen ja kehittäminen
 • tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistaminen
 • tietoturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen
 • vaikuttaminen toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämiseen
 • teknologian sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan markkinoiden kehityksen seuranta ja analysointi”.

ITK 211-luento 7

tietohallinnon vastuutus
Tietohallinnon vastuutus?
 • Tietohallinnon perusprosesseja: infran ja tietojärjestelmien kehittäminen, ylläpito, käytön tuki sekä tietohallinnon johtaminen
 • Tietohallintotehtävät kokonaisuutena eivät ole minkään erillisen yksikön tehtävä, vaan niiden hoitaminen on koko organisaation ja sen yksiköiden vastuulla
  • Tiedon johtaminen strategisena kysymyksenä?
 • Organisoimiskysymys ON tärkeä
  • tietohallinto <> atk-yksikkö
  • yhteistyö eri yksiköiden välillä

ITK 211-luento 7

mik on tiedon tiet myksen hallinnan strategia
Mikä on tiedon/tietämyksen hallinnan strategia
 • Strategia
  • sodanjohtotaito; "strategia on sitä, että tähtää ensin" (Rokka)
 • Suuntalinjoja sille, miten tietojenkäsittelyä ja tiedon/tietämyksen hallintaa kehitetään, esim.
  • painopiste sellaiseen kehittämiseen, joka tukee (liike)toimintaa ja sen kehittämisen suuntalinjoja, kehittämishankkeiden hallinta
   • mikä tieto on toiminnan kannalta kriittistä
   • miten tiedon keruuta ja saatavuutta tarvitsijoille voidaan parantaa
   • tiedon jakaminen
   • tiedon johtaminen, tiedolla johtaminen
  • arkkitehtuurien yhtenäistäminen, tietojärj., teknologiat, hankkeet
  • organisaation osaamisen ja oppimisen kehittäminen
  • tvt-tuen järjestäminen, resursointi yleensäkin, kehittäminen, infra
 • Näkökulmia: palvelut, tieto, tietohallinto, tietotekniikka: tietojärjestelmät, ohjelmistot, verkko, laitteet

ITK 211-luento 7

strategian osatekij it ja strategiaty v lineit
Strategian osatekijöitä ja strategiatyövälineitä

Arvot

Skenaariot

Visio

SWOT

Tavoitteet

CSF: Osaaminen,

tieto/tietämys, ...

Keinot

Toimenpideohjelmat

Hankkeet

ITK 211-luento 7

strategiasta toteutukseen jatkuva strategiaprosessi
Skenaariot

Visio

Tavoitteet

(mittarit?)

SWOT

CSF: Osaaminen,

tieto/tietämys, ...

Keinot

Toimenpideohjelmat

Hankkeet

Strategiasta toteutukseen: jatkuva strategiaprosessi

Strategiaprojekti

Strategiaprosessi

Strategiatyön

organisointi

Strategian päivitys,

toteutumisen seuranta

Hankkeiden toteutus

Hankkeiden koordinointi

Uusien hankkeiden määrittely

ITK 211-luento 7

tiedon ja tiet myksen hallinnan kehitt mismalli
Tiedon ja tietämyksen hallinnan kehittämismalli

T E H T Ä V Ä T

Lähtökohtati-lanteen selvittäminen

Prosessien kuvaaminen ja analysointi

Tieto- ja tietämys-suunnittelu

Loppu-raportointi

Tieto- ja tietämyshallinnon strategiat

TULOKSET

Tieto- ja tietämyshallinnon organisointi

Tietohallinnon organisoinnin kehittäminen

Kehittämisideoiden keruu ja koostaminen (tietojärj., toiminta, organiosinti, …

Tieto- ja tietämyshallinnon arkkitehtuurit

Tietojärjestelmien kehittämisprojektit

Haastattelut

Kehittämisseminaarit

Johdon/osallistuj. lisääntynyt tietoisuus

Koulutus uusista informaatio- ja viestintäteknologioista (mahdoll.)

T Y Ö M U O D O T

ITK 211-luento 7

th strategian painopistealueita oppilaitoksissa
TH-strategian painopistealueita oppilaitoksissa?
 • Henkilökunnan tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien edelleen kehittäminen koulutuksen ja neuvonnan kautta sekä tukipalvelujen kehittäminen ( virtuaaliyliopiston toiminnan jatkuvuuden turvaaminen)
 • Opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen
 • Infrastruktuurin ja tukipalvelujen kehittäminen yliopiston perustoimintojen vaatimuksia vastaavasti
 • Tietoverkon kehittäminen siten, että se pystyy tarjoamaan tietoturvallisen alustan nykyaikaisille palveluille, laadukas ja määrällisesti riittävä laitekanta, liikkuvan työskentelyn ja etätyön sekä -opiskelun mahdollisuuksien parantaminen, multimediavalmiuksien kehittäminen, tukipalvelujen kehittäminen, perusohjelmistojen helppo saatavuus, standardien ja yhteisten linjausten määrittely
 • Yhteisten hallinnollisten järjestelmien kehittäminen
 • Sähköisen markkinoinnin/viestinnän/tiedotuksen kehittäminen
 • Kirjaston tietohallinnollisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehittäminen
 • Elektronisten materiaalien tuotannon ja jakelun kehittäminen
 • Osaavan henkilöstön ylläpito ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tieto- ja viestintätekniikoiden hyödyntäminen toiminnassa:
 • Tietohallinnon organisaation ja tietohallinnollisen yhteistyön kehittäminen
 • Tietoturvan kokonaisvaltainen kehittäminen

ITK 211-luento 7

jamk kehitt misen painopistealueita
JAMK: Kehittämisen painopistealueita
 • Unite Oy:n suositukset
  • johtaminen ja organisointi -> osana strategiaprosessia
  • tvt:n opetuskäyttö -> verkkopeda, R5, virtuaali-amk
  • asiakaspalvelun tietojärjestelmät -> asiakas/sidosr.hall., Webasiakkuus, ”X”.netit
  • tiedotus, markkinointi: inter/inter/extranet-kuvio, sähköinen lehti
  • prosessit ja laatu -> laatuprosessi, laatukäsikirja verkkoon
  • tietohallinnon taloudellisuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus -> tietohallinnon prosessit ja mittarit, laatu -> th:n prosessien ja tehtävien kehittäminen, TCO-analyysi
  • tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi -> dokumenttien hallinta ja arkist.
  • tietoturva -> osana turvallisuussuunnittelua
 • Muita/tarkennuksia
  • kirjaston järjestelmät
  • infran ja tukipalvelujen kehittäminen, koulutus, perehdyttäminen -> osaksi verkkopedaa? osin tietohallinnon tehtävänä?
  • yhteisten hallinn. järj. kehitt. (ASIO; talha, henkilöstöhallinto, kiinteistöhallinto, johdon raportointi …), Travel, sähköiset lomakkeistot,…
  • käyttäjien hallinta, autentikointi, …
  • verkon kehittäminen, verkon halllinta: Jatmanet-yhteistyö
  • muut kehitt.hankkeet/kehittäminen ? kuvapankki, hankerek., asiantuntijarek., projektien hallinta, tj-arkitehtuuri, …

ITK 211-luento 7

painopisteit jylla
Painopisteitä JYlla
 • tvt:n käyttö oppimisessa ja opetuksessa
  • campusopetus + verkko-opetus, yliopistojen yhteinen opetus, oppimisympäristöalustat
 • tutkijaverkostojen tuki, apuvälineet, projektityö verkossa, dokum. hallinta
 • hallinnoll.järj. kehitt., tal./hlöstö/op.suoritt., JORE keskeinen järj., TUURE, sähköinen asiointi
 • Webbitiedotus/markkin. tärkeitä
 • Kirjaston palvelut, elektr. julkaiseminen
 • teknologiat: tietotekn., viestintätekn., media
 • perusinfra kuntoon: työasemat, verkko, multimedia verkossa, etäyhteydet (etätyö jatkossa?)
 • tuen järjestäminen (tekn., sisältötuotanto, pedagog.,menetelmät),
 • henkilökunnan ja opiskelijoiden TY- ja tvt-koulutus
 • tietohallinnon organisoinnin kehittäminen
 • tietoturvan kehittäminen
 • henkilöiden sähköinen tunnistaminen

ITK 211-luento 7

business on t rkein
Business on tärkein!
 • Tietohallinnon tulee vastata liiketoiminnan tarpeisiin.
 • Järjestelmien tulee tukea liiketoimintaprosesseja.
 • Palveluorientaatio, EI teknologia edellä.
 • Kustannustietoisuus ja mitattavuus estävät ulkoistamisen.

ITK 211-luento 7

kokemuksia strategiaprojekteista
Kokemuksia strategiaprojekteista
 • strateginen ajattelu on vaikeaa: koulutus strategiatyöhön,( liike)toim. strategia olemassa pohjana? sen ”taso”
 • asennemuokkaus (”en minä ymmärrä tietotekniikasta mitään”: kysymys on tiedosta, tietotarpeista, ...
 • tietohallinnon kehittämisprojektien organisointi ja johdon (ja aktivistien) sitouttaminen tärkeää, aktivistien merkitys
 • tärkeää kuunnella ja ymmärtää eri osapuolia, strategia oppimisprosessi
 • ”ei tässä oikeastaan mitään uutta tullut” - paitsi yhteistä näkemystä sekä tekniikan ja toiminnan yhteisymmärrystä?
 • ulkopuolinen vetäjä yleensä tarvitaan?
 • tietohallinnon organisointi: tarvitaan resursseja
 • pitäisi saada myös konkreettisia tuloksia + jatkuva prosessi
  • priorisointi ja projektointi vaikeita, arkipäivän ongelmat
  • strategian ja sen toteutuksen vuorovaikutus
 • monissa paikoissa jokin ”vanha” monoliittijärj. ohjaa kehitystä, +/-?
 • menetelmät eivät itseisarvo, mutta auttavat jäsentämään
 • oppiminen ja koulutus TÄRKEÄ kehittymisen alue myös yrityksissä

ITK 211-luento 7

linkkej ja viitteit
Linkkejä ja viitteitä
 • BS 15000-1:2002 (Specification of IT Service Management)
 • BS 15000-2:2003 (Code of Practice for IT Service Management)
 • www.ogc.gov.uk
 • www.get-best-practice.co.uk

ITK 211-luento 7

ad