slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 2012 2. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava. Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání. Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ing. Štěrba Radomír Česká inspekce životního prostředí


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Integrovaná povolení vybraných zařízení

ve Slezskua jejich porovnání

Ing. Štěrba Radomír

Česká inspekce životního prostředí

vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu Ostrava

slide2

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Integrated Pollution Prevention and Control

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Integrovaný přístup k ochraněživotního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění. Cílem směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

SMĚRNICE RADY 96/61/ES ze dne 24. září 1996, o integrované prevenci a omezování znečištění

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008, o integrované prevenci a omezování znečištění

Do českého právního řádu je směrnice transponována zákonem:

č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

Do polského právního řádu je směrnice transponována zákonem:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Nr. 627 z 2001)

2

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide3

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech

V České republice jsou IP v plném znění dostupné veřejnosti na internetu (www.mzp.cz, www.ippc.cz, ... ).

V Polsku je veřejnosti dostupný pouze seznam vydaných IP.

V České republice IP obsahují emisní limity (mg/m3), emisní stropy (t/rok) a další podmínky provozu (časové harmonogramy postupného snižování emisí, povinnost provádění čištění areálů a komunikací, atd. ).

V Polsku jsou v IP stanoveny emisní hodinové toky (kg/hod), emisní stropy (t/rok) a emisní limity (mg/m3).

V České republice obsahují emisní limity (v mg/m3) v hutním průmyslu pro tuhé i plynné znečišťující látky.

V Polsku jsou limity (v mg/m3) stanovené v hutním průmyslu jen pro tuhé znečišťující látky (polétavý prach resp. PM10), pro plynné znečišťující látky emisní limity nejsou stanovovány, pouze hodinové toky (kg/hod).

Emisní limity pro tuhé znečišťující látky jsou v Česku stanoveny jednotně vždy na celkový vypouštěný prach.

v Polsku jsou někdy stanoveny limity pro PM10, někdy pro prach a jindy pro polétavý prach

(? nejednotnost nebo záměr ?).

3

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide4

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Porovnání vydaných IP v zásadních parametrech

V České republice jsou IP mnohem častěji měněna.

V Polsku jsou IP beze změn, resp. ojedinělé změny z důvodu zásadních změn na zařízeních.

V České republice je obsah výrokové části IP tvořen podmínkami provozu, emisními limity (mg/m3), stropy a dalšími podmínkami provozu.

V Polsku je obsah výrokové části IP tvořen zejména velice podrobným popisem jednotlivých zařízení, všechna IP mají jednotný systém značení výduchů a komínů. U technologických zdrojů jsou limity (mg/m3) použity v malém rozsahu, a to výhradně pro prach, resp. polétavý prach, limity jsou založeny na přípustném (?) hodinovém toku emisí (tuhých i plynných) v kg/hod.

U polských IP jsou limity v mg/m3 uváděny v „kalkulačkových“ hodnotách

např. 18 mg/m3 nebo 33 mg/m3.

Také hodinové toky jsou uváděny jako např. 3,856 kg/hod.

Každoroční prokazování plnění výše uvedených „limitů“ a toků je v Polsku dosti nejasně prováděno… snad měřením / snad jen výpočtem ?

4

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide5

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Porovnání objemu výroby v hutním průmyslu

Jako vztažný parametr byla zvolena Výroba koksu (roční výrobní kapacita, stav rok 2011)

5

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide6

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Umístění koksoven

6

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide7

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Seznam integrovaných povolení polských zařízení předaných České republice (MŽP)

Příjemcem i vlastníkem textů integrovaných povolení je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Polskou republikou byly předány v 11/2010.

7

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide8

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Stručné porovnání IP pro hutní komplexy

 • Ostrava-Kunčice
 • ArcelorMittal Ostrava,a.s.
 • ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.
 • Dąbrowa Górnicza
 • ArcelorMittal Poland S.A. - Oddział w Dąbrowie Górniczej
 • Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Důležité upozornění

Dále uvedené porovnání emisních stropů u technologických zdrojů je NUTNÉ CHÁPAT jako orientační ! Důvodem je rozdílnost IP vydaných v ČR a Polsku. Emisní stropy jsou vyčísleny na různý rozsah provozovaných technologických uzlů. V Polsku na všechny výduchy zdrojů přímo podléhající IPPC, v ČR na zdroje mající kontinuální měření emisí, resp. na další.

Avšak v podstatě lze konstatovat, že jak na české, tak na polské straně dále uvedené emisní stropy číselně reprezentují emisně nejvýznamnější zařízení.

8

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide9

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

9

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide10

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Výroba koksu a koksochemie

Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Dąbrowa Górnicza - Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Počet koksárenských baterií

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 5

Roční produkce (cks)

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 1,9 mil. tun koksu

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 2,7 mil. tun koksu (stav při vydání IP)

(3,3 mil. tun koksu současnost)

10

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide11

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Emisní stropy

11

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide12

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Emisní strop vztažený na 1 mil. výrobní kapacity koksu

ArcelorMittal Ostrava, a.s.

- Technologie výroby koksu - Emisní limity mg/m3

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

- Instalacja węglopochodna – Emisní toky kg/h

12

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide13

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Výroba vysokopecního aglomerátu

Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.)

Počet spékacích pásů

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 5 (pásy 38/30 m x 2,5 m, 2,1 m/s)

ArcelorMittal Poland S.A. 3 (pásy78 m x 4 m, 4 m/s)

Roční produkce

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 4 mil. tun aglomerátu

ArcelorMittal Poland S.A. 8 mil. tun aglomerátu

13

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide14

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Emisní stropy

Emisní stropy vztažené na 1 mil. výrobní kapacity vysokopecního aglomerátu

ArcelorMittal Ostrava, a.s. - Emisní limity (prach i plyny) mg/m3

ArcelorMittal Poland S.A. - Dopuszczalna wielkość emisji mg/m3 - kg/h

14

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide15

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Výroba oceli

Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Ostrava, a.s.

Dąbrowa Górnicza - ArcelorMittal Poland S.A. (Mittal Steel Poland S.A.)

Počet

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 4 tandemové pece (á 200 tun)

ArcelorMittal Poland S.A. 3 kyslíkové konvertory (á 300 tun)

Roční produkce

ArcelorMittal Ostrava, a.s. 3,6 mil. tun oceli

ArcelorMittal Poland S.A. 7,5 mil. tun stali

15

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide16

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Emisní stropy

 • U zařízení na výrobu oceli nelze provést relevantní srovnání emisních stropů, a to z důvodu zcela odlišných technologií:
 • Ostrava - tandemové pece bez jímání plynu, „ojedinělá“ technologie
 • (spalování CO, odprášení odpadního plynu)
 • Dąbrowa Górnicza - kyslíkové konvertory s možností jímání plynu
 • a dalšího energetického využití
 • Přestože má ArcelorMittal Poland S.A. modernější technologii, tak na jednom ze tří konvertorů spaluje bez využití veškerou produkci konvertorového plynu na fléře (v rozporu s BAT ?)

16

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide17

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Výroba tepla a elektrické energie

Ostrava-Kunčice - ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o.

Dąbrowa Górnicza - Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o.

Počet kotlů

ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. 11

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 6

Tepelný příkon

ArcelorMittal Energy Ostrava, spol. s r.o. 1276 MWt

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. 1373 MWt

17

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide18

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Emisní stropy

18

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide19

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

LCP zdroje - výchozí podmínky, sumarizace

Large Combustion Plants (LCP) – stacionární spalovací zdroje s tepelným příkonem od 50 MWt

19

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide20

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

LCP zdroje – porovnání emisních stropů

20

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide21

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Porovnání skutečné úrovně znečišťování … ? ? ? …

Článek 15 směrnice 96/61/ES:

Přístup k informacím a účast veřejnosti na povolovacím řízení

Aniž je dotčena platnost směrnice Rady 90/313/EHS ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí (1), přijmou členské státy nezbytná opatření zajišťující, že žádosti o povolení nových zařízení nebo podstatných změn budou po přiměřenou dobu zpřístupněny veřejnosti, aby k nim bylo možné podat připomínky dříve, než příslušný orgán dospěje k rozhodnutí.

Zmíněné rozhodnutí, obsahující alespoň kopii povolení, musí být též zpřístupněno veřejnosti, stejně jako jakákoli následná změna tohoto rozhodnutí.

Výsledky monitorování výpustí ve smyslu podmínek pro vydání povolení podle článku 9, které jsou v držení příslušného orgánu, musí být rovněž zpřístupněny veřejnosti.

21

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide22

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

… a na závěr pár poznatků ze vzájemných česko-polských jednání …

22

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide23

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Povolovací procesy stacionárních zdrojů

 • Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu k povolování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • V České republice podléhají povinnosti vydání povolení krajského úřadu zdroje od kategorie střední, z čehož vyplývají i povinnosti - nutnosti plnění emisních limitů, vykazování množství emisí, periodické provádění autorizovaného měření emisí, placení poplatků apod.
 • u spalovacích zdrojů – již zdroje od tepelného výkonu 200 kW
 • ostatní (technologické) zdroje
 • V Polsku je mnohem menší podíl zdrojů, které musí mít „nějaké“ povolení k provozu. Například u spalovacích zdrojů:
 • zdroje od příkonu 50 MWt – nutnost integrovaného povolení (mohou vydat různé úřady)
 • zdroje od 5 MWt do 50 MWt – nutnost vydání povolení k vypouštění emisí
 • zdroje od 1 MWt do 5 MWt – stačí pouze ohlásit jejich stavbu a provoz na místním úřadu
 • zdroje pod 1 MWt lze stavět a provozovat bez ohlášení i povolení
 • V Polsku je také větší „roztříštěnost“ povolovacího procesu – povolení vydávají úřady na různých úrovních (a to včetně integrovaných povolení) – velká rozdílnost v textech IP z jednoho regionu.

23

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide24

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Zjišťování množství emisí ze stacionárních zdrojů

Mezi Českou republikou a Polskem je významný rozdíl v přístupu ke zjišťování skutečného množství emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Kontinuální měření emisí

V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění kontinuálního měření emisí zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a emisně významné ostatní (technologické) zdroje vč. hutního průmyslu.

V Polsku jsou kontinuálním měřením emisí vybaveny pouze zdroje spalovací o příkonu 100 MWt a vyšším, spalovny odpadů a významné zdroje těkavých organických látek. Ostatní zdroje (vč. hutního průmyslu) nemusejí mít nainstalovány systémy kontinuálního měření emisí.

Jednorázová měření emisí

V České republice podléhají povinnosti ze zákona provádění opakovaného jednorázového měření emisí všechny stacionární zdroje od kategorie střední (tj. všechny zdroje podléhající povolení krajského úřadu), tj. spalovací i ostatní zdroje.

V Polsku je situace velmi různorodá. Například i nejvýznamnější ostatní (technologické) zdroje vykazují emise jen na základě opakovaných jednorázových měření. Některé zdroje mohou být od jakéhokoliv měření emisí osvobozeny a vykazují emise jen na základě obecných emisních faktorů (?!).

24

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí

slide25

KONFERENCE O KVALITĚ OVZDUŠÍ V OSTRAVĚ 20122. dubna 2012, Clarion Congress Hotel Ostrava

Zvláštní poděkování Ministerstvu životního prostředí České republiky za umožnění provedení analýzy předmětných IP polských zdrojů a také za účast na česko-polských jednáních.

Děkuji za pozornost.

Kontakt: sterba@ov.cizp.cz

25

Integrovaná povolení vybraných zařízení ve Slezsku a jejich porovnání, Ing. Štěrba Radomír, Česká inspekce životního prostředí